Trochę więcej o Bogu (1342)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że tajemnica spowiedzi nie dopuszcza żadnych wyjątków i nazywa się „pieczęcią sakramentalną”, ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje „zapieczętowane” przez sakrament? Zob. KKK 1467
Czy wiesz, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów? Zob. KKK 1467
Czy wiesz, że spowiednik jest sługą Bożego przebaczenia? Zob. KKK 1466
Czy wiesz, że kapłan jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika? Zob. KKK 1465
Czy wiesz, że sprawując sakrament pokuty, kapłan wypełnia posługę Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; posługę Samarytanina, który opatruje rany; Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca; sprawiedliwego Sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny? Zob. KKK 1465
Czy wiesz, że kapłani powinni zachęcać wiernych, aby przystępowali do sakramentu pokuty, i okazywać się gotowi do jego sprawowania, ilekroć chrześcijanie w sposób uzasadniony o to proszą? Zob. KKK 1464
Czy wiesz, że w przypadku niebezpieczeństwa śmierci każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiadania, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i z każdej ekskomuniki? Zob. KKK 1463
Czy wiesz, że według prawa Kościoła rozgrzeszenia ze szczególnie ciężkich grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich prezbiterzy? Zob. KKK 1463
Czy wiesz, że niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, objęte są ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów i wykonywanie pewnych aktów kościelnych? Zob. KKK 1463
Czy wiesz, że biskup, widzialna głowa Kościoła partykularnego, już od czasów starożytnych jest uważany słusznie za tego, który przede wszystkim ma władzę i posługę pojednania? Zob. KKK 1462
Strona 1 z 68

Top