SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (762)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Liczę bowiem, że nie godnymi cierpienia (tej) teraz pory względem mającej nastąpić chwały, (tak by) zostać objawiona na nas”. (Do Rzymian 8, 18)

„Zatem więc już nie jesteście cudzoziemskimi i mieszkającymi obok, ale jesteście współobywatelami świętych i domowymi Boga”. (Do Efezjan 2, 19)

„Jeśli zaś Duch (Tego), (który obudził) Jezusa z martwych, mieszka w was, (Ten), (który obudził) Pomazańca z martwych, ożywi i umieralne ciała wasze poprzez zamieszkującego Jego Ducha w was”. (Do Rzymian 8, 11)

„Teraz zaś, uwolnieni od grzechu, dawszy się uczynić niewolnikami zaś Bogu, macie owoc wasz ku uświęceniu, zaś na końcu życie wieczne”. (Do Rzymian 6, 22)

„Nie więc niech króluje grzech w śmiertelnym waszym ciele ku być posłusznymi pożądaniom jego”. (Do Rzymian 6, 12)

„względem zaś obietnicy Boga nie dał się rozłożyć niewiarą, ale dał się umocnić wiarą, dawszy chwałę Bogu”. (Do Rzymian 4, 20)

„Mówię zaś wam, każdy, który przyzna się do mnie wobec ludzi, i Syn Człowieka przyzna się do niego wobec zwiastunów Boga. Zaś (który wyparł się) mnie wobec ludzi, dozna wyparcia się wobec zwiastunów Boga”. (Według Łukasza 12, 8 – 9)

„Podczas pierwszej mej obrony nikt mi (nie) stał się obok, ale wszyscy mię pozostawili; nie im oby zostało policzone; zaś Pan mi stanął obok i umocnił mię, aby przeze mnie ogłaszanie zostałoby dopełnione i usłyszałyby wszystkie ludy, i zostałem wyciągnięty z ust lwa”. (Do Tymoteusza II 4, 16 – 17)

„Nie bowiem wstydzę się z powodu dobrej nowiny, mocą bowiem Boga jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Judejczykowi najpierw i Hellenowi”. (Do Rzymian 1, 16)
„w każdym dziękujcie, to bowiem wolą Boga w Pomazańcu Jezusie względem was”. (Do Tesaloniczan I 5, 18)
Strona 7 z 39

Top