SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (374)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Zaś Jezus dosłyszawszy (to) słowo powiedziane, mówi przełożonemu synagogi: Nie bój się, jedynie wierz”. (Według Marka 5, 36)

„Odejdź do domu twego, do twoich, i oznajmij im, ile Pan ci uczynił i zmiłował się (nad) tobą. I odszedł, i zaczął głosić w Dekapolu, ile uczynił mu Jezus, i wszyscy dziwili się”. (Według Marka 5, 19 b – 20)

„Duch Pana na mnie, (z) tego (powodu że) namaścił mnie (by) ogłosić dobrą nowinę biednym, wysłał mnie ogłosić wziętym do niewoli uwolnienie, i ślepym przejrzenie, (by) odesłać złamanych w uwolnieniu”. (Według Łukasza 4, 18)

„Odszedł zaś Ananiasz i wszedł do domu. I położywszy na niego ręce powiedział: Szawle bracie, Pan wysłał mię, Jezus, (Ten), (który dał się zobaczyć) ci na drodze, którą przychodziłeś, żeby znowu zacząłbyś widzieć i zostałbyś napełniony Duchem Świętym”. (Dokonania wysłanników 9, 17)

„I inne padło w ziemię dobrą, i dawało owoc wychodząc i wzrastając i niosło jedno trzydzieści, i jedno sześćdziesiąt , i jedno sto. I mówił: Który ma uszy słuchać, niech słucha”. (Według Marka 4, 8 – 9)

 „I przywoławszy do siebie ich w przykładach mówił im: Jak może Szatan Szatana wyrzucać? I jeżeli królestwo (przeciw) sobie zostałoby podzielone, nie może ostać się królestwo owo”. (Według Marka 3, 23 – 24)

„Pan otwarł serce, (aby) lgnąć (do) (tych), (które były mówione) przez Pawła”. (Dokonania wysłanników 16, 14 b)

„Licznych bowiem uzdrowił, tak że (napadali) go, aby go dotknęli, jacy mieli dolegliwości”. (Według Marka 3, 10)

„Nikt nakładki szmaty nie zgremplowanej (nie) naszywa na płaszcz stary. Jeśli zaś nie, zrywa wypełnienie od tego, nowe (od) starego, i gorsze rozdarcie staje się”. (Według Marka 2, 21)

„Nie wiecie, że ciała wasze członkami Pomazańca są? Zaś łączący się (z) Panem jednym duchem jest”. (Do Koryntian I 6, 15 a. 17)

Top