SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (876)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Czyniący grzech z oszczercy jest, bo od początku oszczerca grzeszy. Po to stał się widocznym Syn Boga, aby zniweczył dzieła oszczercy”. (Jana I 3, 8)
„Nazajutrz widzi Jezusa przychodzącego do niego i mówi: Oto baranek Boga, usuwający grzech świata”. (Według Jana 1, 29)
„Kto jest kłamcą, jeśli nie wypierający się: Jezus nie jest Pomazańcem? Ten jest przeciwnik Pomazańca, wypierający się Ojca i Syna”. (Jana I 2, 22)
„gdy zaś przyszło wypełnienie czasu, wysłał Bóg Syna Jego, (który stał się) z kobiety, (który stał się) pod Prawem, aby (tych) pod Prawem wykupiłby, aby usynowienie odebralibyśmy”. (Do Galatów 4, 4 – 5)
„Dzieci, ostatnia godzina jest, i jako usłyszeliście, że przeciwnik Pomazańca przychodzi, i teraz przeciwnicy Pomazańca liczni stali się. Stąd poznajemy, że ostatnia godzina jest”. (Jana I 2, 18)
„I jak spełnili wszystko, (co) według Prawa Pana, wrócili do Galilei, do miasta ich Nazaretu. Zaś dziecko wzrastało i umacniało się, wypełniając się mądrością, a łaska Boga była na nim”. (Według Łukasza 2, 39 – 40)
„(Gdy oddalili się) zaś (oni), oto zwiastun Pana ukazuje się we śnie Józefowi mówiąc: Podniósłszy się weź dziecko i matkę jego i uciekaj do Egiptu, i bądź tam, aż rzekłbym ci. Ma bowiem Herod szukać dziecka, (żeby) zgubić je”. (Według Mateusza 2, 13)
„Jeśli rzeklibyśmy, że grzechu nie mamy, siebie samych zwodzimy i prawda nie jest w nas. Jeśli wyznawalibyśmy grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, (tak że) odpuści nam grzechy i oczyści nas ze wszelkiej niesprawiedliwości”. (Jana I 1, 8 – 9)
„Biegnie więc i przychodzi do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego kochał Jezus, i mówi im: Zabrali Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie położyli go”. (Według Jana 20, 2)
„I obrzucali kamieniami Szczepana przywołującego i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Położywszy zaś kolana, krzyknął głosem wielkim: Panie, nie postaw im tego grzechu. I to powiedziawszy zasnął”. (Dokonania wysłanników 7, 59 – 60)
Strona 11 z 44

Top