SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (634)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„i powiedział: Amen mówię wam, jeśli nie zawrócicie i (nie) staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebios. Który więc uniży siebie jak dziecko to, ten jest większy w królestwie niebios”. (Według Mateusza 18, 3 – 4)

„Ów zaś sługa, (który poznał) wolę pana jego, i nie przygotował bądź (uczynił) zgodnie z wolą jego, chłostany będzie wieloma. (Który) zaś nie (poznał), (uczynił) zaś godne plag, chłostany będzie nielicznymi. (Od) każdego zaś, któremu dane zostało wiele, wiele szukane będzie u niego, i któremu powierzone zostało wiele, więcej zażądają (od) niego”. (Według Łukasza 12, 47 – 48)

„Amen, amen mówię wam, jeśli nie ziarno zboża upadłszy na ziemię umrze, samo jedyne pozostaje. Jeśli zaś umrze, liczny owoc niesie”. (Według Jana 12, 24)

„Nie bowiem wymądrzonym bajkom uległszy, daliśmy poznać wam (tę) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, moc i przybycie, ale widzami stawszy się Jego wielkości”. (Piotra II 1, 16)

 

„Powiedział zaś do nich: Patrzajcie i strzeżcie się od wszelkiej zachłanności, bo nie, (gdy) zbywa komuś, życie jego jest z (rzeczy należących) (do niego)”. (Według Łukasza 12, 15)

„Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest królestwo niebios”. (Według Mateusza 5, 10)

„I przyszedłszy do ojczyzny jego, nauczał ich w synagodze ich, tak że (zdumiewali się) oni i (mówili): Skąd temu mądrość ta i moce? Czyż nie ten jest cieśli syn? Czyż nie matka jego nazywa się Mariam i bracia jego Jakub i Józef i Szymon i Juda?” (Według Mateusza 13, 54 – 55)

„Znowu podobne jest królestwo niebios sieci rzuconej w morze i ze wszystkich rodzajów gromadzącej, którą, kiedy została napełniona, wyciągnąwszy na brzeg i siadłszy, zebrali dobre do naczyń, zaś zepsute (na) zewnątrz rzucili”. (Według Mateusza 13, 47 – 48)

„Podobne jest królestwo niebios skarbowi ukrytemu w polu, który znalazłszy człowiek ukrył, i z radości jego odchodzi, i sprzedaje wszystko, ile ma, i kupuje pole owo”. (Według Mateusza 13, 44)

„Umiłowani, miłujmy jedni drugich, bo miłość z Boga jest, i każdy miłujący z Boga zrodzony jest i zna Boga”. (Jana I 4, 7)

Strona 3 z 32
Top