Trochę więcej o Bogu (1572)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że małżeństwo sakramentalne staje się skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła? Zob. KKK 1617
Czy wiesz, że całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła? Zob. KKK 1617
Czy wiesz, że łaska małżeństwa chrześcijańskiego jest owocem Krzyża Chrystusa, będącego źródłem całego życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 1615
Czy wiesz, że związek małżeński mężczyzny i kobiety jest nierozerwalny? Zob. KKK 1614
Czy wiesz, że w swoim nauczaniu Jezus wypowiadał się jednoznacznie o pierwotnym sensie związku mężczyzny i kobiety, tak jak został on na początku zamierzony przez Stwórcę? Zob. KKK 1614
Czy wiesz, że Księga Rut i Tobiasza dają wzruszające świadectwa wzniosłego sensu małżeństwa, wierności i czułości małżonków? Zob. KKK 1611
Czy wiesz, że Bóg w swoim miłosierdziu nie opuścił grzesznego człowieka? Zob. KKK 1609
Czy wiesz, że aby uleczyć rany spowodowane przez grzech, mężczyzna i kobieta potrzebują pomocy łaski, której Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nigdy im nie odmawiał? Zob. KKK 1608
Czy wiesz, że pierwszym skutkiem zerwania z Bogiem, czyli pierwszego grzechu, było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety? Zob. KKK 1607
Czy wiesz, że Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie? Zob. KKK 1605
Strona 6 z 79

Top