Myśli Papieża Franciszka (1476)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Ponieważ tam, gdzie jesteśmy najbardziej bezbronni, gdzie najbardziej się wstydzimy, On wyszedł nam na spotkanie. A teraz, kiedy wyszedł nam na spotkanie, zaprasza nas, byśmy do Niego powrócili, żeby na nowo odkryć radość bycia miłowanymi”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-homilia-sroda-popielcowa-17-02-2021.html
„Bóg nie wytyka nas palcem, ale szeroko otwiera przed nami swoje ręce. Jego rany są dla nas otwarte i w nich zostaliśmy uzdrowieni”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-homilia-sroda-popielcowa-17-02-2021.html
„Wielki Post jest pokornym zstąpieniem w głąb siebie i ku innym. Jest to zrozumienie, że zbawienie nie jest wspinaniem się dla chwały, ale uniżeniem się z miłości. To czynienie siebie małymi. W tej podróży, aby nie zgubić kursu, stańmy przed krzyżem Jezusa: jest on milczącą katedrą Boga. Patrzmy każdego dnia na Jego rany; rany, które zaniósł On do Nieba i pozwolił je zobaczyć Ojcu, każdego dnia, w swojej modlitwie wstawienniczej. Oglądajmy codziennie jego rany”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-homilia-sroda-popielcowa-17-02-2021.html
„W życiu zawsze będziemy mieli coś do zrobienia i będziemy formułować różne wymówki, ale teraz nadszedł czas, by powrócić do Boga”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-homilia-sroda-popielcowa-17-02-2021.html
„Początkiem powrotu do Boga jest uznanie, że Go potrzebujemy, że potrzebujemy miłosierdzia. To jest właściwa droga, droga pokory”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-homilia-sroda-popielcowa-17-02-2021.html
„Życie chrześcijanina, idącego śladami Pana, jest walką ze złym duchem (…) Musimy być świadomi obecności tego przebiegłego wroga, zainteresowanego naszym wiecznym potępieniem, naszą porażką i przygotować się do obrony przed nim i do zwalczania go. Łaska Boża zapewnia nam, przez wiarę, modlitwę i pokutę, zwycięstwo nad nieprzyjacielem”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-aniol-panski-21-02-2021.html
„Jesteśmy wezwani do kroczenia drogami Boga, odnawiając obietnice naszego chrztu: wyrzeczenia się szatana, wszelkich jego dzieł i wszelkich jego pokus”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-02/papiez-aniol-panski-21-02-2021.html
„I również my wszyscy, bracia i siostry, mamy obowiązek ewangelizować, co nie znaczy pukać do drzwi sąsiada czy sąsiadki i mówić: « Chrystus zmartwychwstał!», ale żyć wiarą i opowiadać o niej łagodnie, z miłością, nie chcąc nikogo przekonać, ale bezinteresownie. Dawać darmowo to, co Bóg dał za darmo mnie: to znaczy ewangelizować”. - Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/09/09/papieska_homilia_ewangelizacja_to_dawanie_%C5%9Bwiadectwa_%C5%BCyciem/pl-1256982
„Uczeni w Prawie wiedzieli wszystko, znali całą dogmatykę tamtych czasów, całą teologię moralną tamtych czasów, wszystko. Ale nie mieli wiary, ponieważ ich serce oddaliło się od Boga. Można albo oddalić się, albo mieć wolę wyjścia na spotkanie. I to jest ta łaska, o którą dziś prosimy: «Boże, Ojcze nasz, wzbudź w nas pragnienie wyjścia naprzeciw Twojego Syna», z dobrymi uczynkami. Wyjść na spotkanie Jezusa. Dlatego pamiętajmy o łasce, o którą prosiliśmy, abyśmy czuwali w modlitwie, byli czynni w miłości i radośni w uwielbieniu. A w ten sposób spotkamy Pana i będziemy mieli wspaniałą niespodziankę”. - Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/11/28/ojciec_%C5%9Bwi%C4%99ty_na_pocz%C4%85tek_adwentu_w_drog%C4%99_by_spotka%C4%87_jezusa/pl-1275403
„Jeżeli w swoim sercu nie jesteś uważny, nigdy nie będziesz wiedział, czy Jezus cię nawiedza, czy nie. Oby Pan dał nam wszystkim łaskę rozpoznania czasu, w którym nas nawiedzał, nawiedza i będzie nawiedzał, abyśmy otworzyli drzwi Jezusowi, sprawiając w ten sposób, że nasze serce będzie bardziej otwarte na miłość i służyć będzie w miłości Panu Jezusowi”. – Franciszek
Więcej: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/11/17/papie%C5%BC_na_mszy_w_czwartek_b%C3%B3g_kocha_nas_szalenie,_a_my_niew/pl-1272938
Strona 1 z 74

Top