SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1364)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„ale głupie świata wybrał sobie Bóg, aby zawstydził mądrych, i nie mające siły świata wybrał sobie Bóg, aby zawstydził silne, i nieurodzone świata, i za nic miane wybrał sobie Bóg, nie istniejące, aby istniejące uznał za bezużyteczne, żeby nie chełpiło się każde ciało przed Bogiem”. (Do Koryntian I 1, 27 – 29)
„Mówi matka jego sługom: To, co powie wam, uczyńcie”. (Według Jana 2, 5)
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, jakiego dnia Pan wasz przychodzi”. (Według Mateusza 24, 42)
„Faryzeuszu ślepy, oczyść najpierw (to co) wewnątrz kielicha, aby stało się i (to co) zewnątrz jego czyste”. (Według Mateusza 23, 26)
„Biada zaś wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Wy bowiem nie wchodzicie, ani wchodzącym (nie) dopuszczacie wejść”. (Według Mateusza 23, 13)
„Każde zaś karcenie względem (tego) (co) obecne nie wydaje się radości być, ale udręki, później zaś owoc pokojowy (dla tych) przez nie wyćwiczonych oddaje sprawiedliwości”. (Do Hebrajczyków 12, 11)
„Kto zaś wywyższy siebie, zostanie uniżony, i kto uniży siebie, wywyższony zostanie”. (Według Mateusza 23, 12)
„On zaś rzekł mu: Będziesz miłował Pana, Boga twego całym sercem twym i całą duszą twą i całą myślą twą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie”. (Według Mateusza 22, 37 – 38)
„Liczni bowiem są powołani, nieliczni zaś wybrani”. (Według Mateusza 22, 14)
„Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi”. (Według Mateusza 20, 16)
Strona 4 z 69

Top