Trochę więcej o Bogu (1336)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli jedno ciało? Zob. KKK 1331
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem? Zob. KKK 1330
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest jej najgłębszym wyrazem? Zob. KKK 1330
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i dlatego, że zawiera ofiarę Kościoła? Zob. KKK 1330
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Zgromadzeniem eucharystycznym, ponieważ jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem Kościoła? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Łamaniem Chleba, ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz, zwłaszcza podczas Ostatniej Wieczerzy? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest nazywana Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień swej męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem? Zob. KKK 1329
Czy wiesz, że Eucharystia jest określana przez wiele nazw, przez co wyraża się Jej niewyczerpane bogactwo? Zob. KKK 1328
Czy wiesz, że Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary? Zob. KKK 1327
Strona 8 z 67

Top