SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie”. Iz 58, 11
„Mój Jezu, Słodyczy moja, Miłości moja, Miłości, która mnie podtrzymuje”. św. o. Pio
Ps. Pan chce prowadzić każdego człowieka, ale owo prowadzenie uzależnia od decyzji każdego z nas. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”. Ps 51, 3 - 4
„Jeżeli Bóg pozwala ci upaść z powodu słabości, czyni to nie dlatego, aby cię opuścić, lecz by cię umocnić w cnocie pokory i sprawić, abyś w przyszłości była bardziej uważna”. św. o. Pio
Ps. Psalm pokutny to jeden z piękniejszych tekstów, którym dane jest nam modlić się w uniżeniu, przed Panem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Łk 9. 22
„Powracam do ufności, którą ciągle staram ci się wpoić; niczego nie powinna bać się dusza, która ufa Panu i w Nim pokłada swoją nadzieję”. św. o. Pio
Ps. Świadomość tego, co sam Jezus będzie cierpiał jest przez Mistrza wykorzystana, by pokazać uczniom, iż żadne wydarzenia w historii nie dzieją się bez Jego wiedzy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” Jl 2, 12 – 13 a
„Do Boga powinnaś się uciekać podczas ataków wroga, jemu powinnaś ufać i od Niego oczekiwać wszelkiego dobra”. św. o. Pio
Ps. Dużo łatwiej jest zmieniać coś zewnętrznie, niż zmienić serce – to wymaga większego samozaparcia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków...” Mk 8, 17 b – 19 a
„Skończ z tymi próżnymi obawami”. św. o. Pio
Ps. Jezus wielokrotnie przypomina uczniom dzieła, których byli świadkami. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kain rzekł do Pana: Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!” Rdz 4, 13 - 14
„Wyobrażaj sobie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa w twoich objęciach i na twojej piersi, a całując wiele razy ranę Jego boku, mów: Oto moja nadzieja, oto żywe źródło mojej szczęśliwości!” św. o. Pio
Ps. Kain doskonale wie przez jakie problemy znalazł się w swojej sytuacji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego...” 1 Kor 10, 31 - 32
„Dotychczas twe życie było życiem dziecka. Teraz Pan chce cię traktować jak osobę dorosłą”. św. o. Pio
Ps. Czynienie wszystkiego na chwałę Bożą pomaga nam z większą starannością wypełniać wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z Nas: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki”. Rdz 3, 21 - 22
„O mój Jezu! Będę Cię mocno trzymać i nie puszczę tak długo, dopóki nie postawisz mnie w bezpiecznym miejscu”. św. o. Pio
Ps. Bóg chroni człowieka, by ten nie został w takim momencie historii zbawienia, że chociażby chciał umrzeć – umrzeć nie może. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Rdz 3, 1
„Wiem, że Bóg pozwala szatanowi na te ataki, aby Boże miłosierdzie uczyniło was drogimi Mu. Chce również, abyście upodabniały się do Jezusa w udrękach pustyni, Ogrodu Oliwnego i krzyża”. św. o. Pio
Ps. Szatan nieustannie posługuje się kłamstwem. ks. Rafał Jarosiewicz
„On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku; a zły duch wyszedł”. Mk 7, 29 - 30
„Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim: oto nasza powinność. Życie jest walką, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć”. św. o. Pio
Ps. Słowo Jezusa ma moc większą, niż jakiekolwiek inne słowo. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 90

Top