I zlitowawszy się wyciągnąwszy...

02 styczeń 2024
„I zlitowawszy się wyciągnąwszy rękę jego dotknął i mówi mu: Chcę, zostań oczyszczony. I zaraz odszedł od niego trąd, i został oczyszczony”. (Według Marka 1, 41 – 42)

Top