Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (723)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I przechodził przez miasta i wsie nauczając i podróż czyniąc ku Jerozolimie. Powiedział zaś ktoś mu: Panie, czy nieliczni (są) wybawiani? On zaś powiedział do nich: Walczcie (by) wejść przez wąskie drzwi, bo liczni, mówię wam, szukać będą, (by) wejść, i nie będą mieli siły. Od (kiedy) podniesie się pan domu i zamknie drzwi, i zaczniecie zewnątrz stawać i pukać (do) drzwi mówiąc: Panie, otwórz nam; i odpowiadając powie wam: Nie znam was, skąd jesteście”. (Według Łukasza 13, 22 – 25)

„I wszedłszy do grobowca zobaczyły młodzieńca siedzącego (z) prawej, odzianego szatą białą, i przeraziły się. On zaś mówi im: Nie przerażajcie się. Jezusa szukacie Nazareńskiego ukrzyżowanego; podniósł się, nie jest tu. Oto miejsce, gdzie złożyli go. Ale odejdźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że: Poprzedza was do Galilei. Tam go zobaczycie, jako powiedział wam. I wyszedłszy uciekły od grobowca, (ogarnęło) bowiem je drżenie i uniesienie; i nikomu nic (nie) powiedziały, bały się bowiem”. (Według Marka 16, 5 – 8)

„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiokroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiokroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem. Dla tego podobne stało się królestwo niebios człowiekowi, królowi, który chciał rozliczyć (rachunek) ze sługami jego”. (Według Mateusza 18, 21 – 23)

„Teraz zaś odchodzę do tego, (który posłał) mnie, i nikt z was (nie) pyta mnie: Gdzie odchodzisz? Ale że to rzekłem wam, smutek napełnił wasze serce. Ale ja prawdę mówię wam, pożyteczne jest wam, aby ja odszedłem. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeśli zaś pójdę, poślę go do was. I przyszedłszy ów przekona świat co do grzechu, i co do sprawiedliwości, i co do sądu. Co do grzechu, bo nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości zaś, bo do Ojca odchodzę i już nie widzicie mnie. Co do zaś sądu, bo władca świata tego jest osądzony”. (Według Jana 16, 5 – 11)

„Mówił więc: Do czego podobne jest królestwo Boga, i do czego przyrównam je? Podobne jest ziarnu gorczycy, które wziąwszy człowiek rzucił w ogrodzie swoim, i urosło i stało się drzewem, i ptaki nieba zagnieździły się w gałęziach jego. I znów powiedział: Do czego przyrównam królestwo Boga? Podobne jest zaczynowi, który wziąwszy kobieta schowała w mąki pszennej miary trzy, aż do (kiedy) zakwasiło się całe”. (Według Łukasza 13, 18 – 21)

„I (gdy przeminął) szabat, Maria Magdalena i Maria Jakuba i Salome kupiły wonności, żeby przyszedłszy namaściły go. I całkiem rano pierwszego (z) tygodnia przychodzą do grobowca, (gdy wzeszło) słońce. I mówiły do siebie: Kto odtoczy nam kamień z otworu wejściowego grobowca? I spojrzawszy oglądają że odtoczony jest kamień, był bowiem wielki bardzo”. (Według Marka 16, 1 – 4)

„Amen mówię wam, jakie (rzeczy) związalibyście na ziemi, (będą) związane w niebie, i jakie (rzeczy) rozwiązalibyście na ziemi, (będą) rozwiązane w niebie. Znów [amen] mówię wam, że jeśli dwaj zgodziliby się z was na ziemi co do wszelkich spraw, (co do których) prosiliby, stanie się im u Ojca mego w niebiosach. Gdzie bowiem jest dwóch lub trzech zebranych w moje imię, tam jestem w środku nich”. (Według Mateusza 18, 18 – 20)

„To powiedziałem wam, aby nie potknęliście się. Wykluczonymi z synagogi uczynią was. Ale przychodzi godzina, żeby każdy (który zabił) was, uważał, (że) akt kultu (przynosi) Bogu. I to uczynią, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale to rzekłem wam, aby kiedy przyjdzie godzina ich, przypomnieliście sobie (to), że ja powiedziałem wam. Tego zaś wam od początku nie powiedziałem, bo z wami byłem”. (Według Jana 16, 1 – 4)

„Odpowiedział zaś mu Pan i rzekł: Obłudnicy, każdy (z) was (w) szabat nie odwiązuje wołu jego lub osła od żłobu i wyprowadziwszy poi? Tej zaś, córką Abrahama będącej, którą związał Szatan oto dziesięć i osiem lat, nie należało  uwolnioną zostać od więzów tych dniem szabatu? I to (gdy mówił) on, zawstydzeni byli wszyscy będący przeciwni mu, i cały tłum radował się ze wszystkich wspaniałości (dziejących się) przez niego)”. (Według Łukasza 13, 15 – 17)

„I dowiedziawszy się od centuriona, podarował zwłoki Józefowi. I kupiwszy prześcieradło, zdjąwszy go owinął prześcieradłem i położył go w grobowcu, który był wyciosany ze skały, i zatoczył kamień na otwór wejściowy grobowca. Zaś Maria Magdalena i Maria Jozesa oglądały, gdzie został położony”. (Według Marka 15, 45 – 47)

Strona 7 z 37
Top