SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (374)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Mówi im Jezus: Chodźcież, zjedzcie śniadanie. Nikt zaś odważył się (z) uczniów wypytywać go: Ty kto jesteś?, wiedząc, że Pan jest”. (Według Jana 21, 12)

„Zobaczcie ręce me i stopy me, że ja jestem sam. Pomacajcie mnie i zobaczcie, bo duch mięsa i kości nie ma, jak mnie oglądacie mającego”. (Według Łukasza 24, 39)

„Powiedział zaś Piotr: Srebro i złoto nie jest mi, co zaś mam, to ci daję: w imieniu Jezusa Pomazańca, Nazarejczyka, [podnoś się i] chodź”. (Dokonania wysłanników 3, 6)

„Usłyszawszy zaś przekłuli sobie serce, powiedzieli do Piotra i pozostałych wysłanników: Co mamy uczynić, mężowie bracia?” (Dokonania wysłanników 2, 37)

„I oto Jezus wyszedł naprzeciw im mówiąc: (Witajcie). One zaś podszedłszy chwyciły się jego stóp i pokłoniły się mu”. (Według Mateusza 28, 9)

„(o tych) w górze myślicie, nie (o tych) na ziemi”. (Do Kolosan 3, 2)

„I (gdy przeminął) szabat, Maria Magdalena i Maria Jakuba i Salome kupiły wonności, żeby przyszedłszy namaściły go. I całkiem rano pierwszego (z) tygodnia przychodzą do grobowca, (gdy wzeszło) słońce”. (Według Marka 16, 1 – 2)

„Jeśli więc ja umyłem wasze stopy, Pan i Nauczyciel, i wy winniście sobie nawzajem myć stopy. Przykład bowiem dałem wam, aby jako ja uczyniłem wam i wy czyniliście”. (Według Jana 13, 14 – 15)

„I (gdy jedli) oni, powiedział: Amen mówię wam, że jeden z was wyda mnie. I zasmuceni bardzo zaczęli mówić mu jeden każdy: Ale nie ja jestem, Panie? (Według Mateusza 26, 21 – 22)

„Mówi mu Piotr: Panie, dla czego nie mogę tobie potowarzyszyć teraz? Życie me za ciebie położę”. (Według Jana 13, 37)

Strona 7 z 19
Top