Trochę więcej o Bogu (1430)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że żal za grzechy jest bólem duszy i znienawidzeniem popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości? Zob. KKK 1451
Czy wiesz, że wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce? Zob. KKK 1451
Czy wiesz, że pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu? Zob. KKK 1450
Czy wiesz, że Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w swoim Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej? Zob. KKK 1446
Czy wiesz, że udzielając Apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników z Kościołem? Zob. KKK 1444
Czy wiesz, że w czasie swojego życia publicznego Jezus nie tylko przebaczał grzechy, lecz także ukazał skutek tego przebaczenia: włączał ponownie grzeszników, którym odpuścił grzechy, do wspólnoty Ludu Bożego, od której przez grzech oddalili się, a nawet zostali wykluczeni? Zob. KKK 1443
Czy wiesz, że Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej Krwi? Zob. KKK 1442
Czy wiesz, że tylko Bóg odpuszcza grzechy? Zob. KKK 1441
Czy wiesz, że nawrócenie przynosi przebaczenie Boga i pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania? Zob. KKK 1440
Czy wiesz, że grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim? Zob. KKK 1440
Strona 7 z 72

Top