SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1957)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nie odstąpimy już więcej od Ciebie; zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia”. (Ps 80, 19)
„Nie sprzeczaj się i nie wymawiaj nigdy słowa nieodpowiedniego”. św. Jan od Krzyża
Ps. Gdy wołamy do Boga, On nigdy nie przychodzi bez reakcji na naszą prośbę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, u Ciebie chronię swe życie: chronię się pod cień Twoich skrzydeł, aż przejdzie klęska”. (Ps 57, 2)
„Kto umrze dla wszystkiego, znajdzie życie we wszystkim”. św. Jan od Krzyża
Ps. Schronienie w Bogu daje nam stabilizację oraz ufność o bezpieczeństwie tego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć”. (Mk 3, 10)
„Nie miej podejrzeń w stosunku do brata, abyś nie utracił czystości serca”. św. Jan od Krzyża
Ps. Świadomość mocy, którą posiada Jezus w ludzie Bożym powoduje różne spontaniczne reakcje. ks. Rafał Jarosiewicz
„On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy”. (Ps 144, 2)
„Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji”. św. Jan od Krzyża
Ps. Ufności do Boga w naszym życiu mamy uczyć się patrząc na Pana Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”. (Mk 2, 27 – 28)
„Jeśli ślepy upada, nie podniesie się sam, a choćby się podniósł, pójdzie tam, gdzie nie należy”. św. Jan od Krzyża
Ps. Ogłosić się panem szabatu to ogłosić się Bogiem, a Jezus to zrobił bardzo świadomie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki, i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”. (Mk 2, 22)
„Bardziej Bóg żąda od ciebie choćby najmniejszego stopnia posłuszeństwa i uległości, niż wszystkich innych czynów, jakie chcesz podjąć dla Niego”. św. Jan od Krzyża
Ps. Często mamy problem ze zrozumieniem, na czym polegają młode bukłaki, a przecież nauka Jezusa jest tak rewolucyjna. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2, 5)
„Kto obciążony upada, z trudnością będzie mógł powstać ze swym ciężarem”. św. Jan od Krzyża
Ps. Maryja doskonale wie, znając Jezusa, jak zachować się w określonych sytuacjach. Wniosek jest jeden – od poznania Jezusa, do dobrego zachowania się w różnych sytuacjach jest bardzo krótka droga. ks. Rafał Jarosiewicz
„A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim”. (Mk 2, 14)
„Ten jest pokorny, kto się ukrywa we własnej nicości i zdaje się na Boga”. św. Jan od Krzyża
Ps. Kto usłyszy słowa Jezusa, nie jest w stanie być w tym samym miejscu, w którym był do tej pory – musi podjąć decyzję, co z tym słowem zrobi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!” (Mk 2, 10 – 11)
„Miłuj trudy i uważaj je za mało znaczące, aby się przypodobać Oblubieńcowi, który nie wahał się poświęcić swego życia dla ciebie”. św. Jan od Krzyża
Ps. Czasem cuda Jezusa potwierdzają to, co nie jest do przyjęcia przez same słowa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony”. (Mk 1, 40 – 42)
„Dzieło niewinne i czyste, spełnione dla Boga w sercu czystym, jest całkowitym królestwem dla Pana”. św. Jan od Krzyża
Ps. Jezus wielokrotnie reagując na cierpienie człowieka, ukazuje nam, jakie znaczenie ma modlitwa za chorych; przygotowując tym samym swoich uczniów, by mogli podobnie, jak On posługiwać. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 98

Top