Trochę więcej o Bogu (720)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w Jezusie Prawo ukazuje się już nie jako wypisane na kamiennych tablicach, ale jako wyryte w głębi jestestwa… w sercu? Zob. KKK 580

Czy wiesz, że od początku publicznej misji Jezusa faryzeusze i zwolennicy Heroda z kapłanami i uczonymi w Piśmie wspólnie postanowili skazać Go na śmierć? Zob. KKK 574

Czy wiesz, że Kościół pozostaje wierny interpretacji wszystkich Pism danej przez samego Jezusa zarówno przed Jego Paschą, jak i po niej? Zob. KKK 572

Czy wiesz, że Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu? Zob. KKK 571

Czy wiesz, że Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa? Zob. KKK 567

Czy wiesz, że kuszenie na pustyni ukazuje Jezusa, pokornego Mesjasza, który odnosi zwycięstwo nad Szatanem przez całkowite przylgnięcie do zamysłu zbawienia zamierzonego przez Ojca? Zob. KKK 566

Czy wiesz, że od początku swojego życia publicznego, to jest od przyjęcia chrztu, Jezus jest Sługą całkowicie poświęconym dziełu Odkupienia, które wypełni się przez chrzest Jego męki? Zob. KKK 565

Czy wiesz, że Jezus przez swoje poddanie się Maryi i Józefowi, a także przez swoją pokorną pracę w ciągu długich lat w Nazarecie, daje nam przykład świętości w codziennym życiu rodziny i w pracy? Zob. KKK 564

Czy wiesz, że uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do Niego, aż On ukształtuje się w nich? Zob. KKK 562

Czy wiesz, że milczenie Jezusa, cuda, czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie Zmartwychwstanie są urzeczywistnieniem Jego słów i wypełnieniem Objawienia? Zob. KKK 561

Strona 5 z 36
Top