SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (634)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I przywołał dwunastu, i zaczął ich wysyłać (po) dwóch dwóch, i dawał im władzę (nad) duchami nieczystymi”. (Według Marka 6, 7)

„I nie mógł tam uczynić żadnego dzieła mocy, jeśli nie paru niemocnym nałożywszy ręce uzdrowił. I dziwił się z powodu niewiary ich. I obchodził wsie wokół nauczając”. (Według Marka 6, 5 – 6)

„I kobieta będąca w upływie krwi dwanaście lat (…) Mówiła bowiem, że: Jeżeli dotknę choćby płaszczy jego, będę uratowana. I zaraz wysuszyło się źródło krwi jej, i poznała ciałem, że jest leczona z (tego) batoga”. (Według Marka 5, 25. 28 – 29)

„I (gdy wchodził) on do łodzi, prosił go opętany, aby z nim był. I nie dopuścił go, ale mówi mu: Odejdź do domu twego, do twoich, i oznajmij im, ile Pan ci uczynił i zmiłował się (nad) tobą”. (Według Marka 5, 18 – 19)

„I jak spełnili wszystko, (co) według Prawa Pana, wrócili do Galilei, do miasta ich Nazaretu. Zaś dziecko wzrastało i umacniało się, wypełniając się mądrością, a łaska Boga była na nim”. (Według Łukasza 2, 39 – 40)

„i oglądajmy jedni drugich ku wyostrzaniu miłości i pięknych czynów, nie pozostawiając zebrania się siebie samych, jak zwyczajem (dla) niektórych”. (Do Hebrajczyków 10, 24 – 25 a)

„jedną bowiem ofiarą uczynił dojrzałymi na ciągle uświęconych… Gdzie zaś uwolnienie (od) nich, już nie ofiara za grzech”. (Do Hebrajczyków 10, 14. 18)

 

„I odpowiadając im mówi: Kto jest matką mą i braćmi [moimi]? I oglądnąwszy sobie tych wokół niego kołem siedzących mówi: Oto matka ma i bracia moi. Który [bowiem] uczyniłby wolę Boga, ten bratem mym i siostrą i matką jest”. (Według Marka 3, 33 – 35)

„I uczeni w piśmie, (ci) z Jerozolimy zszedłszy mówili, że Belzebuba ma i że przez przywódcę demonów wyrzuca demony”. (Według Marka 3, 22)

„Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Potrzeby ciebie nie mam, lub znowu głowa nogom: Potrzeby was nie mam. Ale wiele bardziej (te) wydające się członki ciała, (że) bardziej nie mającymi siły być, konieczne są”. (Do Koryntian I 12, 21 – 22)

 

Top