SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1171)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mt 9, 12 b - 13

„Jeśli Pan Bóg pragnie, byście pełnili swoją szlachetną misję  między tymi ludźmi, znaczy to, że chce się Wami posłużyć, by zasiać dobro w ich sercach”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Trudno leczyć zdrowych, dlatego Jezus przychodzi do chorych. Rozpoznając swoją chorobę, mamy szansę na spotkanie z najlepszym Lekarzem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu”. Mt 9, 6 - 7

„Pamiętajcie, że macie się zajmować nie tylko ciałem, ale i zrozpaczonymi duszami, które się do was uciekają”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Jezus jasno daje do zrozumienia, że On ma władzę, którą ma Pan Bóg – odpuszczania grzechów. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. J 20, 26 b - 27

„Pan Bóg, który wszystko nam dał, poprosi nas o zdanie sprawy z tego, jak wykorzystaliśmy Jego dary”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Zamknięte drzwi nie są przeszkodą dla Jezusa. Przeszkodą może być zamknięte serce… ks. Rafał Jarosiewicz 

„Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza”. Mt 8, 25 b - 26

„Nie należy podchodzić do bólu jak gdyby był falowaniem, spięciem mięśni, ale jak gdyby był krzykiem duszy, której brat – lekarz – spieszy na pomoc z gorliwością miłości i miłosierdzia”. św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Bóg pragnie, abyśmy mieli wielką wiarę! ks. Rafał Jarosiewicz 

”On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem”. Ps 103, 3 - 4

„Powróćcie do gorliwości religijnej, a przyrzekam Wam, nie tylko Wasz duch, ale i ciało będzie pokrzepione. Ozdrowiejecie na duszy i na ciele, ponieważ zażyjecie przedniego lekarstwa, nieskończonej Miłości!” św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Bóg jest najlepszym lekarzem, ale tak rzadko korzystamy z Jego lekarstw. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli”. Ga 5, 1

„Dzisiaj nie ma potrzeby wykorzeniania tej czy innej, szczególnej herezji, albo likwidowania szczególnych przejawów nieładu: Bogu dzięki, Kościół jest od nich wolny”. św. Paweł VI papież 

Ps. Jakiekolwiek jarzmo niewoli, pod które się poddajemy, nie jest od Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 2 Tm 4, 6 - 7

„Celibat kapłański, którego kościół strzeże od stuleci jak drogocennego klejnotu, nadal zachowuje swoją pełną wartość”. św. Paweł VI papież 

Ps. Przepiękną rzeczą byłoby na koniec życia móc za św. Pawłem powtórzyć jego słowa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą”. Ps 23, 4

„Być może Pan powołał mnie na ten urząd nie dlatego, że mam odpowiednie predyspozycje, lecz po to, żebym coś dla Kościoła wycierpiał i by stało się oczywiste, że to On – i nikt inny – prowadzi go i zbawia”. św. Paweł VI papież 

Ps. Dobrze jest nieustannie wracać do zapewnienia Boga wobec nas, że On jest z nami. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Mt 7, 21

„Głosimy ekumenizm, ale coraz bardziej oddzielamy się od siebie”. św. Paweł VI papież 

Ps. Modlitwa, którą podejmujemy wcale nie musi oznaczać, że wypełniamy wolę Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Rdz 15, 1

„Wierzyć i modlić się zlewają się w jeden i ten sam akt, czyniąc z niego równocześnie wyraz nadziei”. św. Paweł VI papież 

Ps. Bóg wielokrotnie, tych których powołuje, zachęca obietnicami pomagającymi im podjąć misję. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 59
Top