SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (906)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I jeden ze starszych mówi mi: Nie płacz. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida, (by) otworzyć zwój i siedem pieczęci jego”. (Objawienie Jana 5, 5)
„Mówię wam, że każdemu mającemu będzie dane, od zaś nie mającego, i co ma, zabrane będzie. Nadto wrogów mych, tych, nie chcących (mego) (królowania) nad nimi, poprowadźcie tu i wymordujcie ich przede mną”. (Według Łukasza 19, 26 – 27)
„Zwyciężający tako odzieje się w szaty białe, i nie zetrę imienia jego z księgi życia, i wyznam imię jego wobec Ojca mego i wobec zwiastunów jego”. (Objawienie Jana 3, 5)
„Stało się zaś, (gdy) (zbliżał się) on do Jerycha, ślepy pewien siedział przy drodze żebrząc. Usłyszawszy zaś tłum przechodzący dowiadywał się, co byłoby to. Oznajmili zaś mu, że Jezus Nazorejczyk przechodzi obok”. (Według Łukasza 18, 35 – 37)
„Zaś Bóg nie miałby uczynić obrony wybranych jego, wołających do niego dniem i nocą, i zwleka (względem) nich? Mówię wam, że uczyni obronę ich w pośpiechu. Lecz Syn Człowieka przyszedłszy, czy znajdzie wiarę na ziemi?” (Według Łukasza 18, 7 – 8)
„I jako stało się w dniach Noego, tak będzie i w dniach Syna Człowieka. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodziły, aż do tego dnia, (kiedy) wszedł Noe do arki, i przyszedł potop i wygubił wszystkich”. (Według Łukasza 17, 26 – 27)
„Powiedział zaś do uczniów: Przyjdą dni, gdy zapragniecie jeden (z) dni Syna Człowieka ujrzeć i nie zobaczycie”. (Według Łukasza 17, 22)
„Przypominaj im, (by) panowaniom, władzom podporządkowywać się, słuchać władzy, do każdego dzieła dobrego gotowymi być, (o) nikim krzywdząco mówić, niewojowniczymi być, życzliwymi, całą okazującymi delikatność względem wszystkich ludzi”. (Do Tytusa 3, 1 – 2)
„Ty zaś mów, co przystoi będącemu zdrowym nauczaniu”. (Do Tytusa 2, 1)
„I gołębie sprzedającym rzekł: Zabierzcie te stąd; nie czyńcie domu Ojca mego domem targowiska. Przypomnieli sobie uczniowie jego, że napisane jest: Gorliwość (o) dom twój pożera mnie”. (Według Jana 2, 16 – 17)
Strona 3 z 46

Top