Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (539)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Biada wam,, znawcom Prawa, bo zabraliście klucz poznania; sami nie weszliście i wchodzących powstrzymaliście. I stamtąd (gdy wyszedł) (on), zaczęli uczeni w piśmie i faryzeusze okropnie czuć urazę i wypytywać go co do wielu (rzeczy), zastawiając pułapkę na niego, (by) upolować coś z ust jego. Wśród tych, (które zebrały się), dziesiątków tysięcy tłumu, tak że (deptali) jedni drugich, zaczął mówić do uczniów jego; najpierw: Wystrzegajcie się od zaczynu, którym jest obłuda, faryzeuszów. Nic zaś pozasłaniane (nie) jest, co nie będzie odsłonięte, i ukryte, co nie będzie poznane. Zamiast tego, (co by) w ciemności powiedzieliście, w świetle będzie słyszane, i co do ucha powiedzieliście w alkierzach, głoszone będzie na tarasach”. (Według Łukasza 11, 52 – 12, 3)

„Zaś Piotr rzekł mu: Jeśli i wszyscy potkną się, ale nie ja. I mówi mu Jezus: Amen mówię ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż dwakroć kogut zawoła, trzykroć mnie wyprzesz się. On zaś tym bardziej mówił: Jeśliby trzeba było mi umrzeć razem z tobą, nie (nigdy) ciebie wyprę się. Tak samo zaś i wszyscy mówili. I przychodzą na teren, którego imię Getsemani, i mówi uczniom jego: Usiądźcie tu, aż pomodlę się. I zabiera z sobą Piotra, i Jakuba, i Jana z nim, i zaczął lękać się i niepokoić, i mówi im: Zasmucona jest dusza ma aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I naprzód poszedłszy trochę, padał na ziemię i modlił się, żeby jeśli możliwe jest, przeszła (z dala) od niego ta godzina; i mówił: Abba, Ojcze, wszystko możliwe ci. Odwróć kielich ten ode mnie; ale nie co ja chcę, ale co ty”. (Według Marka 14, 29 - 36)

„I przyszedłszy uczniowie naprzeciwko zapomnieli chlebów wziąć. Zaś Jezus powiedział im: Patrzajcie i wystrzegajcie się zaczynu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozważali w sobie samych mówiąc, że: Chleba nie wzięliśmy. Poznawszy zaś Jezus powiedział: Dlaczego rozważacie w sobie samych, małej wiary, że chlebów nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani przypominacie sobie (te) pięć chlebów (dla) pięciu tysięcy i ile koszyków wzięliście? Ani siedem chlebów (dla) czterech tysięcy i ile koszy wzięliście? Jak nie rozumiecie, że nie o chlebach powiedziałem wam? Wystrzegajcie się zaś zaczynu faryzeuszów i saduceuszów”. (Według Mateusza 16, 5 - 11)

„Znał bowiem wydającego go. Dla tego powiedział, że: Nie wszyscy czyści jesteście. Gdy więc umył stopy ich [i] wziął szaty jego i położył się znowu, powiedział im: Pojmujecie, co uczyniłem wam? Wy zowiecie mnie Nauczyciel i Pan, i dobrze mówicie, jestem bowiem. Jeśli więc ja umyłem wasze stopy, Pan i Nauczyciel, i wy winniście sobie nawzajem myć stopy. Przykład bowiem dałem wam, aby jako ja uczyniłem wam i wy czyniliście. Amen, amen mówię wam, nie jest niewolnik większy (od) pana jego ani wysłannik większy (od) (tego), (który posłał) go. Jeśli to wiecie, szczęśliwi jesteście, jeżeli czynić będziecie te”. (Według Jana 13, 11 - 17)

Biada wam, bo jesteście jak grobowce niewidoczne, i ludzie chodzący powyżej nie wiedzą. Odpowiadając zaś ktoś (ze) znawców Prawa mówi mu: Nauczycielu, to mówiąc i nas obrażasz. On zaś rzekł: I wam znawcom Prawa biada, bo obciążacie ludzi ciężarami niemożliwymi do noszenia, a sami jednym (z) palców waszych nie dotykacie (tych) ciężarów. Biada wam, bo budujecie grobowce proroków, zaś ojcowie wasi zabili ich. Zatem świadkami jesteście i zgadzacie się z czynami ojców waszych, bo oni zabili ich, wy zaś budujecie. Dla tego i mądrość Boga powiedziała: Wyślę do nich proroków i wysłanników, a z nich zabiją i prześladować będą, aby zażądana została krew wszystkich proroków wylana od założenia świata od pokolenia tego, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, (który zginął) pomiędzy ołtarzem a domem. Tak, mówię wam, zażądana będzie od pokolenia tego”. (Według Łukasza 11, 44 - 51)

„I (gdy jedli) oni, wziąwszy chleb, pobłogosławiwszy, połamał i dał im, i powiedział: Weźcie, to jest ciało me. I wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy, dał im, i wypili z niego wszyscy. I powiedział im: To jest krew ma przymierza, wylewająca się za wielu. Amen mówię wam, że już nie nie wypiję z plonu winorośli, aż do dnia owego, kiedy go pić będę nowy w królestwie Boga. I hymn zaśpiewawszy wyszli ku Górze Oliwek. I mówi im Jezus, że: Wszyscy doznacie urazy, bo jest napisane: Porażę pasterza i owce zostaną rozproszone. Ale po podniesieniu mnie poprzedzę was do Galilei”. (Według Marka 14, 22 - 28)

„I podszedłszy faryzeusze i saduceusze próbując zapytali go, znak z  nieba (by) pokazał im. On zaś odpowiadając rzekł im: [(Gdy wieczór) (stał się), mówicie: Pogoda, ogniste jest bowiem niebo. I rano: Dzisiaj wichura, ogniste jest bowiem posępniejące niebo. Wprawdzie oblicze nieba umiecie rozróżniać, jednak znaków pór nie umiecie.] Pokolenie złe i cudzołożne znaku poszukuje, i znak nie zostanie dany mu, jeśli nie znak Jonasza. I pozostawiwszy ich odszedł”. (Według Mateusza 16, 1 - 4)

„Potem leje wodę do miski i zaczął myć stopy uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Przychodzi więc do Szymona Piotra. Mówi mu: Panie, ty mnie myjesz stopy? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, pojmiesz zaś po tym. Mówi mu Piotr: Nie, nie umyjesz mych stóp na wiek! Odpowiedział Jezus mu: Jeśli nie umyję cię, nie masz udziału ze mną. Mówi mu Szymon Piotr: Panie, nie stopy me jedynie, ale i ręce i głowę. Mówi mu Jezus: Wykąpany nie ma potrzeby, chyba stopy, umyć sobie, ale jest czysty cały. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy”. (Według Jana 13, 5 - 10)

 

„(Gdy) zaś (powiedział), prosi go faryzeusz, żeby zjadł obiad u niego. Wszedłszy zaś położył się. Zaś faryzeusz zobaczywszy zdziwił się, że nie najpierw polany przed obiadem. Powiedział zaś Pan do niego: Teraz wy faryzeusze (to co) z zewnątrz kielicha i tacy oczyszczacie, (to co) zaś wewnątrz was, pełne jest grabieży i złości. Nierozsądni, czyż nie ten, (który uczynił) co zewnątrz, i (co) wewnątrz uczynił? Jednakże wewnątrz będące dajcie (jako) jałmużnę, i oto wszystko czyste wam jest. Ale biada wam faryzeuszom, bo dajecie na dziesięcinę miętę i rutę i wszelką jarzynę, i obchodzicie (z boku) sąd i miłość Boga. To zaś należało uczynić i tamtego nie opuścić. Biada wam faryzeuszom, bo miłujecie pierwsze ławy w synagogach i pozdrowienia na rynkach”. (Według Łukasza 11, 37 - 43)

 

„I wyszli uczniowie, i przyszli do miasta, i znaleźli, jako powiedział im, i przygotowali Paschę. I wieczór (gdy stał się), przychodzi z dwunastoma. I (gdy leżeli) (przy stole) oni i (gdy jedli), Jezus powiedział: Amen mówię wam, że jeden z was wyda mnie, jedzący ze mną. Zaczęli smucić się i mówić mu jeden (za) jednym: Ale nie ja? On zaś powiedział im: Jeden (z) dwunastu, (rękę) zanurzający ze mną do misy. Bo wprawdzie Syn Człowieka odchodzi, jako jest napisane o nim, biada jednak człowiekowi owemu, przez którego Syn Człowieka jest wydawany. (Lepiej) mu, jeśli nie urodziłby się człowiek ów”. (Według Marka 14, 16 - 21)

Strona 1 z 27
Top