Trochę więcej o Bogu (572)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Maryja stała się Matką Jezusa i przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, w czym nie przeszkodził Jej żaden grzech, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna, by dzięki łasce Bożej, pod zwierzchnictwem Syna i w zjednoczeniu z Nim, służyć tajemnicy Odkupienia? Zob. KKK 494

Czy wiesz, że Maryja została ubogacona od chwili poczęcia blaskiem szczególnej świętości, która pochodzi w całości od Chrystusa? Zob. KKK 492

Czy wiesz, że mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad Złym, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących? Zob. KKK 489

Czy wiesz, że posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet? Zob. KKK 489

Czy wiesz, że wiara katolicka w odniesieniu do Maryi opiera się na wierze w Chrystusa, a to, czego naucza ona o Maryi, wyjaśnia z kolei wiarę w Chrystusa? Zob. KKK 487

Czy wiesz, że Duch Święty sprawia, że Maryja poczyna wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od Niej? Zob. KKK 485

Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do niego? Zob. KKK 485

Czy wiesz, że Maryja jest powołana do poczęcia Tego, w którym zamieszka „cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała”? Zob. KKK 484

Czy wiesz, że Wcielenie stanowi tajemnicę przedziwnej jedności natury Boskiej i natury ludzkiej w jedynej Osobie Słowa? Zob. KKK 483

Czy wiesz, że Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne oraz podporządkowane Jego Boskiemu rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym? Zob. KKK 482

Strona 1 z 29
Top