SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Mk 16, 15

„Doskonałości nie nabywa się z założonymi rękami”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Głoszenie Ewangelii to misja do wykonania dla uczniów, nie tylko wobec ludzi, ale wobec wszelkiego stworzenia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”. J 16, 23 b

„Często podnoś oczy swoje do Pana na niebie z pokorną prośbą, wzdychając i w skrytości serca za grzechy Go swoje przepraszając”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Okazuje się, że rzadko prosimy Ojca w imię Jezusa, i dlatego często nie dostajemy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...” Dz 18, 9 – 10 a

„Pamiętaj o tym, że wszystko, cokolwiek miesza nasz pokój wewnętrzny, nie od Boga, ale od szatana pochodzi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Kiedy człowiek milczy, a Bóg chce aby przemawiał - to mu to objawi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. J 16, 16

„Idź, moje drogie dziecko, wytrwale za Panem Jezusem, naśladuj Matkę Najświętszą, która upadała pod ciężarem boleści, jednakowoż ciągle za Panem Jezusem postępowała”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jezus czasem się chowa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”. J 16, 12

„Przyjmuj od Boga wszystko z poddaniem i z wdzięcznością wierząc, że wszystko, co od Boga pochodzi, to wszystko dla dobra Twej duszy”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jezus różne wiadomości dawkuje swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz

”I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe... nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga”. Rz 8, 38. 39 b

„Pragnij wytrwale, to jest nie zrażaj się żadną przeciwnością”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Nie ma takiej rzeczywistości, która mogłaby nas odłączyć od miłości Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie”. J 15, 26

„Niechże Cię Pan Jezus wspiera Swoją łaską, moje drogie dziecko, byś wytrwała w tym usposobieniu, abyś zawsze wierną była Panu Jezusowi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Tam, gdzie jest świadectwo o Jezusie, tam jest Duch Święty. ks. Rafał Jarosiewicz

”Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”. 1 J 4, 7

„Oddaję Cię szczególniejszej opiece Najświętszej Panny, aby  Cię na chwilę nie odstępowała, aby strzegła myśli i serca Twego”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Jednym z testów, czy narodziłem się z Boga jest odpowiedź, którą muszę sobie dać na pytanie: Czy kocham? ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził”. J 15, 18

„W pokusach uciekaj się z ufnością do Pana Jezusa, do Matki Jego Najświętszej, wzywaj ciągle tych świętych Imion, dopóki będzie trwała pokusa”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Kiedy uczeń odkrywa, że świat go nienawidzi z powodu Jezusa, spełniają się na nim słowa Mistrza. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca”. J 15, 15 b

„Pokładaj wielką ufność w zasługach Jezusa Chrystusa i przyczynie Matki Jego Najświętszej. Proś Boga, aby utrzymywał ciągle w Tobie tę ufność”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Miara przyjaźni, którą wyznacza Jezus to dzielenie się tym, co usłyszeliśmy od Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 38
Top