SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu”. 1 J 2, 28
„Panie, strzeż mnie na zawsze w Twej miłości, jak dziecko jest strzeżone w łonie swej matki”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Przygotowanie na przyjście Pana – to powinna być nasza codzienność. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów”. Ps 67, 2 - 3
„Och, mój Boże, jakież szczęście; moje oczy Cię ujrzą; przyjdę do Ciebie”. św. Maria Mała Arabka
Ps. Prosić Boga o błogosławieństwo, to łaska i dar. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata”. 1 J 2, 15 – 16
„Jeżeli jeszcze czegoś pragnę - to nieba”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Wskazanie, aby nie miłować świata jest bardzo konkretną podpowiedzią, jak mamy żyć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Najmilsi: Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”. 1 J 2, 3 – 5 a b
„Nie wystarczy kochać, trzeba tego dowieść”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Zachowywanie nauki Pana to jeden z największych znaków miłości do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstali, wtedy pochłonęliby nas żywcem, gdy gniew ich przeciw nam zapłonął”. Ps 124, 2 - 3
„Modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę, one są tą niewidzialną bronią, którą dał mi Jezus”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Tak naprawdę to Bóg decyduje o tym, co się wydarzy, mimo tego, że człowiek ma tak różne rozwiązania. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”. Rdz 15, 1
„Bogu dobroci podoba się spełniać pragnienia dusz, którego kochają Jego samego”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Pan Bóg wielokrotnie tym, których wzywa daje obietnice. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”. Mt 10, 19 - 20
„Im mocniej jestem zjednoczona z Jezusem, tym bardziej kocham wszystkie moje siostry”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Czasem trudno nam uwierzyć, że słowa wobec różnych trudnych sytuacji będzie nam dawał sam Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
„On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe z nim będzie moje przymierze”. Ps 89, 27. 29
„Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Bóg w swojej miłości jest wierny, nawet wtedy, kiedy człowiek z tej wierności rezygnuje. ks. Rafał Jarosiewicz
„A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów”. Łk 1, 76 - 77
„Kiedy pozbędziemy się swego płaszcza, łatwiej nam będzie iść i biec”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Każdy ma do spełnienia w swoim życiu misję. Niestety nie każdy tą misję odkrywa. ks. Rafał Jarosiewicz
„On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga”. Łk 1, 63 - 64
„To, na czym ma nam jedynie zależeć, to zjednoczenie z Bogiem”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Tam, gdzie dokonuje się dzieło Boże, bardzo często pierwszym owocem jest uwielbienie. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 10 z 90

Top