Trochę więcej o Bogu (875)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w Maryi Duch Święty wypełnia zamysł życzliwości Ojca? Zob. KKK 723

Czy wiesz, że Duch Święty przygotował Maryję przez swoją łaskę? Zob. KKK 722

Czy wiesz, że w Maryi zostają zapoczątkowane wielkie sprawy Boże, które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele? Zob. KKK 721

Czy wiesz, że Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze Dziewica, jest arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu? Zob. KKK 721

Czy wiesz, że przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, czego dokona z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi podobieństwo Boże? Zob. KKK 720

 

Czy wiesz, że Prawo, jako znak obietnicy i przymierza, miało rządzić sercami i instytucjami ludu narodzonego z wiary Abrahama? Zob. KKK 709

Czy wiesz, że wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha Świętego? Zob. KKK 706

Czy wiesz, że człowiek zdeformowany przez grzech i śmierć, pozostaje obrazem Bożym, obrazem Syna, ale jest pozbawiony chwały Bożej, pozbawiony podobieństwa? Zob. KKK 705

Czy wiesz, że w przypadku człowieka Bóg ukształtował go własnymi rękami i wycisnął na ukształtowanym ciele własną formę w taki sposób, by nawet to, co widzialne, miało Boski kształt? Zob. KKK 704

Czy wiesz, że Słowo Boga i Jego Tchnienie znajdują się u początku bytu i życia wszelkiego stworzenia? Zob. KKK 703

 

Strona 7 z 44
Top