SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1186)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. J 14, 27

„Wątpliwości, które nosisz w sercu, nie przyniosą ci poczucia bezpieczeństwa. Dlatego trwaj na swoim miejscu, ciesząc się tym, co otrzymałeś od Boga”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Rodzaj pokoju, który chce dawać Jezus, przewyższa absolutnie wszystko to, co ma do zaoferowania człowiekowi świat. ks. Rafał Jarosiewicz

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. J 14, 26

„Moc darów Ducha Świętego towarzyszy ludziom wiernym Bogu”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jeśli chcemy coraz bardziej znać i rozumieć słowa Jezusa, jesteśmy zaproszeni do wołania o Ducha Świętego Pocieszyciela. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył”. Ps 145, 8 - 9

„Jeśli w swym sercu będziesz łagodny i pokorny, wówczas sam Bóg kształtować

będzie twoją sprawiedliwość”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Słowo Boże bardzo jasno pokazuje jaki jest Bóg. My niestety często to przeinaczamy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12

„Pomyśl: ile razy zamiast adorować Boga, wołasz: Boże mój, Boże, pomóż mi!,

a później wcale nie podejmujesz żadnego działania?” św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus od wiary uzależnia możliwość wykonania rzeczy przez swoich uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie”. J 14, 1

„Staraj się, by twego serca nie opanowały zniechęcenie i złość, by twego umysłu nie zdominowały odraza i nienawiść do kogokolwiek, bo wszystko to przeszkadza w pełnieniu dobrych uczynków”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Jezus domaga się wiary od swoich słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli”. 1 Kor 1, 10

„Bądź cierpliwy i nie patrz surowym wzrokiem na swoich bliźnich”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Święty Paweł daje bardzo szczegółowe wytyczne co do jedności chrześcijan. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich”. Dz 13, 2 - 3

„Bóg nie prowadzi ludzi, którzy sami chcą sterować swoim życiem. On z pocieszeniem i łaską przychodzi do tego, kto prosi Go o ratunek”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Dzisiaj bardzo mało osób słucha Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy”. 2 Kor 4, 7 - 8

„Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości”. św. Paweł VI papież

Ps. Nieustanne czuwanie nad swoim życiem uświadamia nam, że moc płynie od Niego, a nie z nas. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”. J 15, 16

„Bóg obficie cię obdarował i kieruje twoim życiem, a ty ciągle szukasz nowych doznań i narzekasz nawet na drobne przeciwności, z którymi musisz się zmierzyć”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Kiedy myślimy, że wybranie zależy od nas, Duch Święty przypomina nam, że to Jego dar. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Dz 11, 15 - 16

„Bóg pragnie szczęścia człowieka. Niech i tobie na nie pozwoli. Niech uwolni cię od wszelkiej słabości. Uczyń swe serce czystym”. św. Hildegarda z Bingen

Ps. Wielki dar, jaki Bóg podarował Kościołowi to chrzest w Duchu Świętym. ks. Rafał Jarosiewicz

Top