Cytaty dla kobiet (2817)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Dobro to, obok piękna, najważniejsza kategoria dla kobiety. Cała jej natura ukierunkowana jest na dawanie dobra drugiemu człowiekowi – czyli na miłość. Kobieta jest gotowa dawać dobro wszystkim potrzebującym, ale marzy też o relacji prawdziwej miłości, w której ona będzie dobrem bezinteresownie obdarowywana”. Jacek Pulikowski, „Kobieta od A do Z”
„Delikatność kobiety wyraża się w jej tęsknotach, myśleniu, mowie, zachowaniach, czynach. W dużej mierze to właśnie delikatność jest cechą decydującą o pociągającej atrakcyjności dla mężczyzny, który w naturalny sposób, niejako odruchowo pragnie wejść w rolę „ochroniarza” tej kruchej istoty”. Jacek Pulikowski, „Kobieta od A do Z”
„Kobieta bardziej wrażliwa moralnie, zwłaszcza w dziedzinie seksualnej, jest tą, która może skutecznie uchronić związek przed tragedią antykoncepcji. Paradoksalnie, kobieta zgadzająca się na antykoncepcję wyrządza krzywdę i mężczyźnie, i sobie”. Jacek Pulikowski, „Kobieta od A do Z”
„Każda kobieta pragnie być akceptowana przez mężczyzn. Choć często udaje przed innymi i samą sobą, że jej to nie obchodzi – i czasem nawet w to wierzy. Kobieta pragnie akceptacji mężczyzn przede wszystkim w wymiarach dla niej najważniejszych, a więc estetycznym i moralnym. Tak, chce być postrzegana jako piękna i dobra. To leży u podstaw jej poczucia własnej wartości i od tego zależy jej samopoczucie, a w efekcie ogólne zadowolenie z życia”. Jacek Pulikowski, „Kobieta od A do Z”
„Macierzyństwo jest zadaniem do spełnienia. W tym zadaniu rozkwita w pełni jej kobiecość, ona spełnia siebie samą, a spełniając zarazem plan Stwórcy, uczestniczy przez macierzyństwo w zbawczym planie Boga Stwórcy”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Rodzicielstwo prawidłowo realizowane domaga się pełnej dojrzałości osób, które je podejmują, oraz pełnego zjednoczenia tych osób. Dopiero w takim układzie rodzice mogą stworzyć swemu dziecku zdrowy klimat, niezbędny do rozwoju”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Zjednoczenie osobowe małżonków znajduje swój szczególny wyraz w zjednoczeniu także cielesnym. Przywilej seksualnego współżycia jest zarazem zadaniem i wiąże się ściśle z odpowiedzialnością za rodzicielstwo”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Małżeństwo natomiast jest jednocześnie powołaniem i zobowiązaniem do rodzicielstwa”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Gdy ludzie uczą się bezinteresownej czułości, oczekując spełnienia małżeństwa w późniejszym czasie, jest im ze sobą dobrze. Czysta czułość stanowi źródło radości, jest szczęściorodna a pożądanie i grzech dają niepokój”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Czułość nigdy nie traci z oczu dobra drugiej osoby”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
Strona 1 z 141

Top