SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1621)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Włóżcie sobie wy w uszy wasze słowa te, bowiem Syn Człowieka ma wydawanym być w ręce ludzi”. (Według Łukasza 9, 44)
„Wychodząc zaś przechodzili po wsiach głosząc dobrą nowinę i uzdrawiając wszędzie”. (Według Łukasza 9, 6)
„On zaś odpowiadając rzekł do nich: Matką mą i braćmi moimi ci są: słowo Boga słuchający i czyniący”. (Według Łukasza 8, 21)
„Nie bowiem jest ukryte, co nie widocznym stanie się, ani zakryte, co nie zostałoby poznane i na widoczne przyszłoby”. (Według Łukasza 8, 17)
„nic (nie) bowiem wnieśliśmy na świat, tak że ani wynieść coś możemy”. (Do Tymoteusza I 6, 7)
„On zaś usłyszawszy rzekł: Nie potrzebę mają silni lekarza, ale źle mający się”. (Według Mateusza 9, 12)
„I świat przemija, i pożądanie jego, zaś czyniący wolę Boga pozostaje na wiek”. (Jana I 2, 17)
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiukroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)
„Dobry człowiek z dobrego skarbca serca wynosi dobro, a zły ze złego wynosi zło. Z bowiem obfitości serca mówią usta jego”. (Według Łukasza 6, 45)
„Stały zaś przy krzyżu Jezusa matka jego, i siostra matki jego Maria Kleofasa, i Maria Magdalena”. (Według Jana 19, 25)
Strona 3 z 82

Top