SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Mt 19, 23 b - 24

„Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

 Ps. Jezus nie mówi o niemożliwości wejścia do królestwa niebieskiego przez bogatych, ale o trudnościach jakie bogaty człowiek może napotkać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Mt 19, 21

„Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Niektóre wymagania, jakie stawia Jezus, wymagają od nas radykalnych decyzji. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana”. Ef 5, 15 - 17

„Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Kiedy zastanawiamy się - to już w tym momencie szukamy woli Pana. ks. Rafał Jarosiewicz

”Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13

„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Kiedy zwracamy się do Pana - On chętnie przychodzi nam z pomocą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Postąpię z tobą, Jeruzalem, tak jak ty postępowałaś, ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne”. Ez 16, 59 - 60

„Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Bóg nieustannie wychodzi ze swoja miłością do swojego ludu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Mt 18, 21 - 22

„Pomimo bolesnych doświadczeń, naród ciągle jeszcze gotowy jest do ofiarnej pracy dla dobra swojej Ojczyzny”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Jezus na zadane pytania ma bardzo szczegółowe odpowiedzi – pamiętajmy o tym. ks. Rafał Jarosiewicz

”W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. Łk 1, 39 - 40

„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki. Matki, która wszystko zrozumie,

która otrze wszelką łzę i ukoi wszelki ból, która nie pozwoli utracić nadziei”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Maryja doskonale zna swoją misję, którą ma wypełnić i krok po kroku ją realizuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan: Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam”. Ez 2, 8

„Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Jest szczególnym znakiem obrazu Bożego w człowieku”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

Ps. Bóg wielokrotnie przychodzi z konkretnym słowem dotyczącym najprostszych aspektów życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa”. 2 Tes 2, 14

„Zachowanie godności to życie zgodne z sumieniem. To budzenie i kształtowanie w sobie sumienia prawego”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Dostąpienie chwały przez człowieka jest pragnieniem Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z jałowców i pragnąc umrzeć, rzekł: Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków! Po czym położył się tam i zasnął”. 1 Krl 19, 4 – 5 a

„Kłamstwo poniża ludzką godność i zawsze było cechą niewolników, cechą ludzi małych”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Biblia jest księgą codziennych spraw, także snu i odpoczynku. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 38
Top