SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1465)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Bada Pan sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość. Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, ludzie prawi ujrzą Jego oblicze”. Ps 11, 5. 7
”Córkami pychy są: próżna chwała, brzydka i nieuczciwa ambicja, umiłowanie własnej czci”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Będąc prawym, masz szansę zobaczyć oblicze Boga. ks. Rafał Jarosiewicz
”Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:
Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje”. J 21, 15
”Dobro czyni się roztropnie wtedy, gdy poprzedza je dobra intencja, gdy nie wchodzi w rachubę samochwalstwo i korzyść”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Wyznanie Piotra daje nadzieję każdemu, kto doświadczył zaparcia się Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Błogosławię Pana, bo dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje”. Ps 16, 7 - 8
”Przyczyną każdego grzechu jest nie co innego, jak właśnie próżnowanie”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Łaską jest błogosławić Pana, ponieważ to nic innego, jak wypełnianie Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą”. J 17, 15 - 17
”Biedny jesteś jeśli nie dostrzegasz swoich win, jeśli przy rachunku sumienia masz wzrok przyćmiony”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Prośba Jezusa może zadziwiać, ale to właśnie chrześcijanie mają być znakiem dla tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz
”W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej
Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś”. J 17, 1 - 2
”Któż daje swemu dłużnikowi pieniądze, aby nimi spłacić zaciągnięty u siebie dług? Kto zechce umrzeć dla swego wroga, aby ten nie umarł?” św. Stanisław Papczyński
Ps. Jezus przez całe swoje życie ukazuje, jak głęboka jest relacja pomiędzy Nim, a Ojcem. W wielu słowach jest całkowicie niezrozumiany przez swoich uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz
”Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Dz 19, 1 b - 2
”Nie pomylisz się, jeśli będziesz uważał, że komu brak miłości, ten nie ma żadnej cnoty”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Można być uczniem Pana i nie słyszeć o Duchu Świętym. Przykre to, ale prawdziwe. ks. Rafał Jarosiewicz
”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. Dz 1, 11
”Rozważ, że Bóg chce, żebyś był nie tylko oddanym sługą Jego Syna, ale też i Matki Bożej”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Jezus zapewniając o tym, co stanie się w czasie Jego powtórnego przyjścia, daje uczniom także konkretny zakres wiedzy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu”. J 16, 25 b
”Ty, po dzisiejszym nawiązaniu przyjaźni z Bogiem, bądź przekonany, że modlitwa jest ci w najwyższym stopniu potrzebna”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Jezus przez całą swoją misję dozuje naukę podawaną uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”. J 16, 20
”Odkładanie i opóźnianie spełnienia dobrych czynów jest bardzo szkodliwe i niejako przypomina sytuacje tych, którzy mając bardzo dogodny wiatr nie odpływają z portu...” św. Stanisław Papczyński
Ps. Jezusowe wskazania nie mówią o tym, że wszystko w życiu chrześcijan będzie łatwe i słodkie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan”. Dz 18, 5 b - 6
”Nawet demon, gdyby gorliwie jął się pokuty, zostałby przywrócony do pierwotnego stanu łaski, a to dlatego, że prawdziwa pokuta zawiera w sobie prawdziwą pokorę, której Bóg nie może niczego odmówić”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Od św. Pawła możemy się uczyć radykalizmu w głoszeniu Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 5 z 74

Top