Trochę więcej o Bogu (1060)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje wiarę otrzymaną od Apostołów? Zob. KKK 1124
Czy wiesz, że wiara Kościoła poprzedza wiarę wierzącego, który jest wezwany do jej przyjęcia? Zob. KKK 1124
Czy wiesz, że celem sakramentów jest uświęcanie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu? Zob. KKK 1123
Czy wiesz, że słowa i czyny Jezusa już w czasie Jego życia ukrytego i misji publicznej miały charakter zbawczy? Zob. KKK 1115
Czy wiesz, że opierając się na nauczaniu Pisma świętego, na tradycjach apostolskich i na zgodnym zdaniu Ojców, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 1114
Czy wiesz, że w Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo? Zob. KKK 1113
Czy wiesz, że całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół Ofiary eucharystycznej i sakramentów? Zob. KKK 1113
Czy wiesz, że posłanie Ducha Świętego w liturgii Kościoła ma na celu przygotować zgromadzenie na spotkanie z Chrystusem? Zob. KKK 1112
Czy wiesz, że przez swoje czynności liturgiczne Kościół pielgrzymujący uczestniczy już w liturgii niebieskiej, otrzymując jej przedsmak? Zob. KKK 1111
Czy wiesz, że dzieło Chrystusa w liturgii ma charakter sakramentalny, ponieważ Jego misterium zbawienia uobecnia się w niej mocą Ducha Świętego? Zob. KKK 1111
Strona 1 z 53
Top