SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1382)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4, 7 - 8
”Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze”. św. Antoni z Padwy
Ps. Miłość jest znakiem rozpoznawalnym narodzenia się człowieka z Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba”. 1 J 3, 22
”Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie”. św. Antoni z Padwy 

Ps. Zachowywanie Jego przykazań i spełnianie woli Boga otwiera nas na szczególną przychylność Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą”. Iz 60, 1 - 2
”Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy tylko uciekać się do Imienia Jezus”. św. Antoni z Padwy

Ps. Światłem, które oświeca każdego człowieka jest sam Jezus. To Światło zmienia całkowicie perspektywę patrzenia na wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

”Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie”. Ef 1, 3
”Naśladujmy zatem Chrystusa z radością niosąc Jego krzyż, bo On sam zaprasza nas do naśladowania”. św. Antoni z Padwy

Ps. W Chrystusie jesteśmy napełnieni i zasiadamy na wyżynach niebieskich, niestety często nie odkrywamy swojej godności w Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”. 1 J 3, 8
”Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa”. św. Antoni z Padwy

Ps. Przeciwieństwem do grzechu jest nowe życie. Ci, którzy prawdziwie się narodzili z Boga nie grzeszą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. J 1, 29
”Chrystus umierający na Kalwarii stał się jakby alabastrowym naczyniem pełnym balsamu, które po stłuczeniu napełniło cały świat swoim rozkosznym zapachem”. św. Antoni z Padwy

Ps. Będąc napełnionym Bożym duchem, podobnie jak Jan Chrzciciel, człowiek może perfekcyjnie rozpoznawać Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna”. 1 J 2, 22
”Człowiek ma tyle bożków, ile kultywuje nałogów”. św. Antoni z Padwy

Ps. Apostoł jasno wskazuje, kto jest antychrystem, choć współczesny świat antychrystów dostrzega w różnych osobach. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty,  zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”. Ga 4, 4 - 5
”Bóg czasami nawiedza zabłąkaną duszę nakazem, czasami karą, a czasem cudem”. św. Antoni z Padwy

Ps. Przyjście Jezusa na świat zmienia całkowicie bieg historii i pokazuje, że nastała pełnia czasów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina”. 1 J 2, 18
”Wiara i nadzieja bez miłości zwiędną, nie utrzymają się długo”. św. Jan Maria Vianney
Ps. We współczesnym świecie, w wielu środowiskach, bardziej tropi się antychrystów, niż żyje się Ewangelią. ks. Rafał Jarosiewicz
„A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Łk 2, 39 - 40
”Maryja ratuje nas szczególnie wtedy, kiedy nasze sumienie jest obciążone grzechami, kiedy ogarnia nas fałszywy wstyd i boimy się spowiedzi”. św. Jan Maria Vianney
Ps. W życiu Jezusa, Maryi i Józefa jest też czas spokoju. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 70

Top