Trochę więcej o Bogu (960)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w Maryi Kościół jest już cały święty? Zob. KKK 829

Czy wiesz, że kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników? Zob. KKK 828

Czy wiesz, że Kościół gromadzi grzeszników objętych zbawieniem Chrystusa, znajdujących się w drodze do uświęcenia? Zob. KKK 827

Czy wiesz, że wszyscy członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim urzędy, muszą uznawać się za grzeszników? Zob. KKK 827

Czy wiesz, że Kościół, w którego łonie znajdują się grzesznicy, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę? Zob. KKK 827

Czy wiesz, że członkowie Kościoła powinni dążyć do doskonałej świętości? Zob. KKK 825

Czy wiesz, że Kościół już na ziemi jest naznaczony prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością? Zob. KKK 825

Czy wiesz, że w Kościele, dzięki łasce Bożej, zdobywamy świętość? Zob. KKK 824

 

Czy wiesz, że w Kościele została złożona cała pełnia zbawczych środków? Zob. KKK 824

Czy wiesz, że uświęcenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła? Zob. KKK 824

Strona 7 z 48
Top