Trochę więcej o Bogu (1430)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów zazwyczaj powinna odbywać się w niedzielę, w katedrze, w sposób odpowiednio uroczysty? Zob. KKK 1572
Czy wiesz, że celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów ze względu na szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się z udziałem wielu wiernych? Zob. KKK 1572
Czy wiesz, że do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym? Zob. KKK 1570
Czy wiesz, że przy święceniach diakonatu tylko biskup nakłada ręce? Zob. KKK 1569
Czy wiesz, że na najniższym szczeblu hierarchii stoją diakoni? Zob. KKK 1569
Czy wiesz, że jedność prezbiterium wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo wyświęconego wkładają ręce także kapłani? Zob. KKK 1568
Czy wiesz, że wszyscy prezbiterzy, przez święcenia włączeni do stanu prezbiterów, związani są z sobą najgłębszym braterstwem sakramentalnym, szczególnie zaś tworzą jedno prezbiterium w diecezji, w której służą pod zwierzchnictwem własnego biskupa? Zob. KKK 1568
Czy wiesz, że przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie prezbiterzy składają biskupowi podczas święceń, i pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo? Zob. KKK 1567
Czy wiesz, że prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim? Zob. KKK 1567
Czy wiesz, że prezbiterzy, pilni współpracownicy urzędu biskupa, jego pomoc i narzędzie, powołani do służenia Ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium, wykonując różne zadania? Zob. KKK 1567
Strona 1 z 72

Top