SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (784)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”. Mk 9, 33 b - 34

„Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Jeśli liczymy na idealną wspólnotę pamiętajmy, że nawet apostołowie się sprzeczali. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie było jednak wpierw tego co duchowe, ale to co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski. Drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki ten niebieski, tacy i niebiescy”. 1 Kor 15, 46 - 48

„Możemy się stać ludźmi wielkiej świętości, jeśli tylko będziemy tego chcieli”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Miarą naszego duchowego rozwoju jest być, jak Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz

„Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” Mt 9, 11

„Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Przywódcy religijni dużo pytań zadawali Jezusowi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę?” Łk 7, 43 – 44 a

„Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Ten bardziej kocha, kto dostrzega jak wiele mu darowano. ks. Rafał Jarosiewicz

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą...” 1 Kor 13, 4

„Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może dać zwykły uśmiech”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Inspiracje do wzrastania w miłości i poszukiwania jej miary znajdujemy w liście św. Pawła. ks. Rafał Jarosiewicz

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Łk 2, 51 b

„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Od Maryi możemy uczyć się zatrzymania ważnych momentów dotyczących Jezusa w naszym sercu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół”. 1 Kor 11, 17 - 18

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tworzenie wspólnoty ma służyć temu, że stajemy się lepsi a nie gorsi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni”. Iz 50, 7 – 8 a

„Nie szukaj Boga w zaświatach. On jest przy tobie”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Kiedy jestem z Bogiem, nie interesuje mnie to, co pomyślą inni. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 7 - 8

„Prawdziwa miłość boli”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Tak już jest, że posłuszeństwa w naszym życiu często uczymy się przez cierpienie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3, 17

„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas”. św. Matka Teresa z Kalkuty

Ps. Misja Jezusa od początku ma na celu ratowanie ludzi, dlatego mamy być do Niego podobni. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 40
Top