SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1465)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże”. Ps 31, 5 - 6
”Chrystus pokazał nam, że mężną śmiercią przynosi się szatanowi zawstydzenie”. św. Jan Chryzostom
Ps. Powierzenie swojego życia w ręce Boga, to zawsze najlepsza inwestycja. ks. Rafał Jarosiewicz
”Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Mt 23, 12
”Kiedy masz chęć kłócić się z bratem, pomyśl, że kłócisz się z członkami ciała Chrystusowego – i zaniechaj swego szaleństwa”. św. Jan Chryzostom
Ps. Głęboka miłość, jak mówi papież Franciszek, rodzi się między innymi przez upokorzenia. ks. Rafał Jarosiewicz
”Czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi”. Ps 79, 5 a. 8
”Nie utworzył Bóg w ten sposób naszej natury, by musiała grzeszyć. Gdyby tak było, tedy nie byłoby kary”. św. Jan Chryzostom
Ps. Szczere wołanie do Boga czasem jest wylewaniem serca przed Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan Bóg rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem”. Rdz 12, 1 - 2
”Gościem tu jesteś i wędrowcem. Ojczyznę masz w niebiesiech”. św. Jan Chryzostom
Ps. Pan Bóg, kiedy powołuje człowieka, daje mu łaskę zrozumienia, do czego i po co go powołał. ks. Rafał Jarosiewicz
”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie...” Mt 5, 44 – 45 a
”Chrześcijanin tym się powinien różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego”. św. Jan Chryzostom
Ps. Stawanie się dzieckiem Bożym jest związane z miłością do nieprzyjaciół. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze...” Ez 18, 21
”Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg w swoim miłosierdziu daje nieustannie łaskę przemiany i powrotu do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”. Mt 7, 12
”Pamiętaj, że gdy dostaniesz w moc swoją tego, kto cię obraził, o wiele wspanialszą i korzystniejszą rzeczą jest oszczędzić go, niż zgładzić”. św. Jan Chryzostom
Ps. Powyższa zasada, jako złota zasada, jakiej uczy Pan Jezus daje nam odpowiedzi, jak postępować wobec każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
”Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę”. Syr 51, 13 - 14
”Każdy cnotliwy i rozsądny wie dobrze, że prawda nigdy się nie starzeje, nigdy się nie zmienia, nigdy nie przestanie być prawdą”. św. Jan Chryzostom
Ps. Papież Franciszek wielokrotnie zachęca, aby początkiem wszelkiego rozeznawania było pokorne zwrócenie się do Boga w prośbie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi”. Ps 34, 16 - 17
”Więcej niż grzech pobudza Boga do gniewu obojętność grzeszników.” św. Jan Chryzostom
Ps. Pan Bóg upodobał sobie w prawości i w wierności. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!” Kpł 19. 11 - 12
”Bóg nie dlatego zagroził nam piekłem, żeby chciał nas do niego wtrącić, ale by nas skłonić do wyzwolenia się z tyranii piekła”. św. Jan Chryzostom
Ps. Bóg, każde ze swoich dzieci, wzywa do prawości w myślach, słowach i czynach. ks. Rafał Jarosiewicz

Top