Trochę więcej o Bogu (875)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w ślad za prorokami i Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym? Zob. KKK 678

Czy wiesz, że triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego? Zob. KKK 677

Czy wiesz, że Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu? Zob. KKK 677

 

Czy wiesz, że największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele?  Zob. KKK 675

 

Czy wiesz, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących? Zob. KKK 675

Czy wiesz, że przyjście eschatologiczne może wypełnić się w każdej chwili? Zob. KKK 673

Czy wiesz, że od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie? Zob. KKK 673

Czy wiesz, że Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność przez cudowne znaki, które towarzyszą głoszeniu go przez Kościół? Zob. KKK 670

Czy wiesz, że Odkupienie jest źródłem władzy, którą Chrystus mocą Ducha Świętego sprawuje w Kościele? Zob. KKK 669

Czy wiesz, że Chrystus jako Pan jest także Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem? Zob. KKK 669

Top