Motywujące refleksje (1457)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Dla katolika najlepszą formą weryfikacji tego, co czyta jest odpowiedź na pytanie: Czy dana książka ma imprimatur Kościoła? ks. Rafał Jarosiewicz
Szukając duchowego wzrostu i poznając tylko jednostronnie jakiś problem możemy narazić się na błąd. ks. Rafał Jarosiewicz
Jednym z najprostszych sposobów, przez który Bóg przychodzi do drugiego człowieka, wykorzystując nas samych jest dialog. ks. Rafał Jarosiewicz
Często popełniamy błąd, chcąc przyprowadzić innych do Boga, i oddziałując na ludzi przez przyciąganie i inspirowanie, a przez narzucanie i moralizowanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Pokora nie oznacza, że trzeba wsadzić głowę w piasek i wobec danej sprawy nie zajmować stanowiska. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak umiejętności wcale nie sprawia, że Bóg nie może nas zaprosić do jakiejś misji, do której nas powołuje. ks. Rafał Jarosiewicz
Łaski, które daje człowiekowi Bóg zazwyczaj są na daną chwilę jego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie najlepszych rozwiązań zakłada przynajmniej minimalną pokorę. ks. Rafał Jarosiewicz
Różnorodność nie musi sprawiać, że ludzie w jakimś dziele nie są jedno. ks. Rafał Jarosiewicz
W szukaniu najlepszej z dróg bardzo pomagają nam inni, jeśli pozwolimy im na to. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 73

Top