Trochę więcej o Bogu (1190)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że sakramenty umacniają i wyrażają wiarę? Zob. KKK 1133
Czy wiesz, że Duch Święty przygotowuje do sakramentów przez słowo Boże i wiarę, która przyjmuje słowo w sercach dobrze do tego usposobionych? ? Zob. KKK 1133
Czy wiesz, że przez sakramenty jest nam udzielane życie Boże? Zob. KKK 1131
Czy wiesz, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi? Zob. KKK 1131
Czy wiesz, że w sakramentach Chrystusa Kościół otrzymuje już zadatek swego dziedzictwa, uczestniczy już w życiu wiecznym, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa? Zob. KKK 1130
Czy wiesz, że owocem życia sakramentalnego jest to, że Duch przybrania za synów przebóstwia wiernych, w żywy sposób jednocząc ich z jedynym Synem, Zbawicielem? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że łaska sakramentalna jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że Kościół twierdzi, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia? Zob. KKK 1129
Czy wiesz, że sakramenty są skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus? Zob. KKK 1127
Czy wiesz, że sakramenty wyrażają i rozwijają jedność wiary w Kościele? Zob. KKK 1126
Strona 7 z 60

Top