Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (876)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Wtedy powie i tym po lewicy: Ruszajcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany oszczercy i zwiastunom jego. Zgłodniałem bowiem i nie daliście mi zjeść, zapragnąłem i nie napoiliście mnie, obcy byłem i nie przyjęliście mnie, nagi i nie odzialiście mnie, chory i w strażnicy i nie nawiedziliście mnie. Wtedy odpowiedzą i oni mówiąc: Panie, kiedy cię zobaczyliśmy zgłodniałego lub spragnionego, lub obcego, lub nagiego, lub chorego, lub w strażnicy i nie usłużyliśmy ci? Wtedy odpowie im mówiąc: Amen mówię wam, ile nie uczyniliście jednemu (z) tych najmniejszych, ani mi (nie) uczyniliście. I odejdą ci w karę wieczną, zaś sprawiedliwi w życie wieczne”. (Według Mateusza 25, 41 – 46)

„I będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, i na ziemi przygniecenie (strachem) narodów w bezradności (od) szumu morza i nawałnicy; (kiedy mdleją) ludzie ze strachu i oczekiwania (rzeczy) przychodzących na świat zamieszkały, bowiem moce niebios zostaną zachwiane. I wtedy zobaczą Syna Człowieka przychodzącego w chmurze z mocą i chwałą wielką. (Gdy zaczną) zaś te stawać się, odegnijcie się i podnieście głowy wasze, ponieważ zbliża się wykupienie wasze”. (Według Łukasza 21, 25 – 28)

 

„Kiedy zaś przyjdzie Syn Człowieka w chwale jego i wszyscy zwiastunowie z nim, wtedy usiądzie na tronie chwały jego. I zebrane zostaną przed nim wszystkie narody i oddzieli ich jednych od drugich jak pasterz oddziela owce od kozłów. I postawi owce po prawicy jego, zaś kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po prawicy jego: Chodźcież, pobłogosławieni Ojca mego, odziedziczcie przygotowane wam królestwo od założenia świata. Zgłodniałem bowiem i daliście mi zjeść, zapragnąłem i napoiliście mnie, obcy byłem i przyjęliście mnie, nagi i odzialiście mnie, zachorowałem i nawiedziliście mnie, w strażnicy byłem i przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi mówiąc: Panie, kiedy cię zobaczyliśmy zgłodniałego i nakarmiliśmy, lub spragnionego i napoiliśmy? Kiedy zaś cię zobaczyliśmy obcego i przyjęliśmy, lub nagiego i odzialiśmy? Kiedy zaś cię zobaczyliśmy chorującego lub w strażnicy i przyszliśmy do ciebie? I odpowiadając król powie im: Amen mówię wam, ile uczyniliście jednemu (z) tych braci mych najmniejszych, mnie uczyniliście”. (Według Mateusza 25, 31 – 40)

„Kiedy zaś zobaczycie otoczone przez obozy Jeruzalem, wtedy wiedzcie, że zbliżyło się spustoszenie jej. Wtedy (ci) w Judei niech uciekają w góry, a (ci) w środku jej niech opuszczają kraj, i (ci) na wsiach nie niech wchodzą do niej, bo dniami ukarania są, (by wypełniło się) wszystko, (co) napisane. Biada w łonie mającym i karmiącym piersią w owe dni. Będzie bowiem przymus wielki na ziemi i gniew ludowi temu, i padną (pod) ostrzem miecza i zabrani będą do niewoli do narodów wszystkich. I Jeruzalem będzie deptane przez narody, aż do (kiedy) wypełnią się pory narodów”. (Według Łukasza 21, 20 – 24)

„Podszedłszy zaś i (ten co) jeden talent (który wziął), powiedział: Panie, poznawszy cię, że twardy jesteś człowiek, żnący, gdzie nie siałeś, i zbierający, skąd nie rozsypałeś. I bojąc się odszedłszy ukryłem talent twój w ziemi. Spójrz, masz twoje. Odpowiadając zaś pan jego rzekł mu: Zły sługo i gnuśny, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem, i zbieram, skąd nie rozsypałem. Trzeba było ci więc złożyć srebrniki me bankierom i przyszedłszy ja dostałbym moje z odsetkiem. Zabierzcie więc od niego talent i dajcie mającemu dziesięć talentów. Bowiem mającemu każdemu będzie dane i zbywało będzie. Zaś nie mającemu i co ma zabrane zostanie mu. I nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzyt zębów”. (Według Mateusza 25, 24 – 30)

„Przed zaś tymi wszystkimi narzucą na was ręce ich i prześladować będą wydając do synagog i strażnic, odprowadzanych przed królów i gubernatorów ze względu na imię me. Wyjdzie wam na świadectwo. Połóżcie więc w sercach waszych nie troszczyć się naprzód, (jak) bronić się, ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli przeciwstawić się lub odpowiedzieć wszyscy przeciwni wam. Wydawani będziecie zaś i przez rodziców i braci, i krewnych i przyjaciół, i uśmiercą (spośród) was, i będziecie nienawidzeni przez wszystkich z powodu imienia mego. I włos z głowy waszej nie zginie. W wytrwałości waszej zyskacie życie wasze”. (Według Łukasza 21, 12 – 19)

„I podszedłszy (ten) pięć talentów (co wziął), przyniósł inne pięć talentów mówiąc: Panie, pięć talentów mi przekazałeś, spójrz, inne pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, w małych byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości pana twego. Podszedłszy [zaś] i (ten co) dwa talenty, powiedział: Panie, dwa talenty mi przekazałeś: spójrz, inne dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, w małych byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości pana twego”. (Według Mateusza 25, 20 – 23)

„I jacyś (gdy mówili) o świątyni, że kamieniami pięknymi i wotami jest przystrojona, rzekł: To, co oglądacie, przyjdą dni, w których nie pozostawiony zostanie kamień na kamieniu, który nie zostanie obalony. Zapytali zaś go mówiąc: Nauczycielu, kiedy więc to będzie, i co znakiem, kiedy miałoby to stać się? On zaś powiedział: Strzeżcie się, (by) nie zostaliście zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imię me mówiąc: Ja jestem. I: Pora się zbliżyła. Nie podążajcie za nimi. Kiedy zaś usłyszycie (o) wojnach i przewrotach, nie wpadajcie w panikę. Ma bowiem to stać się najpierw, ale nie zaraz koniec. Wtedy mówił im: Podniesie się naród na naród i królestwo na królestwo, trzęsienia wielkie i po miejscach głody i zarazy będą, rzeczy postrach budzące i z nieba znaki wielkie będą”. (Według Łukasza 21, 5 – 11)

„Jak bowiem człowiek odjeżdżający zawołał swoje sługi i przekazał im, (co jest) jego. I temu dał pięć talentów, temu zaś dwa, temu zaś jeden, każdemu według własnych (możliwości), i odjechał. Zaraz wyruszywszy, (ten) pięć talentów (co wziął), zaczął działać nimi i zyskał inne pięć. Tak samo (ten co) dwa, zyskał inne dwa. Ten zaś jeden (co wziął), odszedłszy wykopał ziemię i ukrył srebro pana jego. Po zaś (dłuższym) czasie przychodzi pan sług owych i rozlicza rachunek z nimi”. (Według Mateusza 25, 14 – 19)

„Popatrzywszy zaś zobaczył rzucających do skarbony dary ich, bogatych. Zobaczył zaś pewną wdowę ubogą rzucającą tam pieniążki dwa, i powiedział: Prawdziwie mówię wam, że wdowa ta biedna więcej (od) wszystkich rzuciła. Wszyscy bowiem ci ze zbywającego im rzucili do darów, ta zaś z braku jej całe środki na życie, które miała, rzuciła”. (Według Łukasza 21, 1 – 4)

Strona 6 z 44
Top