SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2329)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5, 16)
„O mój Jezu, niechaj oddana Tobie maleńka dusza ofiarna cierpi, lecz niech Cię kocha tak bardzo, jak bardzo jest przez Ciebie kochana”. Sługa Boża Marta Robin
Ps. Jeden z najważniejszych tekstów o świadectwie dotyczy właśnie tego, aby ludzie, parząc na nasze życie, oddawali chwałę Panu Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego”. (Hbr 13, 17 a)
„Cóż będziemy kochać, jeśli nie kochamy Miłości?” Sługa Boża Marta Robin
Ps. Posłuszeństwo – jedyna rzecz, której nie potrafi szatan. ks. Rafał Jarosiewicz
„Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie”. (Hbr 13, 5 a)
„Och, gdybyż wszyscy wiedzieli, jak Jezus jest piękny, jaki jest łagodny i nieskończenie łaskawy, szukaliby tylko Jego miłości”. Sługa Boża Marta Robin
Ps. We współczesnym świecie wielu ma naprawdę ogromny problem, by zadowolić się tym, co mają. ks. Rafał Jarosiewicz
„Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy”. (Ps 24, 1)
„Oczy cielesne mogą się czasami okazać niewystarczające. Wydaje się komuś, że widzi cień, gdyż ma błędne widzenie”. Sługa Boża Marta Robin
Ps. Wiele osób przeraża globalny spisek, manipulacje, podczas gdy cały świat jest ręku Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi”. (Hbr 12, 4 a)
„Nie spoglądajmy ani zbytnio do przodu, ani do tyłu...lecz zawsze patrzmy ku górze”. Sługa Boża Marta Robin
Ps. Słabość naszego świadectwa polega na tym, że brakuje nam determinacji i dla wielu trudno sobie wyobrazić, że mogliby oddać życie za Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!” (Ps 31, 25)
„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą, w każdej sytuacji życiowej”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Złożenie ufności w Panu to także podjęcie konkretnej pracy, którą trzeba wykonać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. (Mt 5, 4)
„Lepiej jest cierpieć z gorliwości o sprawy Boże niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Trudno uwierzyć w niektóre obietnice Jezusa, ale przecież On nikogo nie okłamuje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”. (Hbr 11, 1)
„Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Jedna z piękniejszych definicji wiary to ta ukazana właśnie w Liście do Hebrajczyków. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy”. (Hbr 10, 35 – 36)
„Wolność jest nam przez Boga nie tylko dana, ale jednocześnie zadana, tak też jest i z godnością człowieka. Jest nam ona zadana na całe życie”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Bóg bardzo często, wobec różnych spraw, przywiązuje obietnice, by zachęcić człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. (Łk 10, 3)
„W każdym człowieku jest ślad Boga. Zobacz, bracie, czy nie zamazałeś go w sobie zbyt mocno”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ps. Aby iść, jako owca między wilki, trzeba naprawdę kochać Pasterza. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 117

Top