Trochę więcej o Bogu (841)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że karą za grzechy ludzi, popełnione po grzechu pierworodnym, jest śmierć? Zob. KKK 602

 

Czy wiesz, że Boży zamysł zbawienia przez wydanie na śmierć „Sługi”, Sprawiedliwego, został wcześniej zapowiedziany w Piśmie świętym jako tajemnica powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli grzechu? Zob. KKK 601

Czy wiesz, że dla Boga wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności? Zob. KKK 600

Czy wiesz, że bolesna śmierć Chrystusa należy do tajemnicy zamysłu Bożego? Zob. KKK 599

Czy wiesz, że bolesna śmierć Chrystusa nie była owocem przypadku w zbiegu nieszczęśliwych okoliczności? Zob. KKK 599

Czy wiesz, że to nie złe duchy ukrzyżowały Jezusa, lecz ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach? Zob. KKK 598

Czy wiesz, że uwzględniając fakt, że nasze grzechy dotykają samego Chrystusa, Kościół nie waha się przypisać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów? Zob. KKK 598

Czy wiesz, że Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy nie zapomniał, że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel? Zob. KKK 598

Czy wiesz, że na Soborze Watykańskim II Kościół oświadczył, że Żydzi nie mogą być przedstawiani ani jako odrzuceni przez Boga, ani jako przeklęci, co jakoby wynika z Pisma świętego? Zob. KKK 597

Czy wiesz, że biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa widoczną w opowiadaniach ewangelicznych oraz nie wiedząc, jaki jest, znany tylko Bogu, grzech osobisty uczestników procesu, nie można przypisać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie mimo okrzyków manipulowanego tłumu i zbiorowych oskarżeń zawartych w wezwaniach do nawrócenia po Pięćdziesiątnicy? Zob. KKK 597

Strona 10 z 43
Top