SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1770)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„tak liczni jednym ciałem jesteśmy w Pomazańcu, (tak) zaś co do jednego jedni drugich członkami”. (Do Rzymian 12, 5)
„Ale kiedy przyjęcie czyniłbyś, zapraszaj biednych, okaleczonych, chromych, ślepych. I szczęśliwy będziesz, bo nie mają, (by) w zamian oddać ci, w zamian oddane będzie bowiem ci w (martwych)wstaniu sprawiedliwych”. (Według Łukasza 14, 13 – 14)
„Bo każdy wywyższający siebie uniżony zostanie i uniżający siebie wywyższony zostanie”. (Według Łukasza 14, 11)
„I zawoławszy wołaniem wielkim Jezus rzekł: Ojcze, w ręce twe powierzam ducha mego. To zaś rzekłszy, wyzionął ducha”. (Według Łukasza 23, 46)
„Radujcie się i weselcie się, bo zapłata wasza wielka w niebiosach”. (Według Mateusza 5, 12 a)
„Liczę bowiem, że nie godnymi cierpienia (tej) teraz pory względem mającej nastąpić chwały, (tak by) zostać objawiona na nas”. (Do Rzymian 8, 18)
„Jacy bowiem Duchowi Boga dają się prowadzić, ci synami Boga są”. (Do Rzymian 8, 14)
„I cały tłum szukał, (by) dotknąć się go, bo moc od niego wychodziła i leczyła wszystkich”. (Według Łukasza 6, 19)
„Bo żołdy grzechu śmiercią, zaś dar Boga życiem wiecznym w Pomazańcu Jezusie, Panu naszym”. (Do Rzymian 6, 23)
„I wy podobni ludziom oczekującym pana swego, kiedy powróci z wesela, aby (gdy przyjdzie) i (gdy zapuka), zaraz otworzyliby mu”. (Według Łukasza 12, 36)

Top