Myśli Papieża Franciszka (991)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Zawsze powinniśmy być pewni tego, iż Pan na mnie czeka, chce abym otworzył drzwi mego serca”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/08/papie%C5%BC_na_eucharystii_nie_ka%C5%BCda_mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_pochodzi_od_boga/1199721
„Modlitwa wierzących zmienia Kościół: to nie my papieże, biskupi, księża, zakonnice sprawiamy rozwój Kościoła, ale święci! (…) Święci to ludzie, którzy mają odwagę wierzyć, że Bóg jest Panem i może zrobić wszystko”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/12/franciszek_to_nie_papie%C5%BCe,_ale_modlitwa_ludzi_zmienia_ko%C5%9Bci/1200516
„Dowodem mojej wiary w to, że Jezus Chrystus jest Bogiem w moim życiu, że został do mnie posłany, aby mi wybaczyć, jest uwielbienie, umiejętność uwielbiania Boga. Uwielbienie Pana jest bezinteresowne”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/15/papie%C5%BC_na_porannej_mszy_miar%C4%85_naszej_wiary_jest_uwielbienie/1201294
„Niech Pan da nam łaskę serca otwartego, serca otwartego na głos Ducha, by odróżniało to, czego nie należy już zmieniać, bo jest fundamentem, od tego, co musi się zmienić, aby móc przyjąć nowości Ducha Świętego”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/18/papie%C5%BC_na_poniedzia%C5%82kowej_mszy_trzeba_by%C4%87_otwartym/1201976
„Chrześcijanie, którzy wierni są zasadzie, że „zawsze tak się robiło”, mają serca zamknięte na niespodziewane działanie Ducha Świętego”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2016/01/18/papie%C5%BC_na_poniedzia%C5%82kowej_mszy_trzeba_by%C4%87_otwartym/1201976
„Nie wolno nam zapominać, że nasza wiara jest konkretna i odrzuca wszelkie kompromisy czy idealizowanie”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/24/papie%C5%BC_nie_dla_teologii_%E2%80%9Emo%C5%BCna%E2%80%9D_%E2%80%93_%E2%80%9Enie_mo%C5%BCna%E2%80%9D/1307704
„Aby ewangelizować trzeba wstać i iść”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/05/04/franciszek_id%C5%BAmy_do_ludzi,_s%C5%82uchajmy_ich_niepokoj%C3%B3w/1310020
„Kościół, który nie wstaje z miejsca i nie wyrusza w drogę, choruje”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/05/04/franciszek_id%C5%BAmy_do_ludzi,_s%C5%82uchajmy_ich_niepokoj%C3%B3w/1310020
„Chrześcijanin jest świadkiem posłuszeństwa i jeżeli nie kroczymy tą drogą wzrastania w dawaniu świadectwa posłuszeństwu, nie jesteśmy chrześcijanami”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/27/papie%C5%BC_w_domu_%C5%9Bw_marty_chrze%C5%9Bcijanie_s%C4%85_%C5%9Bwiadkami_pos%C5%82usze/1308470
„By zachować swoją tożsamość, chrześcijanie muszą unikać pokusy życia światowego”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/11/17/papie%C5%BC_na_mszy_chrze%C5%9Bcijanin_nie_mo%C5%BCe_mie%C4%87_podw%C3%B3jnego_%C5%BCycia/1187520
Strona 1 z 50
Top