SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (762)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś mojego słowa strzec będzie, śmierci nie zobaczy na wiek”. (Według Jana 8, 51)
„Odpowiedział im Jezus: Amen, amen mówię wam, że każdy czyniący grzech niewolnikiem jest grzechu. Zaś niewolnik nie pozostaje w domu na wiek. Syn pozostaje na wiek. Jeśli więc Syn was uwolni, istotnie wolni będziecie”. (Według Jana 8, 34 – 36)
„Z tłumu więc, usłyszawszy słowa te mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem. Inni mówili: Ten jest Pomazańcem. Oni zaś mówili: Czy bowiem z Galilei Pomazaniec przychodzi?” (Według Jana 7, 40 – 41)
„I powiedział zwiastun jej: Nie bój się, Mariam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus”. (Według Łukasza 1, 30 – 31)
„I rzekł Jezus: Na sąd ja na świat ten przyszedłem, aby nie widzący widzieli i widzący ślepymi stali się”. (Według Jana 9, 39)
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć?” (Według Mateusza 18, 21)
„Wstawszy wyruszę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie”. (Według Łukasza 15, 18)
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)
„Kto zaś wywyższy siebie, zostanie uniżony, i kto uniży siebie, wywyższony zostanie”. (Według Mateusza 23, 12)
„Ja zaś mówię wam: miłujcie wrogów waszych i módlcie się za prześladujących was, żeby staliście się synami Ojca waszego w niebiosach, bo słońca jego wschód sprawia na złych i dobrych, i pada deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. (Według Mateusza 5, 44 – 45)
Strona 3 z 39

Top