Trochę więcej o Bogu (841)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie zostanie uwielbiony przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie? Zob. KKK 728

Czy wiesz, że całe posłanie Syna i Ducha Świętego w pełni czasu jest zawarte w fakcie, że Syn od chwili Wcielenia jest namaszczony Duchem Ojca: Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem? Zob. KKK 727

Czy wiesz, że przez Maryję Duch Święty zaczyna prowadzić do komunii z Chrystusem ludzi? Zob. KKK 725

Czy wiesz, że w Maryi Duch Święty objawia Syna Ojca, który staje się Synem Dziewicy? Zob. KKK 724

Czy wiesz, że dziewictwo Maryi staje się wyjątkową płodnością przez moc Ducha Świętego i przez wiarę? Zob. KKK 723

Czy wiesz, że za sprawą Ducha Świętego, Maryja poczęła i zrodziła Syna Bożego? Zob. KKK 723

Czy wiesz, że w Maryi Duch Święty wypełnia zamysł życzliwości Ojca? Zob. KKK 723

Czy wiesz, że Duch Święty przygotował Maryję przez swoją łaskę? Zob. KKK 722

Czy wiesz, że w Maryi zostają zapoczątkowane wielkie sprawy Boże, które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele? Zob. KKK 721

Czy wiesz, że Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze Dziewica, jest arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu? Zob. KKK 721

Strona 5 z 43
Top