SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1621)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Bowiem ciało me prawdziwym jest pokarmem i krew ma prawdziwym jest napojem”. (Według Jana 6, 55)
„Nikt (nie) może przyjść do mnie, jeśli nie Ojciec, (który posłał) mnie, pociągnie go, i ja podniosę go w ostatnim dniu”. (Według Jana 6, 44)
„I powiedział im: Podążywszy na świat cały ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu”. (Według Marka 16, 15)
„ale weźmiecie moc (tego który przyszedł) Świętego Ducha do was i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i [w] całej Judei, i Samarii i aż do ostatka ziemi”. (Dokonania wysłanników 1, 8)
„Tego Jezusa podniósł Bóg, czego wszyscy my jesteśmy świadkami”. (Dokonania wysłanników 2, 32)
„My zaś (przy) modlitwie i służbie słowa będziemy trwać niezłomnie przy”. (Dokonania wysłanników 6, 4)
„I (o tych) teraz mówię wam: odstąpcie od ludzi tych i uwolnijcie ich. Bo jeśli jest z ludzi postanowienie to lub dzieło to, zostanie obalone; jeśli zaś z Boga jest, nie będziecie mogli obalić ich żeby kiedyś nie i walczącymi przeciw Bogu znalezieni zostaliście. Zostali przekonani zaś (przez) niego”. (Dokonania wysłanników 5, 38 – 39)
„Wierzący w Syna ma życie wieczne. Zaś nieuległy Synowi nie zobaczy życia, ale gniew Boga pozostaje na nim”. (Według Jana 3, 36)
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)
„(Tej) zaś mnogości (tych), (którzy uwierzyli), było serce i dusza jedna, i ani jeden (o) czymś (z) dobytku jemu (nie) mówił własne być, ale były im wszystkie (rzeczy) wspólne”. (Dokonania wysłanników 4, 32)

Top