SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1365)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Zmieńcie myślenie więc i zawróćcie ku (temu) (żeby) obtarte zostały wasze grzechy”. (Dokonania wysłanników 3, 19)
„Piotr zaś do nich: Zmieńcie myślenie, [mówi,] i niech da się zanurzyć każdy (z) was w imieniu Jezusa Pomazańca ku uwolnieniu (od) grzechów waszych, i weźmiecie darowiznę Świętego Ducha”. (Dokonania wysłanników 2, 38)
„(o tych) w górze myślcie, nie (o tych) na ziemi”. (Do Kolosa 3, 2)
„jednak pierwszego (dnia) tygodnia, (o) brzasku głębokim do grobowca przyszły niosąc, które przygotowały wonności. Znalazły zaś kamień odtoczony od grobowca, wszedłszy zaś nie znalazły ciała Pana Jezusa”. (Według Łukasza 24, 1 – 3)
„Mając więc (jako) arcykapłana wielkiego, (który przeszedł) (do) niebios, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się silnie wyznania”. (Do Hebrajczyków 4, 14)
„Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, pojmiesz zaś po tym”. (Według Jana 13, 7)
„To powiedziawszy Jezus poruszony został (w) duchu i zaświadczył i powiedział: Amen, amen mówię wam, że jeden z was wyda mnie”. (Według Jana 13, 21)
„Liczni więc z Judejczyków, (ci) (którzy przyszli) do Mariam i (którzy ujrzeli), co uczynił, uwierzyli w niego”. (Według Jana 11, 45)
„Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś mojego słowa strzec będzie, śmierci nie zobaczy na wiek”. (Według Jana 8, 51)
„Odpowiedział im Jezus: Amen, amen mówię wam, że każdy czyniący grzech niewolnikiem jest grzechu”. (Według Jana 8, 34)

Top