SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (905)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie”. Mk 2, 21

„Gdy dojdziesz do miłości i życzliwości do ludzi, z duszy całkowicie znikną wszelkie urazy”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Dobór odpowiednich sposobów do prowadzonej ewangelizacji powoduje, że nie przyszywamy nowej łaty do starego ubrania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan...” 1 Kor 12, 4 - 5

„Przy wszystkich naszych czynach Bóg zważa przede wszystkim na intencje: czy spełniamy je ze względu na Niego, czy też z innego powodu”. św. Maksym Wyznawca

Ps. To Bóg jest sprawcą wszelkiego dobra, wszelkich darów przez które On chce działać w nas i przez nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mk 2, 17

„Nie zanieczyszczaj swego umysłu, dopuszczając myśli pożądliwe i pełne gniewu”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Uświadomienie sobie, jak bardzo potrzebujemy Jezusa sprawia, że bez lęku do Niego przychodzimy. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Bracia: Gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku, lękajmy się, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony”. Hbr 4, 1

„Nie dopuszczaj do siebie niewłaściwych myśli, abyś nie musiał później popełniać także niewłaściwych czynów”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Powinniśmy się szczerze przejmować faktem zatroskania o nasze zbawienie. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Mk 1, 40

„Jeśli czujesz do kogoś urazę, módl się za niego, a przeszkodzisz jej się rozwijać”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Ewangelia pokazuje nam, że upadając przed Jezusem na kolana możemy doświadczyć Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom”. Hbr 2, 18

„Staraj się, jak tylko możesz, kochać każdego człowieka. Jeśli to trudne, to przynajmniej nie miej do nikogo nienawiści”. św. Maksym Wyznawca 

Ps. Doświadczenie daje szansę głębszego zobaczenia problemów, które inni niosą. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Mk 1, 21 - 22

„Nie bądź samolubny a będziesz Bogolubny, nie dogadzaj sobie a będziesz miłował braci”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Sposób nauczania Jezusa wyraźnie różnił się od sposobu nauczania nauczycieli w Izraelu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga”. 1 Tes 2, 13

„Nie strać czystej modlitwy i nie wpadaj w stan duchowego zobojętnienia”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Często niestety nie traktujemy Słowa Bożego, jako Słowa najważniejszego w tym świecie, które chce nam dać odpowiedzi na pytania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby”. Dz 10, 34

„Kto udziela pomocy, naśladując samego Boga, ten nie czyni różnicy między dobrym i złym człowiekiem, między sprawiedliwym i niesprawiedliwym”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Nie tylko w domu Korneliusza wybrzmiewa słowo, że u Boga wszyscy jesteśmy równi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca”. J 3, 29

„Pismo Święte nie nakazuje niczego niemożliwego”. św. Maksym Wyznawca

Ps. Być przyjacielem Oblubieńca to wielka radość. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Strona 1 z 46
Top