Kurs Biblijny: Bóg radzi (2564)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Nigdy nie zrozumiemy do końca, dlaczego Jezus wybrał taką drogę, by zbawić człowieka. Jedno jest pewne – wszystko, co robił – robił z miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 13 „Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata”.
Sprzeciwienie się Cezarowi wielokrotnie było pretekstem do oskarżenia, a nawet skazania. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 12 „Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi”.
Jezus stopniuje grzechy. To dla nas ważne uwaga. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 11 „Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie”.
Piłat absolutnie nie jest świadomy kogo sądzi. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 10 „Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować?”
Jezus wielokrotnie nie daje odpowiedzi, i także przez to ukazuje ważne sprawy. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 8 - 9 „Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi”.
Prawo często zabija. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 7 „Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym”.
Umywanie rąk ostatecznie i tak doprowadza do decyzji, która następuje. Ważne jest zrozumienie tego dla naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 6 „Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy”.
Dramatyczna rola Piłata daje nam wiele światła, w jakich sytuacjach my możemy się znaleźć. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 4 – 5 „A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek”.
Jezus staje się powodem kpin i odrzucenia, a to wszystko z miłości do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 3 „Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu Żydowski! I policzkowali Go”.
Nierozpoznanie Boga w Chrystusie, to nierozpoznanie człowieka w człowieku w następnych wiekach historii. ks. Rafał Jarosiewicz
J 19, 2 „A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym”.
Strona 1 z 129

Top