Trochę więcej o Bogu (994)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że obraz Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i zapowiedziany przez Jana Chrzciciela? Zob. KKK 796

Czy wiesz, że Kościół stanowi jedno z Chrystusem? Zob. KKK 795

Czy wiesz, że jeden jest Duch, który rozdziela różnorodne dary dla dobra Kościoła, stosowne do swego bogactwa i do potrzeb posługiwania? Zob. KKK 791

Czy wiesz, że wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem? Zob. KKK 790

Czy wiesz, że Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele? Zob. KKK 789

Czy wiesz, że Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele? Zob. KKK 789

Czy wiesz, że Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele? Zob. KKK 789

Czy wiesz, że kiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus nie zostawił ich sierotami? Zob. KKK 788

Czy wiesz, że od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia, objawił im tajemnicę Królestwa, dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości i w swoich cierpieniach? Zob. KKK 787

Czy wiesz, że Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie wszystkich ludzi przez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie? Zob. KKK 786

Strona 10 z 50
Top