SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości”. Ps 126, 1 – 2 ab

„Nawet jeśli cierpicie za sprawiedliwość, jesteście szczęśliwi”. św. Piotr Apostoł

Ps. Przyjście Boga wiąże się z doświadczeniem Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

”On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym”. Dz 4, 11

„Zostaliście wykupieni nie srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Jezusa, jako Baranka bez skazy czy zmazy”. św. Piotr Apostoł

Ps. To, co wydaje się nijakie w oczach ludzi, ma największą wartość w oczach Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” J 6, 60

„Dołóżcie starań, aby się umocnić w swoim powołaniu i wybraniu, bo tak postępując nie upadniecie nigdy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Prawdziwa Ewangelia Jezusa powoduje, że wielu odchodzi, i Jej nie rozumie, i nie przyjmuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. J 6, 53

„Dołóżcie wszelkich starań, aby do waszej wiary dołożyć prawość”. św. Piotr Apostoł

Ps. Mieć życie to spożywać Jezusa – Jego Ciało i Krew. ks. Rafał Jarosiewicz

”A Filip wychodząc z tego tekstu Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Dworzanin powiedział: Oto woda; cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?” Dz 8, 35 - 36

„Wśród pogan zachowujcie się nienagannie”. św. Piotr Apostoł

Ps. Kiedy dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, to z każdego fragmentu Pisma Świętego „dojdziesz” do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. J 6, 35

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa”. św. Piotr Apostoł

Ps. Jeśli łakniemy i pragniemy, to należy zadać sobie pytanie: Czy rzeczywiście przyszliśmy do Jezusa? ks. Rafał Jarosiewicz

”Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy!” Dz 7, 51

„Odrzućcie więc wszelkie zło”. św. Piotr Apostoł

Ps. Człowiek pod działaniem Ducha Świętego nie boi się wypowiedzieć żadnych słów. ks. Rafał Jarosiewicz

”A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza anioła”. Dz 6, 15

 „Dzięki Jezusowi wierzycie w Boga, który Go wskrzesił z martwych i obdarzył chwałą”. św. Piotr Apostoł

Ps. Spotkanie z Bogiem jest często widoczne zewnętrznie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy”. 1 J 2, 4

„Odrzućcie wszelkie zło, wszelki fałsz, obłudę, zawiść i wszelkie obmowy”. św. Piotr Apostoł

Ps. Zachowywanie Bożych przykazań jest miarą miłości do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę”. Dz 6, 7

„Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie darem, jaki każdy z was otrzymał”. św. Piotr Apostoł

Ps. Słowo Boże mówi, że kapłani też przyjmowali wiarę, a jest Ono ponadczasowe. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 38
Top