SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1786)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„A gdy oni się przybliżyli, powtórzył: Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, że mnie sprzedaliście. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami”. Rdz 45, 4 b - 5
„Jeżeli z miłości do Boga cierpliwie znosimy przykrości, to wprawdzie wydają się one początkowo gorzkie, ale gdy przywyknie się do ich smaku, stają się słodkie”. św. Filip Neri
Ps. Bóg dopuszcza wiele sytuacji tylko po to, abyśmy lepiej potrafili Mu służyć, chociaż siedzenie w studni lub w więzieniu trudno w momentach, gdy się to dzieje uznać wypełnianiem woli Bożej, jak to było w życiu Józefa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bracia: Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”. Ef 2, 19 - 20
„Owocem naszej modlitwy winno być to, że potrafimy czynić, co się Panu podoba”. św. Filip Neri
Ps. Kamień węgielny jest tym, co sprawia, że kopuła i jej wszystkie elementy mają się na czym oprzeć. Takim kamieniem dla nas powinien być Chrystus. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie w Twym ludzie”. Ps 106, 3 – 4 a
„Dobrze jest porzucić świat i swoje posiadłości, aby Bogu służyć, ale to jeszcze nie dość”. św. Filip Neri
Ps. Słowo Boże uczy nas modlitwy, więc jeśli Bóg zaprasza nas do prośby, to dlatego abyśmy doświadczali Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu! On wstał i poszedł do domu”. Mt 9, 6 - 7
„Musimy ciągle prosić Boga, by nie pozwolił duchowi chciwości zapanować nad nami, lecz byśmy mogli żyć wolni od wszelkich przywiązań do tego świata”. św. Filip Neri
Ps. Jezus, mając władzę odpuszczania grzechów, przekazuje tę władzę także Apostołom i ich następcom. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: «Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród»”. Rdz 21, 17 - 18
„Przywykłem już do niejednego, co dawniej zdawało się nie do zniesienia”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. W wielu sytuacjach, na różne sprawy, patrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat ludzki, zapominając, że Bóg nieco inaczej na nas patrzy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje”. J 21, 17 b
„Nie traćmy nadziei, że sprawy wezmą inny obrót”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Jezus, kiedy formuje Piotra, gdy on nie wszystko rozumie, nie rezygnuje z jego formacji. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz»”. Mt 8, 18 - 19
„Każdą ofiarę trzeba oczyścić w ogniu cierpienia, inaczej wszystko idzie na marne”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Deklaracja kroczenia śladami Jezusa nie zawsze jest przyjmowana, nawet przez samego Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego”. Mk 5, 36 - 37
„Postanowiłem sobie nic nie sugerować i poddać się decyzji w imię posłuszeństwa. Ufam, że sam Pan Bóg natchnie, co będzie pożyteczne dla chwały Jego”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. To Jezus wybiera kogo, i do jakich tajemnic dopuszcza. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna»”. Rdz 18, 13 - 14
„Jeżeli Pan Bóg nami kieruje, to nie można forsować swojej woli”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Gdy Pan daje obietnice, nawet gdy człowiek się śmieje, On te obietnice wypełnia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny»”. Rdz 17, 1
„Wciąż czuję nieustanną Opatrzność nad sobą”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba
Ps. Bóg wybiera najodpowiedniejszy dla nas czas, choć my czasem wolelibyśmy, aby to był czas zupełnie inny. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 90

Top