SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (634)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„w czym bowiem doznał cierpienia, sam doświadczony, może doświadczanym pomóc”. (Do Hebrajczyków 2, 18)

„I wchodzą do Kafarnaum. I zaraz (w) szabat wszedłszy do synagogi nauczał. I zdumiewali się z powodu nauki jego, był bowiem nauczający ich jak władzę mający i nie jak uczeni w piśmie”. (Według Marka 1, 21 – 22)

„I przez to i my dziękujemy Bogu nieustannie, albowiem przyjąwszy słowo wiadomości od was (o) Bogu, otrzymaliście nie słowo ludzi, ale, jak jest prawdziwie, słowo Boga, który i działa w was wierzących”. (Do Tesaloniczan I 2, 13)

„Otwarłszy zaś Piotr usta powiedział: Na prawdę łapię sobie, że nie jest biorącym według twarzy Bóg”. (Dokonania wysłanników 10, 34)

 

„Mający pannę młodą panem młodym jest. Zaś przyjaciel pana młodego, stojący i słuchający jego, radością raduje się z głosu pana młodego. Ta więc radość moja wypełniona jest”. (Według Jana 3, 29)

„I wyciągnąwszy rękę dotknął go mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony. I zaraz trąd odszedł od niego”. (Według Łukasza 5, 13)

 

„Jeśli ktoś rzekłby: Miłuję Boga, a brata jego nienawidziłby, kłamcą jest. Bowiem nie miłujący brata jego, którego ujrzał, Boga, którego nie ujrzał, nie może miłować”. (Jana I 4, 20)

„Umiłowani, jeśli tak Bóg umiłował nas, i my winniśmy jedni drugich miłować”. (Jana I 4, 11)

„Umiłowani, miłujmy jedni drugich, bo miłość z Boga jest, i każdy miłujący z Boga zrodzony jest i zna Boga. Nie miłujący nie zna Boga, bo Bóg miłością jest”. (Jana I 4, 7 – 8)

„i (o) co prosić będziemy, otrzymujemy od niego, bo przykazania jego strzeżemy i (te) podobające się  przed nim czynimy”. (Jana I 3, 22)

Strona 10 z 32
Top