SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1505)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Łk 2, 49 - 51
”Maryja uczy nas otwartości na działanie Boże. Oby ją naśladować bezbłędnie!” św. Jan Paweł II
Ps. Stając się coraz bardziej podobnym do Jezusa, musimy pamiętać, że nawet najbliżsi mogą nas nie rozumieć. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli”. 1 Kor 15, 1 - 2
”Starają się zrozumieć mnie od zewnątrz. Ale ja mogę być jedynie pojęty od wewnątrz”. św. Jan Paweł II
Ps. Zachowanie Ewangelii jest szczególnie cenne w oczach Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Łk 7, 31 - 32
”Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz”. św. Jan Paweł II
Ps. Jezus używa wielu obrazów z codziennego życia, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Jego przesłanie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, którą zachowałeś dla bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi”. Ps 31, 20
”Powstań, Ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, Ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił Ci swoją miłość i przechowuje dla Ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji”. św. Jan Paweł II
Ps. Uciekanie się do Boga na oczach ludzi jest szczególnie doceniane przez naszego Mistrza i Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3, 17
”Zanim stąd odejdę, proszę was abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa,  która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie  nie ma ani korzenia, ani sensu”. św. Jan Paweł II
Ps. Bóg ma pragnienie, aby wszyscy ludzie byli w niebie – to jest tęsknota Jego serca. ks. Rafał Jarosiewicz
”Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci”. Syr 27, 30 - 28, 1
”Nie potrafi przebaczać innym, kto sam nie zaznał przebaczenia”. św. Jan Paweł II
Ps. Trudne, ale ważne słowa wypowiada Bóg do tych, którzy chcą zemsty. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. Ps 116, 12 - 13
”Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie”. św. Jan Paweł II
Ps. Podnieść kielich zbawienia, to wielki dar ofiarowany przez samego Chrystusa. Zasadniczo wiąże się z powołaniem do kapłaństwa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!” 1 Kor 9, 16
”Duch Święty ośmiela nas, każe nam kontemplować chwałę Boga w codziennym życiu i pracy”. św. Jan Paweł II
Ps. Do głoszenia Ewangelii jest potrzebny wewnętrzny zapał, a ten daje osobiste spotkanie z Chrystusem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bracia: Wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga”. 1 Kor 8, 1 b - 3
”Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. św. Jan Paweł II
Ps. Miłość do Pana Boga daje nam możliwość otwierania się na Jego łaski. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”. Łk 6, 20
”Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze”. św. Jan Paweł II
Ps. Błogosławieństwa Jezusa są trudne do przyjęcia dla świata. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 76

Top