Kurs Biblijny: Bóg radzi (2333)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wobec obecności Jezusa, ci którzy znają to, co może zrobić Pan, reagują w bardzo różny sposób. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 20 „Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu”.
Jezus jest obecny w zwykłych sprawach zwykłej rodziny. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 18 – 19 „A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata”.
Nawet cztery dni przebywania w grobie dla Boga nie są problemem, by objawić swoją wszechmoc. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 17 „Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie”.
Niezrozumienie tego, czego pragnie Jezus to wielokrotne doświadczenie uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 16 „Na to Tomasz, zwany Didymo, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”.
Jezusowa strategia daje nam zrozumienie na wiele różnych spraw. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 14 – 15 „Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego!”
Jezus daje słowa, których apostołowie nie rozumieją, chociaż je słyszą. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 9 - 13 „Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie”.
Ludzkie oczekiwania często są różne od tego czego chce dla nas Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 5 – 6 „A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu”.
Jezus, znając wydarzenia, które mają nadejść, podejmuje kroki, często inne niż my byśmy się spodziewali. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 4 „Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”.
Bliskość relacji z Jezusem powoduje natychmiastowe wzywanie Go w czasie problemów. ks. Rafał Jarosiewicz
J 11, 3 „Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”.
Ukazywanie dzieł, które Jezus uczynił, oraz osoby Jezusa Chrystusa, wielokrotnie powoduje wiarę w samego Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 10, 41 – 42 „Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło”.
Strona 1 z 117

Top