Trochę więcej o Bogu (1911)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że święci zawsze mieli żywą świadomość, że ich zasługi są czystą łaską? Zob. KKK 2011
Czy wiesz, że łaska, jednocząc nas z Chrystusem czynną miłością, zapewnia nadprzyrodzoną jakość naszym czynom, a przez to ich zasługę tak przed Bogiem, jak przed ludźmi? Zob. KKK 2011
Czy wiesz, że miłość Chrystusa jest w nas źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem? Zob. KKK 2011
Czy wiesz, że zasługi naszych dobrych uczynków są darami dobroci Bożej? Zob. KKK 2009
Czy wiesz, że łaska, należąc do porządku nadprzyrodzonego, wymyka się naszemu doświadczeniu i może być poznana jedynie przez wiarę? Zob. KKK 2005
Czy wiesz, że łaska jest najpierw i przede wszystkim darem Ducha, który usprawiedliwia nas i uświęca? Zob. KKK 2003
Czy wiesz, że Bóg dotyka bezpośrednio serca człowieka i wprost je porusza? Zob. KKK 2002
Czy wiesz, że dusza tylko w sposób wolny może wejść w komunię miłości? Zob. KKK 2002
Czy wiesz, że wolna inicjatywa Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, gdyż Bóg stworzył człowieka na swój obraz, udzielając mu wraz z wolnością zdolności poznania Go i miłowania? Zob. KKK 2002
Czy wiesz, że już przygotowanie człowieka na przyjęcie łaski jest dziełem łaski? Zob. KKK 2001
Strona 1 z 96

Top