Trochę więcej o Bogu (905)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia? Zob. KKK 814

Czy wiesz, że Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski oraz powołuje go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów? Zob. KKK 811

Czy wiesz, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego? Zob. KKK 809

Czy wiesz, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa? Zob. KKK 808

Czy wiesz, że Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele? Zob. KKK 807

Czy wiesz, że Kościół jest Ciałem, którego Głową jest Chrystus? Zob. KKK 807

Czy wiesz, że przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało? Zob. KKK 805

Czy wiesz, że charyzmaty są rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego Ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i są wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej prawdziwą miarą charyzmatów? Zob. KKK 800

Czy wiesz, że charyzmaty zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata? Zob. KKK 799

Czy wiesz, że charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi? Zob. KKK 799

Strona 5 z 46
Top