Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (722)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Po tym wiedząc Jezus, że już wszystko dokonane jest, aby wypełniło się Pismo, mówi: Pragnę. Naczynie leżało octem napełnione. Gąbkę więc napełnioną octem (na) hyzop włożywszy przynieśli do jego ust. Gdy więc wziął ocet Jezus, powiedział: Dokonane jest. I skłoniwszy głowę, wydał ducha”. (Według Jana 19, 28 – 30)

„I powiedzieli wysłannicy Panu: Dołóż nam wiary. Powiedział zaś Pan: Jeśli macie wiarę jak ziarno gorczycy, powiedzieliście by morwie [tej]: Wykorzeń się i zasadź się w morzu. I posłuszna była by wam”. (Według Łukasza 17, 5 – 6)

„Innego przykładu posłuchajcie. Człowiek był, pan domu, który zasadził winnicę i ogrodzeniem ją otoczył i wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę, i wynajął ją rolnikom, i odjechał. Kiedy zaś zbliżyła się pora owoców, wysłał sługi jego do rolników, wziąć owoce jego. I wziąwszy rolnicy sługi jego, tego pobili, tego zaś zabili, tego zaś obrzucili kamieniami”. (Według Mateusza 21, 33 – 35)

 

Surowe Słowo „Stały zaś przy krzyżu Jezusa matka jego, i siostra matki jego Maria Kleofasa, i Maria Magdalena. Jezus więc zobaczywszy matkę i ucznia obok stojącego, którego miłował, mówi matce: Kobieto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: Oto matka twa. I od owej godziny wziął uczeń ją do (siebie)”. (Według Jana 19, 25 – 27)

 

Surowe Słowo „Powiedział zaś do uczniów jego: Niemożliwe jest obrazom nie przyjść, lecz biada przez którego przychodzą. Korzystniej jest mu, jeśli kamień młyński włożony jest wokół szyi jego i rzucony jest w morze, niż aby przywiódł do obrazy (z) małych tych jednego. Uważajcie nasienie. Jeśli zgrzeszy brat twój, upomnij go, i jeśli zmieni myślenie, odpuść mu. I jeśli siedmiokroć (na) dzień zgrzeszyłby przeciw tobie i siedmiokroć zawróciłby do ciebie mówiąc: Zmieniam myślenie, odpuścisz mu”. (Według Łukasza 17, 1 – 4)

Surowe Słowo „Kto z (tych) dwóch uczynił wolę ojca? Mówią: Pierwszy. Mówi im Jezus: Amen mówię wam, że poborcy i prostytutki wyprzedzają was do królestwa Boga. Przyszedł bowiem Jan do was drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu. Zaś poborcy i prostytutki uwierzyli mu. Wy zaś zobaczywszy ani nie odczuliście żalu później, (by) uwierzyć mu”. (Według Mateusza 21, 31 – 32)

Surowe Słowo „Zatem żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i uczynili cztery części, każdemu żołnierzowi część, i tunikę. Była zaś tunika bez szwu, od góry tkana przez całe. Powiedzieli więc do siebie nawzajem: Nie rozdzierajmy jej, ale losujmy co do niej, kogo będzie. Aby Pismo wypełniło się [mówiące]: Rozdzielili szaty me sobie i na strój mój rzucili los. (Tak) zatem żołnierze to uczynili”. (Według Jana 19, 23 – 24)

 

Surowe Słowo „Mam bowiem pięciu braci, żeby zaświadczył im, aby nie i oni przyszli do miejsca tego męczarni. Mówi zaś Abraham: Mają Mojżesza i proroków. Niech posłuchają ich. On zaś powiedział: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z martwych pójdzie do nich, zmienią myślenie. Powiedział zaś mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, ani jak ktoś z martwych wstanie, przekonani będą”. (Według Łukasza 16, 28 – 31)

Surowe Słowo „Co zaś wam zdaje się? Człowiek miał synów dwóch. I podszedłszy do pierwszego rzekł: Synu, odejdź, dziś pracuj w winnicy. On zaś odpowiadając rzekł: Nie chcę, później zaś odczuwszy żal odszedł. Podszedłszy zaś (do) drugiego rzekł tak samo. On zaś odpowiadając rzekł: Ja, panie. I nie odszedł”. (Według Mateusza 21, 28 – 30)

„I niosąc (dla) siebie krzyż, wyszedł na zwane Czaszki Miejsce, które nazywa się po hebrajsku Golgota, gdzie go ukrzyżowali, i z nim innych dwóch, z tej strony i z tej strony, pośrodku zaś Jezusa. Napisał zaś i tytuł winy Piłat i położył na krzyżu. Było zaś napisane: Jezus Nazorejczyk, król Judejczyków. Ten więc tytuł winy liczni odczytali (z) Judejczyków, bo blisko było miejsce miasta, gdzie ukrzyżowany został Jezus. I było napisane po hebrajsku, po łacinie, po grecku. Mówili więc Piłatowi arcykapłani Judejczyków: Nie pisz: Król Judejczyków, ale że on powiedział: Królem jestem Judejczyków. Odpowiedział Piłat: Co napisałem, napisałem”. (Według Jana 19, 17 – 22)

 

Strona 3 z 37
Top