SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”. J 14, 1 – 2 a
„Powinnam o wszystko pytać mego Pana, od Niego się uczyć”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Jezus zapewnia nas, że miejsce, do którego On chce nas wszystkich zabrać, to miejsce, w którym nie będziemy już niczego żałować. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. 1 J 1, 7
„Działanie Boże w duszy zawsze prowadzi do głębokiej pokory”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Powinniśmy nieustannie obmywać się krwią Chrystusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich”. Dz 13, 2 - 3
„Pan Jezus nigdy nie niewoli duszy, zostawia jej wolność, wolny wybór, aby ona dobrowolnie oddała się przez miłość, bo miłość – to wolność”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Nałożenie rąk było szczególnie praktykowane przed wysłaniem na misje. ks. Rafał Jarosiewicz
„Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi”. Dz 11, 25 – 26 a
„Gdy działamy według sumienia, z Panem Jezusem, to nie powinniśmy na to patrzeć, jak nas ktoś sądzi”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Zawsze powinno nas zastanawiać jak wyglądała praca apostolska pierwszych uczniów Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Dz 11, 15 - 16
„Pod panowanie Twoje i działanie Twoje, o Duchu Święty, oddaję się całkowicie”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Chrzest w Duchu Świętym to jedno z marzeń, którego pragnie papież Franciszek dla całego Kościoła. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach”. Ps 118, 1 b c. 8 - 9
„Twoim słodkim, miłosnym działaniem stopiłeś lody mego serca”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Ufność, którą składamy w Panu daje nam pewność, że nie zostaniemy zawiedzeni. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego”. Dz 9, 31
„On umiłować mnie raczył i całe życie moje jest jedynym pasmem dowodów Jego niepojętej miłości”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Życie bogobojne i pociecha Ducha Świętego są jednocześnie znakami pokazującymi, jak można „rozwijać” Kościół. ks. Rafał Jarosiewicz
„Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Dz 1, 3 - 4
„Duch Święty to sama miłość. On daje miłość, a bez Niego nie ma prawdziwej miłości”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Jezus, pomimo tego, że odchodzi do domu Ojca, zostawia wskazówki swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim”. Dz 8, 30 b - 31
„Wiele cierpiałam, bo nie spoglądałam na Pana Jezusa, tylko na siebie”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Otwartość na drugiego człowieka jest jedną z bardziej podstawowych cech ucznia Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. J 6, 39 - 40
„Przychodzisz na ten świat, stajesz się człowiekiem podległym cierpieniom i – prócz grzechu- wszelkim nędzom ludzkim”. bł. Franciszka Siedliska
Ps. Jezus doskonale zna wolę Ojca, i nie kryje się z tym, że ją wypełnia. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 5 z 90

Top