SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (758)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„(O) to troszcz się, w tych bądź, aby twój postęp widoczny byłby wszystkim. Zwracaj się ku tobie samemu i (ku) nauce; utrzymuj się w tych, to bowiem czyniąc i ciebie samego zbawisz i słuchających cię”. (Do Tymoteusza I 4, 15 – 16)

„Bo wszystko, (to) w świecie: pożądanie ciała, i pożądanie oczu, i samochwalstwo (tego) życia, nie jest z Ojca, ale ze świata jest. I świat przemija, i pożądanie jego, zaś czyniący wolę Boga pozostaje na wiek”. (Jana I 2, 16 – 17)

„I zobaczywszy ją Pan ulitował się nad nią i powiedział jej: Nie płacz. I podszedłszy dotknął mar, zaś dźwigający stanęli i powiedział: Młodzieńcze, tobie mówię, podnieś się. I usiadł martwy i zaczął mówić, i dał go matce jego”. (Według Łukasza 7, 13 – 15)

„Powiedział zaś i przykład im: Przecież nie może ślepy ślepego prowadzić? Czyż nie obaj w dół wpadną?” (Według Łukasza 6, 39)

„Wdziejcie na siebie więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, serce litości, łagodność, uniżoność serca, delikatność, wielkoduszność, znosząc jedni drugich i darowując sobie samym, jeśli ktoś przeciw komuś miałby zarzut; jak i Pan darował wam, tak i wy”. (Do Kolosa 3, 12 – 13)

„nie kłamcie względem jedni drugich, obdarłszy siebie ze starego człowieka razem z dokonaniami jego, i wdziawszy na siebie młodego, (tego) odnawianego ku uznaniu według obrazu (Tego), (który stworzył) go”. (Do Kolosa 3, 9 – 10)

„starłszy (ten) na nas rękopis (na rzecz) postanowień, który był przeciwny nam, i go usunął ze środka, przybiwszy gwoździem go (do) krzyża”. (Do Kolosa 2, 14)

„Tak więc każdy z was, który nie żegna się ze wszystkimi (tymi) jego będącymi, nie może być mym uczniem”. (Według Łukasza 14, 33)

„bo w nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy to Państwa, czy to Panowania, czy to Władze: wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone , i On jest przed wszystkim i (to) wszystko w Nim stanęło razem. I On jest Głową Ciała, (społeczności) wywołanych; który jest początkiem, pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim sam będącym pierwszym”. (Do Kolosa 1, 16 – 18)

„Jak zaś przestał (mówić), powiedział do Szymona: Odpłyń na głębię i spuśćcie sieci wasze na połów. I odpowiadając Szymon rzekł: Mistrzu, przez cała noc utrudziwszy się nic (nie) wzięliśmy, na zaś słowo twe spuszczę sieci”. (Według Łukasza 5, 4 – 5)

Strona 8 z 38

Top