SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2555)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska”. (Ps 100, 3)
„Życie to czas, w którym szukamy Boga; śmierć to czas, w którym Go odnajdujemy; wieczność to czas, w którym Go posiadamy”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Nauka katolicka twierdzi, że w momencie poczęcia Bóg stwarza duszę człowieka. Jest to dla nas ważna podpowiedź dotycząca jednego z aspektów stwarzania. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść”. (1 Tm 6, 7)
„Gdybym spostrzegł w swoim sercu najmniejsze włókno, które nie żyje Bogiem i dla Boga, natychmiast bym je wyrwał”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Umiejętność posiadania wolności serca daje nam możliwość, bez lęku, zarządzania dużymi pieniędzmi, a jednocześnie spokojnego przeżywania sytuacji, w których nie mamy nic. ks. Rafał Jarosiewicz
„On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. (Mt 9, 12)
„Bóg stworzywszy człowieka, dał mu rozum, aby Go mógł poznawać; wolę, aby Go kochał; oczy, aby Jego dzieła mógł widzieć i język, aby Go mógł chwalić”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Nasza ewangelizacja często nie odnosi skutku, dlatego, że dajemy ludziom to, czego oni nie potrzebują, dziwiąc się, że nie chcą tego wziąć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują”. (Ps 111, 2)
„Nie jest słabym, kto się oparł na Bogu”. św. Franciszek Ksawery (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Odwracając cytat biblijny – wystarczy pokochać dzieła Boże, by ich doświadczać w swoim życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka; tego, co jest złe, nawet znać nie chcę”. (Ps 101, 4)
„Ojcze, pochyl się nad Twym biednym i małym stworzeniem; okryj je Twoim cieniem, dostrzeż w nim tylko Umiłowanego, w którym umieściłeś to wszystko, co się Tobie podoba”. bł. Elżbieta z Dijon (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Umiejętności dobrych wyborów uczymy się nabywając doświadczenia. Błędy także wpisane są w nasz rozwój. ks. Rafał Jarosiewicz
„Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”. (1 J 2, 17)
„Im więcej dajesz Bogu, tym więcej daje On tobie”. bł. Elżbieta z Dijon (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Biblijne trwanie na wieki jest absolutnie związane z rozumieniem i wypełnianiem woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. (Mt 18, 21 – 22)
„Z Panem Bogiem nie można robić żadnych interesów, ani dla siebie, ani dla drugich”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Wybaczenie drugiemu człowiekowi niejednokrotnie mylone jest z pozytywnymi uczuciami lub zapomnieniem. Według Biblii to przede wszystkim decyzja. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”. (Łk 6, 45)
„… to, czego Bóg od Ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Łatwo poznać, co kryje się w sercu człowieka – wystarczy go uważnie słuchać. ks. Rafał Jarosiewicz
„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”. (J 19, 25)
„Jeśli Bóg, który jest Miłością, jest w nas, i jeśli On jest naszym Ojcem, to nie jest możliwe, abyśmy nie kochali naszych braci”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Niektóre słowa, ważne dla naszego życia, można usłyszeć tylko w niektórych miejscach. ks. Rafał Jarosiewicz
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J 3, 16)
„Ciągle na nowo przepełnia mnie głęboka wdzięczność na myśl o cudownych zrządzeniach Boga w naszym życiu”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Przypisywanie Bogu zła, wobec śmierci Jego Syna, jest absolutnym niezrozumieniem wolnych decyzji oddania swego życia przez Jezusa, który ma moc swoje życie oddać, i ma moc znów je potem odzyskać. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 128

Top