Trochę więcej o Bogu (1181)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Kościoły tego samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczęły celebrować misterium Chrystusa, stosując szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury? Zob. KKK 1202
Czy wiesz, że bogactwo misterium Chrystusa jest tak niezgłębione, że żadna tradycja liturgiczna nie może wyczerpać jego wymowy? Zob. KKK 1201
Czy wiesz, że celebrowane w liturgii misterium jest jedno, ale formy jego celebrowania są zróżnicowane? Zob. KKK 1200
Czy wiesz, że od pierwszej wspólnoty jerozolimskiej aż do paruzji Kościoły Boże wierne wierze apostolskiej we wszystkich miejscach celebrują to samo Misterium Paschalne? Zob. KKK 1200
Czy wiesz, że Chrystus jest prawdziwą Świątynią Boga? Zob. KKK 1197
Czy wiesz, że w ustalone dni roku liturgicznego Kościół na ziemi wspomina świętych, przede wszystkim Świętą Bożą Rodzicielkę, następnie męczenników i innych świętych? Zob. KKK 1195
Czy wiesz, że śpiew i muzyka są ściśle złączone z czynnością liturgiczną? Zob. KKK 1191
Czy wiesz, że święte krzyżmo, służące do namaszczania, jest znakiem sakramentalnym pieczęci daru Ducha Świętego? Zob. KKK 1183
Czy wiesz, że tabernakulum powinno być umieszczone w kościele, w najbardziej godnym miejscu, z największą czcią? Zob. KKK 1183
Czy wiesz, że dom modlitwy, w którym celebruje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię oraz gdzie gromadzą się wierni i gdzie czci się obecność Syna Bożego, naszego Zbawiciela, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym na pomoc i pociechę dla wierzących, winien być czysty, przystosowany do modlitwy i sprawowania świętej służby? Zob. KKK 1181
Strona 5 z 60

Top