Trochę więcej o Bogu (1616)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie? Zob. KKK 1749
Czy wiesz, że gdy człowiek działa w sposób świadomy, jest – jeśli tak można powiedzieć – ojcem własnych czynów? Zob. KKK 1749
Czy wiesz, że wolność czyni człowieka podmiotem moralnym? Zob. KKK 1749
Czy wiesz, że przez działanie łaski Duch Święty wychowuje nas do wolności duchowej, by uczynić nas wolnymi współpracownikami swego dzieła w Kościele i w świecie? Zob. KKK 1742
Czy wiesz, że łaska Chrystusa w żadnym wypadku nie narusza naszej wolności, gdy odpowiada ona zmysłowi prawdy i dobra, jaki Bóg złożył w sercu człowieka? Zob. KKK 1742
Czy wiesz, że przez swój chwalebny Krzyż Chrystus wysłużył zbawienie wszystkim ludziom? Zob. KKK 1741
Czy wiesz, że wolność nie zakłada prawa do mówienia i czynienia wszystkiego? Zob. KKK 1740
Czy wiesz, że wolność człowieka jest ograniczona i omylna? Zob. KKK 1739
Czy wiesz, że prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie moralności i religii? Zob. KKK 1738
Czy wiesz, że wszyscy są zobowiązani do szacunku wobec każdego? Zob. KKK 1738
Strona 1 z 81

Top