SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu”. Mt 5, 38 – 39 a

„Trzeba skończyć z taką interpretacją pluralizmu, która prowadzi do rozbicia; z nadwerężaniem spójności przez samych katolików”. św. Paweł VI papież 

Ps. Nauka Jezusa jest trudna, jeżeli przyjmujemy rozwiązania świata. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Rz 5, 1

„Dosyć rozdźwięków wewnątrz Kościoła!” św. Paweł VI papież 

Ps. Pokój z Bogiem, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, możemy nieustannie odnawiać. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. 2 Kor 5, 14 - 15

„Trzeba przepowiadać prawdę po to, by (ludzie) zwrócili się ku niej”. św. Paweł VI papież 

Ps. Życie dla innych, na sposób daru, jest najpełniejszym przeżywaniem siebie samego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy”. 2 Kor 4, 7 - 8

„Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości”. św. Paweł VI papież

Ps. Nieustanne czuwanie nad swoim życiem uświadamia nam, że moc płynie od Niego, a nie z nas. ks. Rafał Jarosiewicz

„Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi”. Ps 23, 5

„Kościół przeżywa okres trudności, samokrytyki, jeśli nie samozagłady”. św. Paweł VI papież

Ps. Posłuszeństwo Bożym wezwaniom związane jest z obietnicami, które przygotował nam Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”. Mt 5, 19

„Nigdy nie wolno, nawet dla najpoważniejszych przyczyn, czynić zła, aby wynikało z niego dobro”. św. Paweł VI papież

Ps. Od wypełniania nakazów Boga i uczenia innych, jak je wypełniać, zależy bardzo wiele, nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich Apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Mt 10, 7 - 8

„Może niektórzy chcieliby zapomnieć o przejętej od przodków spuściźnie, a wychodząc od punktu zerowego, stworzyć na swój sposób Kościół zupełnie nowy i dostosowany do własnych upodobań”. św. Paweł VI papież

Ps. Jezus daje bardzo szczegółowe polecenia tym, którzy chcą Go słuchać. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi”. Dz 1, 14

„Nie przestawajcie zalecać z gorliwością i usilnym naleganiem Różańca maryjnego, formy modlitwy tak drogiej Dziewiczej Matce Boga i tak często propagowanej przez papieży”. św. Paweł VI papież

Ps. Chcąc przeżyć Pięćdziesiątnicę na wzór Apostołów trzeba nam trwać jednomyślnie na modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali”. Dz 2, 1 - 2

„Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego”. św. Paweł VI papież

Ps. Pięćdziesiątnica to szczególne wydarzenie, którego Jezus każe oczekiwać swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bada Pan sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze”. Ps 11, 4. 5

„Swąd szatana wdarł się do świątyni Boga przez jakąś szczelinę. Łatwo można dostrzec szerzące się zwątpienie, brak pewności, rozłam, niezadowolenie i konflikt”. św. Paweł VI papież

Ps. Tak mało radzimy się Słowa, a tak dużo innych ludzi. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 59
Top