Trochę więcej o Bogu (539)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu na Szabat, a więc kult i adorację Boga? Zob. KKK 347

Czy wiesz, że człowiek ze swojej strony powinien szanować prawa, które Stwórca wpisał w swoje dzieło? Zob. KKK 346

Czy wiesz, że Bóg nadał stworzeniu podstawę i prawa, które pozostają trwałe, na których wierzący będzie mógł oprzeć się z ufnością i które będą dla niego znakiem i rękojmią niezachwianej wierności Przymierza Bożego? Zob. KKK 346

Czy wiesz, że istnieje solidarność między wszystkimi stworzeniami, wynikająca z faktu, że wszystkie one mają tego samego Stwórcę i wszystkie są skierowane ku Jego chwale? Zob. KKK 344

Czy wiesz, że człowiek jest szczytem dzieła stworzenia? Zob. KKK 343

Czy wiesz, że Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia? Zob. KKK 342

Czy wiesz, że piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy? Zob. KKK 341

Czy wiesz, że różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga? Zob. KKK 339

Czy wiesz, że każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość? Zob. KKK 339

Czy wiesz, że świat zaczął się wtedy, gdy został stworzony z nicości słowem Boga? Zob. KKK 338

Strona 7 z 27
Top