Trochę więcej o Bogu (1305)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała? Zob. KKK 1368
Czy wiesz, że Kościół jest Ciałem Chrystusa? Zob. KKK 1368
Czy wiesz, że ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą? Zob. KKK 1367
Czy wiesz, że Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia Ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców? Zob. KKK 1366
Czy wiesz, że Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia Ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców? Zob. KKK 1366
Czy wiesz, że ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą? Zob. KKK 1365
Czy wiesz, że Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego Ciałem? Zob. KKK 1362
Czy wiesz, że Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia? Zob. KKK 1361
Czy wiesz, że w Ofierze eucharystycznej całe stworzenie umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa? Zob. KKK 1359
Czy wiesz, że Eucharystia, sakrament naszego zbawienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu, jest także ofiarą uwielbienia i dziękczynienia za dzieło stworzenia? Zob. KKK 1359
Strona 5 z 66

Top