SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1257)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek? Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, Tobie oddam ofiary pochwalne”. Ps 56, 12 - 13
”Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego nie wypróbowany. Zabierz pokusy - rzecze - a nikt nie będzie zbawiony”. św. Antoni z Padwy
Ps. Złożenie nadziei w Panu uwalnia z wszelkiego lęku i daje inną perspektywę życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławiony Pan, Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do bitwy. On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem, On, który mi poddaje ludy”. Ps 144, 1 b - 2
”Ja już nie boję się Boga, ale Go kocham: bo miłość precz wypędza bojaźń”. św. Antoni z Padwy
Ps. Bóg, uzbrajając nas do walki, przede wszystkim wskazuje, że nie chodzi tu o walkę fizyczną, ponieważ kto mieczem wojuje od miecza ginie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan rzekł do Samuela: Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. 1 Sm 16, 1
”Znałem wielu, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchowej, a wszystko przez to, że zaufali własnym osiągnięciom”. św. Antoni z Padwy
Ps. Kiedy Bóg wysyła swojego wysłannika, nie odkrywa przed nim natychmiast całej misji, tylko jej fragment, aby w kolejnym etapie móc pokazać, co ten ma robić dalej. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12
”Rozum był wcześniej niż książki. Kto więc swój rozum wzbogaca doświadczeniem, ten czerpie z samego źródła mądrości”. św. Antoni z Padwy
Ps. Słowo Boże, szczerze czytanie, jest dla nas najlepszym lustrem, w którym możemy się przeglądać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga”. Ps 40, 2 a b. 4 a b
”Cierpliwość jest pasem bezpieczeństwa duszy, który broni ją i chroni od wszelkiej perturbacji”. św. Antoni z Padwy
Ps. Pieśń nowa, którą Bóg wkłada w serce człowieka często jest znakiem działania Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! Ten wstał i poszedł za Nim”. Mk 2, 13 - 14
”Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus nie ma względu na osobę. Nie patrzy na człowieka przez ludzki osąd. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę”. Mk 2, 1 - 2
”Miłość jest duszą wiary, bez miłości wiara umiera”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jednym ze znaków rozpoznawalnych dzieło Boże są tłumy, które zmieniają swoje życie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony”. Mk 1, 40 - 41
”Gdybyś chciał ratować człowieka ugrzęzłego w bagnie, to byś go nie wpychał głębiej, ale podnosił”. św. Antoni z Padwy
Ps. Od trędowatego uczymy się zależności od Boga, aby mieć pokorę przed Panem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. Mk 1, 37 b - 38
”W tym mglistym świecie, święci jaśnieją niczym gwiazdy na firmamencie”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus pokazując, jak wygląda Jego życie, daje nam szansę na naśladowanie Go. ks. Rafał Jarosiewicz

”Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha”. 1 Sm 2, 4 - 5
”Chwała niegodziwców im bardziej się wynosi, tym jest mniej stabilna”. św. Antoni z Padwy
Ps. Gdy Jezus wkracza, to co niemożliwe staje się możliwe. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 63
Top