SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1621)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I wyszedłszy zobaczył liczny tłum, i ulitował się nad nimi, i uzdrowił niemocnych ich”. (Według Mateusza 14, 14)
„Jeszcze (gdy on) (mówił), oto chmura świetlista ocieniła ich, i oto głos z chmury mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, w nim upodobałem. Słuchajcie go”. (Według Mateusza 17, 5)
„Wiemy zaś, że (z) miłującymi Boga wszystko współpracuje ku dobremu, (z tymi) według postanowienia powołanymi będącymi”. (Do Rzymian 8, 28)
„I każdy żyjący i wierzący we mnie nie umrze na wiek”. (Według Jana 11, 26 a)
„On zaś odpowiadając rzekł im, że: Wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebios, tamtym zaś nie jest dane”. (Według Mateusza 13, 11)
„i który chciałby wśród was być pierwszy, będzie waszym niewolnikiem. Jak właśnie Syn Człowieka nie przyszedł być obsługiwanym, ale usłużyć i dać życie jego, okup za wielu”. (Według Mateusza 20, 27 – 28)
„On zaś odpowiadając rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku poszukuje, i znak nie będzie dany mu, jeśli nie znak Jonasza proroka”. (Według Mateusza 12, 39)
„Zaś pierwszym (dniem) tygodnia Maria Magdalena przychodzi rano, ciemność jeszcze (gdy była), do grobowca; i widzi kamień usunięty z grobowca”. (Według Jana 20, 1)
„Panem bowiem jest szabatu Syn Człowieka”. (Według Mateusza 12, 8)
„Bierzcie jarzmo me na was i uczcie się ode mnie, bo łagodny jestem i uniżony sercem, i znajdziecie wypoczynek duszom waszym”. (Według Mateusza 11, 29)
Strona 5 z 82

Top