SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (928)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jako umiłował mnie Ojciec, i ja was umiłowałem. Pozostańcie w miłości mojej. Jeśli przykazań mych strzec będziecie, pozostaniecie w miłości mej, jako ja przykazań Ojca mego ustrzegłem i pozostaję jego w miłości”. (Według Jana 15, 9 – 10)
„Zaś większy z was będzie waszym sługą. Kto zaś wywyższy siebie, zostanie uniżony, i kto uniży siebie, wywyższony zostanie”. (Według Mateusza 23, 11 – 12)
„Stawajcie się litościwi jako [i] Ojciec wasz litościwy jest. I nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni. I nie potępiajcie, i nie zostaniecie potępieni. Uwalniajcie i będziecie uwolnieni”. (Według Łukasza 6, 36 – 37)
„Co więc powiemy do tego? Jeśli Bóg za nami, kto przeciw nam? Który swojego Syna nie oszczędził, ale za nas wszystkich wydał Go, jak nie i razem z Nim wszystko nam podaruje?” (Do Rzymian 8, 31 – 32)
„Jeśli bowiem uwolnilibyście ludzi (od) występków ich, uwolni i was Ojciec wasz niebieski. Jeśli zaś nie uwolnilibyście ludzi, ani Ojciec wasz uwolni (od) występków waszych”. (Według Mateusza 6, 14 – 15)
„powiedziawszy, że: Ma Syn Człowieka wiele wycierpieć i zostać odrzuconym przez starszych, i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i zostać zabitym, i trzeciego dnia podnieść się”. (Według Łukasza 9, 22)
„I poznawszy mówi im: Dlaczego rozważacie, że chlebów nie macie? Jeszcze nie zauważacie, ani pojmujecie? Skamieniałe macie serce wasze? Oczy mając nie patrzycie i uszy mając nie słuchacie? I nie przypominacie sobie, kiedy pięć chlebów połamałem na pięć tysięcy, ile koszyków ułomków pełnych zebraliście? Mówią mu: Dwanaście”. (Według Marka 8, 17 – 19)
„Czy to więc jecie, czy to pijecie, czy to coś czynicie, wszystko ku chwale Boga czyńcie. Nie powodującymi potknięcia się i (dla) Judejczyków stawajcie się i (dla) Hellenów i (dla) (społeczności) wywołanych Boga”. (Do Koryntian I 10, 31 – 32)
„I powiedział jej: Z powodu tego słowa odejdź, wyszedł z córki twej demon. I odszedłszy do domu jej znalazła dziecko położone na łożu i demona wyszłego”. (Według Marka 7, 29 – 30)
„Mówił zaś, że: Co z człowieka wychodzące, owo zanieczyszcza człowieka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzi rozważania złe wychodzą, rozpusty, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, zachłanności, niegodziwości, podstęp, rozpasanie, oko złe, bluźnierstwo, wyniosłość, głupota. Wszystkie te złości z wnętrza wychodzą i zanieczyszczają człowieka”. (Według Marka 7, 20 – 23)
Strona 1 z 47

Top