SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1029)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca”. J 15, 15 b

„Myśl o Bogu z miłością, a wówczas wszystko, co robisz dla innych, będzie miało dobre korzenie”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus tłumaczy uczniom znaczenie relacji, w jaką sam ich wprowadza. ks. Rafał Jarosiewicz

„Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem”. Ps 96, 3. 10 a

„Dobry nauczyciel jest dla innych niczym skarb, który biedaków może uczynić zamożniejszymi ludźmi”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jedno z poleceń, jakie daje Bóg, to rozgłaszanie Jego cudów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie”. J 15, 5 b – 6 a

„Spójrz, dokąd prowadzą cię złe czyny, a dokąd dobre. W złych czynach usychasz, w dobrych – ożywasz”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus ostrzega przed nie trwaniem w Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. J 14, 27

„Wątpliwości, które nosisz w sercu, nie przyniosą ci poczucia bezpieczeństwa. Dlatego trwaj na swoim miejscu, ciesząc się tym, co otrzymałeś od Boga”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Rodzaj pokoju, który chce dawać Jezus, przewyższa absolutnie wszystko to, co ma do zaoferowania człowiekowi świat. ks. Rafał Jarosiewicz

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. J 14, 26

„Moc darów Ducha Świętego towarzyszy ludziom wiernym Bogu”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jeśli chcemy coraz bardziej znać i rozumieć słowa Jezusa, jesteśmy zaproszeni do wołania o Ducha Świętego Pocieszyciela. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył”. Ps 145, 8 - 9

„Jeśli w swym sercu będziesz łagodny i pokorny, wówczas sam Bóg kształtować

będzie twoją sprawiedliwość”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Słowo Boże bardzo jasno pokazuje jaki jest Bóg. My niestety często to przeinaczamy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12

„Pomyśl: ile razy zamiast adorować Boga, wołasz: Boże mój, Boże, pomóż mi!,

a później wcale nie podejmujesz żadnego działania?” św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus od wiary uzależnia możliwość wykonania rzeczy przez swoich uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie”. J 14, 1

„Staraj się, by twego serca nie opanowały zniechęcenie i złość, by twego umysłu nie zdominowały odraza i nienawiść do kogokolwiek, bo wszystko to przeszkadza w pełnieniu dobrych uczynków”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus domaga się wiary od swoich słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli”. 1 Kor 1, 10

„Bądź cierpliwy i nie patrz surowym wzrokiem na swoich bliźnich”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Święty Paweł daje bardzo szczegółowe wytyczne co do jedności chrześcijan. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich”. Dz 13, 2 - 3

„Bóg nie prowadzi ludzi, którzy sami chcą sterować swoim życiem. On z pocieszeniem i łaską przychodzi do tego, kto prosi Go o ratunek”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Dzisiaj bardzo mało osób słucha Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 52
Top