Trochę więcej o Bogu (995)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi? Zob. KKK 851

Czy wiesz, że ostatecznym celem misji Kościoła nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu miłości? Zob. KKK 850

Czy wiesz, że Pielgrzymujący Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna i misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca? Zob. KKK 850

 

Czy wiesz, że Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, z najgłębszej własnej potrzeby powszechności i posłuszny nakazowi swojego Założyciela stara się głosić Ewangelię Chrystusa wszystkim ludziom? Zob. KKK 849

 

Czy wiesz, że chociaż Bóg znanymi sobie drogami mógłby doprowadzić ludzi nie znających Ewangelii z przyczyn przez siebie niezawinionych do wiary, bez której nie można się Mu podobać, to jednak na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania wszystkich ludzi? Zob. KKK 848

Czy wiesz, że sformułowanie „Poza Kościołem nie ma zbawienia” nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła? Zob. KKK 847

Czy wiesz, że sformułowanie „Poza Kościołem nie ma zbawienia” w sposób pozytywny oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem? Zob. KKK 846

Czy wiesz, że Kościół jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność i swoje zbawienie? Zob. KKK 845

Czy wiesz, że Kościół uznaje, że inne religie poszukują po omacku i wśród wyobrażeń Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy oraz pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni? Zob. KKK 843

Czy wiesz, że także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego? Zob. KKK 839

Strona 8 z 50
Top