Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (575)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I jacyś powstawszy kłamliwie świadczyli przeciw niemu mówiąc, że: My usłyszeliśmy go mówiącego, że: Ja obalę przybytek ten ręką uczyniony i przez trzy dni inny nie ręką uczyniony zbuduję. I nawet nie tak zgodne było świadectwo ich. I powstawszy arcykapłan na środku zapytał Jezusa mówiąc: Nie odpowiadasz nic? Co tamci tobie przeciw świadczą? On zaś milczał i nie odpowiedział nic. Znowu arcykapłan pytał go i mówi mu: Ty jesteś Pomazaniec, syn Wysławionego? Zaś Jezus powiedział: Ja jestem, i zobaczycie Syna Człowieka po prawicy siedzącego mocy i przychodzącego z chmurami nieba”. (Według Marka 14, 57 - 62)

„Który bowiem chciałby życie jego uratować, zgubi je, który zaś zgubiłby życie jego ze względu na mnie, znajdzie je. (W) czym bowiem pomoże sobie człowiek, jeśli świat cały zyskałby, zaś (na) duszy jego stratę poniósłby? Lub co da człowiek (w zamian za) duszę jego? Ma (na pewno) bowiem Syn Człowieka przyjść w chwale Ojca jego ze zwiastunami jego i wtedy odda każdemu według postępowania jego. Amen mówię wam, że są niektórzy (z) tu stojących, którzy nie skosztują śmierci, aż zobaczą Syna Człowieka przychodzącego w królestwie jego”. (Według Mateusza 16, 25 - 28)

„Mówi mu Piotr: Panie, dla czego nie mogę tobie potowarzyszyć teraz? Życie me za ciebie położę. Odpowiada Jezus: Życie twe a mnie położysz? Amen, amen mówię ci, nie kogut zawoła, aż kiedy wyprzesz się mnie trzykroć. Nie niech wpada w zamęt wasze serce. Wierzcie w Boga, i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego miejsca do mieszkania liczne są. Jeśli zaś nie, powiedziałbym wam, że podążam przygotować miejsce wam? A jeśli podążę i przygotuję miejsce wam, znowu przychodzę i zabiorę z sobą was do mnie, aby gdzie jestem ja i wy byliście”. (Według Jana 13, 37 – 14, 3)

„Powiedział zaś do nich: Patrzajcie i strzeżcie się od wszelkiej zachłanności, bo nie, (gdy) zbywa komuś, życie jego jest z (rzeczy należących) (do niego). Powiedział zaś przykład do nich mówiąc: Człowieka pewnego bogatego obrodziło pole. I rozważał w sobie mówiąc: Co mam czynić, bo nie mam gdzie zgromadziłbym owoce me? I powiedział: To uczynię: zniszczę me składy i większe zbuduję, i zgromadzę tam całe zboże i dobra me. I powiem duszy mej: Duszo, masz liczne dobra złożone na lata liczne. Wypoczywaj, zjedz, wypij, ciesz się”. (Według Łukasza 12, 15 – 19)

„Co dzień byłem przy was w świątyni nauczając i nie schwytaliście mnie. Ale aby zostały wypełnione pisma. I opuściwszy go uciekli wszyscy. I młodzieniec jakiś współtowarzyszył mu, odziany prześcieradłem na nagim, i chwytają go. On zaś zostawiwszy prześcieradło nagi uciekł. I odprowadzili Jezusa do arcykapłana, i schodzą się wszyscy arcykapłani, i starsi, i uczeni w piśmie. I Piotr z daleka towarzyszył mu aż do wewnątrz, na dziedziniec arcykapłana, i był razem siedzący z posługaczami i grzejący się przy świetle. Zaś arcykapłani i cały sanhedryn, szukali przeciw Jezusowi świadectwa do uśmiercenia go, i nie znajdowali. Liczni bowiem kłamliwie świadczyli przeciw niemu, i zgodne świadectwa nie były”. (Według Marka 14, 49 - 56)

Od wtedy zaczął Jezus pokazywać uczniom jego, że ma on do Jerozolimy odejść i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabitym, i trzeciego dnia podnieść się. I wziąwszy na bok go Piotr zaczął karcić go mówiąc: Życzliwy(m) ci, Panie, nie będzie ci to. On zaś odwróciwszy się powiedział Piotrowi: Odejdź za mnie, Szatanie; zawadą jesteś mi, bo nie myślisz (o tym co) Boga, ale (to co) ludzi. Wtedy Jezus powiedział uczniom jego: Jeśli ktoś chce za mną pójść, niech się wyprze siebie i niech zabierze krzyż jego, i niech towarzyszy mi”. (Według Mateusza 16, 21 - 24)

„Gdy więc wyszedł, mówi Jezus: Teraz wsławiony został Syn Człowieka, i Bóg wsławiony został w nim. [Jeśli Bóg wsławiony został w nim] i Bóg wsławi go w nim, i zaraz wsławi go. Dzieci, jeszcze mało z wami jestem. Szukać będziecie mnie, i jako rzekłem Judejczykom, że: Gdzie ja idę, wy nie możecie przyjść, i wam mówię teraz. Przykazanie nowe daję wam, aby miłowaliście jedni drugich. Jako umiłowałem was, aby i wy miłowaliście jedni drugich. W tym poznają wszyscy, że moimi uczniami jesteście, jeśli miłość mieć będziecie (między) sobą nawzajem. Mówi mu Szymon Piotr: Panie, gdzie idziesz? Odpowiedział [mu] Jezus: Gdzie idę, nie możesz mi teraz potowarzyszyć, będziesz towarzyszyć zaś później”. (Według Jana 13, 31 - 36)

Zaś (który wyparł się) mnie wobec ludzi, dozna wyparcia się wobec zwiastunów Boga. I każdy, który powie słowo na Syna Człowieka, zostanie odpuszczone mu. (Temu) zaś na Świętego Ducha (który zbluźnił), nie zostanie odpuszczone. Kiedy zaś wprowadzą was przed synagogi i rządzących i władze, nie martwcie się, jak lub czym obronicie się, lub co powiecie. Bowiem Święty Duch nauczy was w tej godzinie, co trzeba powiedzieć. Powiedział zaś ktoś z tłumu mu: Nauczycielu, powiedz bratu memu podzielić się ze mną dziedzictwem. On zaś powiedział mu: Człowiecze, kto mnie ustanowił sędzią lub rozdzielaczem nad wami?” (Według Łukasza 12, 9 - 14)

„I zaraz, jeszcze on (gdy mówił), przybywa Juda, jeden (z) dwunastu, i z nim tłum z mieczami i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. Dał zaś wydający go sygnał im mówiąc: Którego pocałuję, ten jest. Chwyćcie go i odprowadzajcie niezawodnie. I przyszedłszy, zaraz podszedłszy do niego mówi: Rabbi! I ucałował go. Oni zaś narzucili ręce (na) niego i chwycili go. Jeden zaś, [ktoś] (z) obok stojących, dobywszy miecza uderzył sługę arcykapłana i pozbawił go ucha. I odpowiadając Jezus powiedział im: Jak na rozbójnika wyszliście z mieczami i kijami ująć mnie?” (Według Marka 14, 43 - 48)

 

Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: Szczęśliwy jesteś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie odsłoniły ci, ale Ojciec mój w niebiosach. A ja zaś ci mówię, że ty jesteś Skała, i na tej skale zbuduję mą (społeczność) zwołanych, i bramy otchłani nie przemogą jej. Dam ci klucze królestwa niebios, i co by(ś) związał na ziemi, będzie związane w niebiosach, i co rozwiązałbyś na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu (nie) powiedzieli, że on jest Pomazańcem”. (Według Mateusza 16, 17 - 20)Według Mateusza 16, 17 - 20)

Strona 2 z 29
Top