SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi”. Dz 1, 14
„Nie tylko w liturgii, ale nieustannie „Tych Dwoje”, Jezus i Maryja kroczą równym krokiem w modlitwie, życiu i dziejach Kościoła”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Trwanie jednomyślne na modlitwie to wielki dar, którego także uczy nas Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz
„W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”. J 7, 37 - 38
„Duch Święty, Słodki Gość duszy naszej to najbardziej wytrwały, wierny i zawsze gotowy do pomocy Przyjaciel”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus doskonale wie, jak bardzo pragnie udzielić Ducha Świętego wszystkim, którzy będą realizować Jego misję. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!” J 21, 21 - 22
„Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus, odpowiadając na niektóre pytania, bardzo jasno wskazuje, że nie powinniśmy się mieszać w życie innych. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy”. Ps 103, 11 - 12
„Poznać naturę człowieka, poznać ją głęboko, całkowicie, zrozumieć kim jest właściwie człowiek - to wielki ratunek dla współczesnego świata”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Bóg pragnie, abyśmy mieli pewność, że On naprawdę nam przebacza. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. J 17, 25 - 26
„Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus, objawiając imię Ojciec, pokazuje do jakiej relacji Bóg zaprasza człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”. J 17, 17 - 19
„Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus – Prawda, pragnie, aby przez Jego życie wszyscy doszli do poznania Prawdy. ks. Rafał Jarosiewicz
„W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”. J 17, 1 - 2
„Nienawiść można uleczyć tylko miłością”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus dotyka wielu różnych aspektów swojej misji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn”. Dz 19, 5 - 7
„Wszystko, co nas spotyka - zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek - wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Z nałożeniem rąk, bardzo często, wiąże się prorokowanie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Mk 16, 15 - 16
„Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. Nakaz Jezusa do głoszenia Ewangelii to wołanie ponadczasowe. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią”. Ps 47, 2 - 3
„Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go”. bł. kard. Stefan Wyszyński
Ps. W Piśmie Świętym wielokrotnie przejawia się zachęta do uwielbienia Boga przez oklaski. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 4 z 90

Top