SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1186)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Łk 10, 41 - 42
„Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Siedzenie u stóp Mistrza przez samego Jezusa nazywane jest najlepszym wyborem. ks. Rafał Jarosiewicz
„W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty mój głos usłyszałeś”. Jon 2, 3
„W rękach Dobrego Boga spoczywają serca wszystkich stworzeń i On je formuje według swej woli”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Pan Bóg ogromnie ceni wołanie człowieka z głębi jego serca. ks. Rafał Jarosiewicz
„Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”. Łk 17, 5 - 6
”Dla duszy miłującej nie ma nic niemożliwego”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Głęboka wiara daje nam moc czynienia cudów. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który dopuścił to na was, będzie o was pamiętał”. Ba 4, 27
„Och! Ileż nas kosztuje, gdy chcemy dać Jezusowi wszystko, czego zażąda! Jakież to szczęście, że tyle nas to kosztuje”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Wołanie do Boga jest ogromnie związane z łaską, której pragnie On udzielać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. Mt 11, 29 - 30
„Nawet cierpienie staje się największą radością, gdy poszukuje się go jako najcenniejszego skarbu”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Jezus pokazując, jakie jest Jego jarzmo, daje nam wiedzę, czym różni się ono od jarzma tego świata. ks. Rafał Jarosiewicz

”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Łk 10, 2
„Kiedy pozbędziemy się swego płaszcza, łatwiej nam będzie iść i biec”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Bóg pragnie wyprawiać robotników na swoje żniwo, a jednak uzależnia to od prośby, którą chce, abyśmy do Niego kierowali. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”. Mt 18, 3 - 4
„Nie lękaj się; im bardziej będziesz uboga, tym bardziej Jezus będzie cię kochał”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Uniżenie jest darem, otwiera nas na łaskę bliskości z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”. Mk 10, 45
„Bogu dobroci podoba się spełniać pragnienia dusz, którego kochają Jego samego”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Sens śmierci Jezusa na krzyżu możemy zrozumieć tylko przez pryzmat miłości. ks. Rafał Jarosiewicz

„Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. Łk 9, 46 – 48 b

„Złem jest złe używanie dobra”. św. Augustyn

Ps. Dzieci w Izraelu nie miały żadnego znaczenia, więc Jezus przez to, co mówi – uczy nas bardzo wiele. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów”. Ps 146, 8 – 9 a

„Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy”. św. Augustyn

Ps. Słowo Boże pokazuje, kto szczególnie miły jest dla Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 60
Top