Trochę więcej o Bogu (1305)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Liturgia Eucharystii ma dwie zasadnicze części: liturgia słowa oraz liturgia eucharystyczna? Zob. KKK 1346
Czy wiesz, że Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury, zachowanej przez wieki aż do naszych czasów? Zob. KKK 1346
Czy wiesz, że Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury, zachowanej przez wieki aż do naszych czasów? Zob. KKK 1346
Czy wiesz, że Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła? Zob. KKK 1343
Czy wiesz, że Jezus wybrał czas Paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum: że da swoim uczniom swoje Ciało i swoją Krew? Zob. KKK 1339
Czy wiesz, że Jezus wybrał czas Paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum: że da swoim uczniom swoje Ciało i swoją Krew? Zob. KKK 1339
Czy wiesz, że w Starym Przymierzu na znak wdzięczności wobec Stwórcy składano w ofierze chleb i wino pośród pierwocin owoców ziemi? Zob. KKK 1334
Czy wiesz, że w centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa? Zob. KKK 1333
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Mszą Świętą, ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w swoim codziennym życiu? Zob. KKK 1332
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli jedno ciało? Zob. KKK 1331
Strona 6 z 66

Top