SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (761)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„i powiedział mi: Wystarcza ci łaska ma; bo moc w bezsile dojrzewa. Z największą przyjemnością więc raczej będę się chełpił w bezsiłach mych, aby zakwaterowała we mnie moc Pomazańca”. (Do Koryntian II 12, 9)

„Nie gromadźcie wam skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie kradnący włamują się i kradną”. (Według Mateusza 6, 19)

„Ja bowiem przyjąłem od Pana, co i przekazałem wam, że Pan Jezus w (tej) nocy, której był wydawany, wziął chleb i podziękowawszy połamał i powiedział: To me jest ciało, (to) za was. To czyńcie ku mojemu przypomnieniu”. (Do Koryntian 11, 23 – 24)

„Tak zaś, siejący oszczędnie, oszczędnie i żąć będzie; i siejący w wysławianiach, w wysławianiach i żąć będzie: każdy jak postanowił sobie sercem, nie z smutku lub z konieczności, wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg”. (Do Koryntian II 9, 6 – 7)

„Usłyszeliście, że powiedziane zostało: Oko zamiast oka i ząb zamiast zęba. Ja zaś mówię wam, nie rewanżować się złemu. Ale ktokolwiek cię uderza w prawy policzek [twój], zwróć (ku) niemu i inny”. (Według Mateusza 5, 38 – 39)

„Uznani za sprawiedliwych więc z wiary pokój mamy względem Boga poprzez Pana naszego Jezusa Pomazańca”. (Do Rzymian 5, 1)

„Bo miłość Pomazańca obejmuje nas, osądzających to, że Jeden za wszystkich umarł; zatem (ci) wszyscy umarli; i za wszystkich umarł, aby (ci) żyjący już nie (dla) siebie samych żyli, ale (dla Tego) za nich Umarłego i Zbudzonego”. (Do Koryntian II 5, 14 – 15)

„Mamy zaś skarb ten w glinianych naczyniach, aby nadmiar mocy był Boga i nie z nas. W wszystkim trapieni, ale nie ściskani, będący w bezradności, ale nie wyzbywani wyjścia”. (Do Koryntian II 4, 7 – 8)

„Który jeśliby więc rozwiązał jedno (z) przykazań tych najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w królestwie niebios. Który zaś czyniłby i nauczał, ten wielkim nazwany będzie w królestwie niebios”. (Według Mateusza 5, 19)

„Podążając zaś głoście, mówiąc, że: Zbliżyło się królestwo niebios. Chorujących uzdrawiajcie, martwych podnoście, trędowatych oczyszczajcie, demony wyrzucajcie. Darmo wzięliście, darmo dajcie”. (Według Mateusza 10, 7 – 8)

Strona 11 z 39

Top