Trochę więcej o Bogu (1430)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa? Zob. KKK 1413
Czy wiesz, że istotnymi znakami sakramentu Eucharystii są pszenny chleb i wino gronowe, nad którymi wzywa się błogosławieństwa Ducha Świętego i kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami Jezusa z Ostatniej Wieczerzy? Zob. KKK 1412
Czy wiesz, że tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Eucharystii i konsekrować chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Pana? Zob. KKK 1411
Czy wiesz, że Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii? Zob. KKK 1410
Czy wiesz, że sam Chrystus, wieczny Arcykapłan Nowego Przymierza, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną? Zob. KKK 1410
Czy wiesz, że Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie? Zob. KKK 1409
Czy wiesz, że celebracja Eucharystii obejmuje zawsze: głoszenie słowa Bożego, dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekrację chleba i wina oraz uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pana? Zob. KKK 1408
Czy wiesz, że w Eucharystii Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu? Zob. KKK 1407
Czy wiesz, że Eucharystia jest sercem i szczytem życia Kościoła? Zob. KKK 1407
Czy wiesz, że nie mamy pewniejszego zadatku ani wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia? Zob. KKK 1405

Top