Trochę więcej o Bogu (671)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofiary? Zob. KKK 614

Czy wiesz, że śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi przez Baranka, który gładzi grzechy świata? Zob. KKK 613

Czy wiesz, że Jezus, zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca, przyjmuje swoją śmierć jako śmierć odkupieńczą, aby w swoim ciele ponieść nasze grzechy na drzewo? Zob. KKK 612

Czy wiesz, że Jezus przyjął w sposób dobrowolny mękę i śmierć z miłości do Ojca i do ludzi, których Ojciec chce zbawić? Zob. KKK 609

Czy wiesz, że Jan Chrzciciel, po tym jak zgodził się udzielić Jezusowi chrztu razem z grzesznikami, ujrzał i wskazał w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata? Zob. KKK 608

Czy wiesz, że ofiara Jezusa za grzechy całego świata jest wyrażeniem Jego komunii miłości z Ojcem? Zob. KKK 606

Czy wiesz, że od chwili swego Wcielenia Syn Boży podejmuje Boży zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu? Zob. KKK 606

Czy wiesz, że Syn Boży, który zstąpił z nieba, zrobił to nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Go posłał? Zob. KKK 606

Czy wiesz, że Kościół w ślad za Apostołami naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku? Zob. KKK 605

 

Czy wiesz, że wydając swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką zasługę z naszej strony? Zob. KKK 604

Strona 1 z 34
Top