Trochę więcej o Bogu (1190)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nie znamy czasu końca ziemi i ludzkości, ani też sposobu przemiany wszechświata? Zob. KKK 1048
Czy wiesz, że po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony? Zob. KKK 1042
Czy wiesz, że na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię? Zob. KKK 1042
Czy wiesz, że prawda o Sądzie Ostatecznym wzywa do nawrócenia? Zob. KKK 1041
Czy wiesz, że Sąd Ostateczny objawi, że sprawiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez Jego stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci? Zob. KKK 1040
Czy wiesz, że jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu? Zob. KKK 1040
Czy wiesz, że Sąd Ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa? Zob. KKK 1040
Czy wiesz, że Sąd Ostateczny ujawni to, co każdy uczynił dobrego, i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami? Zob. KKK 1039
Czy wiesz, że zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych, poprzedzi Sąd Ostateczny? Zob. KKK 1038
Czy wiesz, że Bóg nie przeznacza nikogo do piekła? Zob. KKK 1037

Top