Trochę więcej o Bogu (960)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem wspólnoty Boga i ludzi? Zob. KKK 780

Czy wiesz, że Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy, i jest społecznością hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa? Zob. KKK 779

Czy wiesz, że Kościół osiągnie swoje wypełnienie w chwale nieba jako zgromadzenie wszystkich odkupionych ziemi? Zob. KKK 778

Czy wiesz, że Kościół jest równocześnie drogą i celem zamysłu Bożego? Zob. KKK 778

Czy wiesz, że słowo Kościół oznacza zwołanie? Zob. KKK 777

Czy wiesz, że Kościół jest widzialnym planem miłości Boga dla rodzaju ludzkiego? Zob. KKK 776

Czy wiesz, że jako sakrament Kościół jest narzędziem Chrystusa? Zob. KKK 776

Czy wiesz, że bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem jest pierwszym celem Kościoła? Zob. KKK 775

Czy wiesz, że Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego? Zob. KKK 775

 

Czy wiesz, że Chrystus wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego? Zob. KKK 772

Top