Trochę więcej o Bogu (569)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że grzech pierworodny przynosi ze sobą „niewolę pod panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła”? Zob. KKK 407

Czy wiesz, że przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny? Zob. KKK 407

Czy wiesz, że chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga, ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej? Zob. KKK 405

Czy wiesz, że chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej? Zob. KKK 405

Czy wiesz, że grzech pierworodny jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym, jest stanem, a nie aktem? Zob. KKK 403

Czy wiesz, że wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama? Zob. KKK 402

Czy wiesz, że ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale? Zob. KKK 398

Czy wiesz, że popełniając pierwszy grzech człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem? Zob. KKK 398

Czy wiesz, że człowiek nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu? Zob. KKK 397

Czy wiesz, że drzewo „poznania dobra i zła” przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować? Zob. KKK 396

Strona 5 z 29
Top