Cytaty dla mężczyzn (1025)

Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00

Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.

np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”

„Bóg pragnie odbudować nasze miejsce. Chce, abyśmy przestali się miotać, ukrywać się, grać, biec. Chce odzyskać nas jako swoich synów i córki. Prosi tylko o to, abyśmy odpowiedzieli na Jego boską propozycję”. John Sowers, „Droga wojownika. W poszukiwaniu męskiego serca”

„O czymkolwiek marzysz lub cokolwiek chcesz zrobić, możesz to zrobić, po prostu zacznij. Śmiałość ma w sobie geniusz, siłę i magię. Zacznij już teraz”. W. H. Murray

„Dzięki mądrej i cierpliwej miłości ojca dziecko uczy się budować pozytywny obraz siebie i pozytywne spojrzenie na otaczającą je rzeczywistość, odkrywa swoja wartość i uczy się dawać miłość drugiemu człowiekowi i Bogu. Jak ważna i niezbędna jest rola mężczyzny – ojca w życiu każdego człowieka!” s. Anna Maria Pudełko AP

 

„Ojciec uczy wychodzenia do świata i poruszania się w nim pewnie i bezpiecznie. To on m za zadanie wprowadzać dzieci w świat wartości, zasad i moralności”. s. Anna Maria Pudełko A

„Miłość ojcowska, czy to naturalna, czy duchowa, jest najwyższym przejawem miłości mężczyzny. Miłość ojcowska jest w istocie swojej warunkowa, to znaczy zaprasza dziecko do wzrostu, wysiłku, rozwoju. Uczy, że życie to także walka, trud, zmaganie”. s. Anna Maria Pudełko AP

„Serce Józefa było bardzo wrażliwe na Boży głos (…) Był on bardzo odważny, bo pozwalał się prowadzić Bogu, przebywać w miejscach wyznaczonych przez Boga, dopóki nie wskaże On sam innego rozwiązania. Jak wolne było serce Józefa, aby Boże rozwiązania przedkładać nad własne pomysły. O takim sercu dla każdego męża i ojca rodziny marzy Bóg: wrażliwym, odważnym, wolnym. Zdolnym zauważyć potrzeby i niebezpieczeństwa, zdolnym uchronić i obronić, zdolnym prowadzić ku prawdziwej wolności i bezpieczeństwu”. s. Anna Maria Pudełko AP

„Niezwykle istotnym aspektem ojcostwa jest troska o wychowanie dziecka. Bycie ojcem to nie tylko spełnianie funkcji biologicznej, ale to długi proces wychowania i kształtowania charakteru dziecka. Dzisiaj wielu ojców, nie podejmuje się odpowiedzialności za rozwój i wychowanie swoich dzieci, uznając, ze to obowiązek żony”. Jarosław Hebel

 

„Św. Józef jako wzór troskliwego ojca przypomina, że ojcowie nie tylko mają obowiązek zapewnić byt materialny dziecku, ale przede wszystkim czuć odpowiedzialność za wychowanie. Dzisiejszy ojciec nie powinien składać wychowania dziecka tylko i wyłącznie na barki matki, czy nauczycieli i wychowawców, ale powinien wprowadzać dziecko w obowiązki i powinności, zaprawiać do konsekwencji, do wierności zasadom i Prawu Bożemu, uczyć praw rządzących światem i sumieniem”. Jarosław Hebel

„Prośmy Boga o to, byśmy potrafili być cudownymi ojcami, byśmy na nowo odczytali swoje powołanie do ojcostwa, by nasze dzieci mogły powiedzieć: jesteśmy spełnionymi przez miłość naszego ojca. Św. Józefie, pomóż nam odkrywać wielkie powołanie do ojcostwa”. Jarosław Hebel

„Każdy ojciec winien mieć na uwadze, że nikt i nic nie jest w stanie go zastąpić”. Jarosław Hebel

Strona 1 z 52
Top