SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1285)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku”. Ps 95, 6 - 7 a b

„O mój Jezu, niechaj oddana Tobie maleńka dusza ofiarna cierpi, lecz niech Cię kocha tak bardzo, jak bardzo jest przez Ciebie kochana”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg wielokrotnie zaprasza nas do uwielbienia, abyśmy mogli doświadczyć Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona: Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw Mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw Mnie”. Lb 14, 26 - 27

„Cóż będziemy kochać, jeśli nie kochamy Miłości?” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg bardzo nie lubi szemrania. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości”. 2 P 1, 16

„Och, gdybyż wszyscy wiedzieli, jak Jezus jest piękny, jaki jest łagodny i nieskończenie łaskawy, szukaliby tylko Jego miłości”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Świadek tym różni się od nauczyciela, że może opisywać rzeczywistość w różny sposób, na podstawie swojego doświadczenia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Na pustyni synowie Izraela mówili: Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną”. Lb 11, 4 b - 6

„Oczy cielesne mogą się czasami okazać niewystarczające. Wydaje się komuś, że widzi cień, gdyż ma błędne widzenie”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Narzekanie wielokrotnie prowadzi do utraty działania Boga sprzed oczu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. Łk 12, 15

„Nie spoglądajmy ani zbytnio do przodu, ani do tyłu...lecz zawsze patrzmy ku górze”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Jezus swoim uczniom przypomina, że chciwość jest poważnym problemem, który może doprowadzić do braku czujności. ks. Rafał Jarosiewicz

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Mt 5, 10

„Nie, droga do nieba nie ma w sobie nic przerażającego, niezależnie od zalegających na niej ciemności, nigdy nie ma powodu, żeby się zniechęcać”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Cierpieć prześladowanie dla sprawiedliwości to wielka łaska Boża i przywilej. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam...” Mt 13, 54 – 55 a

„Zechciałeś zostać Synem tej Dziewicy bez skazy, tak samo jak jesteś jedynym Synem Bożym, aby Twoja Matka stała się naszą Matka!” Sługa Boża Marta Robin

Ps. Kiedy będziemy stawać się na wzór Jezusa, wielokrotnie ludzie patrząc na nas, będą zadawać pytania. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili”. Mt 13, 47 - 48

„Miłość kształtuje serca, miłość oczyszcza, ból uspokaja”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Jezus wielokrotnie w obrazach pokazuje to, co jest istotne dla życia ludzkiego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do tłumów: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”. Mt 13, 44
„Doceńcie życie! Służcie Panu z radością! Będziecie poproszeni o zdanie sprawy z każdej minuty!” św. Józef Moscati – lekarz

Ps. Odkrycie wartości królestwa Bożego skłania do radykalnych decyzji. ks. Rafał Jarosiewicz

„Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki”. Ps 103, 8 - 9

„Wszystkim został obiecany, po odkupieniu świata, dzień, który połączy nas z naszymi bliskimi zmarłymi i który nas przywiedzie do najwyższej Miłości”. św. Józef Moscati - lekarz  

Ps. Bóg w Swoim Słowie przedstawia się człowiekowi, ukazując kim tak naprawdę jest. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 65
Top