Cytaty dla kobiet (1907)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Bez poznania realnego nie ma prawdziwej miłości”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„W klimacie czułości narasta zawierzenie i można wtedy osobie kochanej, która mnie obdarza czułością, pokazać siebie naprawdę, odkryć się przed nią i wyznać jej swoje najgłębsze myśli i pragnienia. Tylko w takim klimacie człowiek może poznać drugiego, bo tylko w zaufaniu człowiek chce się pokazać drugiemu człowiekowi”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Mowa miłości jest pełna głębokich treści, każde słowo ma wagę. Czułość nadaje znaczenie każdemu wypowiedzianemu słowu. Słowa czułości stają się źródłem szczególnej radości człowieka”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Czułość jako klimat odniesienia obejmuje całego człowieka i może być wyrażana na różny sposób. Oprócz spojrzenia czułości mogą być słowa czułości. Czułość zmiękcza szorstki ton. Gdy człowiek zwraca się do osoby kochanej i chce okazać jej miłość, zmienia barwę głosu”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Klimat czułości jest właściwym klimatem miłości. (…) Ogarnięta czułym spojrzeniem kochana osoba ma poczucie bezpieczeństwa, kochania i przynależności do osoby kochanej. (…) To pod wpływem czułości powstaje poczucie więzi, bliskości”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Czułość może wyrażać się w różny sposób, na przykład spojrzeniem. (…) Czułe spojrzenie niczego nie odbiera, nie poniża, przeciwnie gdy ktoś patrzy na nas w sposób czuły, jest nam dobrze, bo to jest spojrzenie dobroci”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Klimatem miłości przedmałżeńskiej powinna być czułość. (…) Pragnienie przeżycia zjednoczenia z kochaną osobą wtedy jest wolne od egoizmu, gdy jest wyzwolone z pożądania. Pożądanie bowiem sobie chce przynieść radość, zmierza ku własnemu zadowoleniu i dla siebie chce przeżycia ekstazy, a czułość wyraża troskę o kochanego człowieka. Czułość jest zarazem i doznaniem, i obdarowaniem drugiego; czułość odnosi się do drugiej osoby i tę drugą osobę stawia w centrum uwagi”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Miłość musi być wciąż budowana, wciąż na nowo podsycana, żeby mogła trwać”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Współżycie seksualne powinno być szczególnym znakiem miłości małżeńskiej; szczególnym, ale nie jedynym i jeśli małżonkowie w inny sposób nie potrafią sobie okazać miłości, powstaje w małżeństwie kryzys, miłość ich nie przetrwa, bo jest oczywiste, że nie zawsze, z różnych względów, małżonkowie mogą współżyć”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
„Jeżeli bardzo kocham człowieka, to dochowanie wierności temu człowiekowi nie jest problemem. Niewierność zagraża dopiero przy braku miłości. Dlatego, że nie kochamy, może nam być trudno dochować czystości”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”
Strona 1 z 96

Top