SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2073)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!” (Ps 96, 1)
„Zmagania o dusze ludzkie i miłość ku nim w Panu jest prostym obowiązkiem chrześcijanina”. św. Edyta Stein
Ps. Nową pieśń może śpiewać tylko nowy człowiek – tak napisał święty Augustyn – to ważna podpowiedź. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”. (J 15, 1 – 2)
„Być dzieckiem Bożym znaczy być równocześnie małym i wielkim”. św. Edyta Stein
Ps. Oczyszczanie nie powinno nas zadziwiać, jeżeli idziemy za naszym Mistrzem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14, 27)
„Cierpienia nigdy nie są za wielkie ani radość za mała”. św. Edyta Stein
Ps. Jezus, dając nam pokój, bardzo jasno zwraca uwagę, iż jest to zupełnie inny rodzaj pokoju, niż ten dawany przez świat. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”. (J 17, 24)
„Trzeba być w oczach każdego człowieka tym, czym się jest w oczach Boga”. św. Edyta Stein
Ps. Pragnienie Jezusa, w którym ukazuje swoją miłość do każdego człowieka, On sam odkrywa przed nami, jako konkretny znak. ks. Rafał Jarosiewicz
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. (J 13, 34 – 35)
„Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”. św. Edyta Stein
Ps. Wzajemnie się miłować, to podejmować konkretne postawy, które wynikają z Ewangelii, i o tej miłości świadczą. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9)
„Oczywiście – religia nie ogranicza się do jakiegoś cichego kącika czy kilku świątecznych godzin”. św. Edyta Stein
Ps. Gdyby ktoś miał wątpliwości, co do wielkości miłości Jezusa do nas, warto przypominać sobie wtedy słowa, w których porównuje On tę miłość do miłości Ojca wobec Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Służcie Panu z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki”. (Ps 2, 11 – 12)
„To czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam”. św. Edyta Stein
Ps. Szukając ucieczki w Bogu dokonujemy najlepszej inwestycji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia”. (Ps 89, 2)
„Pismo Święte jest nieustannym źródłem pouczenia o prawach życia wewnętrznego”. św. Edyta Stein
Ps. Umiejętność dostrzegania działania Boga, i ukazywania Go światu, to także wezwanie wynikające z Biblii. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał”. (J 12, 44)
„Ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum, gdy mi ją odbiera uczoność innych”. św. Edyta Stein
Ps. Pan Jezus wielokrotnie pokazuje, że jest całkowicie zespolony z wolą Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz
„A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana”. (Dz 11, 21)
„Bóg jest miłosierny i wspaniałomyślny ponad wszelkie pojęcia”. św. Edyta Stein
Ps. Nawrócenie tak wielkiej liczby ludzi nieustannie dokonuje się przez znaki i cuda. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 104

Top