SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (906)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Nie miłujcie świata ani (tego co) w świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie jest miłość Ojca w nim. Bo wszystko, (to) w świecie: pożądanie ciała, i pożądanie oczu, i samochwalstwo (tego) życia, nie jest z Ojca, ale ze świata jest”. (Jana I 2, 15 – 16)
„I (po) tym poznajemy, że poznaliśmy go, jeśli przykazania jego strzeżemy. Mówiący, że: Poznałem go, i przykazań jego nie strzegący, kłamcą jest i w nim prawda nie jest. Który zaś strzegłby jego słowa, prawdziwie w tym miłość Boga doskonała się staje. (Po) tym poznajemy, że w nim jesteśmy”. (Jana I 2, 3 – 5)
„Kiedy zaś wydadzą was, nie martwcie się, jak lub co powiecie; dane będzie bowiem wam w owej godzinie, co powiecie. Nie bowiem wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówiący w was”. (Według Mateusza 10, 19 – 20)
„I ty zaś, dziecko, prorokiem Najwyższego będziesz nazwane, wcześniej pójdziesz bowiem przed Panem przygotować drogi jego, dać poznanie wybawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich”. (Według Łukasza 1, 76 – 77)
„I poprosiwszy tabliczkę napisał (tak): Jan jest imię jego. I zdziwili się wszyscy. Otwarte zostały zaś usta jego od razu i język jego, i mówił błogosławiąc Boga”. (Według Łukasza 1, 63 – 64)
„I miłosierdzie jego na pokolenia i pokolenia dla bojących się go. Uczynił siłę ramieniem jego, rozproszył hardych myśleniem serca ich”. (Według Łukasza 1, 50 – 51)
„Powiedziała zaś Mariam: Oto służka Pana. Oby się stało mi według słowa twego. I odszedł od niej zwiastun”. (Według Łukasza 1, 38)
„Józef zaś, mąż jej, sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej wystawiać na pokaz, postanowił skrycie oddalić ją”. (Według Mateusza 1, 19)
„I odpowiadając rzekł im: Wyruszywszy oznajmijcie Janowi, co zobaczyliście i usłyszeliście: Ślepi znowu widzą, chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani i głusi słyszą, martwi podnoszą się, biedni otrzymują dobrą nowinę. I szczęśliwy jest, który nie zostałby przywiedziony do obrazy przeze mnie”. (Według Łukasza 7, 22 – 23)
„jak zostało napisane w księdze słów Izajasza proroka: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, proste czyńcie ścieżki jego. Każdy wąwóz zostanie wypełniony i każda góra i wzgórze zostanie zniżona. I będą wypaczone prostą (drogą) i nierówne drogami gładkimi. I ujrzy każde ciało wybawienie (od) Boga”. (Według Łukasza 3, 4 – 6)
Strona 2 z 46

Top