Myśli Papieża Franciszka (1539)

Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00

 To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.

 np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”. – Franciszek Więcej:http://pl.radiovaticana.va/…/franciszek_zakochany_w…/1193421

„Zawstydzenie to wielka łaska. Zapamiętajmy: w stosunku do bliźniego trzeba pamiętać, że taką miarą, jak my osądzamy, sami będziemy sądzeni; nie powinienem osądzać. I jeśli mówię coś o drugim, to niech to będzie zawsze z hojnością, z wielkim miłosierdziem. A zachowanie wobec Boga, fundamentalny dialog: «Tobie sprawiedliwość, a mnie zawstydzenie»”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2018/02/26/papie%C5%BC_nie_s%C4%85d%C5%BAcie,_a_nie_b%C4%99dziecie_s%C4%85dzeni/1364720
„Kto słucha Jezusa, kto stara się za Nim iść, nawet jeśli to kosztuje, staje się dzieckiem Bożym i zaczyna naprawdę przypominać Ojca, który jest w niebie. Stajemy się zdolni do rzeczy, o których nigdy nie myśleliśmy, że będziemy w stanie powiedzieć lub uczynić, i które nas wręcz zawstydzają, ale teraz dają nam radość i pokój. Nie musimy już być agresywni w słowach i czynach. Odkrywamy, że jesteśmy zdolni do czułości i dobroci; i czujemy, że to wszystko nie pochodzi od nas, ale od Niego, i dlatego nie chlubimy się tym, ale jesteśmy tylko za to wdzięczni”. – Franciszek
Więcej:
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-02/papiez-franciszek-aniol-panski-24-lutego.html
„Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej jest powierzenie się Bogu, Jego opatrzności”. – Franciszek
Więcej:
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-02/papiez-franciszek-audiencja-generalna-27-lutego.html
„Uważajcie, żeby nie gorszyć. Zgorszenie jest groźne, ponieważ rani. Skandal godzi w to, co bezbronne w ludzie Bożym, rani jego słabość i te rany nosi się potem często przez całe życie. A nawet nie tylko rani. Zgorszenie może zabijać: zabijać nadzieję, zabijać radości, zabijać rodziny, zabijać wiele serc...”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/11/13/papie%C5%BC_u_%C5%9Bw_marty_brak_konsekwencji_w_%C5%BCyciu_to_skandal/1348635
„Myślenie o śmierci to nie złe fantazjowanie, ale rzeczywistość. Czy jest złe, czy nie, zależy ode mnie, od tego, jak o niej myślę, ale, że nadejdzie, to jest pewne. I wtedy spotkamy się z Panem, to będzie piękny moment śmierci, spotkanie z Panem, to On wyjdzie na spotkanie, On powie: «Chodź, chodź, błogosławiony mojego Ojca, chodź ze Mną»”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/11/17/papie%C5%BC_na_mszy;_my%C5%9Blenie_o_%C5%9Bmierci_to_dobra_rzecz/1349584
„Jesteśmy przyzwyczajeni do normalnego życia i wydaje się nam, że zawsze tak będzie. Ale któregoś dnia zostaniemy wezwani przez Jezusa, który powie: „Chodź!”. Dla niektórych będzie to zaskoczeniem, dla innych po długiej chorobie, tego nie wiemy. Ale na pewno ten dzień nadejdzie. Będzie on niespodzianką, ale niespodzianką będzie także życie wieczne, które nas czeka”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2017/11/17/papie%C5%BC_na_mszy;_my%C5%9Blenie_o_%C5%9Bmierci_to_dobra_rzecz/1349584
„Modlitwa chrześcijańska rodzi się z wiary w Jezusa i dzięki tej wierze zawsze idzie naprzód pomimo trudności”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2018/01/12/papie%C5%BC_u_%C5%9Bw_marty_mie%C4%87_odwag%C4%99_w_modlitwie/1358557
„Bądźcie, proszę, chrześcijanami radosnymi, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by ukazać, że wierzymy w nasze odkupienie, w to, że Pan nam wszystko przebaczył, a kiedy się poślizgniemy, to nam przebaczy, bo jest Bogiem przebaczenia. Ukazujmy, że wierzymy w obecność Pana pośród nas. On nie dozwoli, byśmy załamywali ręce”. – Franciszek
Więcej: http://pl.radiovaticana.va/news/2017/12/21/papie%C5%BC_na_mszy_musimy_mie%C4%87_oblicze_ludzi_odkupionych/1355847
„Zawsze, kiedy zbliżamy się do Pana, by Go o coś prosić, wiara musi być dla nas punktem wyjścia, musimy prosić z wiarą: Ja wierzę, że możesz mnie uzdrowić, wierzę, że możesz to zrobić. Musimy mieć odwagę, by stawiać Mu wyzwanie”. – Franciszek
Więcej:
http://pl.radiovaticana.va/news/2018/01/12/papie%C5%BC_u_%C5%9Bw_marty_mie%C4%87_odwag%C4%99_w_modlitwie/1358557
„Pomyślmy o naszym wielkim powołaniu: do jedności z Jezusem, z Ojcem. Tą drogą powinniśmy kroczyć, mężczyźni i kobiety, którzy się jednoczą i zawsze szukają sposobu, by iść do przodu drogą jedności. Ale nie jedność udawana, która nie zawiera tego, co najważniejsze, i służy tylko temu, by zrobić krok i skazać ludzi, służyć interesom, które nie są nasze: interesom księcia tego świata, a jest nim zniszczenie. Oby Pan dał nam łaskę kroczenia zawsze drogą prawdziwej jedności”. – Franciszek
Więcej: https://www.vaticannews.va/pl/papiez-franciszek/msza-w-domu-sw-marty/2018-05/papiez-franciszek-msza-swmarta.html
Strona 1 z 77

Top