SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1577)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„nic (nie) bowiem wnieśliśmy na świat, tak że ani wynieść coś możemy”. (Do Tymoteusza I 6, 7)
„On zaś usłyszawszy rzekł: Nie potrzebę mają silni lekarza, ale źle mający się”. (Według Mateusza 9, 12)
„I świat przemija, i pożądanie jego, zaś czyniący wolę Boga pozostaje na wiek”. (Jana I 2, 17)
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiukroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)
„Dobry człowiek z dobrego skarbca serca wynosi dobro, a zły ze złego wynosi zło. Z bowiem obfitości serca mówią usta jego”. (Według Łukasza 6, 45)
„Stały zaś przy krzyżu Jezusa matka jego, i siostra matki jego Maria Kleofasa, i Maria Magdalena”. (Według Jana 19, 25)
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)
„Szczęśliwi zgłodniali teraz, bo nasyceni będziecie. Szczęśliwi płaczący teraz, bo śmiać się będziecie”. (Według Łukasza 6, 21)
„I cały tłum szukał, (by) dotknąć się go, bo moc od niego wychodziła i leczyła wszystkich”. (Według Łukasza 6, 19)
„Znów [amen] mówię wam, że jeśli dwaj zgodziliby się z was na ziemi co do wszelkich spraw, (co do których) prosiliby, stanie się im u Ojca mego w niebiosach. Gdzie bowiem jest dwóch lub trzech zebranych w moje imię, tam jestem w środku nich”. (Według Mateusza 18, 19 – 20)
Strona 1 z 79

Top