Trochę więcej o Bogu (1092)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Duch Święty i Kościół pozwala nam uczestniczyć w wiecznej liturgii, kiedy w sakramentach celebrujemy misterium zbawienia? Zob. KKK 1139
Czy wiesz, że Liturgia jest czynnością całego Chrystusa, a ci którzy obecnie ją celebrują – poprzez znaki, którymi się posługują – uczestniczą już w liturgii niebieskiej, gdzie celebracja w całej pełni jest komunią i świętem? Zob. KKK 1136
Czy wiesz, że sakramenty umacniają i wyrażają wiarę? Zob. KKK 1133
Czy wiesz, że Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez słowo Boże i wiarę, która przyjmuje słowo w sercach dobrze do tego usposobionych? ? Zob. KKK 1133
Czy wiesz, że przez sakramenty jest nam udzielane życie Boże? Zob. KKK 1131
Czy wiesz, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi? Zob. KKK 1131
Czy wiesz, że w sakramentach Chrystusa Kościół otrzymuje już zadatek swego dziedzictwa, uczestniczy już w życiu wiecznym, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 1130
Czy wiesz, że owocem życia sakramentalnego jest to, że Duch przybrania za synów przebóstwia wiernych, w żywy sposób jednocząc ich z jedynym Synem, Zbawicielem? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że Kościół twierdzi, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia? Zob. KKK 1129
Strona 2 z 55
Top