Trochę więcej o Bogu (1338)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że zgodnie z przykazaniem kościelnym każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie? Zob. KKK 1456
Czy wiesz, że wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty? Zob. KKK 1456
Czy wiesz, że przez spowiedź człowiek patrzy bezpośrednio na popełnione przez siebie grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość? Zob. KKK 1455
Czy wiesz, że spowiedź, nawet tylko z czysto ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi? Zob. KKK 1455
Czy wiesz, że do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, zrobiony w świetle Słowa Bożego? Zob. KKK 1454
Czy wiesz, że żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty? Zob. KKK 1453
Czy wiesz, że żal niedoskonały rodzi się z rozważania brzydoty grzechu lub z lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi? Zob. KKK 1453
Czy wiesz, że gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości? Zob. KKK 1452
Czy wiesz, że żal za grzechy jest bólem duszy i znienawidzeniem popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości? Zob. KKK 1451
Czy wiesz, że wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce? Zob. KKK 1451
Strona 2 z 67

Top