SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1657)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców”. Ps 31, 15 - 16
„O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał; Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; nie tyle szukał miłości, co kochał”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Ostateczne wyrwanie z rąk wrogów i prześladowców nastąpi po śmierci, jeśli trafimy do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
„Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Mt 23, 11 - 12
„I wszystkich teologów i tych, którzy nam podają najświętsze słowa Boże, powinniśmy szanować i czcić jako tych, którzy dają nam ducha i życie”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Uniżenie zawsze procentuje wywyższeniem, nawet jeżeli nie w tym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. Łk 6, 36 - 37
„Ponieważ dając siebie, otrzymujemy; zapominając o sobie, odnajdujemy siebie; a przebaczając, zyskujemy przebaczenie”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Jednym z największych problemów współczesnego człowieka jest osądzanie, potępianie i brak przebaczenia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować?” Rz 8, 31 b - 32
„Uważaj dobrze: zawsze, gdy ci się pokusa nie podoba, nie masz się czego obawiać”. św. o. Pio
Ps. Bóg chce okazywać miłosierdzie wszystkim, którzy do Niego się zbliżają. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu”. Pwt 26, 17
„Bądźmy zawsze uczciwi, usuwając z naszego umysłu każdą złą myśl i miejmy zawsze serce zwrócone ku Bogu który nas stworzył i umieścił na ziemi”. św. o. Pio
Ps. Bóg wielokrotnie daje człowiekowi obietnice, aby zachęcić go do pracy nad sobą. ks. Rafał Jarosiewicz
„Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha”. Ez 18, 31 a b
„Zupełnie nie dziw się swoim słabościom, ale wiedząc, jaka jesteś, będziesz się rumienić z powodu swej niewierności wobec Boga. Jednak ufaj Mu, chowając się spokojnie w ramiona Ojca niebieskiego, jak dziecko w ramiona własnej matki”. św. o. Pio
Ps. Odrzucenie grzechów to wewnętrzna decyzja, w której człowiek opiera się na wolnej woli. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami”. Est 4, 17 r
„Jakżeż dobrze jest stać przy Nim na górze Jego chwały! Tam powinniśmy umieścić wszystkie nasze pragnienia i nasze uczucia”. św. o. Pio
Ps. Pan Bóg chce widzieć w nas przyjaciół, którzy jednocześnie rozumieją kim On jest. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej”. Jon 3, 10
„W czasie pokus walcz dzielnie pod kierunkiem Najwyższego Wodza razem z mężnymi duszami; gdy upadniesz, nie leż w tym miejscu poniżona duchowo i fizycznie; upokarzaj się bardzo, ale nie trać ducha”. św. o. Pio
Ps. Ze Słowa Bożego wynika, iż wobec zachowania człowieka Bóg jest gotowy zmienić zdanie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”. Mt 6, 14 - 15
„Łaska i pokój Ducha Świętego niech będzie zawsze w twoim sercu”. św. o. Pio
Ps. Bóg, wychowując nas do przebaczenia, daje nam dodatkowe obietnice, aby motywować nas do wolności serca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą”. Ps 23, 4
„Twoje męstwo powinno opierać się tylko na Bogu”. św. o. Pio
Ps. Człowiek żyjący z Bogiem jest wolny od wszystkiego, co dzieje się dookoła niego. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 83

Top