SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (482)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Żaden siebie samego niech zwodzi; jeśli ktoś uważa mądry być w was w wieku tym, głupim niech się stanie, aby stał się mądry. Bowiem mądrość świata tego głupotą u Boga jest”. (Do Koryntian I 3, 18 – 19 a)

„I ja, bracia, nie mogłem powiedzieć wam jak duchowym, ale jak cielesnym, jak niemowlętom w Pomazańcu. Mleko wam dałem pić, nie potrawę, jeszcze nie bowiem mogliście. Ale ani jeszcze teraz (nie) możecie”. (Do Koryntian I 3, 1 – 2)

„I w synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego i zakrzyknął głosem wielkim: Hej! Co nam i tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś zgubić nas? Znam cię, kto jesteś, Święty Boga”. (Według Łukasza 4, 33 – 34)

„Trwajcie bez snu zaś, w każdej porze prosząc, aby nabraliście sił (by) wymknąć się z tego wszystkiego mającego stać się, i (by stanąć) przed Synem Człowieka”. (Według Łukasza 21, 36)      

 

„Chodźże, pokażę ci pannę młodą, żonę baranka. I odniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi miasto święte Jerozolimę schodzącą z nieba od Boga, mającą chwałę Boga”. (Objawienie Jana 21, 9 b – 11 a)

„Wszedłszy zaś król obejrzeć leżących, zobaczył tam człowieka nie odzianego w strój wesela. I mówi mu: Kolego, jak wszedłeś to nie mając stroju wesela? On zaś milczał”. (Według Mateusza 22, 11 – 12)

„Amen mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebios. Znów zaś mówię wam, wykonalniejsze jest wielbłądowi przez otwór igły przejść, niż bogatemu wejść do królestwa Boga”. (Według Mateusza 19, 23 b – 24)

„Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz doskonały być, odejdź, sprzedaj twój dobytek i daj biednym, i będziesz miał skarb w niebiosach, i chodźże towarzysz mi”. (Według Mateusza 19, 21)

„Patrzcie więc dokładnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując okazję, bo dni niegodziwe są. Przez to nie stawajcie się nierozsądni , ale rozumiejcie, co wolą Pana”. (Do Efezjan 5, 15 – 17)

„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiokroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiokroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)

Strona 7 z 25
Top