SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1719)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Bowiem mającemu każdemu będzie dane i zbywało będzie. Zaś nie mającemu i co ma zabrane zostanie mu”. (Według Mateusza 25, 29)
„Zaś Bóg nie miałby uczynić obrony wybranych jego, wołających do niego dniem i nocą, i zwleka (względem) nich? Mówię wam, że uczyni obronę ich w pośpiechu”. (Według Łukasza 18, 7 – 8 a)
„Tak i wy, kiedy uczynicie wszystko rozporządzone wam, mówcie, że: Niewolnicy niepotrzebni jesteśmy, co byśmy winni uczynić, uczyniliśmy”. (Według Łukasza 17, 10)
„Powiedział zaś Pan: Jeśli macie wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzieliście by morwie [tej]: Wykorzeń się i zasadź się w morzu. I posłuszna była by wam”. (Według Łukasza 17, 6)
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. (Według Mateusza 25, 13)
„Wierny w najmniejszym i w wielkim wierny jest, i w najmniejszym niesprawiedliwy i w wielkim niesprawiedliwy jest”. (Według Łukasza 16, 10)
„Mam więc dumę w Pomazańcu Jezusie (co do tych) względem Boga”. (Do Rzymian 15, 17)
„Gdy więc podniósł się z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli Pismu i słowu, które powiedział Jezus”. (Według Jana 2, 22)
„Nikomu nic (nie) bądźcie winni, z wyjątkiem jedni drugich miłować”. (Do Rzymian 13, 8 a)
„tak liczni jednym ciałem jesteśmy w Pomazańcu, (tak) zaś co do jednego jedni drugich członkami”. (Do Rzymian 12, 5)
Strona 6 z 86

Top