Trochę więcej o Bogu (539)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa? Zob. KKK 425

Czy wiesz, że człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń z Bogiem tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu? Zob. KKK 396

Czy wiesz, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni? Zob. KKK 396

Czy wiesz, że dopuszczenie przez Boga działania Szatana jest wielką tajemnicą? Zob. KKK 395

Czy wiesz, że chociaż Szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody – natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej – dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata? Zob. KKK 395

Czy wiesz, że do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu? Zob. KKK 391

Czy wiesz, że Objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą, w sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców? Zob. KKK 390

Czy wiesz, że rzeczywistość grzechu, zwłaszcza grzechu pierworodnego, wyjaśnia się dopiero w świetle Objawienia Bożego? Zob. KKK 387

Czy wiesz, że grzech jest obecny w historii człowieka? Zob. KKK 386

Czy wiesz, że Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski? Zob. KKK 385

Strona 4 z 27
Top