Trochę więcej o Bogu (875)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Kościół, chociaż obejmuje grzeszników, jest nieskalany? Zob. KKK 867

Czy wiesz, że Kościół jest święty; jego twórcą jest najświętszy Bóg? Zob. KKK 867

Czy wiesz, że Kościół jest jeden; ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego Ducha ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną przezwyciężone wszystkie podziały? Zob. KKK 866

Czy wiesz, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski w swojej głębokiej i ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni się na końcu czasów Królestwo niebieskie? Zob. KKK 865

Czy wiesz, że miłość, czerpana przede wszystkim z Eucharystii, jest jakby duszą całego apostolstwa? Zob. KKK 864

Czy wiesz, że Chrystus przysłany przez Ojca jest źródłem i początkiem całego apostolstwa Kościoła? Zob. KKK 864

Czy wiesz, że apostolstwem nazywa się wszelką działalność Ciała Mistycznego na rzecz rozszerzania się Królestwa Chrystusa po całej ziemi? Zob. KKK 863

Czy wiesz, że powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury powołaniem do apostolstwa? Zob. KKK 863

Czy wiesz, że cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem? Zob. KKK 863

Czy wiesz, że Kościół naucza, że biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami Apostołów jako pasterze Kościoła? Zob. KKK 862 

Strona 1 z 44
Top