Trochę więcej o Bogu (649)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet? Zob. KKK 489

Czy wiesz, że wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa? Zob. KKK 487

Czy wiesz, że Duch Święty sprawia, że Maryja poczyna wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od Niej? Zob. KKK 485

Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do niego? Zob. KKK 485

Czy wiesz, że Maryja jest powołana do poczęcia Tego, w którym zamieszka „cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała”? Zob. KKK 484

Czy wiesz, że Wcielenie stanowi tajemnicę przedziwnej jedności natury Boskiej i natury ludzkiej w jedynej Osobie Słowa? Zob. KKK 483

Czy wiesz, że Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne oraz podporządkowane Jego Boskiemu rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym? Zob. KKK 482

Czy wiesz, że Jezus Chrystus ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego? Zob. KKK 481

Czy wiesz, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej; z tej racji jest On jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi? Zob. KKK 480

Czy wiesz, że Jednorodzony Syn Ojca, Słowo wieczne i substancjalny obraz Ojca, wcielił się w czasie ustalonym przez Boga: nie tracąc natury Boskiej, przyjął naturę ludzką? Zob. KKK 479

Strona 5 z 33
Top