Trochę więcej o Bogu (1373)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski? Zob. KKK 1431
Czy wiesz, że pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów? Zob. KKK 1431
Czy wiesz, że przez wiarę w Dobrą Nowinę i przez chrzest człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie wszystkich grzechów i dar nowego życia? Zob. KKK 1427
Czy wiesz, że chrzest jest głównym miejscem pierwszego i podstawowego nawrócenia? Zob. KKK 1427
Czy wiesz, że w przepowiadaniu Kościoła wezwanie do nawrócenia jest skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii? Zob. KKK 1427
Czy wiesz, że Jezus wzywa do nawrócenia? Zob. KKK 1427
Czy wiesz, że nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało kruchości i słabości natury ludzkiej ani jej skłonności do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością? Zob. KKK 1426
Czy wiesz, że sakrament Pokuty i Pojednania nazywa się sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie? Zob. KKK 1424
Czy wiesz, że sakrament Pokuty i Pojednania nazywa się sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju? Zob. KKK 1424
Czy wiesz, że sakrament Pokuty i Pojednania nazywa się sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu? Zob. KKK 1424
Strona 5 z 69

Top