SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1189)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze”. J 21, 7

„Narzuć sobie dyscyplinę i żyj według zasad danych nam przez Chrystusa. Badaj swe pragnienia i emocje w świetle Bożych Przykazań”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Kiedy człowiek doświadcza Boga, czasem zachowuje się w sposób irracjonalny – „ubiera się, by się rzucić w morze”. ks. Rafał Jarosiewicz

”On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się. Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali”. J 6, 20 - 21

„Spodobało się Bogu postawić cię w miejscu, w którym obecnie się znajdujesz”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Spotkanie z Jezusem często przekracza nasze możliwości poznawcze. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni”. Ap 11, 19 a

„Niekiedy Bóg doświadcza nasze ciało wieloma cierpieniami, wówczas o tyle stajemy się wewnętrznie mocniejsi, im silniejsze jest nasze oczekiwanie na nadejście Jego łaski”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Dzięki Duchowi Świętemu możemy widzieć rzeczy przyszłe. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”. J 3, 36

„Podążaj prostą drogą, rozpogódź swojego ducha, bądź czujny, szukaj mnie, a będziesz żył [mówi Pan Bóg]”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Wiara w Syna Człowieczego daje nadzieję. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. J 3, 21

„Otwórz swoje serce, nie bądź ospały, ale uważny, zwracaj swą uwagę na Boga, a łaska Boża oświeci cię”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Spełnianie wymagań Prawdy – Jezusa sprawia, że jaśniejemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę”. Dz 4, 32 - 33

„Trzeba rozbudzać gorliwość”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Świadectwo o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, szczególnie przebija się przez karty Pisma Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Dz 1, 3 - 4

„Czytałem Dzieje Apostolskie aż do bólu głowy, bo to takie interesujące, że trudno się oderwać. A przy tym na każdym kroku coś dla mnie”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Jak ważną jest obietnica Ducha Świętego, w swoim nauczaniu potwierdził sam Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą: Jego łaska na wieki”. Ps 118, 1. 4

„Boże mój, jak mały i nędzny czuję się wobec ogromu Twej dobroci. Jak trudno zdobyć się na poryw serca”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Łaska Pana trwa w różnych wymiarach naszego życia. Bóg się troszczy. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa”. Dz 4, 13

„Zawsze jestem wzruszony, kiedy ludziom daję na drogę Jezusa”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. To nie wykształcenie potwierdzało elokwencję uczniów Jezusa, ale sam Duch Święty. ks. Rafał Jarosiewicz

„On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Dz 4, 11 - 12

„Zdaje mi się, że kochają Pana Jezusa, a to najważniejsze”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

Ps. Nauka płynąca z Ewangelii jest prosta – tylko w Jezusie jest zbawienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 60
Top