SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”. (Mt 20, 16)
„Podziękujemy dobremu Zbawicielowi za to, że pozwolił kusić Siebie po to, żeby nam wysłużyć zwycięstwo w trudnych walkach i napaściach ze strony piekła. Jacy jesteśmy dzięki temu szczęśliwi! Od tego czasu możemy zwyciężać pokusy, bylebyśmy tylko naprawdę tego chcieli”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Logika działania Boga przekracza całkowicie nasze myślenie, i jeśli chcemy rozwijać duchowego człowieka, jesteśmy zaproszeni do zajmowania ostatniego miejsca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego”. (Mt 19, 23)
„Bądźmy pokorni, pamiętając zawsze o tym, że tylko łaska Boża może nas podtrzymać”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Gdy Jezus odnosi się do bogactwa, nie pokazuje, że ono jest złe, ale jednocześnie przestrzega przed jego konsekwencjami. ks. Rafał Jarosiewicz
„A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. (Mt 19, 16 – 17)
„Walczmy z pokusami aż do samej śmierci, bo dopiero ze śmiercią ustaną ataki piekła. W przypadku pokusy uciekajmy się w modlitwie do Boga – i to uciekajmy się szybko i z wielką ufnością”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Jezus odpowiada nawet na trudne pytania Jego słuchaczy, jednocześnie Jego odpowiedzi przez wielu nie są przyjmowane. ks. Rafał Jarosiewicz
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1, 45)
„Okazję do walki z pokusami mamy zawsze, bo często atakują nas nieczyste, zazdrosne czy mściwe myśli. Kiedy indziej znowu przychodzą choroby, oszczerstwa, krzywdy, strata majątku, śmierć kochanych osób i tym razem to one skłaniają nas do szemrania przeciw Opatrzności Bożej”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Elżbieta staje się znakiem działania Boga w życiu Maryi, i ważną osobą na drodze umocnienia Jej wiary. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”. (Mt 19, 14)
„To prawda, że pokusa jest rzeczą upokarzającą, ale jest ona czasem żniwa. Pokusy ustaną dopiero ze śmiercią”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Jezus pokazuje godność człowieka w miejscu i czasie, w którym z dziećmi nikt się nie liczy, ponieważ takie jest prawo w Izraelu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19, 12)
„Prawdopodobnie źle jest z nami, skoro piekielny duch się na nas nie rzuca – widocznie jesteśmy jego przyjaciółmi. Zostawia nas w fałszywym spokoju, pozwala nam spać – pod pozorem, że niczego już nam nie potrzeba, bo parę modlitw zmówiliśmy, bo jałmużnę daliśmy, bo nie zrobiliśmy tyle złego, co inni”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bezżenność dla królestwa niebieskiego to osobisty dar, który może złożyć człowiek. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. (Mt 18, 21 – 22)
„Kiedy człowiek leży w grzechach i nałogach, nie odczuwa ani nie dostrzega w sobie żadnych pokus. A jednak kiedy tylko chce zmienić swoje życie, rzuca się na niego całe piekło”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Jezus ukazuje, jak ważne jest przebaczanie w życiu człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 19 – 20)
„Pierwszym sidłem, które diabeł zastawia na osobę, która zaczyna służyć Panu Bogu, jest obawa przed ludzką opinią”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Zbieranie się w imię Pana ma szczególną wartość w Jego oczach, ponieważ wtedy Pan jest pośród nas. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. (J 12, 25)
„Kto doświadcza najbardziej gwałtownych pokus? Ci, co najbardziej gorliwie pracują nad zbawieniem duszy; ci, co wyrzekają się zabaw i ziemskich przyjemności. To na nich czyhają całe armie piekielnych duchów!” św. Jan Maria Vianney
Ps. Kiedy Jezus mówi o nienawiści do swojego życia, to nie po to, abyśmy swojego życia nie szanowali, ale jednocześnie chce, abyśmy byli wolni, składając całą ufność w Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Mt 25, 13)
„To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Czuwanie to przesłanie, które w Ewangelii wielokrotnie jest przypominane. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 93

Top