Trochę więcej o Bogu (1235)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne; cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa? Zob. KKK 1377
Czy wiesz, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus? Zob. KKK 1374
Czy wiesz, że sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy? Zob. KKK 1374
Czy wiesz, że Chrystus Jezus jest obecny na wiele sposobów w swoim Kościele: w swoim słowie, w modlitwie swego Kościoła, w ubogich, chorych, więźniach, w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze Mszy świętej i w osobie szafarza, ale zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi? Zob. KKK 1373
Czy wiesz, że Ofiara eucharystyczna jest także składana za wiernych zmarłych? Zob. KKK 1371
Czy wiesz, że w Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa? Zob. KKK 1370
Czy wiesz, że Kościół składa Ofiarę eucharystyczną w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi świętymi? Zob. KKK 1370
Czy wiesz, że biskup miejsca jest zawsze odpowiedzialny za Eucharystię, nawet wówczas, gdy przewodniczy jej kapłan? Zob. KKK 1369
Czy wiesz, że papież, pełniący w Kościele posługę Piotra, jest zjednoczony z każdą celebracją Eucharystii i wymieniany w niej jako znak i sługa jedności Kościoła powszechnego? Zob. KKK 1369
Czy wiesz, że Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzu daje wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą? Zob. KKK 1368
Strona 1 z 62

Top