Trochę więcej o Bogu (2404)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że serce jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć? Zob. KKK 2563
Czy wiesz, że serce jest miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń? Zob. KKK 2563
Czy wiesz, że jeśli serce jest daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta? Zob. KKK 2562
Czy wiesz, że modli się serce? Zob. KKK 2562
Czy wiesz, że niezależnie od tego, jaki jest język modlitwy – gesty, słowa – zawsze modli się cały człowiek? Zob. KKK 25662
Czy wiesz, że modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia oraz odpowiedzią miłości na pragnienie Jedynego Syna? Zob. KKK 2561
Czy wiesz, że podstawą modlitwy jest pokora? Zob. KKK 2559
Czy wiesz, że modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra? Zob. KKK 2559
Czy wiesz, że przezwyciężanie przywiązania się do bogactw jest nieodzowne, by wejść do Królestwa niebieskiego? Zob. KKK 2556
Czy wiesz, że ochrzczony zwalcza zazdrość życzliwością, pokorą i zdaniem się na Bożą Opatrzność? Zob. KKK 2554
Strona 1 z 121

Top