SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1581)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku”. Ps 118, 1. 8
„Jestem uboga, ale Pan Bóg daje mi wszystko, w miarę jak zachodzi tego potrzeba”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Pokładanie ufności w Panu to najlepsza droga, aby unikać rozczarowań. ks. Rafał Jarosiewicz
„A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów”. Mt 15, 35 - 37
„Czyż twoim jedynym skarbem nie jest Jezus?” św. Tereska z Lisieux
Ps. Pan Bóg ma zawsze rozwiązania na najtrudniejsze sytuacje, choć tak bardzo trudno jest nam w to uwierzyć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Łk 10, 21
„Nie lękaj się; im bardziej będziesz uboga, tym bardziej Jezus będzie cię kochał”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Pan Bóg wielokrotnie objawia się ludziom prostym. On przychodzi w prostocie, chociaż to nie oznacza prostactwa. ks. Rafał Jarosiewicz
”I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Mt 4, 19 - 20
”Kiedy wreszcie zaczniemy czynić dobro?” św. Filip Neri Ps. Od Apostołów możemy się uczyć natychmiastowej gotowości w pójściu za Słowem Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie”. 1 Kor 1, 3 - 4
”Gdy przychodzą do nas pokusy, winniśmy odnawiać dobre postanowienia i nie tracić odwagi”. św. Filip Neri Ps. Dziękczynienie otwiera nas na łaskę, podobnie, jak uwielbienie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. Łk 21, 36
”Naszą miłością i naszym pocieszeniem powinna być Najświętsza Dziewica”. św. Filip Neri Ps. Przygotowanie wewnętrzne na przyjście Pana – ono wyróżnia nas spośród innych ludzi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. Łk 21, 33
”Najpiękniejszą modlitwą jaką możemy odmawiać, jest mówić Bogu: Jak Ty wiesz i chcesz, o Panie tak czyń ze mną”. św. Filip Neri Ps. Ponieważ Słowo jest Jezusem i Jezus jest Słowem – On trwa odwiecznie. ks. Rafał Jarosiewicz
”W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię”. Ps 100, 4
”Kto chce prowadzić życie duchowe, musi być gotów doświadczać zarówno słodyczy i pociech w rzeczach Boskich, jak też i oschłości ducha i pobożności, i to tak długo, jak długo Bogu się to spodoba, nie skarżąc się wcale na to”. św. Filip Neri Ps. Bóg, dając człowiekowi możliwość uwielbienia Go, pokazał możliwość dotknięcia Jego serca. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa”. Łk 21, 12 - 13
”Wielkość naszej miłości do Boga trzeba dowieść przez pragnienie, aby cierpieć dla Jego miłości”. św. Filip Neri Ps. Trudności nie mogą być dla nas przeszkodą, ale mają być pomocą do składania świadectwa o Panu. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości”. Ps 96, 11 - 12
”Duch Święty jest nauczycielem modlitwy i sprawia, że zażywamy trwałego pokoju i radości, która jest przedsmakiem nieba”. św. Filip Neri Ps. Uwielbienie to styl życia, a nie jednorazowy akt. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 80

Top