Trochę więcej o Bogu (2173)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że ten, kto dopuszcza się zgorszenia narusza cnotę i prawość oraz może doprowadzić swego brata do śmierci duchowej? Zob. KKK 2284
Czy wiesz, że ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego? Zob. KKK 2284
Czy wiesz, że zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła? Zob. KKK 2284
Czy wiesz, że Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie? Zob. KKK 2283
Czy wiesz, że Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać samobójcom możliwość zbawiennego żalu? Zob. KKK 2283
Czy wiesz, że nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie? Zob. KKK 2283
Czy wiesz, że ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy? Zob. KKK 2282
Czy wiesz, że dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym? Zob. KKK 2282
Czy wiesz, że samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego? Zob. KKK 2281
Czy wiesz, że samobójstwo pozostaje w głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie samego? Zob. KKK 2281
Strona 1 z 109

Top