Motywujące refleksje (1202)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Osądzanie innych to jeden z najczęstszych grzechów, do którego człowiek przykłada za małe zadośćuczynienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak odpowiedzi na niektóre pytania, które człowiek nosi w sercu pokazuje, że mamy do czynienia z normalnym człowiekiem. ks. Rafał Jarosiewicz

Kto „wie wszystko”, z tym trudno się współpracuje. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukanie rady u innych zakłada pokorę. ks. Rafał Jarosiewicz

Im większa otwartość na działanie Pana Boga w naszym życiu, tym mniej dzieł źle rozeznanych. ks. Rafał Jarosiewicz

Uczenie się odkrywania woli Pana Boga powinno zakładać, że może On przemówić do nas także poza pięcioma zmysłami, w sposób charyzmatyczny. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma nierozwiązywalnych problemów, jeśli do nich zapraszamy Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie tylko w trudnych sytuacjach mamy przywoływać obecności Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukanie rozwiązań poza wypracowanymi schematami, które znamy pomaga nam zobaczyć więcej i skonfrontować nasze postawy. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg, towarzysząc nam na drodze naszego życia, pragnie abyśmy nigdy nie tracili celu, jakim jest życie z Nim na zawsze z przed naszych oczu. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 61
Top