SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (660)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Nic (nie) jest z zewnątrz człowieka wchodzące do niego, co może zanieczyścić go. Ale (co) z człowieka wychodzące jest, to zanieczyszczające człowieka”. (Według Marka 7, 15 – 16)

„Nic (nie) jest z zewnątrz człowieka wchodzące do niego, co może zanieczyścić go. Ale (co) z człowieka wychodzące jest, to zanieczyszczające człowieka”. (Według Marka 7, 15 – 16)

„I zbierają się u niego faryzeusze i jacyś (z) uczonych w piśmie przybyłych z Jerozolimy. I zobaczywszy jakichś uczniów jego, że pospolitymi rękoma, to jest nieumytymi, jedzą chleby”. (Według Marka 7, 1 – 2)

„I przeprawiwszy się na ziemię przyszli do Genezaret i przybili do brzegu. I (gdy wyszli) oni z łodzi zaraz rozpoznawszy go”. (Według Marka 6, 53 – 54)

„Ulegajcie dowodzącym wami i poddawajcie się, oni bowiem trwają bez snu dla dusz waszych, ponieważ rachunek mają oddać”. (Do Hebrajczyków 13, 17 a)

„I usłyszał król Herod, jawne bowiem stało się imię jego, i mówili, że Jan, (ten) chrzczący, podniósł się z martwych, i dla tego dzieją się dzieła mocy w nim”. (Według Marka 6, 14)

„I przywołał dwunastu, i zaczął ich wysyłać (po) dwóch dwóch, i dawał im władzę (nad) duchami nieczystymi”. (Według Marka 6, 7)

„I nie mógł tam uczynić żadnego dzieła mocy, jeśli nie paru niemocnym nałożywszy ręce uzdrowił. I dziwił się z powodu niewiary ich. I obchodził wsie wokół nauczając”. (Według Marka 6, 5 – 6)

„I kobieta będąca w upływie krwi dwanaście lat (…) Mówiła bowiem, że: Jeżeli dotknę choćby płaszczy jego, będę uratowana. I zaraz wysuszyło się źródło krwi jej, i poznała ciałem, że jest leczona z (tego) batoga”. (Według Marka 5, 25. 28 – 29)

„I (gdy wchodził) on do łodzi, prosił go opętany, aby z nim był. I nie dopuścił go, ale mówi mu: Odejdź do domu twego, do twoich, i oznajmij im, ile Pan ci uczynił i zmiłował się (nad) tobą”. (Według Marka 5, 18 – 19)

Strona 10 z 33
Top