SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (786)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„że sam Pan na wezwanie, na głos archanioła i na trąbę Boga zejdzie z nieba i martwi w Pomazańcu wstaną (z martwych) najpierw, następnie my żyjący, nadal pozostawiani , równocześnie razem z nimi zostaniemy porwani w chmurach na spotkanie Pana w powietrze; i tak każdej chwili razem z Panem będziemy. Tak że zachęcajcie jedni drugich przez słowa te”. (Do Tesaloniczan I 4, 16 – 18)

„Bowiem mającemu każdemu będzie dane i zbywało będzie. Zaś nie mającemu i co ma zabrane zostanie mu”. (Według Mateusza 25, 29)

„I (gdy zabrakło) wina, mówi matka Jezusa do niego: Wina nie mają. [I] mówi jej Jezus: Co mi i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła godzina ma. Mówi matka jego sługom: To, co powie wam, uczyńcie”. (Według Jana 2, 3 – 5)

„i całkiem zapomnieliście (o) zachęcie, która wam jako synom jest wykładana: Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, ani bądź osłabiany przez Niego zawstydzany; którego bowiem miłuje Pan, karze, batoży zaś każdego syna, którego przyjmuje”. (Do Hebrajczyków 12, 5 – 6)

„I wszedłszy do niej rzekł: Raduj się napełniona łaską, Pan z tobą. Ona zaś na słowo zmieszała się i rozważała, co za byłoby pozdrowienie to”. (Według Łukasza 1, 28 – 29)

„Podobne bowiem jest królestwo niebios człowiekowi panu domu, który wyszedł zaraz rano wynająć pracowników do winnicy jego. Zgodziwszy się zaś z pracownikami za denara dzień, wysłał ich do winnicy jego”. (Według Mateusza 20, 1 – 2)

„Zaś Jezus powiedział uczniom jego: Amen mówię wam, że bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebios”. (Według Mateusza 19, 23)

„Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz doskonały być, odejdź, sprzedaj twój dobytek i daj biednym, i będziesz miał skarb w niebiosach, i chodźże towarzysz mi”. (Według Mateusza 19, 21)

„Przeto i my, tak wielkie mając leżące wokół nas mnóstwo świadków, ciężar odłożywszy cały i dokładnie otaczający grzech, przez wytrwałość biegnijmy (w) wyłożonej nam walce. Spoglądając z daleka na (Tego) wiary początek i wodza i czyniącego dojrzałą, Jezusa, który zamiast wyłożonej przed Nim radości zniósł krzyż, wstyd zlekceważywszy, na prawej tronu Boga usiadł”. (Do Hebrajczyków 12, 1 – 2)

„I rzekł im Jezus: Chodźcież za mną i uczynię was, (by) (zostaliście) rybakami ludzi. I zaraz opuściwszy sieci zaczęli towarzyszyć mu”. (Według Marka 1, 17 – 18)

Strona 10 z 40

Top