Trochę więcej o Bogu (601)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń? Zob. KKK 350

Czy wiesz, że zachowywanie przykazań jest odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia? Zob. KKK 348

Czy wiesz, że stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu na Szabat, a więc kult i adorację Boga? Zob. KKK 347

Czy wiesz, że człowiek ze swojej strony powinien szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło? Zob. KKK 346

Czy wiesz, że Bóg nadał stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe, na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmią niezachwianej wierności Przymierza Bożego? Zob. KKK 346

Czy wiesz, że istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie są skierowane ku Jego chwale? Zob. KKK 344

Czy wiesz, że człowiek jest szczytem dzieła stworzenia? Zob. KKK 343

Czy wiesz, że Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia? Zob. KKK 342

Czy wiesz, że piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy? Zob. KKK 341

Czy wiesz, że różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga? Zob. KKK 339

Strona 10 z 31
Top