SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1866)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę”. (Rz 7, 19)
„Jezu, odbij na duszy i sercu moim swoją pokorę”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Paweł wielokrotnie mówi nam o walce, która trwa w nas. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rz 6, 23)
„Ja chcę być podobna do Ciebie, Jezu, do Ciebie ukrzyżowanego, umęczonego, upokorzonego”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. To darmowość zbawienia daje nam pewność miłości Boga do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Łk 12, 40)
„Kiedy rozważam mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojecie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus nie mówiąc nam o czasie naszego nawiedzenia, pomaga nam być nieustannie przygotowanymi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”. (Łk 12, 35 – 36)
„Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Czuwanie i gotowość na przyjście Pana to bardzo istotne przesłanie wynikające z Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. (Łk 10, 2 – 3)
„Jezus mi powiedział, że najwięcej Mu się przypodobam przez rozważanie Jego bolesnej męki i przez to rozważanie wiele światła spływa na duszę moją”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Posłanie nas przez Jezusa wymaga naszej dyspozycyjności, ponieważ dzieło, które rozpoczynamy wiąże się z ryzykiem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił?” (Mk 10, 35 – 36)
„O Jezu mój, utrzymuj mnie przy sobie, patrz, jak słabą jestem, sama ani kroku nie zrobię naprzód, więc Ty, Jezu musisz być ustawicznie ze mną, jak matka przy słabym dziecku - więcej nawet”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus jest otwarty na podpowiedzi i zapytania tych, którzy do Niego przychodzą, ale jednocześnie pokazuje drogę, po której sam pragnie prowadzić. ks. Rafał Jarosiewicz
„A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych”. (Łk 12, 8 – 9)
„Rozumiem, co to jest wierność jednej pojedynczej łasce, a ona sprowadza cały szereg innych”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus przywiązuje obietnice do składania świadectwa o Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach”. (Łk 12, 2)
„Rzekł mi Pan: Nie lękaj się, nie pozostawię cię samą”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus chcąc byśmy mieli świadomość, jak ważne jest wszystko, co robimy daje nam wskazania, które mają pomagać nam podejmować każde decyzje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. (Łk 11, 52)
„Każdym uderzeniem serca dziękuję Ci, Boże, za wielkie miłosierdzie względem mnie”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezusowe „biada” jest szczególnie ważne wobec sytuacji, w której człowiek człowiekowi „zamyka niebo” swoim postępowaniem. ks. Rafał Jarosiewicz
„On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”. (Łk 11, 46)
„Wolę być w klasztorze popychadłem nic nie znaczącym, niż na świecie królową”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus wielokrotnie demaskuje obłudę i fałsz, ale po to, aby pokazać miłość Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 94

Top