SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą”. Ps 23, 4

„Skoro na Panu Bogu się oprzemy, olbrzymami jesteśmy”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Boga należy też szukać wtedy, kiedy jesteśmy w „ciemnej dolinie”. On nigdy nas nie opuszcza, nawet gdy wydaje się nam zupełnie coś innego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny”. Jl 2, 13

„Gdy patrzymy na powietrze, wydaje się nam ono czyste, jednak ile jeszcze drobniutkiego pyłu ujrzymy, gdy przez szparę wpadnie promień słońca!” św. Maksymilian Kolbe

Ps. Czasem trudno zobaczyć, co wymaga nawrócenia w naszym życiu, ale Duch Święty, jeśli Go poprosimy, wskaże nam to bezbłędnie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. Mt 6, 14 - 15

„Jeśli dusza się uprze, to i modlitwa, i łaska nic nie pomoże - i dusza się potępi. Jest to tajemnica wolnej woli”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Szczególnie do tego, co trudne Bóg przywiązał obietnice, by w ten sposób pomóc człowiekowi w drodze uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Kpł 19, 1 - 2

„Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Pan Bóg, zachęcając nas do świętości, pokazuje że jest to droga dla każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

”Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali”. Mk 1, 12 - 13

„Jeżeli zaniedbasz łaski unikania okazji do grzechu, nie otrzymasz łaski zwycięstwa”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Posłuszeństwo Bogu sprawia, że jak Jezus jesteśmy przez Ducha niejednokrotnie wyprowadzani na pustynię. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan Bóg: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem”. Iz 58, 9 b - 10

„Zwycięż samego siebie”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg do usuwania grzechu z naszego życia przywiązuje obietnice. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz”. Ps 51, 18 - 19

„Kiedy mniej czujesz światła i siły, tedy więcej ufaj, bo wtenczas właśnie się okaże, że nie jesteś ty, co czynisz, ale Pan Bóg przez Niepokalaną”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Pokora przed Panem Bogiem ma wielką wartość, ponieważ Pan pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Łk 9, 23 - 24

„Św. Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z książek”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Tracenie życia z powodu Chrystusa, to wchodzenie w nowe życie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. 2 Kor 5, 20

„Nieomylnym kryterium miłości Bożej jest wykonywanie woli Bożej i zdanie się na Jego Przenajświętszą wolę”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Pojednanie z Bogiem otwiera nas na Jego miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie: macie uszy, a nie słyszycie?” Mk 8, 17 – 18 ab

„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 38
Top