SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (799)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I powiedział zwiastun jej: Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus”. (Według Łukasza 1, 30 – 31)
„I rzekł Jezus: Na sąd ja na świat ten przyszedłem, aby nie widzący widzieli i widzący ślepymi stali się”. (Według Jana 9, 39)
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć?” (Według Mateusza 18, 21)
„Wstawszy wyruszę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie”. (Według Łukasza 15, 18)
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)
„Kto zaś wywyższy siebie, zostanie uniżony, i kto uniży siebie, wywyższony zostanie”. (Według Mateusza 23, 12)
„Ja zaś mówię wam: miłujcie wrogów waszych i módlcie się za prześladujących was, żeby staliście się synami Ojca waszego w niebiosach, bo słońca jego wschód sprawia na złych i dobrych, i pada deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. (Według Mateusza 5, 44 – 45)
„Wszystko więc, co by chcieliście, aby czynili wam ludzie, tak i wy czyńcie im. Takie bowiem jest Prawo i Prorocy”. (Według Mateusza 7, 12)
„I odpowiedziawszy Jezus powiedział do nich: Nie potrzebę mają zdrowymi będący lekarza, ale źle mający się. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników do zmiany myślenia”. (Według Łukasza 5, 31 – 32)
„Skąd wojny i skąd walki wśród was? Nie stąd: z przyjemności waszych biorących udział w wojnie w członkach waszych?” (Jakuba 4, 1)
Strona 5 z 40

Top