Trochę więcej o Bogu (1336)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało miłą Bogu wonność Chrystusa? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie? Zob. KKK 1294
Czy wiesz, że namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe? Zob. KKK 1293
Czy wiesz, że w obrzędzie bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową? Zob. KKK 1293
Czy wiesz, że Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha? Zob. KKK 1287
Czy wiesz, że istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego? Zob. KKK 1278
Czy wiesz, że zgodnie z wolą Pana chrzest jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza? Zob. KKK 1277
Czy wiesz, że wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego? Zob. KKK 1275
Strona 10 z 67

Top