SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, który swym językiem oszczerstw nie głosi”. Ps 15, 1 b – 3 a

„Gdy dochodzi się do siebie po długim doświadczeniu, trzeba zadowolić się czymś małym”. św. Leopold Mandić

 Ps. Wielkie obietnice przywiązane są do tego, jakie słowa człowiek wypowiada. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił?” Łk 18, 40 – 41 a

„Boskie Serce jest otwarte, aby dodać nam otuchy każdego razu, gdy pragniemy iść do Niego, aby Je nawiedzić”. św. Leopold Mandić

 Ps. Jezus wielokrotnie zadaje pytania tym, którzy do Niego się zbliżają. ks. Rafał Jarosiewicz

”A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i

wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato”. Mk 13, 28

„Ufamy słowu człowieka roztropnego, gdy ten coś obieca, zatem trzeba obdarzyć największym zaufaniem słowo Boże”. św. Leopold Mandić

 Ps. Jezus często uczy nas na przykładach. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”. Łk 18, 1

„On zaprasza nas do modlitwy, obiecując, że nas wysłucha”. św. Leopold Mandić

 Ps. Nieustanna modlitwa to pragnienie serca Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Z całego serca swego szukam Ciebie, nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim przechowuję Twe słowa, aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć”. Ps 119, 10 - 11

„Ale dzięki czemu zjednoczymy się z Chrystusem Odkupicielem? Dzięki wierze, nadziei i miłości”. św. Leopold Mandić

Ps. Przechowywanie słów Bożych w sercu daje nam siłę do kroczenia Jego drogami. ks. Rafał Jarosiewicz

”Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: tam. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Łk 17, 20 b - 21

„Ewangelia święta opowiada, że jedno skinienie Chrystusa Pana wystarczyło do uciszenia burzy na morzu. Po dwóch tysiącach lat nasz Pan nie stracił tej mocy”. św. Leopold Mandić

Ps. Słuchając uważnie słów Jezusa łatwo można zauważyć, że królestwo Boże rozumie On inaczej, niż królestwo ludzkie. Tam są zupełnie inne prawa. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Najmilszy: Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu...” Tt 3, 1

„Nikt nie powie, że należy do społeczeństwa, gdy jest wyizolowany i samotny, ale wtedy, gdy znajduje towarzystwo innych, sobie podobnych”. św. Leopold Mandić

 Ps. Zwierzchnia władza nie jest po to, aby ją podważać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca”. Ps 37, 3 - 4

„Dobra wola, którą masz, jest już najważniejszym darem Bożym”. św. Leopold Mandić

 Ps. Bóg najpierw chce, aby mu zaufać, a potem by mógł okazać swoją wielkość. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”. Łk 17, 6       „W tym jesteśmy zgodni, że trzeba ci wiary, która - jak mówi Ewangelia – przenosi góry". św. Leopold Mandić 

Ps. Pan Jezus wielokrotnie, w czasie swojej działalności, zwracał uwagę uczniom na wiarę. ks. Rafał Jarosiewicz

„On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów”. Ps 146, 6 c - 7

„Nie myśl już więcej o czasie minionym. Przeszłość jest już przeszłością i – zgodnie z powiedzeniem – co było, nie wróci”. św. Leopold Mandić

 Ps. Wolność, którą otrzymujemy – otrzymujemy od Pana. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 43
Top