SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1365)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Proszącemu cię daj, i (od) chcącego od ciebie pożyczyć nie odwracałbyś się”. (Według Mateusza 5, 42)
„zaś nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boga jest wylana w sercach naszych poprzez Ducha Świętego, danego nam”. (Do Rzymian 5, 5)
„Chorujących uzdrawiajcie, martwych podnoście, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie. Darmo wzięliście, darmo dajcie”. (Według Mateusza 10, 8)
„Jeśli zaś oko twe prawe wiedzie do obrazy cię, wyrwij je i rzuć od ciebie. Pożyteczne jest bowiem ci, aby zginął jeden (z) członków twych a nie całe ciało twe rzucone było do Gehenny”. (Według Mateusza 5, 29)
„Stały zaś przy krzyżu Jezusa matka jego, i siostra matki jego Maria Kleofasa, i Maria Magdalena”. (Według Jana 19, 25)
„(ci) zaś w ciele będący Bogu spodobać się nie mogą”. (Do Rzymian 8, 8)
„Ojcze, co dałeś mi, chcę, aby gdzie jestem ja, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którą dałeś mi, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata”. (Według Jana 17, 24)
„Uświęć ich w prawdzie. Słowo twe prawdą jest”. (Według Jana 17, 17)
„I rzekła Mariam: Wielbi dusza ma Pana, i rozweselił się duch mój z Boga wybawcy mego”. (Według Łukasza 1, 46 – 47)
„To rzekłem wam, aby we mnie pokój mieliście. W świecie ucisk macie, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem świat”. (Według Jana 16, 33)
Strona 7 z 69

Top