Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (569)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

Surowe Słowo „Oni zaś mówią mu: Nie mamy tutaj, jeśli nie pięć chlebów i dwie ryby. On zaś powiedział: Przynieście mi tutaj je. I kazawszy tłumom ułożyć się na trawie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzawszy do góry w niebo pobłogosławił i połamawszy dał uczniom chleby, zaś uczniowie tłumom. I jedli wszyscy i zostali nasyceni, i zebrali zbywającego (z) ułomków dwanaście koszyków pełnych. Zaś jedzący byli mężów około pięć tysięcy bez kobiet i dzieci”. (Według Mateusza 14, 17 – 21)

„Oni zaś mówią mu: Nie mamy tutaj, jeśli nie pięć chlebów i dwie ryby. On zaś powiedział: Przynieście mi tutaj je. I kazawszy tłumom ułożyć się na trawie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzawszy do góry w niebo pobłogosławił i połamawszy dał uczniom chleby, zaś uczniowie tłumom. I jedli wszyscy i zostali nasyceni, i zebrali zbywającego (z) ułomków dwanaście koszyków pełnych. Zaś jedzący byli mężów około pięć tysięcy bez kobiet i dzieci”. (Według Mateusza 14, 17 – 21)

„Od tamtego więc dnia zaplanowali, żeby zabili go. Zatem Jezus już nie otwarcie chodził wśród Judejczyków, ale odszedł stamtąd do krainy blisko pustkowia, do Efraimem nazywanego miasta, i tam został z uczniami. Była zaś blisko Pascha Judejczyków i weszli liczni do Jerozolimy z krainy, przed Paschą, aby uczynili nieskalanymi siebie. Szukali więc Jezusa i mówili ze sobą nawzajem w świątyni stojąc: Co zdaje się wam? Że nie przyjdzie na święto? Dali zaś arcykapłani i faryzeusze przykazania, aby jeśli ktoś wiedziałby, gdzie jest, zgłosił, żeby pojmali go”. (Według Jana 11, 53 – 57)

„I oto znawca Prawa jakiś powstał wypróbowując go mówiący: Nauczycielu, co uczyniwszy życie wieczne odziedziczę? On zaś powiedział do niego: W Prawie co jest napisane? Jak odczytujesz? On zaś odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego, i całą duszą twą, i całą siłą twą, i całą myślą twą, i bliźniego twego jak siebie. Powiedział zaś mu: Poprawnie odpowiedziałeś. To czyń i żyć będziesz. On zaś chcąc usprawiedliwić siebie, powiedział do Jezusa: I kto jest mym bliźnim?” (Według Łukasza 10, 25 – 29)

„I siadłszy naprzeciwko skarbony oglądał, jak tłum rzuca miedź do skarbony. I liczni bogaci rzucali wiele. I przyszedłszy jedna wdowa biedna rzuciła pieniążki dwa, to jest ćwierć asa. I przywoławszy do siebie uczniów jego powiedział im: Amen mówię wam, że wdowa ta biedna więcej (od) wszystkich rzuciła rzucających do skarbony. Wszyscy bowiem ze zbywającego im rzucili, ta zaś z braku jej wszystko ile miała rzuciła, całe środki na życie jej”. (Według Marka 12, 41 – 44)

„Usłyszawszy zaś Jezus wycofał się stamtąd w łodzi na puste miejsce na osobności. I usłyszawszy tłumy zaczęły towarzyszyć mu pieszo z miast. I wyszedłszy zobaczył liczny tłum, i ulitował się nad nimi, i uzdrowił niemocnych ich. (Gdy wieczór) zaś (stał się), podeszli do niego uczniowie mówiący: Puste jest (to) miejsce i godzina już przeszła. Oddal tłumy, aby odeszły do wsi kupili sobie pokarmy. Zaś [Jezus] powiedział im: Nie potrzebę mają odejść; dajcie im wy zjeść”. (Według Mateusza 14, 13 – 16)

„Zebrali więc arcykapłani i faryzeusze sanhedryn i mówili: Co uczynimy, bo ten człowiek liczne czyni znaki? Jeśli pozostawimy go tak, wszyscy uwierzą w niego, i przyjdą Rzymianie i zabiorą nasze, i to miejsce, i naród. Jeden zaś, ktoś z nich, Kajfasz, arcykapłanem będący roku tego, powiedział im: Wy nie wiecie nic, ani liczycie się, że jest pożyteczne wam, aby jeden człowiek umarł za lud i aby nie cały naród zginął. Tego zaś od siebie nie powiedział, ale arcykapłanem będąc roku tamtego wyprorokował, że miał Jezus umrzeć za naród, i nie za naród jedynie, ale aby i dzieci Boga rozproszone zgromadził w jedno”. (Według Jana 11, 47 – 52)

„W tej godzinie rozweselił się [w] Duchu Świętym i powiedział: Wyznaję cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś to przed mądrymi i rozumnymi i odsłoniłeś to małoletnim. Tak, Ojcze, bo tak upodobanie stało się przed tobą. Wszystko mi przekazane zostało przez Ojca mego, i nikt (nie) pojmuje, kim jest Syn, jeśli nie Ojciec, i kim jest Ojciec, jeśli nie Syn i któremu postanowi Syn odsłonić. I zwróciwszy się do uczniów na osobności rzekł: Szczęśliwe oczy widzące, co widzicie. Mówię bowiem wam, że liczni prorocy i królowie chcieli zobaczyć, co wy widzicie, i nie zobaczyli, i usłyszeć, co słyszycie, i nie usłyszeli”. (Według Łukasza 10, 21 – 24)

„I odpowiadając Jezus mówił, nauczając w świątyni: Jak mówią uczeni w piśmie, że Pomazaniec synem Dawida jest? Sam Dawid powiedział w Duchu Świętym: Rzekł Pan Panu memu: Siedź po prawicy mej, aż położę wrogów twych popod stopy twe. Sam Dawid nazywa go Panem, i skąd jego jest synem? I liczny tłum słuchał go z przyjemnością. I w nauce jego mówił: Strzeżcie się przed uczonymi w piśmie chcącymi w (długich) szatach chadzać, i pozdrowień na rynkach, i pierwszych siedzeń w synagogach, i pierwszych leżanek na wieczerzach. Objadający domy wdów i dla pozoru długo modlących się, ci otrzymają wiele większy wyrok”. (Według Marka 12, 35 – 40)

„Stąd pod przysięgą przyrzekł jej dać, co poprosiłaby sobie. Ona zaś podpuszczona przez matkę jej: Daj mi, rzecze, tu na tacy głowę Jana Chrzciciela. I zasmucony król z powodu przysięgi i razem leżących (przy stole) kazał, (aby została dana). I posławszy ściął głowę Janowi w strażnicy. I przyniesiona została głowa jego na tacy i dana została dziewczynce; i zaniosła matce jej. I podszedłszy uczniowie jego zabrali zwłoki i pogrzebali je[go], i przyszedłszy oznajmili Jezusowi”. (Według Mateusza 14, 7 – 12)

Strona 5 z 29
Top