Trochę więcej o Bogu (539)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Chrystus stanowi centrum świata anielskiego? Zob. KKK 331

Czy wiesz, że aniołowie przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne? Zob. KKK 330

 Czy wiesz, że jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi? Zob. KKK 330

Czy wiesz, że w całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga? Zob. KKK 329

Czy wiesz, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa ogólnie aniołami, jest prawdą wiary? Zob. KKK 328

Czy wiesz, że wyrażenie „niebo i ziemia” w Piśmie świętym oznacza to wszystko, co istnieje – całe stworzenie? Zob. KKK 326

 Czy wiesz, że wiara daje pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadził z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym? Zob. KKK 324

Czy wiesz, że dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła moralnego jest tajemnicą? Zob. KKK 324

Czy wiesz, że Bóg pozwala ludziom współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami? Zob. KKK 323

Czy wiesz, że Opatrzność Boża działa również przez działanie stworzeń? Zob. KKK 323

Strona 8 z 27
Top