Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (723)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„To powiedziawszy zwróciła się do tyłu i widzi Jezusa stojącego, i nie wiedziała, że Jezus jest. Mówi jej Jezus: Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona uważając, że ogrodnik jest, mówi mu: Panie, jeśli ty wyniosłeś go, powiedz mi, gdzie położyłeś go, i ja go zabiorę. Mówi jej Jezus: Mariam! Zwróciwszy się ona mówi mu po hebrajsku: Rabbuni! (co mówi się ‘Nauczycielu)”. (Według Jana 20, 14 – 16)

„W owym dniu, kto będzie na tarasie i rzeczy jego w domu, nie niech schodzi zabrać je, i ten w polu podobnie nie niech zawraca w tył. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Który będzie szukał, życie jego (by) zachować, straci je, który zaś straci, żywym uczyni je”. (Według Łukasza 17, 31 – 33)

„I mówi mu: Kolego, jak wszedłeś tu nie mając stroju wesela? On zaś milczał. Wtedy król powiedział sługom: Związawszy jego nogi i ręce wyrzućcie go w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzyt zębów. Liczni bowiem są powołani, nieliczni zaś wybrani”. (Według Mateusza 22, 12 – 14)

„Maria zaś stała przy grobowcu na zewnątrz płacząc. Jak więc płakała, zajrzała do grobowca, i widzi dwóch zwiastunów w bieli siedzących, jednego przy głowie i jednego przy stopach, gdzie leżało ciało Jezusa. I mówią jej oni: Kobieto, dlaczego płaczesz? Mówi im, że: Zabrali Pana mego i nie wiem, gdzie położyli go”. (Według Jana 20, 11 – 13)

„Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodziły, aż do tego dnia, (kiedy) wszedł Noe do arki, i przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak stało się w dniach Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Którego zaś dnia wyszedł Lot z Sodomy, spadł deszczem ogień i siarka z nieba i wygubił wszystkich. Według tego będzie dniem, (w którym) Syn Człowieka się odsłania”. (Według Łukasza 17, 27 – 30)

„Ruszajcie więc na wyloty dróg i ilu znajdziecie, zaproście na wesele. I wyszedłszy słudzy owi na drogi zgromadzili wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych. I zapełniło się wesele leżącymi (przy stole). Wszedłszy zaś król obejrzeć leżących, zobaczył tam człowieka nie odzianego w strój wesela”. (Według Mateusza 22, 9 – 11)

 

„Przychodzi więc i Szymon Piotr towarzyszący mu i wszedł do grobowca; i ogląda płótna leżące, i chustkę, która była na głowie jego, nie z płótnami leżącą, ale osobno zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy więc wszedł i (ten) inny uczeń, (ten) przybyły pierwszy do grobowca, i zobaczył, i uwierzył. Jeszcze nie bowiem znali Pismo, że trzeba mu z martwych powstać. Odeszli więc z powrotem do (siebie) uczniowie”. (Według Jana 20, 6 – 10)

„I powiedzą wam: Oto tam, [lub:] Oto tu. Nie odejdźcie ani pogońcie. Jako bowiem błyskawica błyskając z tego pod niebem ku temu pod niebem świeci, tak będzie Syn Człowieka [w dniu jego]. Najpierw zaś trzeba (mu) wiele wycierpieć i odrzuconym zostać (przez) pokolenie to. I jako stało się w dniach Noego, tak będzie i w dniach Syna Człowieka”. (Według Łukasza 17, 23 – 26)

„Oni zaś nie dbając odeszli, ten na własne pole, ten zaś do handlu jego. Zaś pozostali chwyciwszy sługi jego znieważyli i zabili. Zaś król rozgniewał się i posławszy wojska jego wygubił zabójców owych i miasto ich podpalił. Wtedy mówi sługom jego: Wprawdzie wesele gotowe jest, lecz zaproszeni nie byli godni”. (Według Mateusza 22, 5 – 8)

„Biegnie więc i przychodzi do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego kochał Jezus, i mówi im: Zabrali Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie położyli go. Wyszedł więc Piotr i (ten) inny uczeń i szli do grobowca. Biegli zaś dwaj razem. I (ten) inny uczeń przodem pobiegł szybciej (od) Piotra i przyszedł pierwszy do grobowca. I zaglądnąwszy widzi leżące płótna, nie jednakże wszedł”. (Według Jana 20, 2 – 5)

Strona 2 z 37
Top