SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (395)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I każdy, który opuścił domy, lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola ze względu na imię me, stokrotnie więcej weźmie i życie wieczne odziedziczy”. (Według Mateusza 19, 29)

„Wtedy mówi uczniom jego: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc pana żniwa, żeby wysłał pracowników na żniwo jego”. (Według Mateusza 9, 37 – 38)

„On zaś usłyszawszy rzekł: Nie potrzebę mają silni lekarza, ale źle mający się. Ruszywszy zaś nauczcie się co jest: Miłosierdzia chcę i nie ofiary. Nie bowiem przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Według Mateusza 9, 12 – 13)

„Aby zaś wiedzieliście, że władzę ma Syn Człowieka na ziemi odpuszczać grzechy wtedy mówi paralitykowi: Podniósłszy się zabierz twe łoże i odejdź do domu twego. I wstawszy poszedł do domu jego”. (Według Mateusza 9, 6 – 7)

„Mówi mu Jezus: Bo ujrzałeś mnie, uwierzyłeś? Szczęśliwi (ci którzy) nie (zobaczyli) a (uwierzyli)”. (Według Jana 20, 29)

„Zaś Jezus mówi mu: Towarzysz mi i zostaw martwym pogrzebać swoich martwych”. (Według Mateusza 8, 22)

„(Gdy wszedł) zaś on do Kafarnaum, podszedł do niego setnik prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój jest złożony w domu sparaliżowany, okropnie nękany. I mówi mu: Ja przyszedłszy uzdrowię go”. (Według Mateusza 8, 5 – 7)

 „Ja bowiem już jestem wylewany w libacji i pora rozwiązania mego stanęła obok. Piękną walkę zwalczyłem, biegu dokonałem, wiarę ustrzegłem”. (Do Tymoteusza II 4, 6 – 7)

„Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, ale czyniący wolę Ojca mego w niebiosach”. (Według Mateusza 7, 21)

„Wystrzegajcie się kłamliwych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, od wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich”. (Według Mateusza 7, 15 – 16 a)

Strona 4 z 20
Top