Trochę więcej o Bogu (1702)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że człowiek zraniony przez grzech ma trudności w zachowaniu równowagi moralnej? Zob. KKK 1811
Czy wiesz, że z pomocą Bożą, cnoty ludzkie kształtują charakter i ułatwiają czynienie dobra? Zob. KKK 1810
Czy wiesz, że cnoty ludzkie, nabyte przez wychowanie, świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki, są oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą? Zob. KKK 1810
Czy wiesz, że osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe oraz zachowuje zdrową skromność? Zob. KKK 1809
Czy wiesz, że cnota umiarkowania umacnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach godziwości? Zob. KKK 1809
Czy wiesz, że umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych? Zob. KKK 1809
Czy wiesz, że cnota męstwa uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy? Zob. KKK 1808
Czy wiesz, że cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, oraz do stawienia czoła próbom i prześladowaniom? Zob. KKK 1808
Czy wiesz, że cnota męstwa umacnia postanowienie opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym? Zob. KKK 1808
Czy wiesz, że męstwo jest cnotą moralną, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra? Zob. KKK 1808
Strona 1 z 86

Top