Trochę więcej o Bogu (2048)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że słowo ludzkie jest albo w zgodzie, albo w sprzeczności z Bogiem, który jest samą Prawdą? Zob. KKK 2151
Czy wiesz, że Bóg – jako Stwórca i Pan – jest normą wszelkiej prawdy? Zob. KKK 2151
Czy wiesz, że drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa? Zob. KKK 2150
Czy wiesz, że drugie przykazanie zabrania także magicznego używania imienia Bożego? Zob. KKK 2149
Czy wiesz, że przekleństwa, przy których używa się imienia Boga, bez intencji bluźnierstwa, są brakiem szacunku wobec Pana? Zob. KKK 2149
Czy wiesz, że bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu i ze swej natury jest grzechem ciężkim? Zob. KKK 2148
Czy wiesz, że bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub zabijania? Zob. KKK 2148
Czy wiesz, że bluźnierstwo polega na wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w wyrażeniach, na nadużywaniu imienia Bożego? Zob. KKK 2148
Czy wiesz, że bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu? Zob. KKK 2148
Czy wiesz, że przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć, wierność, prawdomówność i autorytet Boga oraz powinny one być dotrzymywane w duchu sprawiedliwości, a niewierność przyrzeczeniom jest nadużyciem imienia Bożego i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą? Zob. KKK 2147
Strona 1 z 103

Top