SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (395)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I jak spełnili wszystko, (co) według Prawa Pana, wrócili do Galilei, do miasta ich Nazaretu. Zaś dziecko wzrastało i umacniało się, wypełniając się mądrością, a łaska Boga była na nim”. (Według Łukasza 2, 39 – 40)

„I (po) tym poznajemy, że poznaliśmy go, jeśli przykazania jego strzeżemy”. (Jana I 2, 3)

„I jest ta (oto) wieść, którą usłyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam, że Bóg światłem jest i ciemność w nim nie jest żadna”. (Jana I 1, 5)

„I obrzucali kamieniami Szczepana przywołującego i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Położywszy zaś kolana, krzyknął głosem wielkim: Panie, nie postaw im tego grzechu. I to powiedziawszy zasnął”. (Dokonania wysłanników 7, 59 – 60)

„I wszyscy usłyszawszy zdziwili się z powodu (słów) powiedzianych przez pasterzy do nich. Zaś Mariam wszystkie zachowywała rzeczy te, składając w sercu jej”. (Według Łukasza 2, 18 – 19)

„Powiedziała zaś Mariam: Oto służka Pana. Oby się stało mi według słowa twego. I odszedł od niej zwiastun”. (Według Łukasza 1, 38)

„To zaś całe stało się, aby wypełniło się, (co) powiedziane zostało przez Pana poprzez proroka mówiącego: Oto dziewica w łonie mieć będzie i urodzi syna, i nazwą imię jego Emanuel, co jest przetłumaczane: Z nami Bóg”. (Według Mateusza 1, 22 – 23)

„Przygotujcie drogę Pana, proste czyńcie ścieżki jego. I ujrzy każde ciało wybawienie (od) Boga”. (Według Łukasza 3, 4 c. 6)

„Co wam wydaje się? Gdyby (miał) jakiś człowiek sto owiec i zabłąkałaby się jedna z nich, czyż nie opuści dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i ruszywszy (nie) poszuka błąkającej się?” (Według Mateusza 18, 12)

„I zobaczywszy wiarę ich powiedział: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twe”. (Według Łukasza 5, 20)

Strona 11 z 20
Top