SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2206)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5)
„Idźmy przed tabernakulum na jedno Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, jeśli nie możemy nic więcej”. św. Jan Bosko
„Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. (Łk 10, 20)
„Jeśli się spostrzeżesz, że jesteś kuszony, zabierz się od razu do jakieś pracy i wzywaj Niepokalanej Maryi Wspomożycielki”. św. Jan Bosko
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. (Łk 10, 16)
„Otwórz swoje serce, nie bądź ospały, ale uważny, zwracaj swą uwagę na Boga, a łaska Boża oświeci cię”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Pogarda wobec apostoła ma ogromne znaczenie w oczach Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
„Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. (J 1, 51)
„Niekiedy Bóg doświadcza nasze ciało wieloma cierpieniami, wówczas o tyle stajemy się wewnętrznie mocniejsi, im silniejsze jest nasze oczekiwanie na nadejście Jego łaski”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Jezus wielokrotnie pokazuje uczniom sprawy przyszłe, by oni mogli zrozumieć, jak bardzo zostali obdarowani Jego obecnością. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze”. (Ps 88, 14)
„Spodobało się Bogu postawić cię w miejscu, w którym obecnie się znajdujesz”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Wołanie do Boga pomnaża nasze zaufanie do Niego, nawet wtedy, gdy nie otrzymujemy tego, co byśmy chcieli. ks. Rafał Jarosiewicz
„Panie, mój Boże, za dnia wołam, nocą się żalę przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, nakłoń swego ucha na moje wołanie!” (Ps 88, 2 – 3)
„Narzuć sobie dyscyplinę i żyj według zasad danych nam przez Chrystusa. Badaj swe pragnienia i emocje w świetle Bożych Przykazań”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Bóg przez modlitwę, jaką do Niego zanosimy, uwrażliwia nasze serce. ks. Rafał Jarosiewicz
„Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj”. (Ps 17, 8)
„Miej oczy zawsze zwrócone w stronę sprawiedliwości i prawdy, bądź czujny, aby nie uwikłać się w zgiełk tego świata”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Modlitwa – wołanie do Boga – zawsze ma sens, nawet wtedy, kiedy czujemy się nie wysłuchani. ks. Rafał Jarosiewicz
„Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków”. (1 Tm 6, 12)
„Gdy Bóg wybiera kogoś, nakładając na niego brzemię cięższe niż u innych, niech ten, tak jak potrafi, pokornie przyjmie ów ciężar. Wówczas to doświadczenie stanie się miejscem jego uświęcenia”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Życie wieczne jest dla nas podstawą nadziei. ks. Rafał Jarosiewicz
„Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność; bo szybko mijają, my zaś odlatujemy”. (Ps 90, 10)
„Szczęśliwy ten, którego Bóg podtrzymuje we wszystkich jego sprawach, ponieważ nigdy nie oszuka go diabeł”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Bóg, określając czas naszego życia tutaj – na ziemi – daje wszystkim równe możliwości na uczynienie dobra. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”. (Koh 3, 1)
„Gdy dusza człowieka otwarta jest na Boga, jego umysł z radością kieruje się ku Niemu, lecz gdy dusza dotknięta grzechem choruje, wtedy i umysł jest jakby dotknięty tą chorobą”. św. Hildegarda z Bingen
Ps. Bóg pragnie, abyśmy mądrze zarządzali czasem, ponieważ niewiele lat przychodzi nam żyć na tej ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 111

Top