Trochę więcej o Bogu (1430)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nauka katolicka, wyrażona w liturgii, przez Urząd Nauczycielski i stałą praktykę Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w służebnym kapłaństwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat? Zob. KKK 1554
Czy wiesz, że sakrament święceń udziela świętej władzy, która jest właśnie władzą Chrystusa? Zob. KKK 1551
Czy wiesz, że kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła? Zob. KKK 1551
Czy wiesz, że kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom? Zob. KKK 1551
Czy wiesz, że kapłaństwo ma charakter służebny? Zob. KKK 1551
Czy wiesz, że przez pełniących posługę święceń, zwłaszcza przez biskupów i prezbiterów, we wspólnocie wierzących staje się widzialna obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła? Zob. KKK 1549
Czy wiesz, że cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska? Zob. KKK 1546
Czy wiesz, że odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, dokonana raz na zawsze, a jednak uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła? Zob. KKK 1545
Czy wiesz, że wszystkie zapowiedzi kapłaństwa w Starym Przymierzu znajdują soje wypełnienie w Chrystusie Jezusie? Zob. KKK 1544
Czy wiesz, że sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat? Zob. KKK 1536
Strona 2 z 72

Top