Trochę więcej o Bogu (539)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że pojęcie „dusza” często oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie lub całą osobę ludzką? Zob. KKK 363

Czy wiesz, że cały człowiek jest chciany przez Boga? Zob. KKK 362

Czy wiesz, że osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową? Zob. KKK 362

Czy wiesz, że prawo ludzkiej solidarności i miłości, nie wykluczając bogatej różnorodności osób, kultur i narodów, zapewnia nas, że wszyscy ludzie są rzeczywiście braćmi? Zob. KKK 361

Czy wiesz, że tajemnica człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w tajemnicy Słowa Wcielonego? Zob. KKK 359

Czy wiesz, że człowiek został stworzony, aby służyć Bogu i kochać Go oraz by ofiarować Mu całe stworzenie? Zob. KKK 358

Czy wiesz, że Bóg wszystko stworzył dla człowieka? Zob. KKK 358

Czy wiesz, że człowiek jest powołany do dania Bogu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać? Zob. KKK 357

Czy wiesz, że człowiek przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą? Zob. KKK 357

Czy wiesz, że człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś? Zob. KKK 357

Strona 6 z 27
Top