Trochę więcej o Bogu (1131)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem? Zob. KKK 1258
Czy wiesz, że sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia? Zob. KKK 1257
Czy wiesz, że w razie konieczności chrzcić może każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej? Zob. KKK 1256
Czy wiesz, że zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon? Zob. KKK 1256
Czy wiesz, że cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie? Zob. KKK 1255
Czy wiesz, że aby mogła rozwijać się łaska chrztu, ważna jest pomoc rodziców, w tym również rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 1255
Czy wiesz, że chrzest jest sakramentem wiary? Zob. KKK 1253
Czy wiesz, że dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do której są powołani wszyscy ludzie? Zob. KKK 1250
Czy wiesz, że od początków Kościoła chrzest dorosłych jest praktykowany najczęściej tam, gdzie dopiero od niedawna głosi się Ewangelię? Zob. KKK 1247
Czy wiesz, że świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie światłem świata? Zob. KKK 1243
Strona 1 z 57

Top