SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (356)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„(Tej) zaś mnogości (tych), (którzy uwierzyli), było serce i dusza jedna, i ani jeden (o) czymś (z) dobytku jemu (nie) mówił własne być, ale były im wszystkie (rzeczy) wspólne”. (Dokonania wysłanników 4, 32)

„Oglądając zaś Piotra otwartość i Jana i przyłapawszy sobie, że ludźmi niepiśmiennymi są, i prostakami, dziwili się (i) uznawali ich, że razem z Jezusem byli”. (Dokonania wysłanników 4, 13)

„Mówi im Jezus: Chodźcież, zjedzcie śniadanie. Nikt zaś odważył się (z) uczniów wypytywać go: Ty kto jesteś?, wiedząc, że Pan jest”. (Według Jana 21, 12)

„Zobaczcie ręce me i stopy me, że ja jestem sam. Pomacajcie mnie i zobaczcie, bo duch mięsa i kości nie ma, jak mnie oglądacie mającego”. (Według Łukasza 24, 39)

„Powiedział zaś Piotr: Srebro i złoto nie jest mi, co zaś mam, to ci daję: w imieniu Jezusa Pomazańca, Nazarejczyka, [podnoś się i] chodź”. (Dokonania wysłanników 3, 6)

„Usłyszawszy zaś przekłuli sobie serce, powiedzieli do Piotra i pozostałych wysłanników: Co mamy uczynić, mężowie bracia?” (Dokonania wysłanników 2, 37)

„I oto Jezus wyszedł naprzeciw im mówiąc: (Witajcie). One zaś podszedłszy chwyciły się jego stóp i pokłoniły się mu”. (Według Mateusza 28, 9)

„(o tych) w górze myślicie, nie (o tych) na ziemi”. (Do Kolosan 3, 2)

„I (gdy przeminął) szabat, Maria Magdalena i Maria Jakuba i Salome kupiły wonności, żeby przyszedłszy namaściły go. I całkiem rano pierwszego (z) tygodnia przychodzą do grobowca, (gdy wzeszło) słońce”. (Według Marka 16, 1 – 2)

„Jeśli więc ja umyłem wasze stopy, Pan i Nauczyciel, i wy winniście sobie nawzajem myć stopy. Przykład bowiem dałem wam, aby jako ja uczyniłem wam i wy czyniliście”. (Według Jana 13, 14 – 15)

Strona 6 z 18
Top