SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”. Mt 13, 44
„Aby osiągnąć niebo, musimy być zupełnie czyści i usprawiedliwieni”. św. Filip Neri
Ps. Żeby sprzedać wszystko i kupić „tę rolę”, trzeba przed zakupem już „posmakować” tego, za co oddaje się wszystko. Inaczej nie będzie możliwe podjęcie decyzji o sprzedaży wszystkiego. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia...” Wj 34, 5 – 7 a
„Jeśli Bóg jest z nami, nie mamy się czego obawiać”. św. Filip Neri
Ps. Bóg jest Panem wszelkich żywiołów świata, zatem nie powinno nas dziwić to, że może się objawiać tak, jak chce, bo On wie, co jest dla nas naprawdę dobre. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. Mt 13, 33
„Cierpliwość jest dla sług Bożych konieczna; nie powinniśmy trwożyć się w nieszczęściu, lecz czekać na pocieszenie”. św. Filip Neri
Ps. Wielokrotnie Jezus używa obrazów z życia, aby przedstawić ważne prawdy teologiczne. Powinniśmy się uczyć tego od naszego Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości”. Ef 4, 1 - 2
„Aby posiąść mądrość i wydawać trafny sąd, musimy wiele przeżyć i wielu ludzi dokładnie poznać”. św. Filip Neri
Ps. Znoszenie siebie nawzajem w miłości to jest realna i konkretna podpowiedź, jak przeżywać swój duchowy wzrost we wspólnocie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł”. Mt 13, 24 - 25
„Co do pokus, to jedne przezwyciężane są ucieczką przed nimi, inne przez opór, a jeszcze inne przez zlekceważenie”. św. Filip Neri
Ps. Jezus uczy nas, co to znaczy reagować na chwast, który jest posiany w pszenicy. Jego wskazania, by chwastu nie wyrywać są dużo trudniejsze, bo po ludzku postąpilibyśmy inaczej. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Ga 2, 19 – 20 a
„Nie ważmy się rezygnować z próśb i modlitwy, bo nigdy nie osiągniemy od razu tego, o co prosimy”. św. Filip Neri
Ps. Całkowite umieranie dla siebie prowadzi do życia życiem Chrystusa oraz tym, że inni patrząc na nas, zaczynają dostrzegać Jego obecność. ks. Rafał Jarosiewicz
„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień Pana”. Pnp 8, 6
„Powinniśmy się całkowicie zjednoczyć w Bożej Miłości i tak dalece wnikać do życiodajnego źródła Mądrości przez ranę Serca Jezusowego, abyśmy mogli wyprzeć się siebie i miłości własnej”. św. Filip Neri
Ps. Wejście w głęboką relację z Bogiem sprawia, że nasze serce jest „roznamiętnione” Jego miłością, i każdego dnia tęsknimy coraz bardziej, także za tym, aby wypełniać Jego wolę. ks. Rafał Jarosiewicz
„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem”. Wj 16, 11 - 12
„Ze względu na chwałę Bożą powinniśmy spodziewać się i pragnąć jakiegoś dobrego życia”. św. Filip Neri
Ps. Bóg jest tak pokorny, że nawet szemranie zauważa, ponieważ kocha i chce, aby człowiek wiedział, że nigdy go nie zostawia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi”. Wj 14, 31
„Miłość względem Boga sprawia, że podejmujemy się wielkich rzeczy”. św. Filip Neri
Ps. Znaki, które daje Bóg sprawiają, że nawet niewierzący zaczynają wierzyć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze, i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię”. Wj 14, 15 - 16
„Musimy szukać Chrystusa tam, gdzie Chrystusa nie ma, tzn. w krzyżu i cierpieniu, gdzie Go teraz faktycznie nie ma, ale gdzie my, idąc tą drogą, spotykamy Go w chwale”. św. Filip Neri
Ps. Kiedy Bóg mówi do człowieka, to łatwo to sprawdzić, ponieważ w czasie się to spełnia – oto prosta metoda rozeznawania – usłyszeć, zastosować i zobaczyć, jak to działa. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 90

Top