Trochę więcej o Bogu (1425)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że sakrament Pokuty i Pojednania nazywa się sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju? Zob. KKK 1424
Czy wiesz, że sakrament Pokuty i Pojednania nazywa się sakramentem spowiedzi, ponieważ wyznanie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu? Zob. KKK 1424
Czy wiesz, że sakrament Pokuty i Pojednania nazywa się sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, mianowicie radę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech? Zob. KKK 1423
Czy wiesz, że nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który paralitykowi odpuścił grzechy i przywrócił zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego własne członki? Zob. KKK 1421
Czy wiesz, że nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech? Zob. KKK 1420
Czy wiesz, że przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie? Zob. KKK 1420
Czy wiesz, że udział w Najświętszej Ofierze upodabnia nas do Serca Chrystusa, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi? Zob. KKK 1419
Czy wiesz, że Chrystus, przechodząc z tego świata do Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały? Zob. KKK 1419
Czy wiesz, że ponieważ w sakramencie Ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji? Zob. KKK 1418
Czy wiesz, że Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii? Zob. KKK 1417
Strona 8 z 72

Top