Kurs Biblijny: Bóg radzi (1985)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wszystkie łaski, które spływają na nas są darem otrzymanym ze względu na Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 16 „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce”.
Jan zna misję Jezusa, i wie kim On jest, wiedząc, że to on się narodził pierwszy, a nie Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 15 „Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Słowo, które przyszło na świat spowodowało całkowitą zmianę historii zdarzeń. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 14 „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”.
Narodzić się z Boga – oto pragnienie Jezusa skierowane do nas, aby faktycznie stało się w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 12 – 13 „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.
Bóg dał nam szansę odrzucenia Go, pomimo tak ogromnej miłości do nas – nie uczynił nas niewolnikami. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 11 „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.
Problem w poznawaniu Boga przez świat, to problem, który jest nieustanny. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 9 – 10 „Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał”.
Misja Jana, choć była trudna, została w całości przez niego zrealizowana. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 8 „Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości”.
Jan, dając świadectwo, potrafi wskazać na Jezusa, wiedząc kim sam jest, i jaka jest jego misja. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 7 „Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego”.
Jan, znając swoją misję, wiedział, jak ma przygotować drogę Panu. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 6 „Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię”.
Światłością, która rozjaśnia ciemności jest Jezus. I gdy niesiemy Go innym może rozjaśnić On ich ciemności grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz
J 1, 4 – 5 „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”.
Strona 1 z 100

Top