Trochę więcej o Bogu (539)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że stworzenie świata pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci? Zob. KKK 295

Czy wiesz, że świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku? Zob. KKK 295

Czy wiesz, że celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, Stwórca wszystkiego, stał się w końcu wszystkim we wszystkich, troszcząc się równocześnie o swoją chwałę i naszą szczęśliwość? Zob. KKK 294

Czy wiesz, że chwałą Boga jest to, by realizowało się ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze względu na które został stworzony świat? Zob. KKK 294

Czy wiesz, że Bóg nie może mieć żadnego innego motywu do stworzenia poza swoją miłością i swoją dobrocią? Zob. KKK 293

Czy wiesz, że podstawową prawdą, której Pismo Święte i Tradycja nie przestają nauczać i wysławiać, głosi, że „świat został stworzony dla chwały Bożej”? Zob. KKK 293

Czy wiesz, że stwórcze działanie Syna i Ducha Świętego zapowiadane w Starym Testamencie, a objawione w Nowym Przymierzu, nierozdzielnie zespolone z działaniem Ojca, jest jasno potwierdzone przez regułę wiary Kościoła? Zob. KKK 292

Czy wiesz, że istnienie Boga Stwórcy można poznać w sposób pewny z Jego dzieł, dzięki światłu rozumu ludzkiego, chociaż to poznanie często jest zaciemnione i zniekształcone przez błąd? Zob. KKK 286

Czy wiesz, że Bóg okazuje swoją wszechmoc, odwracając nas od naszych grzechów i przez łaskę przywracając nas na nowo do swojej przyjaźni? Zob. KKK 277

Czy wiesz, że najdoskonalszym wzorem wiary jest Dziewica Maryja? Zob. KKK 273

Strona 10 z 27
Top