Potem mówił do wszystkich:...

05 luty 2024
„Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23)
„Lepiej jest cierpieć dla Pana niż czynić cuda”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Codzienne branie krzyża jest znakiem bycia uczniem Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top