Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (602)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I usłyszawszy uczniowie padli na twarz ich i przestraszyli się bardzo. I podszedł Jezus, i dotknąwszy ich powiedział: Podnieście się i nie bójcie się. Podniósłszy zaś oczy ich nikogo (nie) zobaczyli, jeśli nie samego Jezusa jedynie. I (gdy schodzili) oni z góry, przykazał im Jezus mówiąc: Nikomu (nie) opowiecie wizji, aż (kiedy) Syn Człowieka z martwych podniesie się. I zaczęli dopytywać się go uczniowie mówiąc: Dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że Eliasz ma przyjść najpierw?” (Według Mateusza 17, 6 - 10)

„Wierzcie mi, że ja w Ojcu i Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, z powodu dzieł tych wierzcie. Amen, amen mówię wam, wierzący we mnie dzieła, które ja czynię, i on uczyni, i większe (od) tych uczyni, bo ja do Ojca wyruszam. I to, (o) co poprosicie w imię me, to uczynię, aby wsławiony został Ojciec w Synu. Jeśli (o) coś poprosicie mnie w imię me, ja uczynię. Jeśli miłować będziecie mnie, przykazań moich strzec będziecie. I ja poproszę Ojca i innego pocieszyciela da wam, aby z wami na wiek był, ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo nie widzi go ani zna. Wy znacie go, bo u was pozostaje i w was będzie”. (Według Jana 14, 11 - 17)

„Kto zaś z was martwiąc się może do wzrostu jego dołożyć łokieć? Jeśli więc ani nawet bardzo mało możecie, dlaczego o pozostałe martwicie się? Zauważcie lilie, jak wzrastają. Nie trudzą się ani przędą; mówię zaś wam, nawet nie Salomon w całej chwale jego odział się jak jedna (z) tych. Jeśli zaś w polu trawę, będącą dzisiaj i jutro w piec rzucaną, Bóg tak ubiera, ile bardziej was, małej wiary? I wy nie szukajcie, co zjecie i co wypijecie, i nie bądźcie niespokojni. Tego bowiem wszystkiego narody świata poszukują. Wasz zaś Ojciec wie, że potrzebujecie tych”. (Według Łukasza 12, 25 - 30)

„Zaś arcykapłan rozdarłszy tunikę jego mówi: Dlaczego jeszcze potrzebę mamy świadków? Usłyszeliście bluźnierstwo. Co wam się wydaje? Oni zaś wszyscy osądzili: On winien śmierci. I zaczęli jacyś spluwać na niego i zasłaniać jego twarz, i policzkować go, i mówić mu: Prorokuj; i posługacze razami go przyjęli. I (gdy był) Piotr na dole na dziedzińcu, przychodzi jedna (ze) służących arcykapłana, i zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzywszy się mu mówi: I ty z Nazarejczykiem byłeś Jezusem. On zaś wyparł się mówiąc: Ani znam, ani wiem, ty co mówisz. I wyszedł na zewnątrz, na dziedziniec wejściowy. I kogut (zapiał)”. (Według Marka 14, 63 - 68)

„I po dniach sześciu zabiera ze sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana brata jego, i wprowadza ich na górę wysoką na osobności. I został przemieniony wobec nich, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, zaś szaty jego stały się białe jak światło. I oto dał się zobaczyć im Mojżesz i Eliasz wspólnie rozmawiający z nim. Odpowiadając zaś Piotr rzekł Jezusowi: Panie, dobrze jest nam tu być. Jeśli chcesz, uczynię tu trzy namioty, tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Jeszcze (gdy on) (mówił), oto chmura świetlista ocieniła ich, i oto głos z chmury mówiący: Ten jest Syn mój umiłowany, w nim upodobałem. Słuchajcie go”. (Według Mateusza 17, 1 - 5)

„I gdzie [ja] odchodzę, znacie drogę. Mówi mu Tomasz: Panie, nie wiemy, gdzie idziesz. Jak możemy drogę znać? Mówi mu Jezus: Ja jestem droga, i prawda, i życie. Nikt (nie) przychodzi do Ojca, jeśli nie przeze mnie. Jeśli poznaliście mnie, i Ojca mego poznacie. I od teraz poznajecie go i ujrzeliście go. Mówi mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca i wystarczy nam. Mówi mu Jezus: Tyle czasu z wami jestem i nie poznałeś mnie, Filipie? (Ten), (który ujrzał) mnie, ujrzał Ojca. Jak ty mówisz: Pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja w Ojcu i Ojciec we mnie jest? Rzeczy, które ja mówię wam, ode mnie samego nie mówię. Zaś Ojciec we mnie pozostający czyni dzieła jego”. (Według Jana 14, 4 - 10)

 

„Powiedział zaś mu Bóg: Nierozsądny, tej nocy duszy twej zażądają od ciebie. Co zaś przygotowałeś, komu będzie? Tak oto (ten) skarb zbierający sobie, a nie u Boga bogatym będący. Powiedział zaś do uczniów [jego]: Dla tego mówię wam, nie martwcie się życiem, co zjedlibyście, ani ciałem, co wdzialibyście na siebie. Bowiem życie więcej jest (od) pokarmu i ciało (od) odzienia. Zauważcie kruki, że nie sieją ani żną, (których) nie jest spiżarnia ani skład, a Bóg karmi je. Ile bardziej wy przewyższacie ptaki”. (Według Łukasza 12, 20 - 24)

„I jacyś powstawszy kłamliwie świadczyli przeciw niemu mówiąc, że: My usłyszeliśmy go mówiącego, że: Ja obalę przybytek ten ręką uczyniony i przez trzy dni inny nie ręką uczyniony zbuduję. I nawet nie tak zgodne było świadectwo ich. I powstawszy arcykapłan na środku zapytał Jezusa mówiąc: Nie odpowiadasz nic? Co tamci tobie przeciw świadczą? On zaś milczał i nie odpowiedział nic. Znowu arcykapłan pytał go i mówi mu: Ty jesteś Pomazaniec, syn Wysławionego? Zaś Jezus powiedział: Ja jestem, i zobaczycie Syna Człowieka po prawicy siedzącego mocy i przychodzącego z chmurami nieba”. (Według Marka 14, 57 - 62)

„Który bowiem chciałby życie jego uratować, zgubi je, który zaś zgubiłby życie jego ze względu na mnie, znajdzie je. (W) czym bowiem pomoże sobie człowiek, jeśli świat cały zyskałby, zaś (na) duszy jego stratę poniósłby? Lub co da człowiek (w zamian za) duszę jego? Ma (na pewno) bowiem Syn Człowieka przyjść w chwale Ojca jego ze zwiastunami jego i wtedy odda każdemu według postępowania jego. Amen mówię wam, że są niektórzy (z) tu stojących, którzy nie skosztują śmierci, aż zobaczą Syna Człowieka przychodzącego w królestwie jego”. (Według Mateusza 16, 25 - 28)

„Mówi mu Piotr: Panie, dla czego nie mogę tobie potowarzyszyć teraz? Życie me za ciebie położę. Odpowiada Jezus: Życie twe a mnie położysz? Amen, amen mówię ci, nie kogut zawoła, aż kiedy wyprzesz się mnie trzykroć. Nie niech wpada w zamęt wasze serce. Wierzcie w Boga, i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego miejsca do mieszkania liczne są. Jeśli zaś nie, powiedziałbym wam, że podążam przygotować miejsce wam? A jeśli podążę i przygotuję miejsce wam, znowu przychodzę i zabiorę z sobą was do mnie, aby gdzie jestem ja i wy byliście”. (Według Jana 13, 37 – 14, 3)

Strona 3 z 31
Top