Hide Main content block

Aktualności

2023-11-27 11:41
Świadectwa Jego mocy!

Aplikacja SMS Z NIEBA

2023-11-28 16:00
„Zmartwychwstały i chwalebny Chrystus jest głębokim źródłem naszej nadziei i nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić powierzoną nam przez Niego misję”. – Franciszek Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (pkt 276)

Kursy biblijne

2023-11-28 15:00
1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 «Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: ""Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz"" - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć ...

Cytaty, myśli, refleksje

2023-11-28 16:00
„Zmartwychwstały i chwalebny Chrystus jest głębokim źródłem naszej nadziei i nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić powierzoną nam przez Niego misję”. – Franciszek Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (pkt 276)
Top