SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (482)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Umiłowani, miłujmy jedni drugich, bo miłość z Boga jest, i każdy miłujący z Boga zrodzony jest i zna Boga”. (Jana I 4, 7)

„Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej (od) was znienawidził”. (Według Jana 15, 18)

„Was zaś nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, dałem poznać wam”. (Według Jana 15, 15 b)

„Potem mówi uczniowi: Oto matka twa. I od owej godziny wziął uczeń ją do (siebie)”. (Według Jana 19, 27)

„Pozostający we mnie i ja w nim, ten niesie owoc liczny, bo beze mnie nie możecie czynić nic”. (Według Jana 15, 5 b)

„Pokój  zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Nie niech wpada w zamęt wasze serce ani niech trwoży się”. (Według Jana 14, 27)

„Zaś pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mym, ów was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem wam [ja]”. (Według Jana 14, 26)

„Pozostający we mnie i ja w nim, ten niesie owoc liczny, bo beze mnie nie możecie czynić nic. Jeśli nie ktoś pozostawałby we mnie, wyrzucony zostałby na zewnątrz, jak pęd i wysuszyłby się”. (Według Jana 15, 5 b – 6 a)

„Amen, amen mówię wam, wierzący we mnie dzieła, które ja czynię, i on uczyni, i większe (od) tych uczyni, bo ja do Ojca wyruszam”. (Według Jana 14, 12)

„Nie niech wpada w zamęt wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego miejsca do mieszkania liczne są. Jeśli zaś nie, powiedziałbym wam”. (Według Jana 14, 1 – 2 a)

Strona 11 z 25
Top