SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (786)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I (gdy wszedł) znowu do Kafarnaum po dniach, zostało usłyszane, że w domu jest. I zebrali się liczni, tak że już nie (mieli miejsca) nawet przy drzwiach; i mówił im słowo”. (Według Marka 2, 1 – 2)
„I przychodzi do niego trędowaty prosząc go [i na kolana padając], i mówiąc mu, że: Jeżeli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić. I zlitowawszy się wyciągnąwszy rękę jego dotknął i mówi mu: Chcę, zostań oczyszczony”. (Według Marka 1, 40 – 41)
„I znaleźli go i mówią mu, że: Wszyscy szukają cię. I mówi im: Idźmy gdzie indziej do znajdujących się bliżej miasteczek, aby i tam głosiłem. Na to bowiem wyszedłem”. (Według Marka 1, 37 – 38)
„Po zaś wydaniu Jana przyszedł Jezus do Galilei, głosząc dobrą nowinę Boga i mówiąc, że: Wypełniła się pora i zbliżyło się królestwo Boga; zmieniające myślenie i wierzcie w dobrą nowinę”. (Według Marka 1, 14 – 15)
„Odpowiadając zaś Jezus rzekł do niego: Dopuść teraz, tak bowiem przystojne jest nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy dopuszcza go”. (Według Mateusza 3, 15)
„My miłujemy, bo on pierwszy umiłował nas. Jeśli ktoś rzekłby: Miłuję Boga, a brata jego nienawidziłby, kłamcą jest. Bowiem nie miłujący brata jego, którego ujrzał, Boga, którego nie ujrzał, nie może miłować”. (Jana I 4, 19 – 20)
„Umiłowani, jeśli tak Bóg umiłował nas, i my winniśmy jedni drugich miłować. Boga nikt nigdy (nie) obejrzał. Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas pozostaje i miłość jego w nas doskonała jest”. (Jana I 4, 11 – 12)
„Umiłowani, miłujmy jedni drugich, bo miłość z Boga jest, i każdy miłujący z Boga zrodzony jest i zna Boga. Nie miłujący nie zna Boga, bo Bóg miłością jest”. (Jana I 4, 7 – 8)
„i (o) co prosić będziemy, otrzymujemy od niego, bo przykazania jego strzeżemy i (te) podobające się przed nim czynimy”. (Jana I 3, 22)
„Wysławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca, (Ten) (który wysławił) nas w całym wysławieniu duchowym na niebiosach w Pomazańcu”. (Do Efezjan 1, 3)
Strona 6 z 40

Top