W nocy Pan przemówił (1806)

W nocy Pan przemówił – godz. 6:00

Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi motywująca refleksja ks. Rafała Jarosiewicza

np. Wstając zrób plan dnia, w ten sposób oddasz chwałę Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Matka, jako Wspomożycielka jest najlepszą wstawienniczą przed Bogiem za nami. ks. Rafał Jarosiewicz
Dbanie o relację z Maryją powoduje ożywienie relacji z Jezusem. ks. Rafał Jarosiewicz
Maryja nie jest postacią, która nie może wpływać na bieg historii, skoro jest Królową nieba i ziemi – Matką Króla. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie sposobu na to, aby w różańcu rozważać życie Jezusa, to sprawianie największej radości Maryi. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak wiedzy o Maryi wielokrotnie prowadzi do lęku przed Jej osobą, albo do fanatyzmu źle rozumianej Mariologii. ks. Rafał Jarosiewicz
Maryja, jako Królowa nieba i ziemi, opisana w Apokalipsie (taką interpretację przyjmuje Kościół Katolicki), uczy nas królowania przez służbę. ks. Rafał Jarosiewicz
Wiele świadectw wskazuje na to, że pierwsze próby modlitwy, które rozpoczęły się od odmawiania różańca doprowadziły do głębokiej relacji z Jezusem. ks. Rafał Jarosiewicz
W miesiącu, który jest szczególnie poświęcony Maryi, warto wyznaczyć sobie choć trochę czasu na poznanie katolickiej Mariologii. ks. Rafał Jarosiewicz
Maryja przeszła przed nami drogę i wie, co kryje się za tym, gdy chcemy mieć bliską relację w Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz
Jeżeli Maryja, jako Matka tak bardzo kocha swoje dzieci, to dlaczego nie mielibyśmy Jej wstawiennictwa przyzywać, skoro tak wiele osób prosimy o modlitwę w różnych sprawach. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 91

Top