Kurs Biblijny: Bóg radzi (1181)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus ma być stracony na szczególnym miejscu, które dla Żydów ma sens symboliczny Mk 15, 22 „Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki”.

Chociaż wiele sytuacji w życiu Jezusa wydaje się być przypadkowych, wszystkie one mają głęboki sens proroczy Mk 15, 21 „I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego”.

Wszystkie czynności wykonane wobec Jezusa mają wymiar symboliczny Mk 15, 20 „A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować”.

W Jezusie – odrzuconym Królu – spełniają się proroctwa Starotestamentalne Mk 15, 17 – 19 „Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd”.

Procedura zastosowana wobec Jezusa została taka sama, jak wobec każdego skazańca Mk 15, 16 „Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę”.

Są ludzkie zasady, które mogą niszczyć człowieka Mk 15, 6 – 15 „Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego? Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”.

Jezus wielokrotnie wprowadza w zakłopotanie swoich słuchaczy Mk 15, 5 „Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił”.

Oskarżenia kierowane do Jezusa nie muszą być wyjaśnione Mk 15, 4 „Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają”.

Oskarżanie Jezusa wielokrotnie jest niezrozumieniem Jego misji Mk 15, 3 „Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy”.

Jezus, odpowiadając na pytania Piłata, nie wypiera się prawdy o sobie Mk 15, 2 „Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem”.

Strona 1 z 60
Top