SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1173)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Łk 5, 4 - 5
„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. św. Augustyn
Ps. Na słowo Jezusa dokonują się wielkie cuda. ks. Rafał Jarosiewicz

„Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei”. Łk 4, 43 - 44
„Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz”. św. Augustyn
Ps. Pan Jezus doskonale zna swoją misję i zadania do wypełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy – żywi czy umarli – razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie”. 1 Tes 5, 9 - 11
„Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga”. św. Augustyn
Ps. Wzajemne zachęcanie i budowanie siebie to pragnienie Boga względem nas. ks. Rafał Jarosiewicz

„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami”. 1 Tes 4, 16 - 18
„Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć”. św. Augustyn
Ps. Czy tak, czy inaczej perspektywa paruzji okryta jest wielką tajemnicą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”. Syr 3, 17 - 18
„Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych”. św. Augustyn
Ps. Pan Bóg szczególnie ceni łagodność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”. Mt 25, 29

„Przyjdź, Duchu Miłości, przynieś całemu światu świeżość Twojego uświęcającego tchnienia”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Niektóre słowa z Pisma Świętego wydają się być niesprawiedliwe, jednak nie jest to prawda, a o zrozumienie ich trzeba prosić Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, On strzeże dusz świętych swoich, wydziera je z rąk grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, i sławcie Jego święte imię”. Ps 97, 10 - 12

„Duchu Prawdy, daj wszystkim duszom upodobanie do rzeczy świętych. Wprowadź je w piękno Twoich tajemniczych mieszkań”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, aby nienawidzić zła, ale kochać każdego człowieka - bez wyjątku. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan skierował do mnie następujące słowa: Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi”. Jr 1, 17

„Jest Jezus, miłość najwyższa i nieskończona, która żyje we mnie i wspiera mnie w każdej mojej agonii”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Słowa, które Bóg poleca nam wypowiadać do innych są szczególnie ważne. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? Gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani”. Ps 139, 7 - 8

„Duchu Święty, Boże Miłości, przybądź niczym potężny wiatr do naszych katedr, kościołów, kaplic, wieczerników, do świetnych rezydencji i najuboższych mieszkań”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Bóg nieustannie podtrzymuje wszechświat w istnieniu, a także nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta moje siły”. Ps 131, 1

„Spraw, aby kiedyś można było powiedzieć, że spłonęłam w ogniu Twojej miłości”. Sługa Boża Marta Robin

Ps. Słowo Boże jest dla nas wspaniałym lustrem, w którym możemy zobaczyć, o co zabiegamy.  ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 59
Top