Kurs Biblijny: Bóg radzi (1498)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

W ciekawym momencie Jezus daje władzę swoim uczniom – wcześniej pokazując, że sam tę władzę posiada Łk 9, 1 „Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób”.
Doświadczenie mocy Boga niejednokrotnie rodzi osłupienie Łk 8, 56 „Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało”.
Jezus, czyniąc ewidentne znaki wobec ludzi, nieustannie daje motywacje do tego, aby człowiek mógł w Niego głębiej uwierzyć Łk 8, 54 – 55 „On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: Dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść”.
Ludziom spotykającym się z Jezusem, często trudno uwierzyć, że może On zrobić coś, czego oni jeszcze nigdy nie widzieli Łk 8, 52 – 53 „A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła”.
U Jezusa „nikomu” wcale nie oznacza, że nie będzie przynajmniej kilkorga osób Łk 8, 51 „Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka”.
Jezus, widząc więcej, już na poziomie obietnicy pokazuje, że jest Panem życia i śmierci Łk 8, 50 „Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: Nie bój się; wierz tylko, a będzie ocalona”.
Rozwiązania ludzkie wielokrotnie nie zgadzają się z Bożymi rozwiązaniami Łk 8, 49 „Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!”
Pan Jezus wielokrotnie podkreśla wartość wiary Łk 8, 48 „Jezus rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!”
Jezus wykorzystuje każdy moment, aby mogła się objawiać chwała Boża Łk 8, 47 „Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed Nim opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona”.
Jezus, jako człowiek dokładnie wie, kto dotyka Jego osoby, jako Boga – sam będąc w 100% Bogiem i człowiekiem Łk 8, 46 „Lecz Jezus rzekł: Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode Mnie”.
Strona 1 z 75

Top