SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1080)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„nie bowiem, które chcę, czynię dobre, ale którego nie chcę: złe, to dokonuję”. (Do Rzymian 7, 19)
„Bo żołdy grzechu śmiercią, zaś dar Boga życiem wiecznym w Pomazańcu Jezusie, Panu naszym”. (Do Rzymian 6, 23)
„I wy stawajcie się gotowi, bo której godziny nie wydaje się wam, Syn Człowieka przychodzi”. (Według Łukasza 12, 40)
„Niech będą wasze biodra opasane i lampki palące się. I wy podobni ludziom oczekującym pana swego, kiedy powróci z wesela, aby (gdy przyjdzie) i (gdy zapuka), zaraz otworzyliby mu”. (Według Łukasza 12, 35 – 36)
„Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego. Odchodźcie: oto wysyłam was jak jagnięta w środek wilków”. (Według Łukasza 10, 2 – 3)
„I przystępują do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc mu: Nauczycielu, chcemy, aby co poprosimy cię, uczyniłbyś nam. On zaś powiedział im: Co chcecie bym uczynił wam?” (Według Marka 10, 35 – 36)
„Mówię zaś wam, każdy, który przyzna się do mnie wobec ludzi, i Syn Człowieka przyzna się do niego wobec zwiastunów Boga. Zaś (który wyparł się) mnie wobec ludzi, dozna wyparcia się wobec zwiastunów Boga”. (Według Łukasza 12, 8 – 9)
„Nic zaś pozasłaniane (nie) jest, co nie będzie odsłonięte, i ukryte, co nie będzie poznane”. (Według Łukasza 12, 2)
„Biada wam, znawcom Prawa, bo zabraliście klucz poznania; sami nie weszliście i wchodzących powstrzymaliście”. (Według Łukasza 11, 52)
„On zaś rzekł: I wam znawcom Prawa biada, bo obciążacie ludzi ciężarami niemożliwymi do noszenia, a sami jednym (z) palców waszych nie dotykacie (tych) ciężarów”. (Według Łukasza 11, 46)
Strona 1 z 54

Top