SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Mt 5, 3

„Czuwaj nad tym, aby się do serca twego nie wkradał ani smutek, ani trwoga, ani troska o to, co się wkoło ciebie dzieje, ale najusilniej staraj się o utrzymanie i zachowanie w duszy tego pokoju”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Ubóstwo w duchu to przede wszystkim wolność od przywiązania – nie tylko do pieniędzy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze”. Rz 8, 15

„Z tym pokojem, od Boga ci udzielonym, potrafisz czuwać, modlić się, słuchać i znosić najcięższe udręczenia bez trudności, bez utyskiwania”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Trzeba mieć Ducha Świętego, aby móc bez lęku zwracać się do Boga Tatusiu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. Mt 6, 6

„Wszelako, ponieważ żadne miasto w jeden dzień nie było zbudowanym, tak podobnież i ustalenie tego świętego pokoju w duszy nie może być dziełem dnia jednego”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Wejście do „izdebki” to prawdziwe wejście do swojego serca. Może ono się odbywać nawet, gdy nie mamy mieszkania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?” Mt 5, 46

„Niech ci nic nie przysporzy żółci, nic nie napawa cię goryczą”. św. Paweł z Alkantary

Ps. Miłość nieprzyjaciół jest znakiem prawdziwej miłości do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu”. Mt 5, 38 – 39 a

„W takich to zatargach i ustawicznych walkach Święci Pańscy zdobywali nieśmiertelne korony w nagrodę za odniesione zwycięstwa”. św. Paweł z Alkantary

Ps. Trudno jest nie stawiać oporu złemu, bo wtedy trzeba zgodzić się na śmierć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak”. Mk 4, 26 - 27

„Bóg Sam w tobie upodobanie znajduje”. św. Piotr z Alakantary

Ps. Musimy pamiętać, że Pan Bóg działa - nawet wtedy, kiedy śpimy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Mt 5, 37

„Nie pragnij żadnej rzeczy więcej nad inną”. św. Piotr z Alkantary

Ps. W naszym mówieniu mamy dbać o precyzję. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?” 1 Krl 19, 9

„Walcz mężnie do końca, ażeby ani na chwilę co innego prócz Boga w twej duszy nie panowało”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Czasem pytanie: Co ty tu robisz? może zostać zadane przez samego Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. J 13, 34

„Trwaj w pokorze i modlitwie, dopóki nie dojdziesz do zupełnego wyrzeczenia się własnej woli, dopóki szczerze nie zapragniesz, aby się wola Boża w tobie i nad tobą we wszystkim spełniała”. św. Piotr Alkantary

Ps. Nowość przykazania, które daje Jezus polega na tym, że mamy kochać tak, jak On – do końca. ks. Rafał Jarosiewicz

”Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń”. Ps 25, 4 b. 5 a

„Nie upadaj na duchu, choćbyś się nawet spostrzegł, że twoja natura często chce walki uniknąć”. św Piotr z Alkantary

Ps. Prośba do Boga o umiejętność chodzenia Jego ścieżkami to nie jest wystawianie Go na próbę, ale pokorne realizowanie Jego słowa. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 38
Top