Trochę więcej o Bogu (992)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie? Zob. KKK 1011
Czy wiesz, że jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to umieranie z Chrystusem i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego w Jego akcie odkupieńczym? Zob. KKK 1010
Czy wiesz, że istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że przez chrzest chrześcijanin już w sposób sakramentalny umarł z Chrystusem, by żyć nowym życiem? Zob. KKK 1010
Czy wiesz, że dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny? Zob. KKK 1010
Czy wiesz, że posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo? Zob. KKK 1009
Czy wiesz, że Jezus, mimo swojej trwogi przed śmiercią, przyjął ją aktem całkowitego i dobrowolnego poddania się woli Ojca? Zob. KKK 1009
Czy wiesz, że Jezus, Syn Boży, przeszedł przez cierpienie śmierci, właściwej dla kondycji ludzkiej? Zob. KKK 1009
Czy wiesz, że śmierć została przemieniona przez Chrystusa? Zob. KKK 1009
Czy wiesz, że śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby nie zgrzeszył jest ostatnim wrogiem człowieka, który musi zostać pokonany? Zob. KKK 1008
Czy wiesz, że śmierć była przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu? Zob. KKK 1008
Strona 1 z 50
Top