SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa”. Dz 4, 13
„Pan mój zachęcał mnie do pracy dla Jego miłości, do ułożenia sobie godzin, naznaczenia czasu na wszystko”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Mądrość, jaką daje Duch Święty, przewyższa szelką ludzką inteligencję. ks. Rafał Jarosiewicz
„A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. J 21, 5 – 6 a
„Jakże mi potrzeba modlitwy – tego żywego przebywania z Panem Jezusem”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Wierna odpowiedź na słowa Chrystusa powoduje, że możemy doświadczać cudów, na które będziemy patrzeć własnymi oczami. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Łk 24, 38 - 39
„Wewnętrznie nie mam uczucia Twej obecności, wiem jednak, że nie powinno mi chodzić o uczucie”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Jezus przez swoje zmartwychwstanie bardzo wiele uczy swoich uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie”. Ps 33, 20. 22
„Budzisz mnie ze snu głosem sumienia, Twoimi świętymi natchnieniami i na nowo pociągasz do Siebie, do Twojej miłości”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Bóg chce dawać łaskę proporcjonalnie do ufności, jaką mamy ku Niemu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jak o zmarłym, stałem się jak wyrzucone naczynie”. Ps 31, 12 a b. 13
„Zdaje mi się, że całe piekło oburza się i rzuca na mnie, aby mnie buntować przeciwko Tobie”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Czasem nasze doświadczenie Boga, a właściwie jego brak daje się krzyczeć, że On nas zostawił. Natomiast On nigdy nas nie opuszcza. ks. Rafał Jarosiewicz
„Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami – ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana”. Iz 61, 9
„Przy Tobie trwać, aby pełniej żyć Tobą”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Gdy Pan Bóg komuś błogosławi, to nic Go nie zatrzyma. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem”. Ps 71, 5 – 6 b
„Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. W Bogu znajdujemy siłę i odpowiedzi na wszystkie pytania. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych”. J 12, 9
„Ty jesteś wiecznym życiem naszym: Wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. W różny sposób Bóg pociąga ludzi do siebie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem”. Iz 50, 6
„Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Uniżenie Syna Człowieczego szokuje wręcz Jego miłością, świadomie podarowaną światu. ks. Rafał Jarosiewicz
„I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe”. Ez 37, 26
„Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Zapowiedź starotestamentalna jest przygotowaniem do sprawowania Eucharystii. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 6 z 90

Top