SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1228)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Ja jestem winorośl prawdziwa, a Ojciec mój rolnik jest. Każdy pęd we mnie nie niosący owocu, odrywa go, i każdy owoc niosący oczyszcza go, aby owoc liczniejszy niósł”. (Według Jana 15, 1 – 2)
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Nie niech wpada w zamęt wasze serce ani niech trwoży się”. (Według Jana 14, 27)
„Ojcze, co dałeś mi, chcę, aby gdzie jestem ja, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którą dałeś mi, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata”. (Według Jana 17, 24)
„Przykazanie nowe daję wam, aby miłowaliście jedni drugich. Jako umiłowałem was, aby i wy miłowaliście jedni drugich. W tym poznają wszyscy, że moimi uczniami jesteście, jeśli miłość mieć będziecie (między) sobą nawzajem”. (Według Jana 13, 34 – 35)
„Jako umiłował mnie Ojciec, i ja was umiłowałem. Pozostańcie w miłości mojej”. (Według Jana 15, 9)
„Jezus zaś zawołał i powiedział: Wierzący we mnie nie wierzy we mnie, ale w (tego), (który posłał) mnie”. (Według Jana 12, 44)
„I była ręka Pana z nimi, wielka liczba, (ta) (która uwierzyła), zwróciła się do Pana”. (Dokonania wysłanników 11, 21)
„Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry życie jego kładzie za owce”. (Według Jana 10, 11)
„Owce moje głosu mego słuchają i ja znam je i towarzyszą mi. I ja daję im życie wieczne, i nie zginą na wiek, i nie porwie ktoś ich z ręki mej. Ojciec mój, co dał mi, (od) wszystkich większym jest; i nikt (nie) może porywać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (Według Jana 10, 27 – 30)
„Bowiem ciało me prawdziwym jest pokarmem i krew ma prawdziwym jest napojem”. (Według Jana 6, 55)
Strona 1 z 62

Top