SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych”. Mt 10, 14

„Chodźcie nogami po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus daje wskazania także na sytuacje, w których jesteśmy odrzucani ze względu na Jego naukę. ks. Rafał Jarosiewicz

”I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”. Mt 19, 29

„Wierzcie mi drodzy synaczkowie, że ten, kto ma nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, ma pewną drogę i nagrodę wiecznego zbawienia”. św. Jan Bosko

Ps. Pozorna strata dla Jezusa jest wielkim zyskiem. ks. Rafał Jarosiewicz

 

"Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Mt 9, 37 - 38

„Pamiętajcie synaczkowie, że każdy chrześcijanin jest obowiązany dawać przykład bliźniemu i żadne kazanie nie jest tak budujące jak dobry przykład”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus daje metodę, jak doprowadzić do większej ilości powołań. ks. Rafał Jarosiewicz

„To mówi Pan: Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca, i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju”. Oz 2, 16. 17 b

„W trudnościach i w walce nie zapominaj nigdy, że mamy przygotowaną wielką nagrodę w niebie”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg pociąga człowieka ludzkimi więzami, aby nauczyć go ufności. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił”. Ez 2, 2

„Rób to co możesz, a Pan Bóg uczyni resztę. On cię nie oszuka, jeśli pracujesz dla Niego”. św. Jan Bosko

Ps. Kiedy Duch Święty przychodzi - dokonują się wielkie rzeczy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce”. Am 9, 14

„Bądźcie wewnętrznie przekonani, że wszystkie łaski, o które prosicie Najświętszą Maryję Pannę będą wam udzielone”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg w swoim Słowie daje wiele obietnic, aby motywować swoje dzieci. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mt 9, 12 b. 13

„Nie traktujcie jako rozrywkę dnia tego, który pozostawia potargane serce i strach przed SĄDEM BOŻYM”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg powołuje grzeszników, bo to jest Jego metoda. ks. Rafał Jarosiewicz

”Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu”. Mt 9, 6 - 7

„Jak zrozumieć Panie, że Twoja Sprawiedliwość wypływa z Twojej Miłości i Twojego Miłosierdzia”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus potwierdzając swoje słowa - często czyni cuda. ks. Rafał Jarosiewicz

”Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!” Am 5, 14 – 15 a

„Strzeżcie się!” św. Jan Bosko

Ps. Mieć w nienawiści zło, a miłować dobro - to wypełniać wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. J 20, 29

„Obojętność jest dobra we wszystkim co nie dotyczy Woli Bożej”. św. Jan Bosko

Ps. Błogosławieństwo spływa na tych, którzy nie widzieli, a podjęli decyzję wiary. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 38
Top