SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć?” J 5, 5 - 6
„Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Jezus tylko pozornie zadaje pytania, na które zna odpowiedź. ks. Rafał Jarosiewicz
„Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój, Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu”. Ps 30, 2. 4
„Kropla szczerej miłości jest szlachetniejsza od morza wiedzy”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Bóg ma moc przemiany najbardziej zniszczonego po ludzku życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niech mi język przyschnie do gardła, jeśli nie będę o tobie pamiętał, jeśli nie wyniosę Jeruzalem ponad wszelką swoją radość”. Ps 137, 6
„Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Miłość Izraela do Jerozolimy w historii narodu wybranego miała ogromne znaczenie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności”. Oz 6, 1 - 2
„Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Życie w obecności Pana to najlepsze, co może się przydarzyć człowiekowi. ks. Rafał Jarosiewicz
„Tak mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana, Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana!” Oz 14, 2 – 3 a
„Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Pragnienie nawrócenia ma wpisane w serce każdy człowiek, tylko nie każdy wie, jak ma do niego podejść. ks. Rafał Jarosiewicz
„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni”. Ps 95, 1 - 2
„Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Psalmy wychowują nas do odpowiedniej postawy przed Panem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Mojżesz powiedział do ludu: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców”. Pwt 4, 1
„Ktokolwiek więc zazdrości bratu swemu dobra, jakie Pan mówi i czyni w nim, dopuszcza się grzechu bluźnierstwa, bo zazdrości samemu najwyższemu, który mówi i czyni wszelkie dobro”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Prawo, które ustanawia Bóg ma pomóc narodowi wybranemu, aby mógł doświadczać Bożej opieki. ks. Rafał Jarosiewicz
„Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję”. Ps 25, 4 - 5
„Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Nadzieja złożona w Bogu to fundament, który nigdy się nie zawali. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: Mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty”. 2 Krl 5, 12 c - 13
„Ten sługa wiedzie życie prawe, wolne od przywiązań, który się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Pan Bóg zaprasza nas często do zrobienia „jednego kroku”, który zmienia perspektywę widzenia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców”. Ps 31, 15 - 16
„O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał; Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; nie tyle szukał miłości, co kochał”. św. Franciszek z Asyżu
Ps. Ostateczne wyrwanie z rąk wrogów i prześladowców nastąpi po śmierci, jeśli trafimy do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 7 z 90

Top