SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1364)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jako umiłował mnie Ojciec, i ja was umiłowałem. Pozostańcie w miłości mojej”. (Według Jana 15, 9)
„Jezus zaś zawołał i powiedział: Wierzący we mnie nie wierzy we mnie, ale w (tego), (który posłał) mnie”. (Według Jana 12, 44)
„I była ręka Pana z nimi, wielka liczba, (ta) (która uwierzyła), zwróciła się do Pana”. (Dokonania wysłanników 11, 21)
„Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry życie jego kładzie za owce”. (Według Jana 10, 11)
„Owce moje głosu mego słuchają i ja znam je i towarzyszą mi. I ja daję im życie wieczne, i nie zginą na wiek, i nie porwie ktoś ich z ręki mej. Ojciec mój, co dał mi, (od) wszystkich większym jest; i nikt (nie) może porywać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (Według Jana 10, 27 – 30)
„Bowiem ciało me prawdziwym jest pokarmem i krew ma prawdziwym jest napojem”. (Według Jana 6, 55)
„I to, (o) co poprosicie w imię me, to uczynię, aby wsławiony został Ojciec w Synu. Jeśli (o) coś poprosicie mnie w imię me, ja uczynię”. (Według Jana 14, 13 – 14)
„Ja jestem chlebem żyjącym, (tym) z nieba (który zszedł). Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wiek. A chlebem zaś, który ja dam, ciało me jest za świata życie”. (Według Jana 6, 51)
„Powiedział im Jezus: Ja jestem (ten) chleb życia. Przychodzący do mnie nie będzie głodny i wierzący we mnie nie będzie pragnął kiedykolwiek”. (Według Jana 6, 35)
„Jezus więc zobaczywszy matkę i ucznia obok stojącego, którego miłował, mówi matce: Kobieto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: Oto matka twa, I od owej godziny wziął uczeń ją do (siebie)”. (Według Jana 19, 26 – 27)
Strona 8 z 69

Top