SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1572)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości”. Ps 96, 11 - 12
”Duch Święty jest nauczycielem modlitwy i sprawia, że zażywamy trwałego pokoju i radości, która jest przedsmakiem nieba”. św. Filip Neri Ps. Uwielbienie to styl życia, a nie jednorazowy akt. ks. Rafał Jarosiewicz
”Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. Łk 21, 3 - 4
”Wszystkie grzechy nie podobają się Bogu, ale przede wszystkim zmysłowość i chciwość, które są najtrudniejsze do leczenia”. św. Filip Neri Ps. Jezus widzi każdy nasz najdrobniejszy gest miłości, nawet gdy go nie zauważają inni ludzie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy”. Ps 23, 6
”Nieustannie musimy prosić Boga, aby z każdym dniem pomnażał w nas światło i ciepło swej dobroci”. św. Filip Neri Ps. Bóg dla nas wymyślił czas, ale On jest wolny od wczoraj i jutra, u Niego trwa odwieczne dziś. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania”. Łk 20, 34 b - 36
”Kto pragnie osiągnąć chrześcijańską doskonałość, niech nie przywiązuje się do niczego co ziemskie”. św. Filip Neri Ps. Rzeczywistość nieba, do której jesteśmy zaproszeni jest całkowicie inną rzeczywistością, niż możemy sobie sami wymyślić. ks. Rafał Jarosiewicz
”Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań”. Ps 119, 111. 131
”Jeżeli z miłości do Boga cierpliwie znosimy przykrości, to wprawdzie wydają się one początkowo gorzkie, ale gdy przywyknie się do ich smaku, stają się słodkie”. św. Filip Neri Ps. Boże napomnienia, choć wymagają weryfikacji naszego życia, powinny być cenione przez nas najbardziej. ks. Rafał Jarosiewicz
”I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci”. Ap 5, 5
”Kto kocha Boga szczerym sercem i stawia Go ponad wszystko, ten wylewa czasem na modlitwie strumienie łez i odczuwa ogrom duchowych łask, których gwałtowność przenika go tak, że aż musi krzyczeć: Dosyć już Panie!” św. Filip Neri Ps. Tylko Jezus ma moc otworzyć księgę życia. ks. Rafał Jarosiewicz
”Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”. Łk 19, 26 - 27
”Jeśli Bóg jest z nami, nie mamy się czego obawiać”. św. Filip Neri Ps. Czasami słowa Jezusa wydają się być nie do przyjęcia, natomiast każde Jego słowo – bez wyjątku – niesie nadzieję. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami”. Ap 3, 5
”Póki mamy czas, nie możemy być opieszali w czynieniu dobra, śmierć nie przeoczy swojego czasu”. św. Filip Neri Ps. Jezus, mówiąc o świadectwie, które pragnie złożyć przed Ojcem, przypomina o podstawowym obowiązku dawania świadectwa o Nim przed ludźmi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi”. Łk 18, 35 - 37
”Imię Jezusa wezwane ze czcią i miłością ma moc, aby ukoić serce”. św. Filip Neri Ps. Gdy Jezus przechodzi obok, dobrze jest wiedzieć, co trzeba zrobić. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia”. Prz 31, 10 - 12
”Jest dużą doskonałością jakiegoś serca, jeżeli jest ono skromne i nie przekracza granic przyzwoitości i obyczajów”. św. Filip Neri Ps. Prawdziwe i głębokie małżeństwo jest w Piśmie Świętym pokazywane, jako dar i skarb. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 79

Top