SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1577)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Zaś ludzie zdziwili się mówiąc: Jakiż jest ten, że i wiatry i morze go słuchają?” (Według Mateusza 8, 27)
„Zatem więc już nie jesteście cudzoziemskimi i mieszkającymi obok, ale jesteście współobywatelami świętych i domowymi Boga, nadbudowanymi na fundamencie wysłanników i proroków: (jest) węgłęm jego Pomazaniec Jezus”. (Do Efezjan 2, 19 – 20)
„Kochający ojca lub matkę nade mnie nie jest mnie godny. I kochający syna lub córkę nade mnie nie jest mnie godny”. (Według Mateusza 10, 37)
„(Gdy wszedł) zaś on do Kafarnaum, podszedł do niego setnik prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój jest złożony w domu sparaliżowany, okropnie nękany. I mówi mu: Ja przyszedłszy uzdrowię go”. (Według Mateusza 8, 5 – 7)
„Każde drzewo nie czyniące owocu pięknego wycinane jest i w ogień rzucane jest”. (Według Mateusza 7, 19)
„Wszystko więc, co by chcieliście, aby czynili wam ludzie, tak i wy czyńcie im. Takie bowiem jest Prawo i Prorocy”. (Według Mateusza 7, 12)
„Nie sądźcie, aby nie zostaliście osądzeni”. (Według Mateusza 7, 1)
„Każdy więc, który przyzna się do mnie wobec ludzi, przyznam się i ja do niego wobec Ojca mego w niebiosach”. (Według Mateusza 10, 32)
„Nie gromadźcie wam skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie kradnący włamują się i kradną. Gromadźcie zaś wam skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza niszczy, i gdzie kradnący nie włamują się ani kradną”. (Według Mateusza 6, 19 – 20)
„Modląc się zaś nie paplajcie jak poganie, zdaje się (im) bowiem, że w wielomówstwie ich wysłuchani zostaną”. (Według Mateusza 6, 7)
Strona 4 z 79

Top