Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (569)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Byli zaś w drodze wchodząc (pod górę) ku Jerozolimie, i był poprzedzającym ich Jezus, i dziwili się, zaś towarzyszący bali się. I wziąwszy (z sobą) znowu dwunastu zaczął im mówić (rzeczy) mające mu przydarzyć się, że: Oto wchodzimy do Jerozolimy, i Syn Człowieka wydany będzie arcykapłanom i uczonym w piśmie i zasądzą go (na) śmierć, i wydadzą go poganom. I wykpią go, i oplują go, i wybatożą go, i zabiją, a po trzech dniach powstanie”. (Według Marka 10, 32 – 34)

„Albo jak może ktoś wejść w dom siłacza i rzeczy jego zagrabić, gdyby nie najpierw związał siłacza? I wtedy dom jego złupi. Nie będący ze mną przeciw mnie jest i nie zbierający ze mną rozrzuca. Dla tego mówię wam, wszelki grzech i bluźnierstwo zostanie odpuszczone ludziom, zaś (na) Ducha bluźnierstwo nie zostanie odpuszczone. I który gdyby rzekł słowo przeciw Synowi Człowieka, zostanie odpuszczone mu. Który zaś rzekłby przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie odpuszczone mu, ani w tym wieku ani w mającym przyjść”. (Według Mateusza 12, 29 – 32)

„Mówili więc z faryzeuszów niektórzy: Nie jest ten od Boga człowiek, bo szabatu nie strzeże. Inni [zaś] mówili: Jak może człowiek grzeszny takie znaki czynić? I rozdarcie było wśród nich. Mówią więc ślepemu znów: Co ty mówisz o nim, że otworzył twe oczy? On zaś powiedział, że: Prorok jest. Nie uwierzyli więc Judejczycy o nim, że był ślepy i przejrzał, aż (kiedy) zawołali rodziców jego, (tego) (który przejrzał). I zapytali ich mówiąc: Ten jest syn wasz, (o) którym wy mówicie, że ślepy narodził się? Jak więc widzi teraz?” (Według Jana 9, 16 – 19)

„I kobieta będąca w upływie krwi od lat dwunastu, która [lekarzom wydawszy całe (środki na )życie] nie mogła przez nikogo zostać uzdrowiona, podszedłszy z tyłu dotknęła obramowania płaszcza jego i od razu stanął upływ krwi jej. I powiedział Jezus: Kto (ten), (który dotknął się) mnie? (Gdy wypierali się) zaś wszyscy, rzekł Piotr: Mistrzu, tłumy otaczają cię i ściskają. Zaś Jezus powiedział: Dotknął mnie ktoś, ja bowiem poznałem moc wyszłą ze mnie”. (Według Łukasza 8, 43 – 46)

„Zaczął mówić Piotr mu: Oto my opuściliśmy wszystko i zaczęliśmy towarzyszyć ci. Rzekł Jezus: Amen mówię wam, nikt (nie) jest, który opuścił dom, lub braci, lub siostry, lub matkę, lub ojca, lub dzieci, lub pola ze względu na mnie i ze względu na Dobrą Nowinę, jeżeli nie wziąłby stukrotnie więcej teraz, w porze tej, domów, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól wśród prześladowań, i w wieku przychodzącym życie wieczne. Liczni zaś będą pierwsi ostatnimi i ostatni pierwszymi”. (Według Marka 10, 28 – 31)

„Znając zaś myśli ich powiedział im: Każde królestwo podzielone przeciw sobie pustoszone jest i każde miasto lub dom podzielony przeciw sobie nie będzie stać. I jeśli Szatan Szatana wyrzuca, w sobie został podzielony. Jak więc stać będzie królestwo jego? I jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam demony, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dla tego oni sędziami będą waszymi. Jeśli zaś przez Ducha Boga ja wyrzucam demony, zatem nadeszło do was królestwo Boga”. (Według Mateusza 12, 25 – 28)

„Odpowiedział tamten: Człowiek zwany Jezusem błoto uczynił i posmarował me oczy i powiedział mi, że: Idź do Siloam i obmyj się. Odszedłszy więc i obmywszy się przejrzałem. I powiedzieli mu: Gdzie jest tamten? Mówi: Nie wiem. Prowadzą go do faryzeuszów, tego kiedyś ślepego. Był zaś szabat w (tym) dniu (gdy) błoto uczynił Jezus i otworzył jego oczy. Znów więc pytali go i faryzeusze, jak przejrzał. On zaś powiedział im: Błoto nałożył mi na oczy i obmyłem się, i widzę”. (Według Jana 9, 11 – 15)

„Oznajmili zaś im (ci), (którzy zobaczyli), jak uratowany został opętany. I poprosiło go całe mnóstwo (z) okolicy Gerazeńczyków odejść od nich, bo strachem wielkim byli ogarnięci. On zaś wszedłszy do łodzi wrócił. Prosił zaś go mąż, z którego wyszły były demony, (by) być z nim. Oddalił zaś go mówiąc: Wracaj do domu twego i opowiadaj, ile ci uczynił Bóg. I odszedł po całym mieście głosząc, ile uczynił mu Jezus. (Gdy) zaś (wracał) Jezus, przywitał go tłum, byli bowiem wszyscy oczekujący go. I oto przyszedł mąż, któremu imię Jair, i ten przełożonym synagogi był, i padłszy u stóp Jezusa, prosił go, (by) (wszedł) do domu jego, bo córka jedynaczka była mu, jakieś lat dwanaście, i ona umierała. (Gdy) zaś (poszedł) on, tłumy dusiły go”. (Według Łukasza 8, 36 – 42)

„I oglądnąwszy Jezus mówi uczniom jego: Jak z trudem majątek mający do królestwa Boga wejdą. Zaś uczniowie dziwili się na słowa jego. Zaś Jezus znowu odpowiadając mówi im: Dzieci, jak trudne jest do królestwa Boga wejść. Wykonalniejsze jest wielbłądowi przez dziurkę igły przejść, niż bogatemu do królestwa Boga wejść. Oni zaś bardziej zdumiewali się, mówiąc do siebie: I kto może uratować się? Przypatrzywszy się im Jezus mówi: U ludzi niemożliwe, ale nie u Boga, wszystko bowiem możliwe u Boga”. (Według Marka 10, 23 – 27)

„Nie  będzie spierał się ani nie będzie wykrzykiwał, ani usłyszy ktoś na placach głos jego. Trzciny skruszonej nie złamie, i knota dymiącego nie zgasi, aż (wyprowadzi) (do) zwycięstwa sąd. I (w) imieniu jego narody będą mieć nadzieję. Wtedy przyprowadzony został mu opętany ślepy i głuchy. I uzdrowił go, tak że głuchy (mówił) i (widział). I zdumiewały się wszystkie tłumy i mówiły: Czyż nie ten jest Synem Dawida? Zaś faryzeusze usłyszawszy powiedzieli: Ten nie wyrzuca demonów, jeśli nie przez Belzebuba przywódcę demonów”. (Według Mateusza 12, 19 – 24)

Top