Motywujące refleksje (901)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Wielu pyta, czy Bóg może mówić przez uczucia i emocje – odpowiedź jest prosta: Skoro może mówić przez wszystko, to dlaczego przez to miałby do nas nie mówić. ks. Rafał Jarosiewicz

Różne sytuacje, które dzieją się w naszym życiu, często bez naszej ingerencji, są także wielokrotnie „słowem” skierowanym przez Boga do nas. ks. Rafał Jarosiewicz

Niestety dużo łatwiej mówi się do Boga, niż rozmawia się z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

Często szukamy odpowiedzi na wiele pytań gdzieś bardzo daleko, nie wierząc, że Bóg przygotował je w zasięgu naszej ręki. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Pan Bóg nie boi się precyzyjnych odpowiedzi na precyzyjnie postawione pytania. ks. Rafał Jarosiewicz

Tylko pozornie łatwiej się żyje nie zadając Bogu pytań. ks. Rafał Jarosiewicz

Niektórym trudno jest uznać, że Bóg może wykorzystać wszystko, aby do nas przemówić. Warto wtedy przypomnieć sobie fragment z Biblii o oślicy Balaama. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak owoców wynikających z modlitwy to często wynik niedopuszczania  Boga do głosu, by mógł nam odpowiedzieć, dlaczego nie daje nam tego, o co Go prosimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Słuchanie Boga potwierdzają owoce, które z tego wynikają. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy jesteśmy nastawieni na słuchanie Boga, w każdej okoliczności naszego życia, dajemy Bogu szansę, aby przemawiał do nas przez wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 46
Top