Trochę więcej o Bogu (968)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury powołaniem do apostolstwa? Zob. KKK 863

Czy wiesz, że cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem? Zob. KKK 863

Czy wiesz, że Kościół naucza, że biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów jako pasterze Kościoła? Zob. KKK 862 

Czy wiesz, że boskie posłannictwo, powierzone przez Chrystusa Apostołom, trwać będzie do końca wieków? Zob. KKK 860

Czy wiesz, że Apostołowie Chrystusa są uznani przez Boga za sługi Nowego Przymierza i sługi Boga, że w imieniu Chrystusa spełniają posłannictwo i są sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych? Zob. KKK 859

Czy wiesz, że Jezus włącza Apostołów do swej misji otrzymanej od Ojca? Zob. KKK 859

Czy wiesz, że Jezus jest Posłanym Ojca? Zob. KKK 858

Czy wiesz, że Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na Apostołach? Zob. KKK 857

Czy wiesz, że jedynie idąc drogą ustawicznej pokuty i odnowy oraz krocząc wąską drogą Krzyża, Lud Boży może rozszerzać Królestwo Chrystusa? Zob. KKK 853

Czy wiesz, że Duch Święty prowadzi Kościół na drogach misji? Zob. KKK 852

 

Strona 6 z 49
Top