Kurs Biblijny: Bóg radzi (2772)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Dobry ewangelizator, wychodząc z każdego fragmentu Pisma Świętego, opowie o Jezusie. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 35 „A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie”.
Ewangelizator, który jest posłany, jest też przez Boga wyposażony, aby odpowiedzieć na pytania, które są mu stawiane. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 34 „Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? – zapytał Filipa dworzanin”.
Człowiek ma konkretne pytania, i chciałby, aby ten, kogo Bóg do niego przysyła na te pytania mógł mu odpowiedzieć. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 32 – 33 „A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi?”
To Duch Święty daje rozwiązania, jak w określonej sytuacji ma postąpić człowiek. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 31 „A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim”.
Gdy Duch Święty posyła, daje też umiejętność rozpoczęcia rozmowy oraz nawiązania do tego, co aktualnie przeżywają nasi odbiorcy. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 30 „Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał”.
Gdy Duch Święty daje instrukcje, one są precyzyjne. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 29 „Podejdź i przyłącz się do tego wozu! – powiedział Duch do Filipa”.
Jeśli Bóg posyła, to po to, aby dalej z tego coś konkretnie było. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 27 – 28 „A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop., dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza”.
Kiedy Bóg działa czasem daje rozwiązania zupełnie niestandardowe. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 26 „Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta – powiedział anioł Pański do Filipa”.
Apostołowie wykorzystywali każdy moment, aby głosić Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 25 „Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich”.
Refleksja człowieka nad przestrogą apostołów przypomina nam prawdę, że Bóg ocala. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 23 – 24 „Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli”.
Strona 1 z 139

Top