Cytaty dla kobiet (1822)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Maryja uczy nas tych trzech wielkich prawd. Pierwsza, że każdy człowiek, każda kobieta jest świątynią Ducha Świętego, a nasze ciało zostało nam dane, aby wyrażało prawdę, dobro i miłość”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP

Każda z nas, bez...

„Każda z nas, bez względu na to, ile ma lat i kim jest, może przez własną relację z Bogiem prowadzić innych ku Niemu”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Kobieta w swoją naturę ma wpisaną wrażliwość duchową”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Maryja ma na wskroś wdzięczne serce, dlatego jest pełna wdzięku! A na ile my potrafimy być wdzięczne Bogu i drugiemu człowiekowi? Jak często słowo ‘dziękuję’ pojawia się w naszym sercu i na naszych ustach? Bliskość Maryi z Bogiem jest naszą nadzieją i szkołą radości. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej się radujemy, jesteśmy szczęśliwe i spełnione. Potrafimy nawet kłopoty, porażki, cierpienia przeżywać z wewnętrzną siłą płynącą od Niego i uśmiechem na ustach”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Kobieta, która żyje Bogiem, od Niego uczy się prawdziwej mądrości, która nie jest jedynie wiedzą, lecz wypływa z doświadczenia życia, cierpienia, refleksji.
Mądrość kobiety nie sprowadza się jedynie do idei, twierdzeń i faktów. Wypływa z kontemplacji życia, poznawania samej siebie i Boga. Mądrość kobiety jest intuicją na wskroś duchową. Za każdym wielkim mężczyzną stoi mądra kobieta, która go wspiera w jego działalności”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Nie ma takiego odcinka życia kobiety, w którym Maryja nie mogłaby nam czegoś ukazać, czymś zachwycić, czegoś poradzić! Czy mamy odwagę nie tylko przyglądać się Maryi, ale też w Niej przeglądać się jak w naszym najwspanialszym zwierciadle? Jeśli tak, to czy inne kobiety, przyglądając się nam i przeglądając się w nas, mogą odnaleźć inspirację dla własnej kobiecości i drogę do Boga?” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Fascynujące w życiu Maryi jest to, że w Niej odnajdujemy najwspanialszy przykład i inspiratorkę kobiecości dla dziewcząt, córek, żon i matek, wdów, sióstr zakonnych, dziewic konsekrowanych i konsekrowanych świeckich”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Kobieta wierna Bogu jest też wierna sobie, pogodzona ze sobą, czuje się ze sobą dobrze, jest łagodna i łaskawa dla siebie i dla innych. Nie ma w niej ani pogardy, ani wyższości czy zawiści, a jeśli pojawi się nutka zazdrości, to tylko po to, by jeszcze bardziej rozwijać siebie, a nie walczyć z potencjalnymi rywalkami”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Kiedy jednak kobieta ingeruje w naturę i zamyka się na dar płodności, chociażby poprzez antykoncepcję, coś w niej obumiera, obniża się nastrój, brakuje jej entuzjazmu, kreatywności, zaczyna się wstydzić siebie, swojego ciała. Jeśli nie jest otwarta na siebie w pełni, to brakuje jej także otwartości na innych. Każda ingerencja w płodność jest zabijaniem tego, co najpiękniejsze i najbardziej życiodajne w kobiecie. Czy warto płacić taką cenę, aby tracić najwspanialszy dar, jakim Bóg nas obdarował?” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Moja droga, płodność jest twoim skarbem, przed którym inni powinni dosłownie klękać z szacunku do Boga i do ciebie! Niestety, dziś często jest dokładnie na odwrót i w wielu środowiskach to dziewczyna, kobieta przeprasza mężczyznę za to, że jest płodna i nie może być dostępna zawsze, kiedy on chce”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
Strona 1 z 92

Top