Trochę więcej o Bogu (1572)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane? Zob. KKK 1640
Czy wiesz, że zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga? Zob. KKK 1639
Czy wiesz, że w małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności? Zob. KKK 1638
Czy wiesz, że z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny? Zob. KKK 1638
Czy wiesz, że w przypadku różnicy religii do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody? Zob. KKK 1635
Czy wiesz, że według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim małżeństwo mieszane wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej? Zob. KKK 1635
Czy wiesz, że różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeśli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty, i jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa? Zob. KKK 1634
Czy wiesz, że sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie „tak” było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie? Zob. KKK 1632
Czy wiesz, że małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i nakłada obowiązki w Kościele, między małżonkami i wobec dzieci? Zob. KKK 1631
Czy wiesz, że małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym i wypada, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła? Zob. KKK 1631
Strona 5 z 79

Top