SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1711)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4, 7 - 8
„Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!” bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Miłość jest papierkiem lakmusowym i odpowiedzią na pytanie: Czy znamy Pana Boga? ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” Rz 8, 31 b - 32
„Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Bóg pragnie nieustannie ukazywać nam swoją miłość, i robi to na wszystkie możliwe sposoby, abyśmy byli do niej przekonani. ks. Rafał Jarosiewicz
„Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi”. Jdt 13, 18 b c d
„We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Bóg udzielając swoich błogosławieństw, bardzo często jednocześnie wskazuje, jaka jest misja do wykonania. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego”. Dz 9, 31
„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. W historii Kościoła były lepsze i gorsze okresy, a Ewangelia głoszona była nieustannie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12
„Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus zaznacza, że Ci, którzy w Niego będą wierzyć, będą dokonywać dzieł większych, niż On dokonuje, dlatego nie powinno nas to dziwić. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”. J 14, 1 – 2 a
„Powinnam o wszystko pytać mego Pana, od Niego się uczyć”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Jezus zapewnia nas, że miejsce, do którego On chce nas wszystkich zabrać, to miejsce, w którym nie będziemy już niczego żałować. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. 1 J 1, 7
„Działanie Boże w duszy zawsze prowadzi do głębokiej pokory”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Powinniśmy nieustannie obmywać się krwią Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich”. Dz 13, 2 - 3
„Pan Jezus nigdy nie niewoli duszy, zostawia jej wolność, wolny wybór, aby ona dobrowolnie oddała się przez miłość, bo miłość – to wolność”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Nałożenie rąk było szczególnie praktykowane przed wysłaniem na misje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi”. Dz 11, 25 – 26 a
„Gdy działamy według sumienia, z Panem Jezusem, to nie powinniśmy na to patrzeć, jak nas ktoś sądzi”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Zawsze powinno nas zastanawiać jak wyglądała praca apostolska pierwszych uczniów Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Dz 11, 15 - 16
„Pod panowanie Twoje i działanie Twoje, o Duchu Święty, oddaję się całkowicie”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Chrzest w Duchu Świętym to jedno z marzeń, którego pragnie papież Franciszek dla całego Kościoła. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 86

Top