SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1151)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego”. Mt 5, 16

„Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie kochać”. św. Augustyn

Ps. Kiedy świat rozpoznaje w nas uczniów Jezusa, i przez to oddaje chwałę Bogu, to już wypełniliśmy swoje zadanie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” Łk 16, 13

„Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem”. św. Augustyn

Ps. W naszym życiu wszystko może przyjąć postać mamony. Mogą być to nawet uczucia, emocje, opinie, oraz wszystko inne. ks. Rafał Jarosiewicz

”Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim”. Mt 9, 9

„O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem”. św. Augustyn

Ps. Tylko słowa Jezusa najskuteczniej mogą zmienić życie. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się ogromem swego bogactwa?” Ps 49, 6 - 7

„Miłość porusza się na dwóch nogach: jedną z nich jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu, aż do samego Boga”. św. Augustyn

Ps. Jeśli ufamy Bogu – w Nim mamy nadzieję. ks. Rafał Jarosiewicz 

”W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych sprawach bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”. 1 Tm 4, 15 - 16

„Nieszczerość jest wrogiem każdej przyjaźni”. św. Augustyn

Ps. Św. Paweł przypomina nam, że charyzmaty możemy także zaniedbać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki”. 1 J 2, 16 - 17

„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. św. Augustyn

Ps. Wypełnianie woli Bożej przedłuża nasze życie na wieki. ks. Rafał Jarosiewicz

”Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli, i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań! A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Łk 7, 13 - 15
”Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić”. św. Augustyn

Ps. Jezus ma absolutną władzę nad życiem i śmiercią. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan moją mocą i tarczą, zaufało Mu moje serce. Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią Go sławię”. Ps 28, 7

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. św. Augustyn

Ps. Sławić Boga pieśnią, to wypełniać Boże nakazy. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13
„Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku”. św. Augustyn
Ps. Wołanie o serce czyste to jeden ze znaków stawania przed Bogiem w pokorze. ks. Rafał Jarosiewicz


”Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Lb 21, 8
„Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych”. św. Augustyn
Ps. Bóg daje bardzo różne wskazania tym, którzy chcą Go słuchać. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 1 z 58
Top