Trochę więcej o Bogu (569)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe Wcielenie Syna Bożego, który „przyszedł w ciele”? Zob. KKK 465

Czy wiesz, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Zob. KKK 464

Czy wiesz, że Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem? Zob. KKK 464

Czy wiesz, że wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską? Zob. KKK 463

Czy wiesz, że Jezus jest jedynym Synem Maryi? Zob. KKK 501

Czy wiesz, że Kościół nazywa „Wcieleniem” fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia? Zob. KKK 461

Czy wiesz, że Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami Boskiej natury? Zob. KKK 460

Czy wiesz, że Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości? Zob. KKK 459

 

Czy wiesz, że Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą? Zob. KKK 458

Czy wiesz, że wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana, oznacza wierzyć w Jego Boskość? Zob. KKK 455

Strona 2 z 29
Top