SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1016)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Podobne jest królestwo niebios skarbowi ukrytemu w polu, który znalazłszy człowiek ukrył, i z radości jego odchodzi, i sprzedaje wszystko, ile ma, i kupuje pole owo”. (Według Mateusza 13, 44)
„Inny przykład powiedział im: Podobne jest królestwo niebios zaczynowi, który wziąwszy kobieta schowała w mąki pszennej miary trzy, aż do (kiedy) zakwasiło się całe”. (Według Mateusza 13, 33)
„Zachęcam więc was ja, więzień w Panu, (by) w sposób godny postępować powołania, którym zostaliście powołani, z całą uniżonością serca i delikatnością, z wielkodusznością, znosząc jedni drugich w miłości”. (Do Efezjan 4, 1 – 2)
„Inny przykład podał im mówiąc: Podobne stało się królestwo niebios człowiekowi siejącemu dobre nasienie na polu jego. Przy zaś spaniu ludzi, przyszedł jego wróg i dosiał chwasty po środku zboża i odszedł”. (Według Mateusza 13, 24 – 25)
„Ja bowiem z powodu Prawa Prawu umarłem, aby Bogu zacząłbym żyć. (Z) Pomazańcem razem jestem ukrzyżowany; żyję zaś już nie ja, żyje zaś we mnie Pomazaniec; co zaś teraz żyję w ciele, w wierze żyję, (tej) (w) Syna Boga, (Tego) (który umiłował) mię i (który wydał) siebie samego za mnie”. (Do Galatów 2, 19 – 20)
„On zaś powiedział im: Nie przeczytaliście, co uczynił Dawid, kiedy zgłodniał i ci z nim? Jak wszedł do domu Boga i chleby przedkładania zjedli, których nie wolno było mu zjeść, ani tym z nim, jeśli nie kapłanom samym? (Według Mateusza 12, 3 – 4)
„Chodźcież do mnie wszyscy trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam”. (Według Mateusza 11, 28)
„Nie uważajcie, że przyszedłem rzucić pokój na ziemię. Nie przyszedłem rzucić pokój, ale miecz. Przyszedłem bowiem rozdwoić człowieka przeciw ojcu jego, i córkę przeciw matce jej, i synową przeciw teściowej jej; i wrogami człowieka domownicy jego”. (Według Mateusza 10, 34 – 36)
„I wyszedłszy głosili, aby zmieniali myślenie, i demonów wiele wyrzucali, i namaszczali oliwą licznych niemocnych i uzdrawiali”. (Według Marka 6, 12 – 13)
„Nie jest uczeń nad nauczyciela ani niewolnik nad pana jego. Wystarczające uczniowi, aby stał się jak nauczyciel jego, i niewolnik jak pan jego. Jeśli pana domu Belzebubem przewali, ile bardziej domowników jego”. (Według Mateusza 10, 24 – 25)
Strona 1 z 51

Top