Kurs Biblijny: Bóg radzi (1893)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Pismo musi się wypełnić, ponieważ Bóg jest wierny we wszystkim. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 59 – 60 „Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał”.
Dar proroctwa, którego doświadcza Piotr, poinformowany przez Jezusa, wcale nie chroni go przed złymi wyborami. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 58 „Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem”.
Czasem jedno słowo osoby patrzącej na to, co robimy (jeśli nie mamy ugruntowanej tożsamości) może spowodować wyparcie się Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 56 – 57 „A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto”.
Piotr wielokrotnie znajduje się w różnych, normalnych życiowych sytuacjach, i musi podejmować codzienne decyzje. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 55 „Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi”.
Wybory jakich dokonujemy, podobnie jak w życiu uczniów, doprowadzają do „pojmania Jezusa” albo „uniewinnienia Go”. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 54 „Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka”.
Jezus bardzo precyzyjnie określa moment panowania ciemności. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 52 - 53 „Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności”.
Porywczość uczniów wielokrotnie jest naprawiana przez Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 50 – 51 „I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go”.
Do czasu Paschy Jezusa oraz zesłania Ducha Świętego, w uczniach Jezusa ciągle widać więcej z wpływu myślenia tego świata, niż z nauki Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 49 „Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem?”
Jezus wprost komunikuje wiele rzeczy, ale do końca pozostawia wolną wolę. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 48 „Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?”
Bycie uczniem Jezusa wcale nie zabezpiecza nas przed zdradą Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 47 „Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby Go pocałować”.
Strona 1 z 95

Top