SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”. Mt 19, 9

„Wielkie przerażenie porusza duszę, upadającą pod ciężarem niesionego przez nią grzechu”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Jezus nie boi się stawiać wymagań, nawet wtedy, gdy wie, że niektórzy odejdą. ks. Rafał Jarosiewicz

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”. Łk 1, 43 - 44

„Poza momentami przejawów Bożej obecności atakuje mnie demon...Mimo swojej wściekłości i swoich pozornych sukcesów nigdy nie udało mu się zrzucić mnie z łóżka dzięki matczynej interwencji Dziewicy Maryi”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Kiedy niesiemy Jezusa, będą dokonywały się poruszenia w innych. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!»” Ps 66, 1 b – 3 a

„Czy można cierpieć, czy można płakać, czy można tęsknić, kiedy znajduje się przy nas Przyjaciel tak pełen współczucia, Ojciec tak czuły, Oblubieniec tak kochający jak On? Nie!” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Zbyt mało mówimy Bogu o Jego zadziwiających dziełach. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”. Mt 18, 3 - 4

„O Jezu, zachowaj mnie zawsze w swojej opiece. Do ciebie należę. Daj mi cierpliwość, opanowanie we wszystkim”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg bardzo ceni uniżenie, i chce wywyższać tych, którzy odkryli wartość zajmowania ostatniego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem”. Pwt 10, 20 – 21 a

„O mój Boże, skoro już teraz obdarzasz mnie takim pokojem, skoro czynisz mnie tak szczęśliwą na ziemi, czym dopiero będzie niebo?” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bojaźń Boża nie jest lękiem przed Bogiem, nieustannie musimy o tym pamiętać. ks. Rafał Jarosiewicz

„Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę”. Łk 12, 47 – 48 a

„Mój Bóg, znając moją skrajną nędzę i moje bezmierne ubóstwo, współczuje mojej słabości i

sam uczy mnie tego, co chce, bym wiedziała i wyznawała”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg przez całe wieki wychowuje nas, jak kochający ojciec swoje dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”. J 1, 24

„Kiedy już jestem na Kalwarii, podczas przygotowań do ukrzyżowania, moja dusza jest pełna bólu i radości z doskonałego wypełniania się we mnie woli Bożej”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Obumieranie, chociaż nie kojarzy się z niczym dobrym, w oczach Boga ma ogromną wartość życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego”. Pwt 4, 39

„Wzruszającą prawdą jest to, że dusza otwarta na łaskę radośnie powierza się Temu, kto nie może nas zgubić”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Poznawanie Boga jest w zasięgu naszych możliwości, więc warto ten trud podejmować. ks. Rafał Jarosiewicz

„Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”. Ps 95, 6 - 7 a b

„O mój Jezu, niechaj oddana Tobie maleńka dusza ofiarna cierpi, lecz niech Cię kocha tak bardzo, jak bardzo jest przez Ciebie kochana”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg wielokrotnie zaprasza nas do uwielbienia, abyśmy mogli doświadczyć Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona: Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw Mnie”. Lb 14, 26 - 27

„Cóż będziemy kochać, jeśli nie kochamy Miłości?” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg bardzo nie lubi szemrania. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 59
Top