Kurs Biblijny: Bóg radzi (2237)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Rozumienie Żydów często jest zerojedynkowe – związane jest ono z brakiem patrzenia na innych przez miłość. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 22 „Rzekli więc do Niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
Jezus, nie szczędząc mocnych słów, ukazuje ważne prawdy, istotne dla życia wiecznego. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 21 „A oto znowu innym razem rzekł do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Dyskusje Jezusa nie są łatwe dla Jego rozmówców, ale dzięki tym dialogom możemy dowiedzieć się o Jezusie bardzo wiele. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 19 - 20 „Na to powiedzieli Mu: Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła”.
Od Pana Jezusa mamy uczyć się także świadectwa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 18 „Oto Ja wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał”.
Jezus nie odrzuca prawa ludzkiego, które pomaga przyjąć Boże wskazania. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 17 „Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”.
Zapowiedź Jezusa o sądzie, który ma nastąpić pokazuje, jaką władzę sprawuje Syn Człowieczy. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 16 „A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał”.
W naszym życiu trudno uwierzyć, że da się żyć nie sądząc nikogo, podczas gdy Jezus pokazuje, że to możliwe. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 15 „Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo”.
Jezus nie boi się świadectwa, które wypowiada, ponieważ doskonale wie, że jest ono prawdziwe, i wie, jaka jest Jego misja. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 14 „W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę”.
Ocena słów i czynów Jezusa przez przywódców religijnych Izraela nie jest zbyt pochlebna. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 13 „Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe”.
Kroczenie za Jezusem pozwala mieć światło, które nie jest z tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz
J 8, 12 „A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.
Strona 1 z 112

Top