SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (428)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„On zaś rzekł: Przyjdź. I zeszedłszy z łodzi Piotr poszedł po wodach i przyszedł do Jezusa. Widząc zaś wiatr [silny] przestraszył się i zacząwszy topić się, krzyknął mówiąc: Panie, uratuj mnie”. (Według Mateusza 14, 29 – 30)

„Nie bowiem wymądrzonym bajkom uległszy, daliśmy poznać wam (tę) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, moc i przybycie, ale widzami stawszy się Jego wielkości”. (Piotra II 1, 16)

„To więc mówię i świadczę w Panu, (by) już nie wy postępować jak i poganie postępują w czczości myśli ich”. (Do Efezjan 4, 17)

„Znowu podobne jest królestwo niebios człowiekowi kupcowi szukającemu pięknych pereł. Znalazłszy zaś jedną wielkiej ceny perłę, odszedłszy sprzedał wszystko, ile miał, i kupił ją”. (Według Mateusza 13, 45 – 46)

„Inny przykład podał im mówiąc: Podobne jest królestwo niebios ziarnu gorczycy, które wziąwszy człowiek zasiał na polu jego. (Naj)mniejsze wprawdzie jest (ze) wszystkich nasion, kiedy jednak wzrośnie, większe (od) jarzyn jest i staje się drzewem, tak że (przychodzą) ptaki nieba i (gnieżdżą się) w gałęziach jego”. (Według Mateusza 13, 31 – 32)

„Zachęcam więc was ja, więzień w Panu, (by) w sposób godny postępować powołania, którym zostaliście powołani, z całą uniżonością serca i delikatnością”. (Do Efezjan 4, 1 – 2 a)

„Pozostańcie w miłości mojej. Pozostający we mnie i ja w nim, ten niesie owoc liczny”. (Według Jana 15, 9 b. 5 b)

 

„Owce moje głosu mego słuchają i ja znam je i towarzyszą mi”. (Według Jana 10, 27)

 

„Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym upodobała dusza ma. Położę ducha mego na nim, i sąd narodom oznajmi”. (Według Mateusza 12, 18)

 

„I nakazał im, aby niczego (nie) zabierali w drogę, jeśli nie laskę jedynie, nie chleb, nie torbę, nie w pasie miedź; ale podwiązawszy sandały i nie wdziejcie dwóch tunik”. (Według Marka 6, 8 – 9)

Strona 5 z 22
Top