SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1364)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„On zaś odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego, i całą duszą twą, i całą siłą twą, i całą myślą twą, i bliźniego twego jak siebie”. (Według Łukasza 10, 27)
„I powiedzieli wysłannicy Panu: Dołóż nam wiary”. (Według Łukasza 17, 5)
„Nadto z powodu tego nie radujcie się, że duchy wam podporządkowują się, radujcie się, że imiona wasze wypisane są w niebiosach”. (Według Łukasza 10, 20)
„Słuchający was mnie słucha i Odrzucający was mnie odrzuca, zaś mnie odrzucający odrzuca (tego), (który wysłał) mnie”. (Według Łukasza 10, 16)
„I mówi mu: Amen, amen mówię wam, zobaczycie niebo otworzone i zwiastunów Boga wchodzących i schodzących na Syna Człowieka”. (Według Jana 1, 51)
„Walcz piękną walkę wiary, chwyć się wiecznego życia, do którego zostałeś powołany i przyznałeś piękne przyznanie przed licznymi świadkami”. (Do Tymoteusza I 6, 12)
„On zaś odpowiadając rzekł do nich: Matką mą i braćmi moimi ci są: słowo Boga słuchający i czyniący”. (Według Łukasza 8, 21)
„Nie bowiem jest ukryte, co nie widocznym stanie się, ani zakryte, co nie zostałoby poznane i na widoczne przyszłoby”. (Według Łukasza 8, 17)
„Wierny w najmniejszym i w wielkim wierny jest, i w najmniejszym niesprawiedliwy i w wielkim niesprawiedliwy jest”. (Według Łukasza 16, 10)
„Teraz zaś Pomazaniec jest wskrzeszony z martwych, pierwocina (tych), (którzy zasnęli)”. (Do Koryntian I 15, 20)
Strona 3 z 69

Top