Motywujące refleksje (1623)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Bardzo często, interpretując różne rzeczy, skupiamy się analizując je w oparciu o mądrość tego świata, zamiast uczyć się interpretacji w świetle Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz
Naszym zadaniem, w życiu chrześcijańskim, jest nabycie umiejętności odczytywania woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz
Bardzo często Pan Bóg daje nam, w naszym życiu, najróżniejsze znaki, przez które chce pokazywać konkretne rzeczy do zmiany lub przemiany. ks. Rafał Jarosiewicz
Głoszenie Ewangelii bardzo często przez nas robione jest bez wzywania Ducha Świętego, co sprawia, że efekty są bardzo marne. ks. Rafał Jarosiewicz
To jest dopiero wielki znak obecności żywego Jezusa w Kościele Katolickim, gdy bracia protestanci, uczciwie modląc się do Ducha Świętego, zaczynają być przez Niego przyprowadzani do sakramentów i poznają Maryję, jako Matkę, która się za nimi modli. Takie świadectwa, które osobiście poznałem, za każdym razem umacniają moją wiarę. ks. Rafał Jarosiewicz
Wiara, ta dojrzała, nie kwestionuje używania rozumu. Katolik nie powinien bać się stawiać pytań, by szukać na nie odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz
Dla niektórych łatwiej jest odmówić cztery części różańca, niż uprzejmie pozdrowić człowieka spotkanego na ulicy. ks. Rafał Jarosiewicz
Niestety, niektórzy katolicy, patrzą na protestantów z większym uprzedzeniem, niż na własny problem, który nie zostaje zauważony, że w ten sposób całkowicie oddzielają się od nauczania Kościoła Katolickiego. ks. Rafał Jarosiewicz
Częste rozmyślanie o niebie bardzo pomaga nam wzbudzać w sobie samych motywację, aby do tego nieba dążyć. ks. Rafał Jarosiewicz
Zasadniczo słabo wychodzą nam spotkania z innymi, gdyż mało kiedy po nich ktoś, kto się z nami spotyka chce być lepszy. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 82

Top