Trochę więcej o Bogu (1342)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy i przywrócił zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego własne członki? Zob. KKK 1421
Czy wiesz, że nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech? Zob. KKK 1420
Czy wiesz, że przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie? Zob. KKK 1420
Czy wiesz, że udział w Najświętszej Ofierze upodabnia nas do Serca Chrystusa, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi? Zob. KKK 1419
Czy wiesz, że Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały? Zob. KKK 1419
Czy wiesz, że ponieważ w sakramencie Ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji? Zob. KKK 1418
Czy wiesz, że Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii? Zob. KKK 1417
Czy wiesz, że przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi jego grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich? Zob. KKK 1416
Czy wiesz, że jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty? Zob. KKK 1415
Czy wiesz, że kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, powinien znajdować się w stanie łaski? Zob. KKK 1415
Strona 4 z 68

Top