SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (634)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Wdziejcie na siebie więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, serce litości, łagodność, uniżoność serca, delikatność, wielkoduszność, znosząc jedni drugich i darowując sobie samym, jeśli ktoś przeciw komuś miałby zarzut; jak i Pan darował wam, tak i wy”. (Do Kolosa 3, 12 – 13)

„nie kłamcie względem jedni drugich, obdarłszy siebie ze starego człowieka razem z dokonaniami jego, i wdziawszy na siebie młodego, (tego) odnawianego ku uznaniu według obrazu (Tego), (który stworzył) go”. (Do Kolosa 3, 9 – 10)

„starłszy (ten) na nas rękopis (na rzecz) postanowień, który był przeciwny nam, i go usunął ze środka, przybiwszy gwoździem go (do) krzyża”. (Do Kolosa 2, 14)

„Tak więc każdy z was, który nie żegna się ze wszystkimi (tymi) jego będącymi, nie może być mym uczniem”. (Według Łukasza 14, 33)

„bo w nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy to Państwa, czy to Panowania, czy to Władze: wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone , i On jest przed wszystkim i (to) wszystko w Nim stanęło razem. I On jest Głową Ciała, (społeczności) wywołanych; który jest początkiem, pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim sam będącym pierwszym”. (Do Kolosa 1, 16 – 18)

„Jak zaś przestał (mówić), powiedział do Szymona: Odpłyń na głębię i spuśćcie sieci wasze na połów. I odpowiadając Szymon rzekł: Mistrzu, przez cała noc utrudziwszy się nic (nie) wzięliśmy, na zaś słowo twe spuszczę sieci”. (Według Łukasza 5, 4 – 5)

„On zaś powiedział do nich, że: I innym miastom ogłosić dobrą nowinę mi trzeba (o) królestwie Boga, bo na to wysłany zostałem. I był głoszący w synagogach Judei”. (Według Łukasza 4, 43 – 44)

„bo nie umieścił nas Bóg ku gniewowi, ale ku pozyskaniu dla siebie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Pomazańca, umarłego za nas aby, czy to czuwalibyśmy, czy to spalibyśmy, równocześnie razem z Nim żylibyśmy. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden jednego, jak i czynicie”. (Do Tesaloniczan I 5, 9 – 11)

„że sam Pan na wezwanie, na głos archanioła i na trąbę Boga zejdzie z nieba i martwi w Pomazańcu wstaną (z martwych) najpierw, następnie my żyjący, nadal pozostawiani , równocześnie razem z nimi zostaniemy porwani w chmurach na spotkanie Pana w powietrze; i tak każdej chwili razem z Panem będziemy. Tak że zachęcajcie jedni drugich przez słowa te”. (Do Tesaloniczan I 4, 16 – 18)

„Bowiem mającemu każdemu będzie dane i zbywało będzie. Zaś nie mającemu i co ma zabrane zostanie mu”. (Według Mateusza 25, 29)

Strona 2 z 32
Top