Fundacja SMS Z NIEBA

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin usługi DUCHOWE WZRASTANIE, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Fundację SMS z Nieba z siedzibą przy ul. Chrobrego 7 w Koszalinie.

§2 Umowa

 1. Usługa DUCHOWE WZRASTANIE polega na przesyłaniu przez Fundację na podany przez użytkownika tej usługi adres pocztowy, darmowych przesyłek zawierajacych płyty, książki lub inne materiały przeznaczone do duchowego wzrostu.
 2. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usługi DUCHOWE WZRASTANIE z Fundacją, poprzez wypełnienie formularza  na stronie www.smsznieba.pl, udostępniając swoje dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, email, nr telefonu)
 3. Procedura zawarcia umowy:
  1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny i zatwierdza go przyciskiem "Zamawiam", co powoduje wysłanie zamówienia do Fundacji.
  2. Użytkownik klikając link aktywacyjny zawiera umowę na darmową usługę DUCHOWE WZRASTANIE .
 4. Umowa o korzystanie z usługi DUCHOWE WZRASTANIE zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi DUCHOWE WZRASTANIE. Wypowiedzenie skutkuje natychmiastowym usunięciem danych Użytkownika z bazy usługi DUCHOWE WZRASTANIE.
  Wypowiedzenie umowy może odbyć się:
  1. pisemnie przez email z adresu wskazanego w zgłoszeniu
  2. pisemnie w formie papierowej na adres Fundacji (Fundacja SMS z Nieba, ul. Chrobrego 7, Koszalin)
  3. telefonicznie (aktualny numer telefonu w zakładce "kontakt")

§3 Koszty usługi

Usługa DUCHOWE WZRASTANIE jest bezpłatna.

§4 Opis usługi DUCHOWE WZRASTANIE

 1. Usługa polega na wysyłaniu do Zamawiajacego przez Fundację SMS z Nieba, materiałów w postaci książek, płyt, broszur i innych, które ze względu na swoją treść mają służyć odbiorcy do wzrostu duchowego.
 2. Wysyłane materiały są zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego.
 3. Wszystkie wysyłane materiały są DARMOWE.
 4. Odbiorcy mogą (ALE NIE MUSZĄ) składać ofiary w postaci darowizn na konto Fundacji, z których Fundacja dofinansowuje realizacje niniejszej usługi.

§5 Wymagania

Do korzystania z usługi DUCHOWE WZRASTANIE, konieczne jest posiadanie adresu korespondencyjnego (nie musi być zameldowania), adresu email oraz nr telefonu.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości w usłudze DUCHOWE WZRASTANIE.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

§1 Wstęp

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Fundację SMS z Nieba z siedzibą przy ul. Chrobrego 7 w Koszalinie.

§2 Umowa

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Fundację na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych.
 2. Użytkownik zawiera umowę  o świadczenie usługi Newsletter z Fundacją, poprzez wypełnienie formularza Newslettera na stronie www.smsznieba.pl, udostępniając swój adres e-mail oraz imię, otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.
 3. Procedura zawarcia umowy:
  1. Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny Newslettera i zatwierdza go przyciskiem "Zamawiam", co powoduje wysłanie zamówienia do Fundacji.
  2. W odpowiedzi na zamówienie Fundacja wyśle na wskazany email wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
  3. Użytkownik klikając link aktywacyjny zawiera umowę na darmową usługę Newslettera.
 4. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie skutkuje natychmiastowym usunięciem danych Użytkownika z bazy Newslettera.
  Wypowiedzenie umowy może odbyć się:
  1. przez kliknięcie linku o rezygnacji, który znajduje się w każdej wysłanej wiadomości
  2. przez kliknięcie linku o rezygnacji, który znajduje się w formularzu rejestracyjnym newslettera na stronie www.smsznieba.pl

§3 Koszty usługi

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4 Treść newslettera

 1. Wysyłane newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.)
 2. Wysyłane newslettery zawierają informacje o działalności Fundacji SMS z Nieba oraz o rekomendowanych przez Fundację wydarzeniach i publikacjach ewangelizacyjnych.

§8 Wymagania

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail.

§9 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości w usłudze Newsletter.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

Szczególne podziękowania należą się tym, dzięki pomocy i wsparciu których nasza Fundacja ma możliwość sprawnie funkcjonować i rozwijać się:

 

 • Bp Edwardowi Dajczakowi za błogosławieństwo, zaangażowanie oraz nieustanne wspieranie dzieł i inicjatyw podejmowanych przez Fundację.

 

 • Firmom: "DLA JEZUSA", "Effatha24.pl", "Fonica", "Materna Communications", "Bistro 4you-art.pl"

 

 • Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty za zaangażowanie w posługę przy organizacji oraz prowadzeniu inicjatyw podejmowanych przez Fundację. (www.kochaj.my)

 

 

 • Dobrym Mediom za transmitowanie na Polskę i za granicę rekolekcji, konferencji, forów charyzmatycznych, itp. organizowanych przez Fundację SMS Z NIEBA (www.dobremedia.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy:

 

Joanna Mrozik – Urodziłam się w najpiękniejszym z miesięcy - maju. Moje imię – Joanna - z hebrajskiego oznacza „Bóg jest łaskawy”. Jestem absolwentką teologii ze specjalizacją katechetyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pracę magisterską broniłam z tematyki ewangelizacji. Jestem autorką nazwy projektu SMS z Nieba, w który od samego początku jego istnienia jestem zaangażowana. 

Krzysztof Waszczuk - To kim jestem zawiera się w jednym słowie: Christophoros znaczy niosący Chrystusa. I rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Ponieważ na co dzień zajmuję się głoszeniem Słowa Bożego. Od  12 lat codziennie czytam Biblię i odkrywam krok po kroku treści, które Duch Święty umieścił przez swoich wybranych na kartach 73 ksiąg. Uwielbiam czytać Słowo Boga! W Fundacji SMS Z NIEBA pełnię posługę ewangelizatora, który ma za zadanie wychodzić z Ewangelią wszędzie tam, gdzie Duch Święty tego sobie zażyczy: rekolekcje, misje ewangelizacyjne, a ostatnimi czasy często na ulicy. Formuję się we wspólnocie charyzmatycznej św. Pawła w Koszalinie, której głównym charyzmatem jest ewangelizacja. Uwielbiam śpiewać i grać na chwałę Boga. Mam 35 lat. 

Leszek Tarasewicz – Zajmuję się duszpasterstwem ubogich w ramach projektu Fundacji  "Śniadania za 30 minut". W poprzednich latach pracowałem przy organizacji dużych spotkań ewangelizacyjnych na kilkadziesiąt tysięcy osób np.: Jezus na StadionieLicheń – Słowo Stało się Ciałem, i inne. Działam również w Fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji. Współprowadzę wspólnotę Betlejem w Koszalinie. 

   
Jan Karwat - Kim jestem? Mam na imię JAN - jest to imię pochodzenia hebrajskiego - w tłumaczeniu   "cieszący się boską łaską". Zostałem obdarowany przez BOGA wieloma talentami. Jestem dobrym  organizatorem, sprawiedliwym i pracowitym człowiekiem. Szanuję obyczaje, kulturę i doświadczenia     ludzi, jestem szczery. Mam naturę wrażliwą na "piękno" oraz konserwatywne poglądy na sprawy   rodzinne. Cenię sobie partnerstwo i podział ról, dbam o żonę i dzieci. Niektórzy nazywają mnie "Złota   Rączka" w najlepszym wydaniu. Posiadam dużą wiedzę oraz umiejętności. Cechuje mnie nieprzeciętna   inteligencja oraz zdolności manualne. Nie ma takiego zadania, któremu bym nie stawił "czoła" w różnych   dziedzinach. Nie pytam: Jak? Tylko: Na kiedy mam to zrobić?
 

Barbara Montewka - Moje życie nabiera sensu wtedy, gdy mogę służyć drugiemu człowiekowi. Jestem szczęśliwa, że Pan powołał mnie do konkretnej służby, jaką jest ewangelizacja. Duch Święty ciągle mnie gdzieś posyła i inspiruje do różnych działań. W diecezji lubelskiej posługuję z ekipą w projekcie ,,Żródło''. W diecezji siedleckiej, jako koordynator SNE, prowadzimy z ekipą kursy. W wakacje organizujemy kilkudniową ewangelizację Okuninki. Co roku wyjeżdżam do Kołobrzegu na ewangelizację, aby razem z innymi ewangelizatorami dzielić się doświadczeniem Jezusa w moim życiu i tego, co Pan czyni. Bardzo chętnie posługuję w modlitwie wstawienniczej i modlitwie o uwolnienie. Pragnę, aby wypełniła się moc Ewangelii. Tym którzy uwierzą znaki i cuda towarzyszyć będą. Od 10 lat, jako wolontariusz, współpracuję z kapelanem w dwóch zakładach karnych w Zamościu. Jest wiele inicjatyw, w których jestem gotowa służyć i służę. Moje serce jest otwarte na każdą współpracę, do której mnie wzywa Pan. Od 19 lat należę do Koinonii Jan Chrzciciel. W niej też jestem wiernym członkiem. Służę w miarę możliwości i potrzeb. Bogu dzięki, że Pan mnie wybrał i powołał.

 

Anna Parafiniuk

Jestem szczęśliwą oblubienicą Jezusa, córką Boga Ojca, uczennicą Maryi, którą proszę, by mnie zrodziła na nowo w swoim łonie z Ducha Świętego. To od strony duchowej… Od strony ludzkiej – którą też zawdzięczam Panu – jestem pedagogiem, socjoterapeutką, nauczycielką. Pochodzę z Białej Podlaskiej, ale zdążyłam się już w ciągu sześciu lat zadomowić w Koszalinie, który Pan wybrał dla mnie na miejsce wzrostu i uczenia się służby w ewangelizacji. Aktualnie zawodowo nie zajmuję się pracą pedagogiczną i terapeutyczną (jedynie sporadycznie jako wolontariusz), ale w posłuszeństwie otrzymanemu Słowu: „Zagarniam Cię dla siebie i swoich spraw” jestem na etapie rozpoznawania i przygotowywania się do nowych zadań, które Pan mi zaproponował; Jego plany są zawsze większe i ciekawsze, niż nasze, ludzkie!

 

Magdalena Halak

Jest osobą, która potrafi słuchać drugiego człowieka, jest cierpliwa i ma poczucie stylu. Trzy słowa, które ją najtrafniej określają: wyrozumiała, uprzejma, szybka. Lubi spotykać się z ludźmi, być pomocna. Radość daje jej patrzenie, jak inni wychodzą podniesieni po spotkaniu z nią. 
Jezus jest dla niej jedynym Panem i Zbawicielem. Drogą, Prawdą i Życiem, a przede wszystkim Przyjacielem. Ze względu na Niego wypełnia swoją życiową misję: doradztwo i poradnictwo, prowadzenie kobiet, ludzi, prowadzenie kursów ewangelizacyjnych, głoszenie.
Z wykształcenia jest teologiem, ukończyła studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej a także z oligofrenopedagogiki. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z kierownictwa duchowego. Na co dzień zarządza firmą, która nosi nazwę „UKRYTE PIĘKNO” i przy wykorzystaniu różnych narzędzi np. KOMPASU KARIERY pomaga wielu osobom.

 
 

Zaangażowani w działalność Fundacji:

 

 

Anna Kietla – znaczy dosłownie Niosąca Dobrą Nowinę. Takie imię nadał mi Bóg. Jestem dobrym przykładem na to, jak On jest WIELKI i jak niesamowite  rzeczy On - Bóg potrafi robić w człowieku. Wyposażona w duże pokłady bezpośredniości bardzo lubię pisać (www.wspolnotaswietegopawla.blogspot.com), a nikła potrzeba snu daje mi możliwości czytania. Czas wolny spędzam aktywnie. Mam męża Mateusza i dwóch najwspanialszych synów, a moją codzienność określają słowa Marka Twaina „Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu”.

Emil Pięta – Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Kilka lat temu narodziłem się na nowo – zaprosiłem Jezusa do mojego życia i od tej pory nic już nie jest takie samo. Prowadzę firmę pod nazwą „Galilea” i tu mam przestrzeń do rozwijania talentów, którymi Bóg mnie obdarował. Uwielbiam handel, kontakt z ludźmi. Słucham Boga i staram się odkrywać swoją misję w kościele. Przy „Fundacji SMS z Nieba” wzrastam, wiele się tu nauczyłem, będąc członkiem ekipy w projekcie „Śniadania za 30 minut”, czy podróżując wraz z Księdzem Rafałem i Ekipą po różnych zakątkach Polski i Europy. Na dzień dzisiejszy w Fundacji zajmuję się prowadzeniem sklepiku z gadżetami ewangelizacyjnymi, oraz książkami pomagającymi pogłębiać relację z Bogiem, ale też zajmuję się wieloma sprawami technicznymi. W moim mieście w Koszalinie, w którym mieszkam, wraz z przedstawicielami koszalińskich wspólnot i grup jestem zaangażowany w organizację rekolekcji, koncertów, oraz spotkań na chwałę Bożą.

   Jakub Bartkowiak – Muzyk, lider uwielbienia i ewangelizator. Pochodzi z Rakoniewic, woj. wielkopolskie. Od kilku lat współpracuje z Fundacją SMS z Nieba w Koszalinie oraz prowadzi Warsztaty Uwielbienia w ramach Akademii Rozwoju Talentów. Pełni również funkcję animatora muzycznego w ekipie misyjnej ks. Rafała Jarosiewicza. Posługuje w wielu parafiach i wspólnotach, zwłaszcza charyzmatycznych. Głosi Dobrą Nowinę, przeprowadza warsztaty uwielbienia, szkolenia muzyczne oraz różne rekolekcje i spotkania modlitewne. Świadczy o Bogu w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Prowadzi swój kanał na YouTube „Jakub Bartkowiak", gdzie w formie filmików ewangelizacyjnych dzieli się Słowem Bożym oraz muzyką uwielbienia. Jego głównym zadaniem jest inspirowanie innych ludzi do modlitwy oraz dzielenie się swoim doświadczeniem prowadzenia spotkań modlitewnych. 
   

Joanna Nowak - Urodziłam się 24 grudnia 1995 roku w Koszalinie. Obecnie jestem studentką pierwszego roku na Wydziale Elektroniki i Informatyki na Politechnice Koszalińskiej. Od blisko 9 lat jestem członkiem wspólnoty św. Pawła, która od wielu lat angażuje się w dzieła Nowej Ewangelizacji. Czas wolnym lubię spędzać aktywnie między innymi jeżdżąc na rolkach oraz nartach. Pasjonuje mnie informatyka oraz fotografia. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Fundacji SMS z NIEBA:

 

Ksiądz Rafał Jarosiewicz - Urodziłem się 03 czerwca 1976 r. w Białej Podlaskiej. W 2002 roku ukończyłem Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II w Siedlcach - Nowym Opolu, specjalizując się w tematyce ewangelizacji. To moja pasja! Święcenia kapłańskie przyjąłem 15 czerwca 2002 r. w katedrze siedleckiej. Skończyłem następnie studia doktoranckie z duchowości – ufam, że pracę naukową kiedyś dokończę… Od 2010 r. posługuję w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Pełnię funkcję dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty oraz prezesa Fundacji SMS Z NIEBA. Jestem Misjonarzem Miłosierdzia oraz ewangelizatorem i rekolekcjonistą. Niektórzy mówią: „jesteś znany z oryginalnych pomysłów i nietypowo prowadzonych inicjatyw”.  Tak, szukam nowych form wyrazu niezmiennej treści Ewangelii.  Oto niektóre z inicjatyw: https://www.smsznieba.pl/projekty

Jestem autorem książek, konferencji, muzyki i tekstów. Współpracuję z wieloma instytucjami, zespołami i ekipami.  Choć jestem "zwykłym księdzem", to niezwykłe jest to, co Bóg czyni w moim życiu, a także „używając” mnie dla innych. Kapłaństwo w całym jego wymiarze poprzez odkrywanie miłości Boga, głoszenie Pan Jezusa, sprawowanie sakramentów jest nieustannie moją radością. Relacja z Bogiem jest dla mnie inspiracją.

 

 

 

Magdalena Grajewska Kobieta, która odkryła swoją misję w Kościele i poprzez swoje dary i talenty służy Bogu. Ma niezwykły zmysł organizacyjny. Dlatego też zajmuje się sprawami biurowymi i administracyjnymi w Fundacji oraz podczas różnych wydarzeń przez nią organizowanych. Z wykształcenia technik – ekonomista oraz teolog. Z zamiłowania korektor tekstów. Prowadzi firmę Boskie Eventy, gdzie zajmuje się księgowością, administracją. Jest także trenerem Kompasu Kariery oraz prowadzi Biblijne Kursy Finansowe.

 

Joanna Trusiło Od 33 lat jestem w szczęśliwym związku małżeńskim, którego owocem jest szóstka wspaniałych dzieci i wciąż poszerzające się grono wnucząt. Z wykształcenia jestem plastykiem, a zawodowo zajmuję się fotografią i prowadzę swoją firmę. Od 2010 roku należę do Szkoły Nowej Ewangelizacji. W swojej parafii jestem animatorką grupy młodzieżowej.

 

 

 

Magdalena Plucner Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu w klasie skrzypiec oraz teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Koszalinie. Jestem autorką tekstów, muzyki i scenariuszy oraz założycielką zespołu „Pieśń Chwały”. Od dwudziestu lat głoszę Ewangelię, prowadząc rekolekcje i misje w Polsce oraz za granicą, a także posługując w zespołach muzycznych, jako lider uwielbienia, wokalistka, gitarzystka oraz pianistka. Jestem członkiem Szkoły Nowej Ewangelizacji. Założyłam Akademię Rozwoju Talentów kształcącą między innymi ewangelizatorów, głoszących, liderów i muzyków. Współorganizuję kilka największych katolickich spotkań w Polsce, np. Jezus na stadionie, Słowo stało się ciałem. Jestem pomysłodawczynią serii konferencji dla kobiet Queen Style, autorką książki „Umiłowana czyli kobieta z klasą” oraz właścicielką firmy „Dla Jezusa”

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednolity tekst statutu

 

STATUT FUNDACJI „SMS Z NIEBA”

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

Leszek Trusiło zwany dalej Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 11.06.2012 r. w Koszalinie, Fundację o nazwie: „SMS Z NIEBA” zwaną w dalszej części statutu Fundacją, w celu gospodarczo użytecznym, określonym w niniejszym Statucie.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu, nadanego jej przez Fundatora.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Koszalin

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

Cel i zasady działania fundacji

 

§3

Celem Fundacji „SMS Z NIEBA” jest:

Rozpowszechnianie Słowa Bożego

Rozpowszechnianie myśli Świętych Kościoła Katolickiego

Organizowanie spotkań katechizacyjnych.

Bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego; przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach oraz formacja wierzących do ewangelizacji.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239) w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

działalności charytatywnej;

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracjicudzoziemców;

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

turystyki i krajoznawstwa;

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

ratownictwa i ochrony ludności;

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

promocji i organizacji wolontariatu;

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a)rewitalizacji;

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239).

Działalność pożytku publicznego o której mowa w ust. 2 pkt. 1-33 może być prowadzona jako odpłatna oraz nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

 

§4

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje cele statutowe poprzez:

Wysyłanie poprzez nowoczesne środki przekazu multimedialnego fragmentów Pisma Świętego

Organizowanie koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów i rekolekcji

Promowanie różnych inicjatyw o charakterze chrześcijańskim

Organizowanie konkursów

Prowadzenie wsparcia osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie budowania wartości

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja „SMS Z NIEBA” współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Fundacja „SMS Z NIEBA” może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Wartość środków majątkowych Fundacji „SMS Z NIEBA” przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji "SMS Z NIEBA” jest:

(47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (Przeważająca)

(47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

(73.11.Z) Działalność agencji reklamowych

(77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń

oraz dóbr materialnych, gdzie indziejniesklasyfikowana

(18.20.Z) Reprodukcja zapisanych nośników informacji

(18.12.Z) Pozostałe drukowanie

(18.14.Z) Introligatorstwo i podobne usługi

(85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

Majątek Fundacji „SMS Z NIEBA”

§5

 

Majątkiem Fundacji „SMS Z NIEBA” są środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.

Fundusz założycielski, w jaki Fundację „SMS Z NIEBA” wyposażył Fundator, wynosi 2000 złotych (dwa tysiące złotych).

§6

 

Majątek Fundacji „SMS Z NIEBA”, który służy realizacji celów Fundacji, pochodzi z:

a/ funduszu założycielskiego i darowiznFundatora;

b/ darowizn, spadków krajowych i zagranicznych;

c/ dochodów z ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych;

d/ dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

e/ innej działalności prowadzonej przez Fundację „SMS Z NIEBA”;

f) działalności gospodarczej Fundacji

Darczyńca, przekazując Fundacji „SMS Z NIEBA” środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji „SMS Z NIEBA”. Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” może nie przyjąć tego warunku, w takim wypadku Fundacja „SMS Z NIEBA” zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja „SMS Z NIEBA” może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Majątek Fundacji „SMS Z NIEBA” pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być użyty na realizację celów Fundacji „SMS Z NIEBA” tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W przypadku powołania Fundacji „SMS Z NIEBA” do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Fundacja „SMS Z NIEBA” nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

§7

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Władze Fundacji „SMS Z NIEBA”

§8

Władzami Fundacji „SMS Z NIEBA” są:

a/ Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA”;

b/ Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”.

 

 

§9

 

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” składa się z jednego, dwóch lub trzech członków – w zależności od woli Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” - powoływanych przez Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” na trzyletnią kadencję.

Funkcję członka Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

W razie powołania dwuosobowego lub trzyosobowego Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, powołuje Prezesa Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu. W razie powołania zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” określa Regulamin uchwalony przez Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA.”

 

Członkami Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§10

 

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji „SMS Z NIEBA” składa jeden członek Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, także w przypadku zarządu wieloosobowego.

 

§11

 

Do zadań Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” należy w szczególności:

a/ uchwalanie rocznych planów finansowych, programówdziałań;

b/ podejmowanie czynności i decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

c/ podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, stowarzyszeń i innych osób prawnych i organizacji oraz o ich tworzeniu;

d/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji „SMS Z NIEBA”, z uwzględnieniem zasady gospodarności i legalności;

e/ przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn;

f/ występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji , „SMS Z NIEBA”, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji „SMS Z NIEBA”;

g/ tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji „SMS Z NIEBA” i ustanawianie ich dyrektorów.

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” co roku, do ostatniego dnia lutego roku następnego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji „SMS Z NIEBA” Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Do oceny podejmowanych przez Fundację „SMS Z NIEBA” przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich ekspertyz lub opracowań.

 

§12

 

Członkowie Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” wykonują swoje czynności społecznie, bądź na podstawie umowy, określającej w szczególności warunki wynagrodzenia. Umowę z członkami Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” zawiera w imieniu Fundacji „SMS Z NIEBA”, wskazany przez Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” jej członek.

Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA" i Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, należy do Biura Fundacji „SMS Z NIEBA” . Biuro Fundacji „SMS Z NIEBA" podporządkowane jest Prezesowi Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA".

 

§13

 

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” składa się z trzech do pięciu członków.

W skład Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” z mocy statutu wchodzi Fundator. Fundator może zrzec się członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA".

Zrzeczenie nie wyłącza powołania Fundatora do Rady Kuratorów Fundacji, „SMS Z NIEBA” na mocy postanowień punktu kolejnego.

Członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może powierzyć powoływanie lub odwoływanie członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” innej lub innym osobom.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” i przez to pozbawienie go członkostwa, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”.

Członkostwo w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji „SMS Z NIEBA”.

W razie powołania członka Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, członkostwo takiej osoby w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” ulega zawieszeniu, na czas pełnienia funkcji.

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Członkowie Rady Kuratorów Fundacji:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§14

 

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” zbiera się, co najmniej raz na pół roku.

Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” lub Fundatora.

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały, przedmiotem których jest zmiana Statutu Fundacji „SMS Z NIEBA”, połączenie z inną Fundacją i likwidacja Fundacji „SMS Z NIEBA” podejmowane są jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA".

 

§15

 

Do zadań Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” należy:

a/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”;

b/ podejmowanie decyzji wskazanie członka Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” do zawarcia umów z członkami Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” i ustalanie ich wynagrodzenia;

c/ ocena pracy Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” absolutorium;

d/ kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”;

e/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji „SMS Z NIEBA”;

f/ nadzór nad działalnością Fundacji „SMS Z NIEBA”;

g/ podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji „SMS Z NIEBA”;

h/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Fundacji „SMS Z NIEBA”;

i/ podejmowanie uchwały w przedmiocie połączenia z inna Fundacją;

j/ podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji „SMS Z NIEBA”;

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a/ żądania od Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji „SMS ZNIEBA.”

b/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji „SMS Z NIEBA”.

Czynności kontrolne Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, podejmuje przez wskazanego przez siebie członka lub - działających łącznie - członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA.”

 

Postanowienia końcowe

§16

 

Fundacji „SMS Z NIEBA” może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji „SMS Z NIEBA.”

W uchwale w przedmiocie połączenia z inną Fundacją, Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” określa harmonogram połączenia, wskazując sposób przeniesienia własności majątku Fundacji „SMS Z NIEBA” na inna Fundację.

Prowadzona przez Fundację „SMS Z NIEBA” nieodpłatna działalność pożytku pu- blicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Wyodrębnienie rachunkowe polega na całościowym ujęciu obu typów działalności, jak również dodatkowo osobno każdej z jej części.

 

§17

Fundacji ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Kuratorów Fundacji.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Kuratorów Fundacji na rzecz działających w RP fundacji.

 

Misją Fundacji „SMS Z NIEBA” jest:

 

 • Rozpowszechnianie Słowa Bożego,

 • Rozpowszechnianie myśli Świętych Kościoła Katolickiego,

 • Organizowanie spotkań katechizacyjnych,

 • Bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego,

 • Przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach oraz formacja wierzących do ewangelizacji.

 

 

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje swoją misję statutową poprzez:

 

 • Wysyłanie poprzez nowoczesne środki przekazu multimedialnego fragmentów Pisma Świętego oraz myśli Świętych Kościoła Katolickiego,

 • Organizowanie koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów i rekolekcji,

 • Promowanie różnych inicjatyw o charakterze chrześcijańskim,

 • Organizowanie konkursów,

 • Prowadzenie wsparcia osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie budowania wartości.

 

 

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja „SMS Z NIEBA” współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji „SMS Z NIEBA”.

 

 

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” została założona 11 czerwca 2012 roku. Od tego czasu była przygotowana cała dokumentacja fundacji w tym nadanie numeru NIP, REGON oraz rejestracja w sądzie. 29 sierpnia 2013 roku Fundacja oficjalnie rozpoczęła swoja działalność. Siedzibę ma w Koszalinie, w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.

Od początku swojej działalności Fundacja jest czynnie zaangażowana w organizację różnych inicjatyw w Polsce i za granicą.

Fundacja w roku 2013 zajmowała się przede wszystkim rozsyłaniem wiadomości sms na telefony komórkowe.

 

Rok 2014:

 • Spotkania rekolekcyjno - ewangelizacyjne w halach sportowo - widowiskowych dla młodzieży w Koszalinie, Szczecinku, Pile

 • Dalsze systematyczne i darmowe rozsyłane na telefony komórkowe milionów smsów z dobrym przesłaniem,

 • Rozdawanie dziesiątek tysięcy książek dla uczestników organizowanych spotkań,

 • Ewangelizacyjne spotkania filmowe w szkołach w Koszalinie,

 • Koncerty ewangelizacyjne,

 • Ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystań z Jezusem w Kołobrzegu,

 • Rekolekcje na kilka tysięcy osób z o. Johnem Bashoborą w Pile, Szczecinku i Kołobrzegu,

 • Spotkanie (warsztaty) dla liderów z o. Johnem Bashoborą w Licheniu, oraz spotkanie na 30 tysięcy osób nazwane Rekolekcjami Narodowymi,

 • Spotkania przy mobilnym konfesjonale od 3 do 5 razy w tygodniu (na stronie terminy były ogłaszane raz w tygodniu).

 

Rok 2015:

 • Spotkania rekolekcyjno - ewangelizacyjne w halach sportowo - widowiskowych dla młodzieży w Koszalinie,

 • Systematyczne i darmowo rozsyłane na telefony komórkowe miliony smsów z dobrym przesłaniem,

 • Rozdawanie na spotkaniach dziesiątek tysięcy książek dla uczestników,

 • Ewangelizacyjne pokazy filmowe w szkołach w Koszalinie,

 • Koncerty ewangelizacyjne,

 • Ogólnopolska inicjatywa Ewangelizacyjna Przystań z Jezusem w Kołobrzegu,

 • Rekolekcje z o. Johnem Bashoborą w Koszalinie oraz Lekowie k. Koszalina, na kilka tysięcy osób,

 • Spotkania przy mobilnym konfesjonale od 3 do 5 razy w tygodniu (na stronie terminy były ogłaszane raz w tygodniu).

 • III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, Skrzatusz 28 -31 maja, przy współpracy Fundacji Porta Fideii,

 • 6 turnusów rekolekcji dla młodzieży - Koszalin, Poznań, Ostrowia Mazowiecka, Radzyń Podlaski - przy wsoółpracy ze Szkołą nowej Ewangielizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej,

 • Systematyczne projekcje filmowe w sali spotkań Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej,

 • Współpraca przy Rekolekcjach Narodowych „Jezus na Stadionie“.

 

Pierwszych pracowników Fundacja SMS Z NIEBA zatrudniła w roku 2016.

 

Rok 2016:

 

 • Spotkania rekolekcyjno - ewangelizacyjne w halach sportowo - widowiskowych dla młodzieży w takich jak: Leszno, Słupsk, Złocieniec, Koszalin,
 • Systematyczne i darmowo rozsyłane miliony smsów na telefony komórkowe z dobrym przesłaniem,
 • Rozdawanie na spotkaniach dziesiątek tysięcy książek dla uczestników,
 • Projekcje filmowe w sali spotkań,
 • Koncerty ewangelizacyjne,
 • Misje: Nidzica, Łochów, Koszalin, Miedzeszyn (Warszawa),
 • Ogólnopolska inicjatywa Ewangelizacyjna Przystań z Jezusem w Kołobrzegu,
 • Spotkanie z o. Johnem Bashaborą w Koszalinie na kilka tysięcy osób,
 • Spotkanie z o. Johnem Bashaborą w Licheniu na ok. 30 tysięcy osób oraz warsztaty dla liderów,
 • Współprowadzenie kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji: Paweł, Jan, Nowe Życie,
 • Spotkania przy mobilnym konfesjonale od 3 do 5 razy w tygodniu, rozmowy z każdą osobą, która potrzebowała wsparcia i wskazania sposobu i drogi do wyjścia z trudnej sytuacji.

 

 

 

 

 

 

ul. Bolesława Chrobrego 7
75-062 Koszalin
tel. 737 635 502

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KRS:  0000475218
REGON: 321424220
NIP:  669-25-20-108

 

Jeżeli chcesz wesprzeć naszą fundację, poniżej podajemy numer konta:
51 1020 2791 0000 7402 0210 3315


Top