SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1365)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Tak, mówię wam, staje się radość (wśród) zwiastunów Boga z jednego grzesznika zmieniającego myślenie”. (Według Łukasza 15, 10)
„Szczęśliwi litościwi, bo oni litości doznają”. (Według Mateusza 5, 7)
„nie (na) swoje każdy bacząc, ale [i] (na) drugich każdy”. (Do Filipan 2, 4)
„Przyszedł bowiem Syn Człowieka odszukać i uratować, co zaginione”. (Według Łukasza 19, 10)
„I cały tłum szukał, (by) dotknąć się go, bo moc od niego wychodziła i leczyła wszystkich”. (Według Łukasza 6, 19)
„Przez to weźcie całą zbroję Boga, aby moglibyście stanąć przeciw w dniu niegodziwym i wszystko sprawiwszy stać”. (Do Efezjan 6, 13)
„Stawajcie się [zaś] ku jedni drugim łagodni, miłosierni, darowując sobie samym, tak jak i Bóg w Pomazańcu darował wam”. (Do Efezjan 4, 32)
„Mówię wam, zeszedł ten usprawiedliwiony do domu jego wbrew tamtemu; bo każdy wywyższający siebie uniżony zostanie, zaś uniżający siebie wywyższony zostanie”. (Według Łukasza 18, 14)
„(Temu) zaś mogącemu ponad wszystko uczynić ponad wszelką miarę, (niż o) które prosimy lub myślimy według mocy działającej w nas, Jemu chwała w (społeczności) wywołanych i w Pomazańcu Jezusie na wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen”. (Do Efezjan 3, 20 – 21)
„I wy stawajcie się gotowi, bo której godziny nie wydaje się wam, Syn Człowieka przychodzi”. (Według Łukasza 12, 40)
Strona 2 z 69

Top