Trochę więcej o Bogu (1342)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nawrócenie przynosi przebaczenie Boga i pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania? Zob. KKK 1440
Czy wiesz, że grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim? Zob. KKK 1440
Czy wiesz, że okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej? Zob. KKK 1438
Czy wiesz, że czytanie Pisma Świętego, odmawianie Liturgii Godzin i modlitwy „Ojcze nasz”, każdy szczery akt kultu lub pobożności ożywia w nas ducha nawrócenia i pokuty oraz przyczynia się do przebaczenia naszych grzechów? Zob. KKK 1437
Czy wiesz, że źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i pokuty jest Eucharystia, ponieważ w niej uobecnia się ofiara Chrystusa, która pojednała nas z Bogiem? Zob. KKK 1436
Czy wiesz, że najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem? Zob. KKK 1435
Czy wiesz, że nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, cierpliwe znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości? Zob. KKK 1435
Czy wiesz, że wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych formach – Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę? Zob. KKK 1434
Czy wiesz, że nawrócenie jest przede wszystkim dziełem łaski Boga? Zob. KKK 1432
Czy wiesz, że pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski? Zob. KKK 1431
Strona 3 z 68

Top