Trochę więcej o Bogu (1232)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że dom modlitwy, w którym celebruje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię oraz gdzie gromadzą się wierni i gdzie czci się obecność Syna Bożego, naszego Zbawiciela, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym na pomoc i pociechę dla wierzących, winien być czysty, przystosowany do modlitwy i sprawowania świętej służby? Zob. KKK 1181
Czy wiesz, że wszczepieni w Chrystusa przez Ducha Świętego, jesteśmy świątynią Boga żywego? Zob. KKK 1179
Czy wiesz, że Liturgia Godzin jest jakby przedłużeniem celebracji eucharystycznej? Zob. KKK 1178
Czy wiesz, że Wielkanoc jest Świętem świąt, a Eucharystia jest Sakramentem sakramentów? Zob. KKK 1169
Czy wiesz, że niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego? Zob. KKK 1167
Czy wiesz, że Kościół celebruje Misterium Paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą? Zob. KKK 1166
Czy wiesz, że z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa? Zob. KKK 1163
Czy wiesz, że kontemplacja świętych obrazów, połączona z medytacją słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych, należy do harmonii znaków celebracji, aby celebrowanie misterium wycisnęło się w pamięci serca, a następnie znalazło swój wyraz w nowym życiu wiernych? Zob. KKK 1162
Czy wiesz, że wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa? Zob. KKK 1161
Czy wiesz, że Słowo i czynności liturgiczne są nierozłączne jako znaki i nauczanie? Zob. KKK 1155
Strona 8 z 62

Top