Trochę więcej o Bogu (964)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w Kościele istnieje różnorodność posługiwania, ale jedność misji? Zob. KKK 873

Czy wiesz, że nawet różnice, które Pan chciał wprowadzić między członkami swojego Ciała, służą jego jedności i jego posłaniu? Zob. KKK 873

Czy wiesz, że z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracuje w budowaniu Ciała Chrystusa? Zob. KKK 872

 

Czy wiesz, że wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie? Zob. KKK 871

Czy wiesz, że Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych Apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i Kolegium Biskupów? Zob. KKK 869

Czy wiesz, że Kościół jest apostolski; jest zbudowany na trwałych fundamentach dwunastu Apostołów Baranka; jest niezniszczalny; jest nieomylnie zachowywany w prawdzie? Zob. KKK 869

Czy wiesz, że Kościół z natury swojej jest misyjny? Zob. KKK 868

Czy wiesz, że Kościół jest powszechny; głosi całość wiary; nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je; jest posłany do wszystkich narodów; zwraca się do wszystkich ludzi; obejmuje wszystkie czasy? Zob. KKK 868

Czy wiesz, że świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w Maryi już cały jest święty? Zob. KKK 867

Czy wiesz, że Kościół, chociaż obejmuje grzeszników, jest nieskalany? Zob. KKK 867

Strona 5 z 49
Top