Trochę więcej o Bogu (1339)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti” (Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”)? Zob. KKK 1320
Czy wiesz, że kandydat do bierzmowania powinien być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz w sprawach doczesnych? Zob. KKK 1319
Czy wiesz, że kandydat do bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu? Zob. KKK 1319
Czy wiesz, że na Wschodzie sakramentu bierzmowania udziela się bezpośrednio po chrzcie, a po nim następuje uczestnictwo w Eucharystii? Zob. KKK 1318
Czy wiesz, że bierzmowanie, podobnie jak chrzest, wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter? Zob. KKK 1317
Czy wiesz, że bierzmowanie jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny? Zob. KKK 1316
Czy wiesz, że bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu? Zob. KKK 1316
Czy wiesz, że Kościół chce, by żadne z jego dzieci, nawet najmniejsze, nie odchodziło z tego świata nie udoskonalone przez Ducha Świętego darem pełni Chrystusa? Zob. KKK 1314
Czy wiesz, że jeśli jakiś chrześcijanin znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, każdy kapłan może udzielić mu bierzmowania? Zob. KKK 1314
Czy wiesz, że pierwotnym szafarzem bierzmowania jest biskup? Zob. KKK 1312

Top