Trochę więcej o Bogu (569)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nie istnieje nic, co nie zawdzięczałoby swego istnienia Bogu Stwórcy? Zob. KKK 338

Czy wiesz, że na temat stworzenia Pismo święte naucza prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia? Zob. KKK 337

Czy wiesz, że Pismo święte przedstawia symbolicznie dzieło Stwórcy jako ciąg sześciu dni Boskiej „pracy”, która kończy się „odpoczynkiem” siódmego dnia? Zob. KKK 337

Czy wiesz, że Bóg sam stworzył świat widzialny w całej jego wspaniałości, różnorodności i porządku? Zob. KKK 337

Czy wiesz, że już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu? Zob. KKK 336

Czy wiesz, że życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów? Zob. KKK 336

Czy wiesz, że w liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga? Zob. KKK 335

Czy wiesz, że całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów? Zob. KKK 334

Czy wiesz, że życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą aniołów? Zob. KKK 333

Czy wiesz, że aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z daleka i bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego? Zob. KKK 332

Top