SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (969)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Mt 18, 21

„Ani w myślach, ani w spowiedzi świętej nie powinno się wracać do win wyznanych na poprzednich spowiedziach świętych”. św. o. Pio

Ps. Prawdziwy uczeń Jezusa nie boi się stawiać Bogu nawet trudnych pytań. ks. Rafał Jarosiewicz

„Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. Hbr 10, 9 - 10

„Jeżeli udaje ci się zwyciężyć pokusę, to ona znika jak brud z pranej odzieży”. św. o. Pio

 Ps. Ofiara Jezusa jest doskonała wobec wszystkich ofiar wcześniej składanych. ks. Rafał Jarosiewicz

„On odpuszcza wszystkie twoje winy leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby i obdarza cię łaską i zmiłowaniem”. Ps 103, 3 - 4

„Trzeba, abyś nienawidziła swoje błędy, ale z umiarkowaną nienawiścią, a nie przewrażliwieniem i zaniepokojeniem”. św. o. Pio

Ps. Dary które otrzymujemy, nawet jeśli nie mamy takiej świadomości, wszystkie pochodzą od Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Łk 15, 31 - 32

„Jeżeli Bóg pozwala ci upaść z powodu słabości, czyni to nie dlatego, aby cię opuścić, lecz by cię umocnić w cnocie pokory”. św. o. Pio

 Ps. Jezus zaprasza nas do radości z powodu powrotu innych do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”. J 3, 16

„Bądź mocno przekonana o tym, że im dusza jest milsza Bogu, tym bardziej powinna być doświadczana. Dlatego: odwagi i ciągle do przodu!” św. o. Pio

Ps. Wiara w Jezusa już jest posiadaniem życia wiecznego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość”. Łk 8, 15

„Trzymajmy mocno, mocno tę kotwicę! Nie pozwólmy nigdy na to, by chociaż na moment wyślizgnęła nam się z ręki, w tym bowiem wypadku wszystko byśmy stracili”. św. o. Pio

 Ps. Wytrwałość szczególnie nagradza Pan. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobre się płaci? A oni wykopali dół dla mnie”. Jr 18, 19 – 20 a

„Chociaż wróg naszego zbawienia ciągle znajduje się wokół nas, aby wyrwać z naszego serca kotwicę, która powinna doprowadzić nas do zbawienia, to chcę ci powiedzieć: ufaj Bogu, naszemu Ojcu!” św. o. Pio

 Ps. Zwracanie się do Boga to najlepsze, co możemy zrobić w każdej sytuacji naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary”. Rz 4, 13
„Krocz z prostotą drogą Pana i nie zadręczaj swego ducha”. św. o. Pio

Ps. Bóg przypomina, że usprawiedliwienie - abyśmy się nie pysznili - pochodzi od Niego, a nie od nas. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Łk 6, 36

„Zastanawiaj się nad tymi słowami i pozwól, aby dogłębnie przeniknęła cię ta wielka i pocieszająca prawda”. św. o. Pio

Ps. Miłosierdzia mamy uczyć się od Boga Ojca, według wskazania Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?” Ps 27, 1

„Bądź mocno przekonana, że im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg”. św. o. Pio

Ps. Jeżeli Bóg rzeczywiście jest dla nas mocą i siłą, to jesteśmy wolni od lęku, nawet gdy przychodzi próba. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 49
Top