SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (602)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Mówi mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca i wystarczy nam. Mówi mu Jezus: Tyle czasu z wami jestem i nie poznałeś mnie, Filipie? (Ten), (który ujrzał) mnie, ujrzał Ojca. Jak ty mówisz: Pokaż nam Ojca?” (Według Jana 14, 8 – 9)

„Mówi więc uczeń ów, którego miłował Jezus, Piotrowi: Pan jest. Szymon więc Piotr, usłyszawszy, że Pan jest, okrycie przepasał, był bowiem nagi, i rzucił się w morze”. (Według Jana 21, 7)

„On zaś mówi im: Ja jestem, nie bójcie się. Chcieli więc wziąć go do łodzi, i zaraz stała się łódź przy ziemi, do której (zmierzali)”. (Według Jana 6, 20 – 21)

„I otwarty został przybytek Boga w niebie i dała się widzieć arka Przymierza jego w przybytku jego. I stały się błyskawice i głosy i grzmoty i trzęsienie i grad wielki”. (Objawienie Jana 11, 19)

„Wierzący w Syna ma życie wieczne. Zaś nieuległy Synowi nie zobaczy życia, ale gniew Boga pozostaje na nim”. (Według Jana 3, 36)

„Zaś czyniący prawdę przychodzi do światła, aby stały się widoczne jego czyny, że w Bogu (są) zdziałane”. (Według Jana 3, 21)

„(Tej) zaś mnogości (tych), (którzy uwierzyli), było serce i dusza jedna, i ani jeden (o) czymś (z) dobytku jemu (nie) mówił własne być, ale były im wszystkie (rzeczy) wspólne. I mocą wielką oddawali świadectwo wysłannicy (o) powstaniu Pana, Jezusa, łaska wielka była nad wszystkimi nimi”. (Dokonania wysłanników 4, 32 – 33)

„których i postawił przy siebie samego (jako) żyjącego po cierpieniu Jego wśród wielu dowodów, przez dni czterdzieści dając siebie widzieć im i mówiąc (te) o królestwie Boga. I jedząc wspólnie sól nakazał im od Jerozolimy nie oddalać się, ale oczekiwać obietnicy Ojca, (o) której usłyszeliście (ode) mnie”. (Dokonania wysłanników 1, 3 – 4)

„Oglądając zaś Piotra otwartość i Jana i przyłapawszy sobie, że ludźmi niepiśmiennymi są, i prostakami, dziwili się (i) uznawali ich, że razem z Jezusem byli”. (Dokonania wysłanników 4, 13)

„Ten jest kamieniem, (tym) za nic wziętym przez was (tych) budowniczych, (który stał się) ku głowie kąta. I nie jest w innym nikim zbawienie, ani bowiem imię jest drugie pod niebem dane w ludziach, w którym trzeba dać się zbawić my”. (Dokonania wysłanników 4, 11 – 12)

Strona 5 z 31
Top