SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (557)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„wtedy powiedział: Oto przychodzę, (by) uczynić wolę Twą. Zabiera pierwsze, aby drugie postawiłby; w tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Pomazańca raz na zawsze”. (Do Hebrajczyków 10, 9 – 10)

 

„On zaś powiedział mu: Dziecko, ty zawsze ze mną jesteś, i wszystko moje twoje jest. Ucieszyć się zaś i uradować się trzeba było, bo brat twój ten martwy był i ożył, i zaginiony i znalazł się”. (Według Łukasza 15, 31 – 32)

„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)

„(To) zaś w dobrą ziemię, ci są, którzy w sercu pięknym i dobrym usłyszawszy, słowo zatrzymują i owoc przynoszą w wytrwałości”. (Według Łukasza 8, 15)

„Nie bowiem z powodu Prawa obietnica Abrahamowi lub nasieniu jego, (że) dziedziczącym on być świata, ale z powodu usprawiedliwienia wiary”. (Do Rzymian 4, 13)

„Stawajcie się litościwi jako [i] Ojciec wasz litościwy jest”. (Według Łukasza 6, 36)

„Proście i dane będzie wam, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i otworzone będzie wam. Każdy bowiem proszący bierze, i szukający znajduje, i pukającemu otworzone będzie”. (Według Mateusza 7, 7 – 8)

„Mówi bowiem Pismo: Każdy wierzący w Niego nie zostanie zawstydzony”. (Do Rzymian 10, 11)

„powiedziawszy, że: Ma Syn Człowieka wiele wycierpieć i zostać odrzuconym przez starszych, i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i zostać zabitym, i trzeciego dnia podnieść się”. (Według Łukasza 9, 22)

„ale jeśli coś mógłbyś, pomóż nam zlitowawszy się nad nami. Zaś Jezus powiedział mu: To ‘jeśli mógłbyś…’ wszystko możliwe wierzącemu”. (Według Marka 9, 22 b – 23)

Strona 4 z 28
Top