SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4, 12

„Nie idź nigdy za własną wolą, za własnym zdaniem, za własną skłonnością, bo to jest szukaniem własnej zguby”. św. Piotr z Alkantary

Ps. Prawidłowego osądu myśli i pragnień serca może dokonać tylko Słowo Boże. ks. Rafał Jarosiewicz

”Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”. Mk 11, 23

„Przyzwyczaj twoją duszę do ciągłego obcowania z Bogiem”. św. Piotr z Alkantary

Ps. W historii Kościoła byli święci, którzy przesuwali góry. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. Ps 116, 12 – 13

„Tak łaskawy i miłosierny, tak słodki i cichy jest Jezus Chrystus, że skoro Mu kto tylko w sercu swoim przygotuje miejsce, bez wątpienia ukaże mu chętnie światło łaski swojej i z nim wieczerzać będzie”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Umiejętność odczytywania tego, co uczynił nam Pan budzi w nas wdzięczność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”. Mk 10, 43

„Nie poprzestawaj na zewnętrznym noszeniu sukni Jego, ale staraj się głównie o to, abyś się przyoblekła w ducha Jego”. bł. Angela Truszkowska

Ps. Zasada stawania się pierwszym, to zasada zajmowania ostatniego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi...” 1 P 1, 14

„Niech On będzie nadal Twoim Mistrzem. Jego się o wszystko pytaj, a On Ci też na wszystko odpowie, we wszystkim objaśni”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Nie stosowanie się do swoich wcześniejszych żądz to decyzja woli, do której zaprasza nas codziennie Pan. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dlatego radujecie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń”. 1 P 1, 6

„Znoś jako dobra i wierna sługa Chrystusowa cierpliwym sercem i z pokorą te małe przykrości, które Cię niekiedy trapią i doświadczają”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Radość, do której wzywa nas Bóg nie zakłada braku trudności. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”. Rz 8, 14

„Nie mów o sobie ani źle, ani dobrze. Nieraz mówiąc o sobie źle dogadzamy naszej pysze. Upokarzaj się nawet przed niższymi”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Warto dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by być synem Bożym. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana”. Jk 5, 13 – 14

„Trwaj, o ile możesz, w najdoskonalszym skupieniu ducha”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Każde nieszczęście jest zaproszeniem do modlitwy, a nie narzekania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami”. Jk 5, 9

„Niech przeto każdy uzbroi się w cierpliwość, jeżeli chce mieć spokój serca, jeżeli pragnie w niebie otrzymać wieniec chwały po śmierci”. bł. Angela Truszkowska

Ps. Uskarżanie się jeden na drugiego prowadzi do popadania pod sąd. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 8

„Dopuszcza zaś nieraz Pan Bóg wiele utrapień na swoich wybranych nie dla odrzucenia, ale dla grzechów oczyszczenia i zasług pomnożenia”. bł. Angela Truszkowska 

Ps. Posłuszeństwa uczymy się przez to, co wycierpieliśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 38
Top