SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1364)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I nie bójcie się zabijających ciało, zaś duszy nie mogących zabić. Bójcie się zaś raczej mogącego i duszę i ciało zgubić w Gehennie”. (Według Mateusza 10, 28)
„Oto ja wysyłam was jak owce w środek wilków. Stawajcie się więc rozsądni jak węże i prości jak gołębie”. (Według Mateusza 10, 16)
„Chorujących uzdrawiajcie, martwych podnoście, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie. Darmo wzięliście, darmo dajcie”. (Według Mateusza 10, 8)
„I przywoławszy dwunastu uczniów jego dał im władzę (nad) duchami nieczystymi, żeby wyrzucać je i uzdrawiać każdą chorobę i każdą niemoc”. (Według Mateusza 10, 1)
„Wtedy mówi uczniom jego: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc pana żniwa, żeby wysłał pracowników na żniwo jego”. (Według Mateusza 9, 37 – 38)
„Zaś Jezus odwróciwszy się i zobaczywszy ją powiedział: Ośmiel się, córko, wiara twa uratowała cię. I uratowana została kobieta od godziny owej”. (Według Mateusza 9, 22)
„Mnie zaś nie oby stało się chełpić się, jeśli nie w krzyżu Pana naszego, Jezusa Pomazańca, z powodu którego (dla) mnie świat jest ukrzyżowany i ja (dla) świata”. (Do Galatów 6, 14)
„Piękną walkę zwalczyłem, biegu dokonałem, wiarę ustrzegłem”. (Do Tymoteusza II 4, 7)
„(Dla) wolności nas Pomazaniec uwolnił; trwajcie więc i nie znowu jarzmu niewoli dawajcie się trzymać”. (Do Galatów 5, 1)
„dowodzi zaś swojej miłości ku nam Bóg, bo jeszcze grzesznikami (kiedy) byliśmy my, Pomazaniec za nas umarł”. (Do Rzymian 5, 8)
Strona 6 z 69

Top