SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2815)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła”. (Mt 5, 29)
„Oko chrześcijanina widzi dalej – dostrzega wieczność”. św. Jan Maria Vianney (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus ukazuje nam, jak wielką wartość ma przebywanie z Nim w niebie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. (Mt 5, 20)
„Długa choroba jest korzystna dla chrześcijanina, który umie ją wykorzystać”. św. Jan Maria Vianney (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus, domagając się sprawiedliwości większej niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, wyznacza nowe standardy – są to standardy miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminął, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. (Mt 5, 18)
„Chrześcijanin jest przedmiotem umiłowania Trójcy Przenajświętszej”. św. Jan Maria Vianney (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg panuje nad tym wszystkim, co dzieje się we wszechświecie, i nie pozwala, aby to wymknęło się spod Jego kontroli. ks. Rafał Jarosiewicz
„Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10, 8)
„Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach”. św. Jan Chryzostom (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pan Jezus bardzo jasno nakreśla sposób działania w Jego imieniu. Problem często leży po naszej stronie, przez fakt kombinowania. ks. Rafał Jarosiewicz
„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. (Mt 5, 12 a)
„Chrześcijanin tym powinien się różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego”. św. Jan Chryzostom (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus wielokrotnie mówi o rzeczywistości nieba, do której się zbliżamy, jako o czymś szalenie istotnym dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. (Mk 3, 35)
„Sprytni chrześcijanie dobrymi uczynkami zaniosą do wieczności pieniądze życia”. św. Jan Bosko (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus pełnienie woli Bożej ukazuje, jako coś istotnego w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. (Łk 2, 51)
„Pamiętajcie, o dzieci, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do budowania bliźniego, a żadne kazanie nie jest bardziej budujące od dobrego przykładu”. św. Jan Bosko (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Maryja, choć nie wszystko rozumiała, to jednak nie przeszkodziło jej w trwaniu w ufności przed Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi”. (Ef 3, 14 – 15)
„Lepiej być chrześcijaninem, nie mówiąc tego, niż mówić i nie być. Uczenie jest wspaniałą rzeczą pod warunkiem jednak, że wprowadza się w czyn to, czego nauczamy”. św. Ignacy Antiocheński (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Gest zgiętych kolan to szczególny gest uniżenia przed Bogiem i oddania Mu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy”. (2 Tm 2, 15)
„Życie według ducha oznacza regulowanie myśli, słów i czynów nie według kryteriów ludzkich, ale według prawdy chrześcijaństwa”. św. Franciszek Salezy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Wskazania apostoła pokazują nam drogę przemiany i dorastania do odpowiedzialności. ks. Rafał Jarosiewicz
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. (2 Tm 1, 7)
„Zmagania o dusze ludzkie i miłość ku nim w Panu jest prostym obowiązkiem chrześcijanina”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bóg pragnie, abyśmy wiedzieli, jak bardzo jesteśmy obdarowani. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 141

Top