SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (634)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Mamy zaś skarb ten w glinianych naczyniach, aby nadmiar mocy był Boga i nie z nas. W wszystkim trapieni, ale nie ściskani, będący w bezradności, ale nie wyzbywani wyjścia”. (Do Koryntian II 4, 7 – 8)

„Który jeśliby więc rozwiązał jedno (z) przykazań tych najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w królestwie niebios. Który zaś czyniłby i nauczał, ten wielkim nazwany będzie w królestwie niebios”. (Według Mateusza 5, 19)

„Podążając zaś głoście, mówiąc, że: Zbliżyło się królestwo niebios. Chorujących uzdrawiajcie, martwych podnoście, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie. Darmo wzięliście, darmo dajcie”. (Według Mateusza 10, 7 – 8)

„Ci wszyscy byli trwającymi niezłomnie przy jednomyślnie modlitwie razem z kobietami i Maryją, (tą) matką Jezusa, i braćmi Jego”. (Dokonania wysłanników 1, 14)

„I w wypełnianiu się dnia Pięćdziesiątnicy byli wszyscy razem na (to) samo. I stał się nieoczekiwanie z nieba szum jak właśnie niosącego się dechu gwałtownego i wypełnił cały (ten) dom, gdzie byli siedząc”. (Dokonania wysłanników 2, 1 – 2)

„Gdy więc zjedli śniadanie, mówi Szymonowi Piotrowi Jezus: Szymonie (synu) Jana, miłujesz mnie więcej (od) tych? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że kocham cię. Mówi mu: Paś baranki me”. (Według Jana 21, 15)

„Poznawszy zaś Paweł, że jedna część jest saduceuszów, zaś druga faryzeuszów, krzyczał w sanhedrynie: Mężowie bracia, ja faryzeuszem jestem, synem Faryzeuszów. Za nadzieję i powstanie martwych [ja] sądzony jestem”. (Dokonania wysłanników 23, 6)

„Zajmujcie się sobą samymi i całą trzódką, w której was Duch Święty umieścił (jako) doglądających, (by) paść (społeczność) wywołanych Boga, którą pozyskał dla siebie przez krew swoją”. (Dokonania wysłanników 20, 28)

„Dlatego świadczę wam w (tym) dzisiaj dniu, że czysty jestem od krwi wszystkich, nie bowiem zmniejszyłem, (tak by) nie oznajmić całego postanowienia Boga wam”. (Dokonania wysłanników 20, 26 – 27)

„Stało się zaś podczas Apollos być w Koryncie, Paweł, przeszedłszy położone wyżej części, zejść do Efezu i znaleźć jakichś uczniów. Powiedział do nich: Czy Ducha Świętego wzięliście uwierzywszy? Ci zaś do niego: Ale ani (nie), czy Duch Święty jest, usłyszeliśmy”. (Dokonania wysłanników 19, 1 – 2)

Strona 5 z 32
Top