Myśli Papieża Franciszka (1307)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Każdy, kto jest zrozpaczony i wycieńczony, jeżeli powierzy siebie Jezusowi i Jego miłości, może zacząć żyć na nowo. Również rozpoczęcie nowego życia, zmiana stylu życia jest w jakiś sposób wskrzeszeniem, zmartwychwstaniem. Wiara jest siłą życia, nadaje pełnię naszemu człowieczeństwu”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/28/anio%C5%82_pa%C5%84ski_jezus_wskrzesza_umar%C5%82ych/1154705
„Kościół czy też chrześcijanin nie składający świadectwa jest bezpłodny; jest kimś martwym, który myśli, że jest żywy; jest uschłym drzewem, które nie przynosi owocu; wyschłą studnią, która nie daje wody!” - Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/29/papie%C5%BC_do_nowych_metropolit%C3%B3w_o_modlitwie_i_wierze_/1154860
„Otwórzcie serca dla Ducha Świętego, by napełnił je swoimi darami. Przyjmijcie Go, jako szczególnego Gościa, napełnijcie wasze serca Jego obecnością”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/03/papie%C5%BC_m%C5%82odym_na_lednicy_otw%C3%B3rzcie_si%C4%99_na_ducha_%C5%9Bwi%C4%99tego!/1148836
„Pełni mocy Ducha Świętego idźcie tam, gdzie On was pośle. Odwagi! Z Nim wyruszcie w drogę! Niech On sam Was prowadzi!” – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/06/03/papie%C5%BC_m%C5%82odym_na_lednicy_otw%C3%B3rzcie_si%C4%99_na_ducha_%C5%9Bwi%C4%99tego!/1148836
„Chrześcijańska radość nie jest zwykłą żartobliwością, nie jest przelotną wesołością. Chrześcijańska radość jest darem i to darem Ducha Świętego. Trzeba mieć serce zawsze pełne radości, bo Pan zwyciężył, Pan króluje, Pan zasiada po prawicy Ojca, Pan spojrzał na mnie i mnie posłał, dał mi swoją łaskę i uczynił mnie dzieckiem Ojca... To jest chrześcijańska radość, bo chrześcijanin żyje w radości”. - Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/05/15/papieska_msza_poranna_o_l%C4%99ku_i_rado%C5%9Bci/1144377
„Słowo Boże trzeba też głosić z modlitwą. Zawsze. Bez modlitwy możesz powiedzieć piękną konferencję, dać użyteczną instrukcję, dobrą, dobrą. Ale to nie jest Słowo Boże. Tylko z serca napełnionego modlitwą może wyjść Słowo Boże”. - Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/02/14/papie%C5%BC_na_mszy_odwaga,_modlitwa_i_pokora_g%C5%82osicieli_s%C5%82owa/1292442
„Prawdziwa droga to ta Chrystusowa: naśladować Chrystusa, czynić wolę Ojca, tak jak On, brać na siebie krzyże codzienności i zaprzeć się samego siebie, aby iść za Jezusem. Nie czynić tego, co sam chcę, ale to, czego chce Jezus; naśladować Jezusa. A On mówi, że na tej drodze stracimy życie, aby otrzymać je potem; to ciągle tracić życie, odrzucać to, co sam chcę, odrzucać wygody, być zawsze na drodze Jezusa, który służył innym, adorować Boga. To jest właściwa droga”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/03/02/papie%C5%BC_na_mszy_na%C5%9Bladowa%C4%87_boga,_kt%C3%B3ry_przyj%C4%85%C5%82_ludzkie_cia%C5%82o/1296055
„Nam wszystkim, każdemu z nas, dobrze zrobi pomyśleć dzisiaj, czy mamy w sobie coś z podwójnego życia, z pozorowania sprawiedliwości, udawania dobrych wierzących, dobrych katolików, podczas gdy w ukryciu czynimy co innego"". - Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/02/23/papie%C5%BC_u_%C5%9Bw_marty_natychmiast_porzu%C4%87my_%E2%80%9Epodw%C3%B3jne_%C5%BCycie%E2%80%9D/1294506
Strona 1 z 66

Top