Trochę więcej o Bogu (649)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nikogo nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego? Zob. KKK 385

Czy wiesz, że Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre? Zob. KKK 385

Czy wiesz, że nauka wiary przyjmuje, że dusza duchowa i nieśmiertelna jest stworzona bezpośrednio przez Boga? Zob. KKK 382

Czy wiesz, że człowiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bożego, który stał się człowiekiem – obrazem Boga niewidzialnego – aby Chrystus był pierworodnym między wielu braćmi i siostrami? Zob. KKK 381

Czy wiesz, że harmonia pierwotnej sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców? Zob. KKK 379

Czy wiesz, że znakiem zażyłości człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie? Zob. KKK 378

Czy wiesz, że człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej pożądliwości, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu? Zob. KKK 377

Czy wiesz, że władanie światem, które Bóg od początku powierzył człowiekowi, urzeczywistniło się przede wszystkim w samym człowieku jako panowanie nad sobą? Zob. KKK 377

Czy wiesz, że wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą, a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem tworzyły stan nazywany „pierwotną sprawiedliwością”? Zob. KKK 376

Czy wiesz, że dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie musiał ani umierać, ani cierpieć? Zob. KKK 376

Strona 10 z 33
Top