SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”. Mt 13, 45 - 46

„Dzisiaj przyznanie się w pracy czy środowisku do Chrystusa wymaga często więcej odwagi

niż przepychanie się między złoczyńcami”. bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Ps. Jezus w bardzo plastyczny sposób pokazuje, jak wielką wartość ma królestwo niebieskie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie”. Jr 14, 20

„W zwalczaniu błędów i czynieniu dobra zaufajcie Jezusowi i Maryi”. św. Jan Bosko

Ps. Uznanie swojej nędzy i słabości jest ogromną sztuką. ks. Rafał Jarosiewicz

”Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Mt 13, 31 - 32

„Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, trzeba zasłużyć sobie na to dobrym sercem”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg królestwo Boże porównuje do różnych rzeczy z życia codziennego. On także dziś przemawia w taki sposób, byśmy mogli Go zrozumieć. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością...” Ef 4, 1 – 2 a

„Pan Bóg chce naszego dzieła i daje środki by je czynić. Kto pracuje dla osiągnięcia Bożego celu ma prawo do środków, a my jesteśmy pewni, że je osiągniemy”. św. Jan Bosko

Ps. Wypełnianie powołania to samo w sobie oddawanie chwały Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego”. Ps 84, 3

„Najświętsze Serce Jezusa jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i wszelkich łask”. św. Jan Bosko

Ps. Tęsknota za Bogiem przypomina nam, gdzie jest nasze miejsce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan mówi: Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was, jednego z każdego miasta, dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie”. Jr 3, 14 - 15

„Kiedy jakiś syn zostawia rodziców, by być posłuszny powołaniu, Jezus Chrystus sam zajmuje jego miejsce w rodzinie”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg wołając, aby człowiek wrócił chce też opiekować się nim po powrocie. ks. Rafał Jarosiewicz

 

”Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy”. Syr 44, 1. 10 - 11

„Jeżeli chcecie, by wasze życie było radosne i spokojne, musicie starać się żyć w Łasce Bożej”. św. Jan Bosko

Ps. Wychwalanie mężów sławnych nieustannie robi Kościół ukazując światu świętych. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem: Każdy człowiek jest kłamcą”. Ps 116, 10 - 11

„Pocierp chociaż trochę dla tego Boga, który tyle wycierpiał dla ciebie”. św. Jan Bosko

Ps. Złożona w Bogu ufność daje nam szansę przetrwać najtrudniejsze chwile. ks. Rafał Jarosiewicz

„Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy”. Mi 7, 18 b - 19

„Bądź zdolny upokorzyć się w każdym działaniu jeśli ma to służyć zbawieniu dusz”. św. Jan Bosko

Ps. Bóg upodobał sobie w miłosierdziu i to powinna być dla nas jedna z przyczyn do radości. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wytrwajcie w mojej miłości; Kto trwa we mnie a ja w nim, Ten przynosi owoc obfity”. J 15, 9 b. 5 b

„Czy chcemy czy nie, jest odpowiedzialność zbiorowa”. św. Jan Bosko

Ps. Jezus nie mówi, że mamy wytrwać bez grzechu, ale że mamy wytrwać w miłości, choć On nie chce, abyśmy grzeszyli i mamy zrobić wszystko, aby nie grzeszyć. Miłość jest istotą. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 38
Top