SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana”. (Za 8, 22)
„Bóg często dopuszcza, byśmy znaleźli się w zawierusze, bo chce wypróbować naszą wierność. Czyni to także dla naszego większego pożytku”. św. Alfons Liguori
Ps. Czasy Nowego Testamentu, to odkrywanie nowego imienia Boga, oraz doprowadzenie do pewności, że Bóg jest dobry, i chce mieć w niebie wszystkich. ks. Rafał Jarosiewicz
„Panie, słuchaj modlitwy mojej, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie!” (Ps 102, 2)
„Często prosimy Boga, by nas uwolnił od jakiejś niebezpiecznej pokusy, a Bóg mimo to nas nie wysłuchuje i dozwala, aby pokusa dalej nas trapiła. Bądźmy pewni, że i to Bóg dopuszcza dla naszego większego dobra”. św. Alfons Liguori
Ps. Wołanie, aby Pan słuchał naszej modlitwy, w dodatku wypowiadane przez nas samych, jest potrzebne ludziom, a nie Bogu, gdyż to także akt wiary. ks. Rafał Jarosiewicz
„I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła”. (Mk 9, 45)
„Powinniśmy także modlić się za grzeszników”. św. Alfons Liguori
Ps. Oczywiście Jezus nie każe nam dokonywać samookaleczenia, ale odrzucić wszelki grzech, wynikający z niewłaściwego korzystania z naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. (Łk 9, 44)
„Jezus życzy sobie, byśmy z Nim rozmawiali poufale”. św. Alfons Liguori
Ps. Jezus, pokazując swoją misję, nie boi się nazywać trudnych rzeczy, z którymi będzie się mierzył. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego”. (Łk 9, 20)
„Właśnie przed Najświętszym Sakramentem, Pan Jezus bardziej niż gdziekolwiek wysłuchuje naszych próśb i obdarza nas łaskami. Staraj się więc często korzystać z tego środka”. św. Alfons Liguori
Ps. Jeśli prosty rybak z Galilei potrafił rozpoznać, kim jest Pan, otrzymujemy światło, że dla wszystkich jest to możliwe. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie i zdobi pokornych zwycięstwem”. (Ps 149, 4)
„Nie ma większej pomocy w doskonaleniu się jak częsta Komunia święta. Jakże cudownie prowadzi Pan wtedy duszę ku doskonałości”. św. Alfons Liguori
Ps. Ozdobienie zwycięstwem, którego pragnie udzielać nam Pan, wiąże się z zaufaniem, którego od nas oczekuje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie”. (Łk 9, 6)
„Należy wiedzieć, że niezależnie od wykonywanego zawodu, czy od stanu, w którym się żyje, nic nie może przeszkodzić w częstym przyjmowaniu Komunii świętej. Winny do niej często przystępować dwa rodzaje ludzi: doskonali, aby zachować doskonałość oraz niedoskonali, aby doskonałość osiągnąć”. św. Alfons Liguori
Ps. Gdy Jezus posyła, to znakami i cudami potwierdza posłanie. ks. Rafał Jarosiewicz
„On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. (Mt 9, 12)
„Wystarczy, aby osoba przystępująca do Komunii była w stanie łaski i gorąco pragnęła wzrastać w miłości do Jezusa Chrystusa”. św. Alfons Liguori
Ps. Wydaje się być to oczywiste, że lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi, a jednak w życiu duchowym uznanie swojego problemu to nie lada wyczyn. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”. (Łk 8, 17)
„Bądźmy przekonani, że nie uczynimy Jezusowi nic milszego nad przyjęcie Go w Eucharystii, koniecznym jest jednak przyjęcie tak wspaniałego Gościa z należytym nastawieniem. Postanów więc sobie przyjmować Komunię świętą i nigdy bez jakiejkolwiek przyczyny jej nie opuszczać”. św. Alfons Liguori
Ps. Jezus, pokazując nam kim jest, uwrażliwia nasze serca na wszystko, co robimy. ks. Rafał Jarosiewicz
„On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9, 35)
„Jezus z gorącej miłości do nas chce się z nami tak jednoczyć, abyśmy byli jedno z Nim”. św. Alfons Liguori
Ps. Zajmowanie ostatniego miejsca to dar, który jest nam udzielany, gdy chcemy naśladować Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 93

Top